Kontakty úřaduÚstředna tel: 546 125 111           fax: 546 125 220, 546 125 224
Dveře č. Jméno Příjmení Agenda Klapka e-mail mobil
Vedení      
209     JUDr. Tomáš Kratochvíl starosta 110 starosta​@​bystrc.cz 778543543
210 Taťána Růžičková sekretariát starosty 112 sekrstar​@​bystrc.cz 778709818            
211 Veronika Antonínová místostarostka 113 mistostarosta1​@​bystrc.cz
770195205
207 Ing. Tomáš Jára místostarosta 114 mistostarosta2​@​bystrc.cz
770195207
213 RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. místostarosta 115 mistostarosta3​@​bystrc.cz
606043001
214 Ing. Eva Harangiová místostarostka 161 mistostarosta4​@​bystrc.cz
770195206
212 Bc. Zuzana Štrbová
redakce Bystrckých novin; sekretariát místostarostů 116 sekrmsstar​@​bystrc.cz
217 RNDr. Jiří Kroupa tajemník 117 tajemnik​@​bystrc.cz 603903035
218 Bc. Dana Modlitbová sekretariát tajemníka 118 sekrtaj​@​bystrc.cz
323 Ing. Silvie Kocmanová interní auditor, krize 155 audit​@​bystrc.cz 732121049
krize​@​bystrc.cz
Odbor finanční
215 Ing. Luděk Štarha vedoucí odboru 120 ofin​@​bystrc.cz  602402491
221 Jana Cimprychová mzdová účtárna 125 mzdy​@​bystrc.cz
221 Hana Racková rozpočet 124 rozpocet​@​bystrc.cz
314 Andrea Krejčířová DiS. místní poplatky 126 psi​@​bystrc.cz
315 Michaela Sedlářová finanční účtárna 121 uctarna1​@​bystrc.cz
315 Alena Rozmanová finanční účtárna 122 uctarna2​@​bystrc.cz
305 Renata Stejskalová finanční účtárna 233 dary​@​bystrc.cz
216 Ivana Vyoralová PaM, personalistika 123 personalni​@​bystrc.cz
Odbor stavební
320 Ing. arch. Ivana Krejčová vedoucí odboru 130 ost​@​bystrc.cz 732543743
307 Ing. Marcela Foltynová stavební technik 137 stavebnitechnik​@​bystrc.cz
322 Ing. arch. Eva Nováková silniční stavby 133 silnicnistavby​@​bystrc.cz
319 Ing. Zdeňka Lihocká přehrada Bystrc, sídliště 134 stavbyprehrada​@​bystrc.cz
321 Ludmila Studená přehrada Kníničky, sídliště 132 stavbysidliste​@​bystrc.cz
322 Ing. Marie Vinarská vodohos. stavby, Bystrc, Kníničky 131 vodnistavby​@​bystrc.cz
Odbor vnitřních věcí
206 Ing. Dana Kalousková vedoucí odboru 180 ovv​@​bystrc.cz 603359421
9 Martina Doubková matrika 187 matrika​@​bystrc.cz
15 Jan Hálek přestupky, vymáhání 183 vymahani​@​bystrc.cz
8 Božena Haraštová hospodářská správa, CO 286 zasobovaniuradu​@​bystrc.cz
2 Marie Kalužová recepce 111,287 info1​@​bystrc.cz
2 Veronika Klementová recepce 111,188 info2​@​bystrc.cz
15 Mgr. Lenka Sedláčková přestupky 182 prestupkyadm​@​bystrc.cz
116 Ludmila Sovová pokladna 185 pokladna​@​bystrc.cz
106 Ing. Michal Krajčirovič informatika 186 informatik​@​bystrc.cz
219 Ing. Jarmila Popolanská organizační záležitosti 184 org​@​bystrc.cz
15 Mgr. Šárka Sedláčková přestupky, stížnosti 181 prestupky​@​bystrc.cz 604536628
106 Michal Kaláb informatika 284 informatik​@​bystrc.cz
8 Ludmila Koubová podatelna 283 podatelna​@​bystrc.cz
epodatelna​@​bystrc.cz
S04 Petr Župka údržba, řidič 189 udrzba​@​bystrc.cz 603848470
