Všechny dotazy řazené chronologicky
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, zajímalo by mě, kdo navrhuje přesné rozmístění značek upozorňujících na blokové čištění? Zda úředník nebo firma? Rád bych věděl, kde přesně byly rozmístěny značky dne 10.4.2018 v ulicích Odbojářská a Vejrostova.

  neděle, 15 duben 2018   Pavel
  Dobrý den,
  projekt dopravního značení na bloková čistění prováděná městskou částí je vypracován odbornou firmou a schválen Policií ČR. Na přechodné dopravní značení je v souladu se zákonem vydané tzv. stanovení, které dle Statutu města Brna vydává Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Schválená projektová dokumentace je k nahlédnutí na radnici – dveře č. 312.
  Dne 10.4.2018 zajišťoval čistění ulice Odbojářské a Vejrostové vlastník komunikace společnost Brněnské komunikace, a.s. Jednalo se o tzv. čistění základního komunikačního systému po zimním období. Tato společnost zajišťovala rozmístění dopravních značek.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  4
 • Dobrý den, prosím o informaci kolik migrantů je ubytovaných v Bystrci a jaké jsou národnosti a zda přidělování bytů řídí Město Brno, nebo městská část? A jak se k této otázce migrantů a bezpečnosti obyvatel staví naše městská část? Dále by mě zajímalo, zda i na naší radnici bude tlumočník do arabštiny, nebo se to týká jen Města Brna. Děkuji předem za odpověď.

  čtvrtek, 12 duben 2018   Věra
  Dobrý den,
  na území městské části Brno-Bystrc nejsou ubytováni žádní migranti. Pokud se týká pobytu uprchlíků, kterým byl ze strany České republiky poskytnutý azyl v souladu s platnými právními předpisy, může jim být pronajatý byt v souladu s platnými „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“ a „Kritérii pro výběr žadatelů o pronájem běžného obecního bytu a bytovou náhradu v městské části Brno-Bystrc“. Plné znění je k dispozici na stránkách www.bystrc.cz. V městské části Brno-Bystrc nenastala žádná nebezpečná situace v důsledku které by bylo nutné přijímat mimořádná bezpečností opatření na ochranu obyvatel.
  Městská část Brno-Bystrc neuvažuje o zaměstnání tlumočníků v žádné řeči.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství
  Zobrazení :  49
 • Dobrý den, prosím pana místostarostu Klimeše, jako zastupitele, politika, předsedu MO KDU ČSL a veřejného činitele o odpověď na následující otázku : vedoucí představitelé KDU odmítají vstoupit do vlády vedené trestně stíhaným A. Babišem. Vy sám jste signatářem petice Milion chvilek pro demokracii požadující jeho odstoupení z funkce premiéra. Jaké máte důvody (kromě finančních) být součástí koalice v Bystrci vedené trestně odsouzeným starostou T. Kratochvílem? Děkuji

  čtvrtek, 12 duben 2018   KarelK
  Vážený pane,

  vnímám velký rozdíl mezi trestným stíháním pana premiéra vlády v demisi A. Babiše a odsouzením bystrckého starosty T. Kratochvíla (za rvačku mezi dvěma muži).

  Miroslav Klimeš, místostarosta
  Zobrazení :  37
 • Dobrý den. Děkuji Vám za odpověď na můj předchozí dotaz. Jen bych chtěl trošku více vysvětlit tvrzeni technických sítí, že nasvětlení přechodu není možné realizovat, neboť nesmí být v provozu zároveň světelné signalizační zařízení. Toto tvrzení asi neplatí v případě křižovatky Staré Dálnice a Žebětínské. Zde jsou jak lampy tak světelné signalizační zařízení. Nebo se na lampy nepohlíží jako na nasvícení ale jako na osvětlení a je to jen slovíčkaření? Děkuji a přeji hezký den.

  středa, 11 duben 2018   John
  Odpověď v řešení. 
  Zobrazení :  80
 • Dobrý den, bylo podle Vás zřízení semaforů na křižovatce Stará dálnice - Žebetínská štastné řešení? Tisíce řidičů, kteří tam každý den projedou na to mají asi jasný názor. Navíc zřejmě došlo k "přenastavení" semaforů. Dříve čidla reflektovala, jakým směrem stojí největší fronta. V současnoti tomu tak není.

