Všechny dotazy řazené chronologicky
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  úterý, 18 září 2018   kAREL
   
  Zobrazení :  1
 • Dobrý den, zajímalo by mě, kdy bude zrušen jednosměrný provoz na cca 200 m úseku od nákupního střediska Akát na ulici Nad Dědinou. Tento úsek je naprosto přehledný, omezení trvá již několik měsíců a přitom by bylo zcela dostačující, aby zde byl režim obousměrného provozu s předností v jízdě. Je tam velmi malý provoz, úsek je přehledný a kromě četného hlídkování městskou policií/ a zřejmě vybírání pokut / v tomto nespatřuji žádný význam. Děkuji za odpověď.

  pondělí, 17 září 2018   Alena
  Vážená paní,

  stavební práce na zastávkách na ul. Páteřní byly prakticky dokončeny a nyní čeká se na vyzrání betonu. Tento úsek proto bylo již od 14.09. opětovně zobousměrněn. Z dopravních opatření zůstávají nadále pouze přesunuté zastávky a to do doby než budou ty nové zkolaudovány (asi listopad).   

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  21
 • Dobry den, kdy prosím dojde k legalizaci parkovacích míst na ulici Výhon? V horní části se již objevilo vodorovné značení, takže kdy bude podobně osazen i zbytek ulice a bude možné v obytné zoně bez postihu parkovat? Děkuji

  pátek, 14 září 2018   Jiri
  Vážený pane,

  legalizace parkování na ul. Výhon je už kompletní. To, co navrhl odborný projektant z Brněnských komunikací, a.s., bylo maximum možného s ohledem na platnou legislativu a daný dopravní prostor (šířkové poměry a množství sjezdů). Větší rozsah by neprošel přes PČR a OD MMB. Chápu, že někteří asi očekávali více, ale každé místo se počítá.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  40
 • K dotazu a odpovědi z roku 2016 níže: Mohu se zeptat, jak přišel pan Mráz z Odboru životního prostředí a dopravy na skutečnost, že komunikace Pod Horkou vede pouze k rekreačním objektům a ne k objektům pro trvalé bydlení? Bydlím zde už mnoho let a vím naprosto jistě, že nebydlím "na chatě". Jako spousta dalších. Měli byste si tvrzené informace nejdříve ověřit. Od začátku komunikace minimálně po restauraci U Klimešů není ani jedna chata (po pravé straně). Je to trvale obydlená zóna a vždy byla. Chaty jsou až v Údolí oddechu. Nikoli na komunikaci Pod Horkou, kde je největší pohyb cyklistů, a to 24 hodin denně. Je pravdou, jak zmiňuje tazatelka níže, že je téměř nemožné po komunikaci v posledních letech, co tudy jezdí cyklisté, projet. Chodník pro chodce je v některých místech tak úzký, že s kočárkem se po něm nedá projet, takže i chodci musí použít a používají komunikaci. Do toho ještě cyklisté a vozidla. Zůstává tak otázkou, jestli komunikace slouží jako chodník, pak tam nemají co dělat cyklisté a automobily, nebo naopak. Skutečnost je taková, že v podstatě v jednom volném jízdním pruhu se obousměrně pohybují chodci, cyklisté i automobily. A bohužel právě cyklisté neznají slovo ohleduplnost. Mají pocit, že jsou na cyklostezce, běžně zastavují i opravují kola uprostřed komunikace a odmítají uvolnit cestu projíždějícím automobilům. Před několika lety byly přes Letenskou lávku umístěny značky "Cyklisto, sesedni z kola". Cyklisté byli "slepí" a tak vždy ob dva dny byly značky zbourané. V těchto dnech je Letenská lávka zavřená, objížďka je vedena