Rada obce zřizuje své poradní orgány, které se označují jako komise. Tyto orgány mají funkci iniciativní a poradní, nikoliv tedy kontrolní. Svá stanoviska a náměty komise předkládají výhradně svému zřizovateli, tedy radě obce. Komise je kolektivní fakultativní orgán, který  se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku pak odpovídá starostovi obce.

Komise rady MČ

komise Redakční rada BN 


Předseda:          Miroslav Klimeš   (KDU-ČSL)
Místopředseda:

Členové:
RNDr. Alena Křivánková (ODS)

Robert Bárta  (ANO 2011)
Ing. Petr Laštůvka (ZpB)
Michael Piskor  (Bystrčáci)
Mgr. Pavel Šoba (KDU-ČSL)
Vladimír Tomsa (KSČM)
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. (ČSSD)
Ing. Jindřich Zuziak  (TOP 09)


komise Životního prostředí 


Předseda:         Ing. Tomáš Jára  (ODS)
Místopředseda:

Členové:
               

Ing. Vladimír Hrbata (ANO 2011)
Ing. Milan Krátký, Ph.D. (Bystrčáci)
Ing. Lukáš Moravec (KDU-ČSL)
Jaroslava Smutná (ODS)
Jiří Soška (TOP 09)
Ondřej Švestka (ČSSD)
Ing. Martin Vyvážil (KSČM)komise Veřejných zakázek 


Předseda:         Mgr. Eva Barovjanová  (KDU-ČSL)
Místopředseda:

Členové:
Ing. Leopold Černý (KDU-ČSL)

Jaromíra Dubšíková (ČSSD)
Michal Kaláb (ODS)
Tomáš Přibislavský  (TOP 09)
Luboš Raus  (Bystrčáci)
Ing. Rudolf Trávníček, MBA  (ANO 2011)

komise Sociální, zdravotní a protidrogová 

Předseda:         Robert Pazdera  (ANO 2011)
Místopředseda:

Členové:
Iva Petrová (ANO 2011)

Ing. Eva Harangiová  (ODS)
Bc. Kateřina Herelová  (ČSSD)
Jaroslava Osuská  (Bystrčáci)
Marie Pučová  (KDU-ČS)
Mgr. Marcela Štroblová (TOP 09)
RNDr. Jana Vaisharová  (KSČM)


komise Regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování 

Předseda:         Ing. Daniel Bárta  (ČSSD)
Místopředseda:

Členové:
Ing. Milan Přinosil (ANO 2011)

Petr Cajzl (KDU-ČSL)
Ing. Jiří Ciboch  (TOP 09)
Martin Küfhaber  (ČSSD)
Petr Maurer  (ODS)
Jana Pálková  (ZpB)
Ing. arch. Olga Strublová (Bystrčáci)
Jan Votoupal (KSČM)


Komise Majetková 

Předseda:         Tomáš Přibislavský  (TOP 09)
Místopředseda:

Členové:
Ing. Petr Laštůvka (ZpB)

Ing. Hana Jindrová  (Bystrčáci)
Martin Küfhaber  (ČSSD)
Zdeněk Kašpar  (TOP 09)
Petr Morávek  (ODS)
Ing. Jiří Neužil  (KDU-ČSL)
Robert Pazdera  (ANO 2011)


komise Bytová

Předseda:         Ing. Eva Harangiová  (ODS)
Místopředseda:

Členové:
Marie Špindlerová (ODS)

Ing. Pavel Březa  (KSČM)
Ing. Pavel Kříž (ANO 2011)
Ondřej Mišustov  (KDU-ČSL)
Miloslava Peřinová  (ČSSD)
Tomáš Přibislavský  (TOP 09)
Alena Ševčíková  (Bystrčáci))komise Dopravní a bezpečnostní 

Předseda:         Ing. Rudolf Trávníček, MBA  (ANO 2011)
Místopředseda:

Členové:
Robert Pazdera ((ANO 2011)

Jiří Bertschinger
Ing. Pavel Jankůj  (ODS)
Jaroslav Krejčí  (TOP 09)
Ing. Petr Laštůvka  (ZpB)
RSDr. Lubomír Mlejnek  (KSČM)
Jiří Pallich  (Bystrčáci))
Ing. Vít Špaček  (KDU-ČSL)


komise Rada bystrckých škol 

Předseda:         RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.  (ČSSD)
Místopředseda:

Členové:
Mgr. Zdeněk Černošek

Šárka Malá Aujeská
Ludmila Eliášová
Anna Kimlová
Mgr. Petr Křivka
Bc. Hana Mišková
Hana Ondráčková
Blanka Pelikánová
Bc. Pollaková Radka
Mgr. Dagmar Procházková
Ema Roupcová
Ing. Radmila Zábršová


komise Kulturní a letopisecká 

Předseda:         Mgr. Petr Fedor  (TOP 09)
Místopředseda:

Členové:
Jaromíra Dubšíková (ČSSD)

Mgr. Eva Barovjanová  (KDU-ČSL)
JUDr. Karel Grünwald  (KSČM)
Ing. Karel Kašpárek  (Bystrčáci)
Ing. Veronika Najbrtová (ANO 2011)
Jana Pálková  (ZpB)
PhDr. Pavla Valčáková, CSc. (ODS)