  středa, 11 duben 2018   Ivo
  Odpověď v řešení. 
  Zobrazení :  105
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  pondělí, 09 duben 2018   Michaela
    
  Zobrazení :  16
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat na 6 věcí. 1) Jak to bude se zpevněním pěšiny a dosazením betonových dlaždic mezi zastávkami Adamcova a Štouračova? Uváděli jste, že tato akce je zahrnuta v "Seznamu oprav a investic pro rok 2017" ale zatím se nestalo nic. 2) Plánujete rozšířit cestu mezi parkovištěm u domu Černého 43 a (skoro) zastávkou Filipova? Celkem často se stává, že v tomto úseku musí trolejbusy zpomalovat kvůli protějšímu trolejbusu nebo větší dodávce a buď musí vedle sebe projet pomalu, nebo jeden z vozů musí zastavit a počkat, až ten druhý projede. 3) Cesta mezi zastávkou Filipova a zastávkou Laštůvkova je na tom místy bídně, plánuje se na některých částech obměna povrchu komunikace? 4) Mezi zastávkou Filipova a Černého, konkrétně asi u Černého 12, se nachází pár kanálů, z kterých je asi 1 propadlý natolik, že se mu musí auta a trolejbusy vyhýbat, aby se při projetí neozvala rána. Je to zrovna u místa, kde končí rozšířená část silnice a začíná ta užší část. Bylo by to možné opravit? 5) Podobný dotaz jako u 3, ale mezi křižovatkou Vejrostova X Kamechy a Vejrostova X Štouračova X Kubíčkova. Cesta je na některých úsecích bídná, plánuje se na některých úsecích obměna povrchu komunikace (nikoliv záplaty)? 6) Plánuje se udělat kompletně nový povrch Staré dálnice? Stav je mnohdy horší jak na D1 a doufal jsem, že udělají nový povrch na celém úseku, nikoliv jen v okolí křižovatky Stará dálnice X Žebětínská X Kohoutovická. Děkuji za případnou odpověď.

  sobota, 07 duben 2018   Tomáš N.
  Dobrý den,
  1) Zpevnění trasy mezi zastávkou Adamcova a Štouračova bylo v plánu oprav a investic pro r. 2017. Z důvodu zamítavého stanoviska s jeho realizací uděleného správcem veřejného osvětlení, společností Technické sítě Brno a.s. jsme záměr ze seznamu vyčlenili jako nerealizovatelný.
  2) Komunikace Černého, po které vede trasa trolejbusu č. 30 je ve správě společnosti Brněnské komunikace, a.s. Provoz MHD je ve správě Dopravního podniku města Brna, a.s. Městská část neeviduje v současnosti žádný požadavek ze strany DPMB a.s. na rozšíření komunikace, iniciativa z naší strany proto nebude vycházet.
  3),4), 5) Komunikace Černého, Vejrostova jsou ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., jedná se o místní komunikace III. a II. třídy základního komunikačního systému města Brna. Správce komunikace má povinnost danou zákonem o pozemních komunikacích provádět pravidelné prohlídky komunikací a odpovídá za jejich sjízdnost z hlediska stavebního i dopravně technického stavu. Je tedy plně v kompetenci této společnosti plánovat veškeré opravy a rekonstrukce.
  6) Stará dálnice je silnicí III. třídy, je v majetku Jihomoravského kraje a ve správě Správy a Údržby Silnic Jihomoravského kraje, platí zde stejné zákonné povinnosti add bod 3), 4), 5).

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  71
 • "Zastávku Ruda čekají úpravy" Dobrý den, již dříve na webu a nyní i v bystrckých novinách jsem si přečetla, jaké jsou plány na zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce u zastávky Ruda. To vážně není jiné řešení? Záliv, posun přechodu, či poučení chodců, že před autobus na nepřehlednou vozovku se prostě nevstupuje? Jezdí zde 3 linky, ve špiče cca 3 spoje během deseti minut. To budou auta vytvářet dlouhé kolony zcela zbytečně? Informovala jsem se již na BKOM, o tomto plánu zatím prý nic neví a z jejich pohledu jediná v úvahu připadající úprava - zastávka v zálivu. Děkuji

  středa, 04 duben 2018   Veronika
  Vážená paní,

  o úpravu prostoru přechodu pro chodce u zast. Ruda požádala MČ Brno-Bystrc odbor dopravy MMB z důvodu dopravní nehody, která se zde stala. Odbor dopravy MMB zadal vypracování příslušného projektu Útvaru dopravního inženýrství Brněnských komunikací, a.s.

