Telefonní a e-mailové kontakty na všechny pracovníky úřadu MČ podle abecedy.

Jmenný seznam


Ústředna tel: 546 125 111           fax: 546 125 220, 546 125 224
      
Dveře č. Jméno Příjmení Agenda Klapka e-mail mobil
211 Veronika Antonínová místostarostka 113 mistostarosta1​@​bystrc.cz
770 195 205
309 Ing. Radek Bárta vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 150 ozpd​@​bystrc.cz 603 872 978
307 Ing. Pavel Bednář investice, stavební dozor 142 investice​@​bystrc.cz
312 Ing. Yveta Bičanová komunikace, pultový prodej 154 udrzbakomunikace​@​bystrc.cz
221 Kateřina Čerstvá mzdová účtárna 125 mzdy​@​bystrc.cz
Pavel Dobřenský technické zabezpečení 200 technik1​@​bystrc.cz 775 157 949
11 Dagmar Dosedlová péče o děti 175 deti2​@​bystrc.cz 733 218 506
9 Martina Doubková matrika 187 matrika​@​bystrc.cz
307 Ing. Marcela Foltynová stavební technik 137 stavebnitechnik​@​bystrc.cz
15 Jan Hálek přestupky, vymáhání 183 vymahani​@​bystrc.cz
217 Ing. Eva Harangiová místostarostka 161 mistostarosta4​@​bystrc.cz
770 195 206
8 Božena Haraštová hospodářská správa, CO 286 zasobovaniuradu​@​bystrc.cz
110 Mgr. Jana Holá nájem,
výměny bytů
162 vymeny​@​bystrc.cz
111 Mgr. Nataša Hubatková péče o dospělé, administrativa školství 178 dospeli​@​bystrc.cz
12 Bc. Andrea Janáčková, DiS péče o děti 174 deti3​@​bystrc.cz 605 467 806
207 Ing. Tomáš Jára místostarosta 114 mistostarosta2​@​bystrc.cz
770 195 207
106 Michal Kaláb informatika 284 informatik​@​bystrc.cz
311 Alena Kallasová ochrana přírody, stánkový prodej 153 ochranaprirody​@​bystrc.cz
206 Ing.Dana Kalousková vedoucí odboru 180 ovv​@​bystrc.cz 603 359 421
2 Marie Kalužová recepce 111,287 info1​@​bystrc.cz
2 Veronika Klementová recepce 111,188 info2​@​bystrc.cz
323 Ing. Silvie Kocmanová interní auditor, krize 155 audit​@​bystrc.cz 732 121 049
314 podatelna 126 podatelna​@​bystrc.cz
epodatelna​@​bystrc.cz
14 Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná péče o děti 173 deti6​@​bystrc.cz
770 156 269
106 Ing. Michal Krajčírovič informatika 186 informatik​@​bystrc.cz
209 JUDr. Tomáš Kratochvíl starosta 110 starosta​@​bystrc.cz 
314 Andrea Krejčířová, DiS. místní poplatky
126 psi​@​bystrc.cz
320 Ing. arch. Ivana Krejčová vedoucí odboru 130 ost​@​bystrc.cz 732 543 743
217 RNDr. Jiří Kroupa tajemník 117 tajemnik​@​bystrc.cz 603 903 035
Ing. Michaela Kubišová hospodářsko-správní úsek 200 ekonomikakultura​@​bystrc.cz
Mgr. Vlasta Matulíková vedoucí odboru 210 matulikova​@​bystrc.cz
dps​@​bystrc.cz
775 382 975
546 221 351
316 Lenka Mauerová evidence majetku, pronájmy 144 pozemky​@​bystrc.cz 778 476 737
Bc. Ivana Menšíková koordinátor PS a sociální pracovník mensikova​@​bystrc.cz 778726938