po chodníku kolem dětského hřiště, kde je opět značka pro cyklisty sesednou z kola, ale ani jeden cyklista nejde pěšky. V dnešní době se cyklistika značně prosazuje, což je na jednu stranu dobře, ale je správné udělat objížďku kolem dětského hřiště? V tom případě tam denodenně od rána do večera postavte nejen značky, ale i policistu, aby cyklisté skutečně sesedli z kola. Kde je ohleduplnost od cyklistů? Skutečně je na ulici nechceme!!! Dobrý den, prosím o informaci, zda bude v dohledné době řešena komunikace v Údolí oddechu- Od ul.Pod Horkou až ke Štouračově...Vytvořili jste hřiště, relaxační zónu, ale v období od dubna do října se nedá Údolím téměř celodenně souvisle vozidlem projet a to prosím ani přikázanou rychlostí 30km/h. Situaci si můžete představit ,když se na vozovce dá tedy projet pouze jedním vozidlem (auta v protisměru musí vjet případně na " trávu " )do toho chodci, cyklisté, kočárky , děti - kterých je opravdu mnoho, psi a na stranu silnice jste u hřiští umístili kameny ,popřípadě jsou dále kanály zarostlé v trávě o které si nevědomý řidič zničí auto a to nemluvím o naprosto katastrofálním stavu vozovky. Druhá cesta, která vede po druhé straně potoka - od Osady Podskalí až dozadu k mostu směr Štouračova, je po úpravě vrtnou společností tak hrbatá, hluboká a vůbec není dobře schůdná je velmi málo využívaná, lidé tudy nechtějí chodit ani sami, natož např. s kočárem. Ukázněnost chodců v tomto směru nehraje roli, protože chodce někde nemáte šanci vozidlem objet, pokud neuhnou do trávy. Současná dopravní situace je nejenže nepříjemná , ale vysloveně i nebezpečná a bylo by dobré se na ni zaměřit a opravit cestu tak aby vyhovovala všem kladeným nárokům . Předem děkuji za odpověď. úterý, 10 květen 2016 Lucie Huňáčková Vážená paní, předně Vás musím opravit co se týče významu svislé dopravní značky, jedná se o maximální povolenou rychlost, nikoli o rychlost přikázanou. Není divu, že mnohdy nelze touto rychlostí jet, když Údolí oddechu je vyhledávanou turistickou lokalitou se značným množstvím pěších a cyklistů, kteří se po této komunikaci pohybují. Současně jsou v Údolí oddechu desítky rekreačních objektů a to znamená další motorizované účastníky provozu. Jednotliví účastníci provozu se musí chovat navzájem ohleduplně. Motoristé s tím musí počítat a přizpůsobit svoji jízdu dalším účastníkům provozu stejně jako když jedou ulicemi Pod Horkou nebo Přístavní. Dovoluji si nesouhlasit s tvrzením, že stav komunikace je katastrofální. Komunikace není bezvadná, místy má výtluky. Toto poškození však stěží způsobili lidé s kočárky. Důvodem je čilá stavební činnost ze strany vlastníků rekreačních objektů v této oblasti, kdy komunikace je pojížděna nákladními automobily a stavebními mechanismy. ÚMČ Brno-Bystrc provede letos lokální opravy této komunikace v hodnotě 280 tis. Kč. Další investice, které by znamenaly např. rozšíření komunikace, nejsou v plánu neboť komunikace tomu svým dopravním významem neodpovídá. Přece jen komunikace vede ,,pouze“ k rekreačním objektům a ne k objektům pro trvalé bydlení. Navíc tohoto typu komunikací má MČ Bystrc ve své správě celkem 35 km a to s rozpočtem, který postačuje jen na nejnutnější opravy. S pozdravem Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

  čtvrtek, 13 září 2018   dak
  Vážený pane,
  moje odpověď z roku 2016 se týká komunikace s názvem Údolí oddechu, která začíná přibližně na úrovni prvního mostu přes Vrbovec. Této komunikace se také týkal původní dotaz na stavební stav komunikace.

  Vás ale zjevně více trápí cyklisté v ulici Pod Horkou. O jejich vymístění se MČ Brno-Bystrc aktivně snažila po dobu několika volebních období. Celá snaha však nebyla úspěšná, naposledy z důvodu neochoty soukromých vlastníků pozemků na levém břehu Svratky, k prodeji části jejich pozemků, kde měla vést alternativní trasa. Cyklisté v ulici Pod Horkou jsou tak realitou, se kterou je potřeba počítat. Mají stejné právo užívat komunikaci jako motorová vozidla. Šířkovým poměrům na této ulice by mohlo pomoci pouze jediné opatření – zrušení legalizace podélného parkování. Je otázkou, jestli si toto přeje většina obyvatel ulice.

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  62
 • Dobrý den, můžete mi prozradit, proč je na ulici Páteřní neustále jednosměrka i přes to, že průjezdnosti vozozovky nic nebrání a žádné práce tam neprobíhají? Vím že zastávky ještě nejsou zcela dokončeny, ale to není důvod k takovému zásadnímu omezení dopravy, když tam v současné době žádné práce neprobíhají. Předminulý čtvrtek stavební firma vyklidila stavbu, odvezli stroje a od té doby se tam nepracuje, ale dočasné dopravní značení nadále komplikuje dopravu. Proč? To na úřadě není nikdo, kdo má na starosti kontrolu dopravních staveb a dopravního značení? Z jakého důvodu komplikujete naprosto zbytečně život obyvatelům Bystrce? Je to na přání městské policie, která místo aby opravu dopravního značení iniciovala, tak schovaní čekají a se zapnutými majáky, jak z akčního filmu, se vyřítí na hříšníky, kteří to nevydrží a zbytečným zákazem projedou? Nebo je pravda, jak se proslýchá, že je to pomsta radnice za to, že obyvatelé v okolí nechtěli na Páteřní Kaufland? Slibujete už dlouho, že vyřešíte křižovatku Kubíčkova - Vejrostova a místo toho ji ještě mnohem více a hlavně zbytečně, zatížíte veškerou dopravou od OC MAX, včetně nákladní a kamionové, která běžně odjížděla spodem. To nemluvím o velkých nákladních vozech, které k OC MAX musí přijíždět parkem před centrem. A to všechno posledních 14 dní úplně zbytečně jenom proto, že Bystrckou radnici nezajímá život v Bystrci, nikdo to neřeší a svou liknavostí ho obyvatelům úplně zbytečně komplikují!!! Děkuji za vysvětlení a hlavně za nápravu.

  čtvrtek, 13 září 2018   Adam
  Vážený pane,

  uzavírku komunikace Páteřní povolil odbor dopravy MMB, neboť se jedná o součást základního komunikačního systému. Kontrola dodržování podmínek rozhodnutí, vč. užitého dopravního značení, je tak v kompetenci odboru dopravy MMB. Jednosměrný provoz byl po dobu výstavby nezbytný z důvodu bezpečnosti provozu. V současné době má výstavba autobusových zastávek technologickou přestávku do 28.09.2018 - probíhá zrání cementobetonového krytu v zálivech. Od pátku 14.09. je proto obnoven provoz v obou směrech. Po uplynutí technologické přestávky bude proveden nástřik vodorovného značení a následně proběhne předání.  

  Ke kontrolní činnosti městské policie se nemůžeme vyjadřovat, nepodléhá nám.

  Omezení dopravy na Páteřní z důvodu vybudování zastávek MHD v zálivech, které prosadila městská část jistě není nic příjemného. Jedná se však o relativně krátké nepohodlí, které zde však v dlouhodobém horizontu výrazně přispěje k plynulosti a bezpečnosti dopravy.
   

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  62
 • Dobrý den, chci se zeptat, proč je na přednášku Politický islám vstup volný, zatímco na přednášku Přežila jsem gulag paní Věry Sosnarové o zvěrstvech páchaných ve jménu komunistické ideologie se vstupné vybíralo? Kdo prosím takto rozhodl a jaké jsou náklady MČ na pořádání přednášky Politický islám? Děkuji

  pondělí, 10 září 2018   KarelK
  Vážený pane,

  dne 20.5.2018 se obrátil na městskou část, e mailem na pana starostu, pan ing. Radek Hála jako zástupce a lektor CSPI.(Centrum pro studium politického islámu je neziskové, apolitické a nenáboženské mezinárodní vzdělávací hnutí věnující se osvětě o islámské politice) s nabídkou na uspořádání přednášky – Politický islám. Na základě této nabídky byla přednáška odborem kultury zařazena v rámci politické korektnosti a vyváženosti do kulturně vzdělávacího plánu Společenského centra v Bystrci i s ohledem na skutečnost, že podobná přednáška se již konala v Brně – Bohunicích s kladným ohlasem. Rovněž jsme zaregistrovali i z řad občanské veřejnosti požadavky na zorganizování a vysvětlení skutečných kořenů a principů islámské doktríny. Zdůrazňuji, že nabídka přednášky byla doručena v květnu letošního roku a nemá nic společného s žádným politickým subjektem.
  Přednášejícímu bude proplácen honorář ve výši pouhých 1 tisíc kč a technické i personální nároky jsou rovněž minimální. Z těchto důvodů nebylo stanoveno vstupné.
  Nestanovení vstupného je v kompetenci vedoucího odboru a bylo zdůvodněno skutečností, že na podobné přednášky se dostavuje větší počet posluchačů jedině za podmínky, že vstupné se nepožaduje.
  Rovněž v zájmu MČ je, aby se vzdělávacích akcí zúčastňovalo více lidí, než tomu bylo dosud. Poměrně malá účast na přednášce p. Sosnarové dala podnět k přehodnocení důvodnosti stanovení vstupného na podobných akcích. A tak i z tohoto pohledu se jeví rozhodnutí o nestanovení vstupného vedoucím odboru jako důvodné.

   
  PhDr. Jaroslav Petr, místostarosta
  Zobrazení :  30
 • Dobrý den, rád bych se zeptal proč se nečistí nové parkoviště těsně pod hřištěm na ulici Nad Dědinou? Stojí zde auta, která zarůstají trávou a zbytečně zabírají místo. Také bych rád připomněl výrok pana starosty, že po ukončení stavby Panorama stavební firma slíbila, že kompletně opraví a zvětší hřiště, které nad tímto parkovištěm je, nemluvě o tom, že by si toto hřiště zasloužilo oplotit směrem na parkoviště.

  neděle, 09 září 2018   Vlasta
  Vážený pane,

  komunikace v OS Panorama nebyly zatím majetkově převedeny ze stavebníka na město Brno. Zimní a letní úklid těchto komunikací městská část Brno-Bystrc neprovádí. Pokud k čištění těchto komunikací v minulosti došlo, jednalo se vždy o čištění na náklady stavebníka. Podle našich informací má stavebník snahu komunikace městu předat do konce tohoto roku.

  Stávající sportoviště se zvětšovat nebude, není to prostorově možné. Stavebník však vybudoval zcela nové dětské hřiště vedle ulice K jelenici, které již bylo předáno do veřejného užívání. Zaplocení sportoviště směrem k parkovišti by mělo být provedeno  do konce letošního roku.
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  39
 • Dobrý den, četla jsem, že je v plánu založit novou základní školu na Kamechách, nic konkrétnějšího jsem ale nenašla. Je to opravdu v plánu a v jakém časovém horizontu by se škola měla otevřít? Děkuji

  neděle, 09 září 2018   C4Lifornia
  MČ Brno-Bystrc neplánuje založit na Kamechách základní školu.

  RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., místostarosta
  Zobrazení :  48
 • Dobrý den, chci se zeptat, jak je daleko zbourání chátrajícího objektu bývalého obchodního centra Letná při ulici Černého a výstavba nových bytů - developerský projekt Letná. Poslední informaci co jsem dohledal je někdy z března tohoto roku, kde je uvedeno, že by se mělo bývalé obchodní centrum zbourat do konce tohoto roku. Děkuji.

  pátek, 07 září 2018   David
  Dobrý den, na demolici objektu již bylo vydáno stavební povolení, v současné době probíhá stavební řízení na výstavbu objektu nového. Dle aktuálního vyjádření developera se letos bourat nezačne, počítá se se s rokem příštím. S pozdravem,

  Tomáš Přibislavský, místostarosta
  Zobrazení :  91
 • Dobrý den. Prosím o informaci, co budete dělat s majiteli psů, kteří nerespektují vyhlášku. A je jich v poslední době víc a víc. Psy venčí bez vodítek a náhubků, a když je upozorním, že by je měli mít na vodítku nebo s náhubkem, bývají agresivní. Mám 2 malé děti a už mám opravdu dost toho, že musím neustále sledovat, jak se k nim blíží na volno pobíhající pes. Jakým způsobem se řeší tyto jejich přestupky? Pouhou domluvou? Tučnou pokutou, díky které si to příště rozmyslí? A co prevence či osvěta (nějaké zdařilé letáčky) ve smyslu - je sice hezké, že váš pejsek nikomu neublížil, ale spoléhat se na to opravdu nelze viz třeba několik reálných fotek pokousaných či usmrcených dětí. Speciálně "pejskaři" na Kamechách a v okolí venčí bez vodítek a náhubků ve velkém. Děkuji, Ester H.

  středa, 05 září 2018   Ester
  Povinnosti osob doprovázejících psa na veřejném prostranství jsou upraveny obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Brna č. 9/2017 o pravidlech pro pohyb psů. Porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce obce je kvalifikováno jako přestupek proti pořádku v územní samosprávě podle § 4 odst. 2 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 100.000,- Kč. To, zda strážníci MP Brno nebo policisté PČR vyřeší takové případy na místě domluvou či zda je rozhodováno o uložení pokuty v příkazním řízení na místě nebo následně ve správním řízení před komisí pro projednávání přestupků, závisí na posouzení konkrétního případu, veškerých okolností, osobnosti pachatele, atd. Nelze tedy nějak zobecňovat, jak se tyto případy obvykle řeší nebo by se měly řešit. Takto jsou každopádně řešeny pouze případy, které jsou zjištěny orgány policie a vyřízeny na místě nebo předány ke správnímu řízení zdejší komisi pro projednávání přestupků. V moci strážníků či policistů však není odhalit veškeré případy venčení psů v rozporu s vyhláškou při vlastní pochůzkové činnosti. Pokud tedy zjistíte v terénu případy porušení ustanovení obecně závazné vyhlášky, doporučuji Vám proto obrátit se neprodleně na linku 156 (MP Brno) nebo 158 (PČR), aby na místo byla vyslána hlídka k zadokumentování stavu, aby byla šance přestupce identifikovat a následně i odpovídajícím způsobem sankcionovat.

  Mgr. Šárka Sedláčková, odbor vnitřních věcí
  Zobrazení :  51
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č. 2 Pravidel diskuze

  pondělí, 03 září 2018   KarelK
    
  Zobrazení :  15
 • Dobrý den, - šlo by prosím zařídit "odbahnění" silničky v Údolí oddechu? - mohl by se odbor dopravy obrátit na Lesy města Brna s požadavkem na opatření, aby při silnějších deštích nebyla hlína od plotu obory splavována na zmíňovanou cestu? Děkuji.

  pondělí, 03 září 2018   KarelK
  Vážený pane,

  jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci zčásti na území MČ Brno-Bystrc a zčásti na území Brno-Jundrov. Po jedné straně komunikace přilehlé k svažité zalesněné stráni obory je vybudováno oplocení, realizované Lesy města Brna.  Ke splavování zeminy a kameniva dochází v úseku, kde je uložen vysokotlaký plynovod. Jeho ochranné pásmo výrazným způsobem limituje veškerou stavební činnost, která by mohla účinným způsobem splavování při přívalovém dešti zabránit.  Požádáme  LMB o úklid naplavenin z komunikace a o prověření možnosti realizovat opatření, které by splňovalo podmínky ochranného pásma a bylo vysoce funkční.    

  V loňském roce byly MČ Brno-Bystrc opraveny 4 úseky této komunikace a při té příležitosti byla u těchto úseků odstraněna naplavená zemina mezi oplocením a vozovkou. Technická opatření (obrubníky, odvodnění, stabilizace zeminy) v celé délce komunikace by byla nákladná a vyžadovala by součinnost s MČ Brno-Bystrc s LMB a MČ Brno-Jundrov. Taková investice by však neodpovídala významu této komunikace. Nejedná se o místní komunikaci, která by zabezpečovala příjezd k nemovitostem pro trvalé bydlení.
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  59
 • Dobrý den, v Bystrckých novinách jsem se v rozpisu čistění ulic dočetla ,že ulice Hvozdecká a Chudčická č.10,12,15-21 se nečistí i když se v roce 2016 čistily a z jakého důvodu se nečistí. Dále se ptám, kdy se bude stříkat tráva na chodnících sídliště Kamechy, když se v minulosti stříkala. Jana

  pondělí, 27 srpen 2018   Jana
   

  Vážená paní,
   

  uvedené úseky komunikací stále nebyly majetkově převedeny ze stavebníka na město Brno. I nadále tak platí, že zimní a letní úklid těchto komunikací městská část Brno-Bystrc neprovádí. Pokud k čištění těchto komunikací v minulosti došlo, jednalo se vždy o čištění na náklady stavebníka.

   
  Plevel v chodnících v naší správě byl v souladu se smlouvou na údržbu mechanicky odstraněn v měsíci srpnu. U chodníků majetkově nepřevedených platí to stejné, co je popsáno výše.
   

  Závěrem jen dodám, že je v našem zájmu, aby všechny komunikační plochy byly převedeny na město a mohla tak být zahájena jejich řádná údržba. Jedná se však o vztah stavebník-město Brno, městská část se tohoto procesu nijak neúčastní. Nikdo kompetentní nám ani nebyl schopen sdělit předpokládaný termín převodu.

   

    Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

   

   

  Zobrazení :  33
 • Dobrý den.Můj dotaz je ohledně neůnosných podmínkách chodců na dvou místech v městské části Brno-Bystrc.V prvním případě jde o bezpečnost chodců na Brněnské přehradě na ulici Přístavní v úseku od restaurace Jednička,ale hlavně od parkoviště po přehradní hráz,kde neexistuje chodník a chodci se pohybují po frekventované vozovce na nepřehledném místě s auty a cyklisty a ještě k tomu po jedné straně obousměrně.Z jakeho důvodu není léta v této dá se říci nejvíce chodci využívané trasy chodník.Místa pro jeho zbudovaní je tam dost.Nebo vadí žulové patníky?Čeka se až se stane nějaký vážný úraz?Zabýva se někdo touto situací a jak? V druhém případě nejde sice o život,ale způsobení si úraz určitě ano.Jedná se o úsek chodníku nebo cesty kolem řeky Svratky po straně fotbalového hřiště a to od mostu pro pěší u přestupního uzlu Zoologická zahrada po zelený most do Kníniček. Po cestě se nedá normálně chodit(hrboly,díry,kořeny,kaluže),natož jet s kočárkem nebo na kole.Jak to že úsek od mostu po hřiště pro děti vybudovaný Lídlem opravit šel a dále ,kde je cesta v daleko horším stavu se oprava neprovedla.Proč se opravují cesty a chodníky kde skoro nikdo nechodí a ne tato frekventovaná vycházková a spojovací cesta s přehradou a Kníničkami?Předem děkuji za odpověd

  neděle, 26 srpen 2018   Hrdlička Jiří
   

  Vážený pane,
   

  oprava komunikace podél pravého břehu Svratky je naší prioritou. Značná část této komunikace se však nachází na pozemku Povodí Moravy. Jelikož nemáme k dispozici žádné dokumenty, které by potvrzovaly, že vlastník komunikace je odlišný od vlastníka pozemku, nemůžeme za této situace komunikaci opravit (s ohledem na rozpočtová pravidla). Požádali jsme město Brno o koupi či směnu dotčeného pozemku od Povodí Moravy již v roce 2016. K dnešnímu dni nedošlo v této věci k posunu. Z úrovně městské části nemůžeme s Povodím Moravy jednat. Nechali jsme zatím opravit první úsek od lávky k Dostě, kde nejsou tyto majetkové problémy.

   

  Chybějící chodník ke hrázi je problém, k jeho řešení se město Brno v minulosti nemělo kvůli komplikovanému profilu a šířce terénu, a také vedení veřejného osvětlení (opěrné zdi, přeložky). Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, nechal loni zpracovat územní studii Přístavní, kde by měl být navržen i chybějící chodník. S bližším dotazem se proto musíte obrátit na OÚPR MMB. Městská část Brno-Bystrc nedisponuje takovými finančními prostředky, aby stavbu takového rozsahu realizovala vlastními silami. Nehledě na to, že se jedná o rekreační lokalitu celoměstského významu.

   

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  120
 • Dobrý den. Na ulici Štouračova před domem č.20 je narostlý vzrostlý strom(keř).Je to nějaký žloutek,nevím přesně,jak se to jmenuje. Strom už leze nájemníkům do balkonu a ovoce z něho padající dělá každý rok čím dál větší nepořádek na chodníku.Nehledě na to,že je to rozšlapané a kluzké. Bylo by vhodné,pokud by bylo možno tento keř odstranit?Děkuji za odpověď.

  pondělí, 20 srpen 2018   Jana
  Dobrý den,
   

  na základě Vašeho podnětu dřevinu posoudíme při místním šetření pro povolování zásahů do zeleně a zajistíme zásah dle zjištěného stavu a potřeby (kácení, případně ořezání).

  S pozdravem


  Alena Kallasová, odbor životního pravyprostředí a dopravy
  Zobrazení :  63
 • Dobrý den. Tento týden se objevily na konečné tramvaje v prostoru smyčky na ul. Ečerova díry propojené kovovými proužky. Zde se něco nového buduje, nebo se to týká jen tramvajového tělesa? A kdy má být tato stavba ukončena?

  sobota, 18 srpen 2018   Věra
  Dobrý den,

  zdejší odbor stavební vydával v r. 2017 územní souhlas pro umístění provozního objektu Dopravního podniku města Brna v prostoru tramvajové smyčky Ečerova. Stavební povolení vydává Drážní úřad v Olomouci, jako příslušný speciální stavební úřad. Podle našich informací se může rovněž jednat o práce, související s opravou a stavebními  úpravami tramvajové trati přes Bystrc, stavební povolení na tyto úpravy rovněž spadá do kompetence Drážního úřadu. Zdejší stavební úřad vám proto bohužel podrobnější informace nemůže poskytnout, neboť z uvedených důvodů nemá k dispozici příslušnou dokumentaci.

  S pozdravem

   
  Ing. arch. Ivana Krejčová, odbor stavební
  Zobrazení :  177
 • Původní vaše odpověď: pokos na ulici Laštůvkova byl zahájen již v pátek 18.05.2018 a o víkendu byl pouze dokončován. Bylo to z důvodu, že tráva zde již byla přerostlá a požadavky od občanů na její rychlé posečení opakované. S dodavatelskou firmou však bylo dohodnuto, že ráno bude prováděn pouze odvoz vyhrabané trávy a sečení bude zahájeno nejdříve v 9:00, kdy je již většina obyvatel vzhůru. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti, ale v tomto případě jsme upřednostnili většinový požadavek. Nový dotaz: vzhledem k velkému suchu, kdy se ani trávě nechce růst, opětně v sobotu 18.8. se kosí, akorát nevíme co. Sekačka rámusí od 7 hodin, u benzínové nemůže vzniknout jiskra? Takže co se kosí a proč zase o víkendu a ne v pracovní dny? Děkujeme za vyjádření.

  sobota, 18 srpen 2018   Daša
  Dobrý den,

  v souvislosti s Vaším dotazem nám bylo dodavatelskou firmou pro údržbu zeleně sděleno, že o víkendu dne 18.8.2018 v Laštůvkově ulici z jejich strany žádný pokos prováděn nebyl. V takovém případě je vždy lepší pořídit fotodokumentaci, abychom se vyvarovali případného tvrzení proti tvrzení. Důvodem proč pracovníci procházejí travnaté plochy se strunovými sekačkami je zejména skutečnost, že zdejší trávníky jsou plné plevelů, jejichž květy působí na mnoho obyvatel sídliště jako silný alergen, ale především proto, že dochází k jejich vysemeňování a rozšiřování do okolí. I v souvislosti se zákonem o rostlinolékařské péči je správce pozemku povinen zabránit vysemeňování a rozšiřování plevelů. Ke vzplanutí porostu od jiskry dojít nemůže. Jednak je příliš nízký a hlavně jsou všechny používané sekačky a křovinořezy ve výfukové části vybaveny speciálním filtrem, který zabraňuje vylétávání jisker.

   

  S pozdravem

   

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  42
 • Dobrý den, včera, 16.8.2018 v oblasti ulic Fleischnerova, Ečerova, Kachlíkova proběhlo sekání trávy kolem obrubníků chodníků a vyfoukání veškerého odpadu na chodník. Proč nebyl proveden bezprostřední úklid chodníků ? Proč se mají chodci brodit v tomto prachu a špíně, bez ohledu na zbytečnost této akce při letošním suchu ? S pozdravem, LPi.

  pátek, 17 srpen 2018   LPi
  Dobrý den

   

  Dne 16.08.2018 prováděla dodavatelská firma na ulici Fleischnerova v souladu se smlouvou o dílo letní údržbu chodníků (mechanické odstraňování přerostlého drnu). Dle sdělení jednatele firmy došlo během práce k závadě na mechanizaci, kterou se nepodařilo do konce pracovní doby odstranit. Proto nebylo provedeno konečné přemetení chodníku. Řidič musel odstavit vozidlo do garáží a úklid byl dokončen dne 17.08.2018  po namontování nového náhradního dílu a zprovoznění mechanizace.

  Letní údržba chodníků na ulicích Kachlíkova a Ečerova byla prováděna v jiných dnech a kompletní úklid na obou ulicích byl vždy dokončen v průběhu pracovní doby.    Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  17
 • Dobrý deň, bolo by možné zlepšiť dopravné značenie na ulici Kubíčkova? Pri vjazde na ulicu je Zákaz vjazdu nákladných vozidel MIMO zásobovania. Takto pred MAXom v 90 stupňovej zákrute končia kamióny smerujúce do Billy. Približne raz za mesiac tu nejaký chudák cúva. Ďakujem.

  čtvrtek, 16 srpen 2018   kubickova
  Vážená paní,
   

  jistě není žádoucí, aby zde docházelo ke zbytečnému couvání nákladních vozidel. Část nájemců Maxu je sice zásobována zezadu (od ul. Páteřní), část ale musí být zásobována zepředu (od ul. Kubíčkova), právě kvůli jednosměrné komunikaci Kubíčkova.
   

  Zakázat tak vjezd všech nákladních vozidel do ul. Kubíčkova nelze. Nemyslím si ani, že další informativní značení by mohlo zabezpečit to, aby zamýšlená nákladní vozidla na ul. Kubíčkova vůbec neodbočila. Řidiči, kteří tam chybně vjedou zde jedou poprvé a směřuje je tam navigace. Za této situace není reálné předpokládat, že budou ještě koukat po případných informativních cedulích.

   

  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  20
 • Vážený pane starosto, reaguji na Vaši odpověď, zveřejněnou zde na foru, ohledně "fázového" čištění ulic v Bystrci. Ve vaši odpovědi uvádíte: "Dá se pak očekávat, že vysoutěžená cena za takovou službu bude vyšší, neboť pro realizační firmu by to znamenalo mít v Bystrci zároveň větší množství techniky a osob." Bohužel se Vám již v předchozích dotazech snažili obyvatelé sdělit jistou informaci, tedy zkusím to říci já ještě jednou, jinak. Není důvod, aby vysoutěžená cena byla vyšší, nebo aby zde bylo větší množství techniky. Již v minulých příspěvcích se Vám obyvatelé snažili sdělit, že ve zmiňovanou dobu již žádná technika beztak ve zmiňovaných ulicích NENÍ. Firmy pohodlně stíhají. Jde tedy jen o to upravit dobu uzavírky k reálnému času úklidu. A pokud je úklid kontrolován Vaším pracovníkem, jak bylo uvedeno v minulých příspěvcích, pak tomuto dá jistě zapravdu. Mimochodem za posledních několik úklidů jsem neviděla nikoho nic kontrolovat. A co jsem se bavila na ulici, tak s kým jsem zatím mluvila, nikdo nikdy nikoho neviděl. Dále ve Vašem sdělení ke špatné práci pi. Bičanové uvádíte: "Jakmile jsme získali relevantní informace, ihned jsem je zveřejnili." Chcete tedy říci, že první relevantní informaci o takových významných omezeních obdržela paní Bičanová, resp. MČ Bystrc, od Brněnských komunikací až s takovým zpožděním, až když se dávno stavilo? Děkuji

  pondělí, 13 srpen 2018   Blanka
   

  Vážená paní,
   

  z pověření pana starosty, který čerpá řádnou dovolenou odpovídám na Váš dotaz.

  V předchozí odpovědi byl popsán postup prováděných prací. Po ručním předčištění se pracovníci přesunou na další ulici, zametací vůz se na předčištěnou komunikaci nedostane hned, i z důvodu dříve popsaného odvozu smetků na skládku, po vyčištění smetákem následuje kropící vůz, který také musí někde nabrat vodu. Po vyčištění musí být komunikace zkontrolována zaměstnancem ÚMČ a až poté mohou být odstraněny značky. Blokové čištění bývá využíváno i k obnově dopravního značení nebo k vyčištění kanálových vpustí. Někdy je možné požadavkům občanů vyhovět, jako když byl posunut začátek čištění ze 7 na 8 hodin, někdy vyhovět nelze.

   

  Každé blokové čištění je odpovědným pracovníkem kontrolováno za přítomnosti mistra úklidové firmy, aby mohly být operativně vyřešeny případné nedodělky. Vzhledem k územnímu rozsahu čištěných ulic tento pracovník ulice neprochází pěšky, ale využívá k tomu automobil. Zaměstnanci ÚMČ však nenosí žádný stejnokroj, a tak si takového pracovníka úřadu ani nemusíte všimnout. Stejně tak jsou ve stejný den projížděny všechny ulice, kde byly umístěny značky na další blok a všechny tyto značky jsou odpovědným pracovníkem vyfotografovány. 

   

  Co se týče dopravního omezení na ul. Vejrostova, tak ještě jednou opakuji, že veškeré relevantní informace, které jsme dostali na vědomí jsme bez prodlení zveřejnili. Dopravní omezení takového rozsahu se projednávají za přítomnosti zástupců OD MMB, PČR, DPMB apod. A ne zřídkakdy mají dotčené orgány k navrženému dopravnímu značení připomínky, výkresy jsou předělávány a pak musí být ještě schváleny předepsaným úředním postupem. Mezitím je již vysoutěžená realizační firma, a ta má zase smluvní termíny, které musí dodržet. Takže reálně nejsou tyto akce povolovány s velkým předstihem.

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
   

  Zobrazení :  39