  Vybudování zastávkového zálivu a stavebně provedený dělící ostrůvek by jistě bylo ideální řešení. Celá iniciativa by však mohla skončit jako zastávka Páteřní, kde nové zastávkové již byly povoleny stavebním úřadem, našly se i peníze na jejich realizaci, ale z důvodu komplikací s inženýrskými sítěmi se s pracemi doposud nezačalo (předpokládaný termín realizace byl jaro 2017). Řešení navržené Brněnskými komunikacemi tak představuje především rychlé a účinné řešení. K vybudování zálivů pak může dojít při celkové rekonstrukci vozovky a chodníku.

  Na otázku, jestli určité zpomalení provozu na úkor bezpečnosti chodců je zbytečné či ne může každý odpovědět různě podle osobní preference. Dotčené orgány státní správy však v této věci mají jasno a přednost má ochrana chodců jako zranitelnějších účastníků provozu. Poučovat chodce není našim posláním, ale dopravních přestupků se v tomto místě běžně dopouštějí jak chodci (přecházení mimo přechod) tak i řidiči (nedání přednosti chodcům na přechodu).

  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  59
 • Dobrý den. Chtěl bych se zeptat z jakého důvodu bylo již před několika lety odstraněno a do dnešního dne nenahrazeno zábradlí na Staré dálnici v úseku chodníku od zastávky MHD Štouračova (směr ZOO) k semaforu. Nešlo by na tato místa zábradlí vrátit, nebo zde alespoň umístit mobilní betonová svodidla, která jsou nainstalována mezi cyklostezkou a silnicí v ulici Kníničské? A ještě bych chtěl vědět zda by bylo možné instalovat osvětlení tohoto přechodu (nasvícení křižovatky Stará dálnice x Žebětínská nebyl problém). Chodí zde spousta dětí do MŠ i ZŠ Laštůvkova i dospělých, kteří využívají MHD, autobus ze zastávky Štouračova a trolejbus z Černého. Jak víte tak řidiči si zde nelámou hlavu s rychlostí ani s jízdou na červenou - instalováni padesátky a občasný dohled PČR je neúčinný, navíc ve večerních hodinách a v noci je zde tma jako v "pytli". Díky za odpověď.

  úterý, 03 duben 2018   John
  Vážený pane,
  proč bylo toto zábradlí odstraněno nevíme, bylo ve správě Brněnských komunikací, a.s. V rámci akce ,,Dáme na vás" pořádané magistrátem byla navržena obnova tohoto zábradlí. Projekt sice nedostal dostatek hlasů, u nás však nezapadl a bystrcká Komise dopravní a bezpečnostní jeho obnovu podpořila. O jeho obnovu proto požádáme Brněnské komunikace respektive Odbor dopravy MMB.

  Nasvětlení přechodu jsme již prověřovali u Technických sítí Brno (v rámci více přechodů) a bylo nám sděleno, že nasvětlení tohoto přechodu nelze realizovat, neboť nesmí být v provozu zároveň světelné signalizační zařízení.

  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  89
 • Dobrý den, chci se Vás zeptat kdy plánujete odklízení posypu z chodníků. Děkuji za opdověď

  úterý, 03 duben 2018   David
  Dobrý den,

  úklid inertního posypu z chodníků po zimní údržbě byl zahájen tento týden. Čištění postupuje po jednotlivých ulicích ze spodních částí Bystrce do jejich vrchních částí.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  48
 • Dobrý den, Rada dne 28.2. projednávala odvolání 7 členů komisí. Co bylo důvodem návrhu k jejich odvolání? Děkuji

