Rada obce zřizuje své poradní orgány, které se označují jako komise. Tyto orgány mají funkci iniciativní a poradní, nikoliv tedy kontrolní. Svá stanoviska a náměty komise předkládají výhradně svému zřizovateli, tedy radě obce. Komise je kolektivní fakultativní orgán, který  se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku pak odpovídá starostovi obce.

Komise rady MČ

komise Redakční rada BN 


Předseda:          Miroslav Klimeš   (KDU-ČSL)
Místopředseda:

Členové:
RNDr. Alena Křivánková (ODS)

Robert Bárta  (ANO 2011)
Ing. Petr Laštůvka (ZpB)
Michael Piskor  (Bystrčáci)
Mgr. Pavel Šoba (KDU-ČSL)
Vladimír Tomsa (KSČM)
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. (ČSSD)
Ing. Jindřich Zuziak  (TOP 09)


komise Životního prostředí 


Předseda:          
Místopředseda:

Členové:
               

komise Veřejných zakázek 


Předseda:          
Místopředseda:

Členové:


                                                           

komise Sociální, zdravotní a protidrogová 

Předseda:                                                                   
Místopředseda:

Členové:


komise Regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování 

Předseda:          
Místopředseda:

Členové:
                                                     


Komise Majetková 

Předseda:          
Místopředseda:

Členové:                                                        


komise Bytová

Předseda:          
Místopředseda:

Členové:                                                       komise Dopravní a bezpečnostní 

Předseda:          
Místopředseda:

Členové:
                                                           


komise Rada bystrckých škol 

Předseda:        
Místopředseda:

Členové:                                             


komise Kulturní a letopisecká 

Předseda:          
Místopředseda:

Členové: