Všechny dotazy řazené chronologicky
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, při poslední zkoušce sirén mě napadlo, že vlastně nevím, jak na případné nebezpečí reagovat. Jak bychom v Bystrci postupovali? Jak bych se dozvěděl o jaký druh nebezpečí se jedná? Existuje v Bystrci nějaké seřadiště či kryt pro civilní obyvatelstvo? Existují ještě sklady plynových masek a pokud ano, kde a jak by se vydávaly? Bylo by možné na toto téma zpracovat článek do Bystrckých novin?

  středa, 14 listopad 2018   Tomáš
  Elektronické sirény slouží jako základní prostředek varování v případě požáru, přírodních, průmyslových katastrof. Systém sirén neprodleně varuje při ohrožení takového charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. Další způsoby varování, kdy jsou sděleny upřesňující informace, jsou úřední deska, elektronická úřední deska, tlampače na vozech PČR a Městské policie, MČ má k dispozici též přenosný tlampač. Občané mohou zatelefonovat  na ÚMČ Bystrc, kde budou podány upřesňující informace.
  Kryty pro civilní obyvatelstvo v Bystrci nejsou, taktéž MČ Bystrc nedisponuje žádnými plynovými maskami.
  Seřadiště pro obyvatelstvo je plánováno v souvislosti s možným ohrožením typu povodně. V Povodňovém plánu, který je pravidelně aktualizován a zveřejněn na stránkách MČ Brno-Bystrc, je podrobně řešena plošná evakuace na území městské části, jsou určena evakuační stanoviště a seznam evakuačních míst. Nejen tyto místa předpokládáme pro využití i při jiných mimořádných událostí. Scénáře všech možných mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území městské části,  jsou rozpracovány v Plánu odezvy na vznik mimořádné události, který není veřejný. Plán je využitelný i při řešení krizových situací. Plán je pravidelně aktualizován a byl nedávno prověřen ze strany HZS i Magistrátu města Brna, odboru obrany. Pravidelně probíhají cvičení organizovaná krajským úřadem, kterých se MČ účastní. Naposledy proběhlo cvičení narušení dodávek el. energie velkého rozsahu.
  Není problém zpracovat článek do Bystrckých novin. Uveřejnění podléhá schválení Redakční radou.

  Ing. Silvie Kocmanová, krizové řízení
  Zobrazení :  8
 • Dobrý den,mám dotaz jestli se budou měnit odpady i na Kachlíkové 11.Pokud ano tak proč , byli měněny tak cca před 4 lety a kdy by se měnili. Děkuji

  středa, 14 listopad 2018   Alena
  Dobrý den,
  na Kachlíkové 11, stejně jako na ostatních obecních panelových domech na ulici Kachlíkova  se v rámci akce „Výměna svislých rozvodů SUV, TUV a plynu“, bude měnit jen to, co je v uvedeném názvu této akce. O svislých odpadech se zde nemluví.
  Výměna svislých rozvodů  vody a plynu proběhne z důvody přípravy na rekonstrukce umakartových jader, které budou postupně prováděny ve všech obecních panelových domech.

   
  Ing. Josef Vaverka, odbor majetkový a investiční
  Zobrazení :  35
 • Dobrý den, od roku 1986 se zajímám o vyřešení dopravní situace na křižovatce Kubíčkova na mostě.Bytové domy přibývají a dostat se ráno mezi 6- 9h a odpoledne od 15h přes tuto křižovatku autem je nadlidské úsilí hraničící často s možností havárií. Kdy se postaví kruhový objezd nebo semafory? Vždyť to přece každý vidí jaká je tu nepřehledná situace, na co se čeká až se tam někdo zabije? Děkuji za odpověď, kterou vám již 32 let každý rok pokládám.

  středa, 14 listopad 2018   Anna Balšínková
  Vážená paní,

  v organizaci dopravy nemají městské části prakticky žádné pravomoci. Vše povoluje Odbor dopravy MMB po předchozím projednání s dopravními specialisty Policie ČR.  O úpravu této křižovatky městská část požádala již v roce 2016. Podle informací z OD MMB zde kruhová křižovatka není vhodná kvůli omezeným prostorovým poměrům a probíhá zpracovávání projektu na světelně řízenou křižovatku. Ani na tomto řešení však nepanuje názorová shoda, protože světelně řízená křižovatka vždy zpomalí hlavní větve křižovatky na úkor větví vedlejších. Na Vejrostové tedy hrozí při dopravních špičkách výrazný nárůst kolon.