546215584
Ladislav Mlejnek vedoucí odboru mlejnek​@​bystrc.cz
773756462
218 Bc. Dana Modlitbová sekretariát tajemníka 118 sekrtaj​@​bystrc.cz
312 Jaroslav Mráz doprava 152 zaborykomunikace​@​bystrc.cz
112 Mgr. Pavel Nemecz vedoucí odboru 170 osoc​@​bystrc.cz 739 889 177
311 Ing. Marcela Nepejchalová provoz a investiční činnost školství 156 skolyudrzba​@​bystrc.cz
322 Ing. arch. Eva Nováková silniční stavby 133 silnicnistavby​@​bystrc.cz
Marie Ondráčková koordinátorka PS-DPS a odlehčovací služby ondrackova​@​bystrc.cz 737 120 968
Mgr. Viktor Pařízek hospodář parizek​@​bystrc.cz 539 013 037
109 František Pelikán bytový technik 163 pelikan​@​bystrc.cz
219 Ing. Jarmila Popolanská organizační záležitosti 184 org​@​bystrc.cz
Marie Provazníková koordinátorka PS-terén provaznikova​@​bystrc.cz 778 429 658
546 215 584
313 Ing. Nicole Provazníková veřejná zeleň, služby 151 zelen​@​bystrc.cz 778 709 817
221 Hana Racková rozpočet 124 rozpocet​@​bystrc.cz
108 Mgr. Romana Rajdová vedoucí odboru 160 obh​@​bystrc.cz 778 716 560
315 Alena Rozmanová finanční účtárna 122 uctarna2​@​bystrc.cz
210 Taťána Růžičková sekretariát starosty 112 sekrstar​@​bystrc.cz 778 709 818
Mgr. Jan Sedláček vedoucí odboru 200 mlejnek​@​bystc.cz
736 711 355
15 Mgr. Lenka Sedláčková přestupky 182 prestupkyadm​@​bystrc.cz
15 Mgr. Šárka Sedláčková přestupky, stížnosti 181 prestupky​@​bystrc.cz 604 536 628
315 Michaela Sedlářová finanční účtárna 121 uctarna1​@​bystrc.cz
317 Mgr. Hana Slavíková právník úřadu 141 pravnik​@​bystrc.cz
116 Ludmila Sovová pokladna 185 pokladna​@​bystrc.cz
13 Kateřina Stachová, Dis. péče o děti 177 deti5​@​bystrc.cz 731 898 960
315 Renata Stejskalová finanční účtárna 233 dary​@​bystrc.cz
319 Jarmila Straková přehrada Bystrc, sídliště 134 stavbyprehrada​@​bystrc.cz
316 Martina Střítecká evidence majetku 145 majetek​@​bystrc.cz
321 Ludmila Studená přehrada Kníničky, sídliště 132 stavbysidliste​@​bystrc.cz
109 Bc. Ivana Ševčíková pronájmy bytů 165 pronajmy​@​bystrc.cz
14 Bc. Kateřina Šmardová péče o dítě 176 deti1​@​bystrc.cz 603 312 361
215 Ing. Luděk Štarha vedoucí odboru 120 ofin​@​bystrc.cz
602 402 491
212 Bc. Zuzana Štrbová redakce BN, sekretariát
místostarostů
116 sekrmsstar​@​bystrc.cz
318 Ing. Josef Vaverka vedoucí odboru 140 omi​@​bystrc.cz 737 119 080
Jaroslav Vejrosta technické zabezpečení 200 technik2​@​bystrc.cz 776 238 780
213    RNDr. Vladimír Vetchý místostarosta 115 mistostarosta3​@​bystrc.cz 606 043 001
322 Ing. Marie Vinarská vodohos. stavby, Bystrc, Kníničky 131 vodnistavby​@​bystrc.cz
216 Ivana Vyoralová PaM, personalistika, VHP 123 personalni​@​bystrc.cz
S04
údržba, řidič 189 udrzba​@​bystrc.cz