Odbor sociální
112 Mgr. Pavel Nemecz vedoucí odboru 170 osoc​@​bystrc.cz 739889177
11 Dagmar Dosedlová péče o děti 175 deti2​@​bystrc.cz 733218506
12 Bc. Andrea Janáčková, DiS péče o děti 174 deti3​@​bystrc.cz 605467806 
10 Bc. Kateřina Šmardová péče o děti 176 deti1​@​bystrc.cz 603312361 
111 Mgr. Nataša Hubatková péče o dospělé, administrativa školství 178 dospeli​@​bystrc.cz
13 Kateřina Stachová, DiS. péče o děti 177 deti5​@​bystrc.cz 731898960
14 Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná péče o děti 173 deti6​@​bystrc.cz 770156269
Odbor majetkový a investiční
318 Ing. Josef Vaverka vedoucí odboru 140 omi​@​bystrc.cz 737119080
307 Ing. Pavel Bednář investice, stavební dozor 142 investice​@​bystrc.cz
316 Lenka Mauerová evidence majetku, pronájmy 144 pozemky​@​bystrc.cz 778476737
317 Mgr. Hana Slavíková právník úřadu 141 pravnik​@​bystrc.cz
316 Martina Střítecká evidence majetku 145 majetek​@​bystrc.cz
Odbor bytového hospodářství
108 Mgr. Romana Rajdová vedoucí odboru 160 obh​@​bystrc.cz 778716560
109 František Pelikán bytový technik 163 technik​@​bystrc.cz
110 Mgr. Jana Holá nájem, výměny bytů 162 vymeny​@​bystrc.cz
109 Bc. Ivana Ševčíková pronájmy bytů 165 pronajmy​@​bystrc.cz
Odbor životního prostředí a dopravy
309 Ing. Radek Bárta vedoucí odboru 150 ozpd​@​bystrc.cz 603872978
313 Ing. Nicole Provazníková veřejná zeleň, služby 151 zelen​@​bystrc.cz 778709817
Ing.Yveta Bičanová komunikace, pultový prodej 154 udrzbakomunikace​@​bystrc.cz
311 Alena Kallasová ochrana přírody 153 ochranaprirody​@​bystrc.cz
312 Jaroslav Mráz doprava 152 zaborykomunikace​@​bystrc.cz
311 Ing. Marcela Nepejchalová provoz a investiční činnost školství 156 skolyudrzba​@​bystrc.cz
Odbor kultury - Společenské centrum Brno, Odbojářská 2
Ladislav Mlejnek vedoucí odboru 200 mlejnek​@​bystrc.cz 773756462
Pavel Dobřenský technické zabezpečení 200 technik1​@​bystrc.cz 775157949
Ing. Iva Mynářová hospodářsko-správní úsek 200 ekonomikakultura​@​bystrc.cz
Mgr. Jan Sedláček pronájmy, kultura 200 akcekultura​@​bystrc.cz 736711355
Jaroslav Vejrosta technické zabezpečení 200 technik2​@​bystrc.cz  776238780
Odbor pečovatelské služby - DPS, Vondrákova 7/9     
Mgr. Vlasta Matulíková vedoucí odboru 210 ops​@​bystrc.cz
dps​@​bystrc.cz
775382975, 546221351
matulikova​@​bystrc.cz
Mgr. Petra Jadrná sociální pracovník a koordinátor sociálních služeb PS-DPS a odlehčovací služby jadrna​@​bystrc.cz
737120968
Marie Provazníková koordinátorka
PS-terén
provaznikova​@​bystrc.cz 778429658, 546215584
Bc. Ivana Menšíková DiS. sociální pracovník mensikova​@​bystrc.cz 778726938, 546215584
Mgr. Kateřina Srněnská sociální pracovník srnenska​@​bystrc.cz 775917842
546215584
Mgr. Viktor Pařízek hospodář parizek​@​bystrc.cz 539013037

Pracoviště odlehčovací služby  Vondrákova 7/9  546222857
Pracoviště střediska osobní hygieny ambulantní služba
Vondrákova 7/9
539013038