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  57
 • Dobrý den, chtěl bych se prosím Vás zeptat, jestli je možné, že v blízké době bude provedena realizace přechodu na ulici Kubíčkova? Jedná se přesně o přechod před domem č.p. 872/9. Předem děkuji za odpověď Přeji hezký zbytek dne

  pondělí, 12 listopad 2018   Bartoněk
  Vážený pane,
  před domem č. 9 je zatím pouze bezbariérová úprava pro přecházení. Zřízením přechodu pro chodce v tomto místě se bude zabývat Komise dopravní a bezpečnostní při Radě MČ na svém nejbližším jednání. Pokud jej komise podpoří, odešleme příslušný požadavek na Odbor dopravy MMB.

  Přechod pro chodce je dopravním značením, které podléhá povolení ze strany Odboru dopravy MMB. Vzhledem k předpisům, které s přechody souvisí, se nyní nedá odhadnout, jaký bude výsledek.

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  40
 • Ref: Oprava Rakovecké ve dnech 5. 11. - 7. 12. 2018 Dobrý den, vzhledem, že se v daném místě zatím nic neděje, chci se zeptat, zda se spíše nebude jednat o opravu vozovky v místě sesunu svahu dále pod kopec směrem k Rybářské baště. Toto místo by si zasloužilo opravu rozhodně více. Ano, vím, že správcem této dopravní stavby je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, nicméně věřím, že váš odbor bude schopen dotaz kvalifikovaně zprostředkovat .) S pozdravem VB

  pondělí, 12 listopad 2018   Vojtěch Běhounek
  Vážený pane,
  zvláštní užívání komunikace povolil Odbor dopravy Magistrátu města Brna, my jsme informaci obdrželi na vědomí a zveřejnili. V rozhodnutí je uvedeno, že se jedná o opravu povrchu komunikace v rámci stavby ,,Výstavba autobusové zastávky na ul. Rakovecká v Brně-Bystrci", takže s nestabilním svahem dále na Rakovecké to opravdu nesouvisí.  

  Rakovecká je silnicí II. třídy a podle příslušné vyhlášky je její stav kontrolován 2x měsíčně. S konkrétním dotazem na stav silnice se v souladu s pravidly fóra musíte obrátit na SÚS JMK, Ing. Pavel Krejčí – vedoucí oblasti Brno, pavel.krejci@susjmk.cz

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  25
 • Dobrý den, proč nyní, v polovině listopadu, probíhá sečení trávy na veřejných prostranstvích? Z mého pohledu je to velké plýtvání penězi daňových poplatníků. Děkuji za odpověď.

  pondělí, 12 listopad 2018   Šárka S.
  Dobrý den,

  ve smlouvě s dodavatelskou firmou máme nasmlouváno celkem 5 pokosů za vegetační období. Vzhledem k letošnímu suchu, byly práce spojené s pokosem trávy během letních měsíců pozastaveny. To znamená že 2 pokosy nebyly vůbec provedeny, zde jsme naopak značně ušetřili. Nyní je dokončován na posledních dvou ulicích v pořadí 3. pokos, který je posledním pokosem před zimou. Tento pokos je důležitý k odstranění sušiny z léta, na jaře tak bude trávník dobře obrážet a růst, dále se sjednotí výška trávníků, protože ač se nezdá, na většině stinných a přistíněných místech tráva značně od léta povyrostla. S výškou úzce souvisí i to, že se pracovníkům zjednoduší podzimní výhrab listí. Ve vysoké trávě listí rychleji zahnívá a vyhrabává se velice obtížně.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  37
 • Dobrý den, chodím po různých sídlištích a závidím, jak třeba na Lesné, v Komíně či jinde mají pěkné prostředí. Po nedávném silném větru se všude odklízí listí, jen po Bystrci si lidé občas sami shrabou listí a dají jej do kontejnerů. A ráda bych se optala, zda i v Bystrci listí někdo bude odklízet, nebo je opravdu lepší pokud to jde, shrabat a dát do kontejneru? Děkuji za odpověď. Olga

  pátek, 09 listopad 2018   Olga
  Dobrý den,

  i v MČ Brno Bystrc se každoročně provádí podzimní a jarní výhrab listí. Podzimní výhrab započali pracovníci firem údržby zeleně dnešním dnem tj. 12.11.2018. Bude se postupovat po jednotlivých ulicích. Posléze proběhne strojní a ruční čištění komunikací silnic a chodníků od listí, plevelů a naplavenin.
  I když je většina listí již ze stromů spadaná, je zcela nemožné, naplánovat termín podzimního výhrabu listí v každé z ulic tak, aby bylo všechno listí ze stromů již opadané.  Z tohoto důvodu provádíme i již zmíněný jarní výhrab, který slouží k odstranění dopadaného listí z podzimu.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  48
 • Co se děje podél tramvajové trati od zastávky ZOO směrem nahoru? Opravuje se pouze protihluková zeď, nebo podle "hlasu lidu" bude postaven tunel pro tramvaj ? A jak dlouho to bude trvat? (pro Heyrovského je to v současné době mírně řečeno - zatěžující, hluk stavby ve dne, v noci tramvaje). Děkuji

  středa, 07 listopad 2018   bartonova
  Dobrý den,
  zdejší stavební úřad nevedl žádné správní řízení (územní, stavební … atd.) ve věci vámi uvedené stavby, projektová dokumentace s námi nebyla projednávána. Jedná se o stavbu na dráze, což znamená, že případné stavební řízení provádí Drážní úřad se sídlem v Olomouci, jako speciální stavební úřad. Ten je rovněž kompetentní k posouzení toho, zda se jedná o udržovací práce nebo novou stavbu. Doporučujeme proto  obrátit se s dotazem buď na Drážní úřad, nebo na Dopravní podnik města Brna, oddělení investic.
  S pozdravem
   
  Ing.arch. Ivana Krejčová, odbor stavební
  Zobrazení :  60
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda by byla možnost prostoru pro trénink thajského boxu. Jsme jen dva a chtěli bychom se rozvíjet a začít zápasit na vlastní pěst (ne pod klubem). Chceme jen ze začátku podporu nákého prostoru, kde bychom chodili trénovat. Třeba tatami nebo tělocvična. Moc by nám to pomohlo. Předem děkuji za odpověď S pozdravem Michaela

  pondělí, 05 listopad 2018   Michaela
  Vážená paní Michaelo,
  ve věci pronájmu prostor pro sportovní činnost se obraťte na naše základní školy (Vejrostova 1, Laštůvkova 77 a Heyrovského 32) případně na TJ Bystrc (ul. U Sokolovny).  Žádné jiné tělocvičny v naší městské části nejsou. Do budoucna se plánuje s výstavbou tělocvičny v rámci nové Bystroušky na Horním náměstí.

  S pozdravem

  Miroslav Klimeš, místostarosta
  Zobrazení :  18
 • Dobrý den, na ulici Lýskova není skoro vůbec vidět na chodník, zvláště nyní, kdy se již brzy stmívá. Osvětlení, které je umístěné u silnice je nahnuté nad silnici a již vyrostlé stromy stíní tak, že lampy skoro vůbec neosvětlují chodník. Tímto je také vytvořeno nebezpečí úrazu. Můj dotaz zní, jestli s tím bude příslušný odbor něco dělat, aby občané, kteří zde bydlí a tudy procházejí vč. dětí a seniorů, měli pocit bezpečí. Děkuji za odpověď a doufám, že se tento problém bude nějakým způsobem řešit. S pozdravem Dagmar Ježková, Lýskova 17, Brno.

  pondělí, 05 listopad 2018   Ježková Dagmar
  Vážená paní,

  veřejné osvětlení pochází z doby výstavby sídliště a bylo vybudováno s primární funkcí osvětlit vozovku. Chodníky byly osvětlovány jen zbytkovým světlem z těchto lamp. S růstem vegetace mezi chodníkem a vozovkou se toto zbytkové světlo snižovalo a stavu nepomohla ani výměna výbojek za novější typ, který neprodukuje tolik světelného smogu. Osvětlení chodníku na ulicích Lýskova, Kuršova, Foltýnova aj. tak má k ideálnímu stavu daleko. V některých místech je vzdálenost sloupů VO od chodníku již tak velká, že by nestačilo ,,pouhé“ osazení sloupů dalšími výložníky se svítidly, ale bylo by nutné vybudovat nové sloupy VO parkového typu podél chodníku. Veřejné osvětlení je ve správě městské firmy Technických sítí Brno. Investice do výstavby nového VO jsou podle Statutu v gesci města. Městská části ve svém rozpočtu nedisponuje prostředky na jeho výstavbu.

  Podle aktuálních informací z Technických sítí Brno se v Bystrci počítá pouze s vybudováním VO na ulici Na Zeliskách (snad rok 2019).
  V letech 2019-20 by také měly Technické sítě Brno obdržet dotaci na posilování VO v rámci celého Brna. Městská část Brno-Bystrc vytipuje vhodné lokality. Vzhledem k počtu městských částí je ale téměř jisté, že všechny požadavky městských částí uspokojeny nebudou.