  středa, 28 březen 2018   KarelK
  Dobrý den, pane KarleK,
  v zápise ze 7/37. schůze RMČ dne 28. 2. 2018, který je zveřejněn na webových stránkách radnice, je v článku 1.01 Zprávy o činnosti komisí Rady MČ Brno-Bystrc za I. pololetí roku 2017 uvedeno, že na základě ustanovení Statutu komisí bylo navrženo odvolání celkem sedmi členů komisí. Odvoláni nakonec byli celkem dva (a jeden nový jmenován), pět navržených odvolání Rada MČ Brno-Bystrc neschválila.
  S materiálem Statut komisí Rady MČ Brno-Bystrc, na jehož základě bylo odvolání členů navrženo (uvádí se v něm, že předseda komise mám povinnost navrhnout na odvolání člena, pokud má v rámci jednoho kalendářního roku více než 50% absencí celkem, nebo druhou neomluvenou) se můžete seznámit, pokud po předchozí domluvě navštívíte vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Danu Kalouskovou, která Vám materiál k prostudování předloží. Materiál je příliš obsáhlý a tato rubrika není primárně určena ke zveřejňování příloh a důvodových zpráv, spíše pro základní informace občanům. Všechny materiály jsou ovšem veřejnosti přístupné.

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  48
 • Dobrý den, rad bych se zeptal, zda se planuji rekonstrukce chodniku ve starem Bystrci? Za minuleho vedeni byla zrekonstruovano mnoho silnic a chodniku a od te doby nic. Napriklad ulice Pristavni by si to opravdu zaslouzila. Děkuji za odpoved Jiri

  úterý, 20 březen 2018   Jiri
  Dobrý den,

  Naprostá většina komunikací a chodníků v MČ Brno-Bystrc je ve správě společnosti Brněnské komunikace, a.s. Městská část dává zástupci této společnosti podněty k dílčím opravám či rekonstrukcím komunikačních ploch. V minulých letech byl např. opraven chodník kolem ul. Odbojářské, chodník v ul. U Sokolovny, Jakuba Obrovského, U Zoologické zahrady, Černého, Obvodová, Wollmanova (část), Pod Horkou. Městská část má ve správě méně významné chodníky, např. v parcích, některé přístupy k domům, většinu schodišť a od r. 2016 je správcem 35 km účelových komunikací. V tomto volebním období byly městskou částí opraveny např. některé úseky chodníků v Centrálním parku, část chodníku při ul. Vejrostova, serpentinový chodník při ul. Opálkova a Teyschlova, Wollmanova (část). chodník kolem hřbitovní zdi při ul. Vondrákova, několik schodišť, přístupových ramp, bezbariérových přístupů, zpevněných tzv. šlapákových tras v terénu.
  Společnost Brněnské komunikace a.s. neplánuje v naší městské části v letošním roce žádnou rozsáhlejší rekonstrukci chodníku, pouze lokální opravy např. chodníku při ul. Vejrostova a některých přístupových ramp.
  Městská část v rámci zastupitelstvem schváleným seznamem oprav a investic na r. 2018 bude realizovat např. opravu chodníku u domu Valouškova 10, Kachlíkova 6, 8, Ondrouškova za lichými čísly u trafostanice, Kuršova mezi č. 8 a 10. Seznam drobných operativních oprav právě připravujeme, jedná se pouze o jednotlivé lokální opravy výtluků, nerovností, šlapákových tras či schodišť.
  Chodník při ul. Přístavní je ve správě společnosti Brněnské komunikace, a.s., je v dobrém stavebně technickém stavu a jeho oprava se v nejbližší době nepřipravuje. Účelové komunikace vedoucí po obou stranách ul. Přístavní u rodinných domů jsou převážně v majetku soukromých vlastníků. Pravidla finančního hospodaření Statutárního města Brna neumožňují Městské části vynakládat veřejné finanční prostředky do oprav soukromého majetku.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  44
 • Dobrý den, dovoluji si vás toto cestou požádat o odstranění odpadu(pravděpodobně velkého PVC pytle) ze vzrostlého stromu, který se nachází v bezprostřední blízkosti vchodu Kubíčkova 3. Například za spolupráce s Technickými sítěmi Brno, které spravují plošinou veřejné osvětlení. Odpad na stromu se nachází již 3.rokem. Pokud by tato záležitost nebyla ve vašich silách samozřejmě to pochopím a obrátím se na jiné páky. Předem děkuji a jsem s pozdravem,..

  pondělí, 19 březen 2018   Benjamin
  Dobrý den,

  místním šetřením bylo zjištěno, že k odstranění PVC pytle bude zapotřebí šikovného stromolezce. Oslovili jsme tedy v této záležitosti zkušeného arboristu, který PVC pytel během příštího týdne odstraní.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  96
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  středa, 14 březen 2018   Karel
    
  Zobrazení :  22
 • Dobrý den, vznáším dotaz k plánovanému termínu úklidu inertního posypu chodníků v Bystrci II. S pozdravem,

  pondělí, 12 březen 2018   Ladislav Pivečka
  Dobrý den,

  vzhledem ke klimatickým podmínkám, které jsou předpovídány na nadcházející dny je kompletní úklid inertního posypu chodníků v Bystrci II. a I. je plánován na konec měsíce března.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, referent životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  91
 • Dobrý den, u některých domů v části Kamechy jsou cedule zakazující venčení psů na soukromých pozemcích. Tyto cedule jsou v některých případech umístěny i na pozemcích patřících dle katastru nemovitostí Statutárnímu městu Brno. Chci se zeptat, zda tyto cedule umísťuje přímo městská část nebo majitelé domů, které s pozemky sousedí. V případě, že cedule umístili obyvatelé, a že došlo k omylu a obyvatelé umístili ceduli na veřejný pozemek, je prosím možné sjednat nápravu a cedule posunout nebo odstranit? Děkuji za odpověď.

  sobota, 10 březen 2018   Jakub Libosvár
  Dobrý den,

  městská část žádné cedule zakazující venčení psů na Kamechy neumisťovala. Pokud nám bude známa konkrétní osoba, která ji umístila na pozemku Statutárního města Brna, vyzveme ji k jejímu přemístění. Za situace, kdy cedule reaguje na neohleduplné chování majitelů psů, avšak nijak neohrožuje zdraví občanů, ani bezpečnost silničního provozu nebudeme její odstranění na své náklady provádět. Je však třeba připomenout, že vymahatelnost takového zákazu je nulová, protože lokalita by musela být současně s označením cedulí uvedena v příloze č.2 „Vymezení prostorů kam je vstup se psy zakázán“ obecně závazné Vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2017 o pravidlech pro pohyb psů.


  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  124
 • Dobrý den, mám dotaz jestli se bude zvedat nájemné lidem co mají opravná bytová jádra děkuji

  středa, 07 březen 2018   alena
  Dobrý den,
  tento dotaz byl položen na schůzkách dne 6. a 7. 3 2018 ve společenském centru s nájemníky domů ve kterých má v letošním roce proběhnout rekonstrukce jader a za účasti vedení MČ. Zde bylo sděleno, že nájemné z důvodu rekonstrukcí jader se zvedat nebude. Pokud by mělo dojít ke zvýšení nájemného, jednalo by se o plošné zvýšení ceny nájemného, ale rozhodně ne z důvodů které uvádíte ve Vašem dotazu. Ostatně jádra byla v minulém období rekonstruována v domech Laštůvkova 14,16,33,35, 61-75, Heyrovského 20 -30, Vondrákova 17,19,21,23, Valouškova 8,12, Píškova 14, , Wollmanova 1 -11 a nájemné je zde stejné jako v ostatních obecních domech v Bystrci. Pokud v těchto domech bydlí někdo z Vašich známých, je možné si u nájemníků uvedených domů ověřit, zda se nájemné zvyšovalo v souvislosti z rekonstrukcemi jader.


  Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního
  Zobrazení :  81
 • Dobry den, mate uz schvaleny vyjezdni termin na svatbu mimo obradni sin na duben 2019 a kveten 2019? Dekuji Badalíková

  sobota, 03 březen 2018   Michaela
  Dobrý den,
  termíny svateb jsou Radou MČ schvalovány na celý následující rok v průběhu měsíce října roku předcházejícího. Vzhledem k tomu, že v tomto měsíci letos proběhnou komunální volby, může se tento termín poněkud posunout. Sledujte proto naši webovou stránku www.bystrc.cz, ihned po schválení termínovník zveřejňujeme.

  Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí
  Zobrazení :  58
 • Pane starosto. Ze stránek a ročenky ČHMU (což je asi odbornější instituce, než stránky města o ovzduší) za rok 2016 cituji z části týkající se ovzduší v Brně : Srovnání koncentrací PM10 s dopravou za období červenec–prosinec 2016 zobrazuje obr. 11, Příloha III. Zvýšené koncentrace lze pozorovat již při nízkém počtu vozidel, maxima mezi 1000 a 3000 vozidel za hodinu. Připomínám, že se jedná o rakovinotvorné látky. Takže opravdu si stojíte za konstatováním, že není třeba provádět ani jedno měření? Pravda, něco to měření stojí, např. dočasné položení betonových panelů.

  pátek, 02 březen 2018   Karel Machalíček
  Vážený pane,

   nikdo nezpochybňuje, že koncentrace PM10 jsou důležitou charakteristikou z hlediska kvality ovzduší. Skutečností však je, že imisní limit pro průměrnou roční koncentraci, který charakterizuje dlouhodobý stav kvality ovzduší, bývá na území ČR překročen již jen ojediněle a to zejména v Moravskoslezském kraji. Trochu složitější je situace u imisních limitů pro denní koncentraci. Denní imisní limit se pro PM10 vyjadřuje dvěma způsoby – počtem překročení hodnoty imisního limitu a nebo pomocí 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 (zákon umožňuje 35 překročení hodnoty 50 µg∙m–3 za kalendářní rok). V obou případech je pro hodnocení konkrétní lokality nezbytná dlouhodobá časová osa měření, čím delší, tím lepší. Je to zejména z toho důvodu, že denní koncentrace jsou extrémně často ovlivňovány nejrůznějšími vlivy. Nejvíce topnou sezónou a rozptylovými podmínkami, ale mnohdy i takovými detaily jako je nesklizený posypový materiál po zimě, nebo dokonce odpálení ohňostroje. Je tedy zřejmé, že umístění mobilní měřící stanice na 10 kalendářních dnů, jak nabízí magistrát nemá prakticky žádnou vypovídací hodnotu. Získaná data nejsou očištěna od náhodných odchylek a nelze je použít pro detailnější analýzu a už vůbec nelze na jejich základě plánovat koncepční dopravní řešení.  

  V současné době jsou již k dispozici data za rok 2017 ze kterých je patrné, že vyšší koncentrace byly v Brně naměřeny zejména na začátku roku, což souviselo s nepříznivými klimatickými podmínkami v celé střední Evropě. Snad Vás trochu uklidní, že po odeznění těchto nepříznivých rozptylových podmínek byl celý rok velmi dobrý a lze tedy říci, že pokud zrovna není silná inverze, tak se kvalita ovzduší v Brně ve srovnání s minulými roky stále zlepšuje.

  Pokud budete mít další konkrétní dotazy na hodnoty znečištění ovzduší v Brně, obraťte se prosím na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, referát ochrany ovzduší do jehož kompetence tato problematika spadá.

  S pozdravem,

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  79
 • Dotaz paní Olgy byl po pár dnech ÚMČ smazán. Proč? Vážená paní Olgo a všichni ostatní, kteří s mým názorem souhlasíte či nikoliv. Za někým přijde pět rodinných příslušníků denně a jezdí výtahem, za někým ani noha za celý rok, za to snad nemohu. Jde mi o princip. Proč máme platit za nájemníky, kteří službu (výtah) sprostě využívají? My platíme cca Kč 130/osoba měsíčně. Už jsem se dověděla, že v některých obecních domech platí za výtah i nájemníci v 1. patře. Jak je to možné? To v každém domě je na nájemníky „jiný metr“? O vytápění toho moc nevím. Ale prý jsou nějaké koeficienty pro výpočet spotřeby tepla, jedná-li se o byt v přízemí, pod střechou, rohový atd. Prádlo suším v bytě, v našem domě nikdo lodžii na sušení prádla nepoužívá, někteří prý chodí do sušárny. A Vy prosím poraďte i popř. vyřešte, jak zabránit krmení holubů i přes zákaz, házení vajglů z oken na trávník a chodník, exkrementům na chodníku, vytí psů v bytech, znečisťování chodby blátem apod. (několik rohožek překročí). Děkuji. Mimochodem, to není zloba, ale bezmoc.

  středa, 28 únor 2018   Danka
  Dobrý den,
  k Vašemu dotazu ve věci užívání výtahů byla již odpověď zveřejněna. Ve věci stížnosti na chování občanů Vám mohu pouze sdělit, že se jedná o záležitost slušného chování a ohleduplnosti k ostatním. Toto pronajímatel nemůže ovlivnit.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství
  Zobrazení :  2614