  S pozdravem   

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  27
 • Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli letos ještě proběhnou v Bystrci farmářské trhy.V Bystrckých novinách na listopad nic není.Děkuji

  pátek, 26 říjen 2018   ED
  Dobrý den.
  V listopadu se farmářské trhy konat nebudou. Další farmářské trhy budou od 7. do 9. 12. 2018 u Společenského centra v Bystrci.

  Ladislav Mlejnek, odbor kultury
  Zobrazení :  40
 • Dobrý den , kdy se bude provádět oprava chodníku u Kachlíkové 11.Když prší tak před trafostanicí stéká voda od školek po chodníku a tvoří se tam laguna ,která je ke kotníkum a nedá se tam projít . Chodí tam děti do školy a ze školy. Nehledě že se tam splavuje i nepořadek ,který tam potom uvízne.

  čtvrtek, 25 říjen 2018   alena
  Vážená paní,

  tento chodník je ve správě Brněnských komunikací, a.s. Požadavek na jeho opravu předáme příslušné sektorářce Brněnských komunikací při každoročním setkání na začátku příštího roku. Jestli bude chodník opraven, případně v jakém rozsahu, záleží na jejich kapacitních a finančních možnostech.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  50
 • Dobrý den, z jakého důvodu nesvítí pouliční světla ze zastávky Rakovecká směrem na Rakovec? Ve tmě chodí i děti na tramvaj! Kdy bude zajíždět autobus na připravené zastávky u Panorama? Děkuji za info

  středa, 24 říjen 2018   giomi
  Vážený pane,
  veřejné osvětlení má na starosti společnost Technické sítě Brno, a.s., na kterou se můžete s tímto dotazem obrátit. Pokud máte namysli nové lampy, které byly podél Rakovecké osazeny developerem obytného souboru Panorama, tak je pravděpodobné, že toto osvětlení nebylo ještě na Technické sítě Brno, a.s., převedeno, podobně jako nebyly dosud převedeny na nového správce pozemní komunikace v obytném souboru.

  Autobusové zastávky musí být nejdříve zkolaudovány a musí být na ně vydána licence. Zatím nemáme informace o tom, kdy bude tento administrativní proces dokončen.   

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  60
 • Dobrý den, nejsem si úplně jistý, zda moje poznámka směřuje na ten správný odbor a zda je to vůbec záležitost městské části.Jedná se o výměnu sloupů pouličního osvětlení.Konkrétně na ulici Opálkova.Nepochopil jsem výměnu jako takovou, ale když už se něco renovuje a určitě to stojí nemalou částku, má se to udělat pořádně.Pochopil bych, že se dávají zpět původní svítidla, když jsou funkční.Nechápu ale, proč se tyto aspoň neutřou od špíny a prachu, když už se to dělá na několik desítek let.Vrcholem je svítidlo před domem Opálkova 2, které máme před oknem.Připomíná mi abstraktní obraz.Škoda, že zde není možnost přiložit foto.Zajímalo by mě,zda je za takovou práci někdo odpovědný a zda je možná nějaká náprava. Děkuji

  pondělí, 15 říjen 2018   Pavel Machač
  Dobrý den,

  provozovatelem veřejného osvětlení v městě Brně jsou Technické sítě Brno, a.s. Výměnu kabelů a stožárů veřejného osvětlení na ulici Opálkova pro ně provádí dodavatelsky firma UniCab s.r.o.
  Dle sdělení technického dozoru investora bude případné  očištění svítidel provedeno před předáním prací.

   
  Ing. Radek Bárta, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  45
 • JE TO HROZNY! Nekonečný každodenní hluk ze sekaček, lidé nemohou ani otevřít okna, vyspat se po noční směně, pořád se něco seká a řeže. Mělo by se to nějak korigovat, protože hluk už hraničí se šikanováním obyvatel na ulici Štouračova. Nebo alespoň dát lidem dopředu vědět, kdy se budou tyto hlučné práce konat, aby se mohli předem přizpůsobit . Děkujeme za řešení problému. Obyvatelé ulice Štouračová

  pátek, 12 říjen 2018   Roman
  Dobrý den,
  v ulici Štouračova se tráva kosila pouze 2 dva dny (08.10.-09.10.2018), před tím se skoro 3 měsíce nekosilo, tyto práce byly pozastaveny z důvodu sucha, kdy tráva ani nerostla.  Hluk nejspíše souvisí s úpravou zeleně v areálu MŠ Štouračova. Probíhá zde probírka zdravotně závadných dřevin a prořezávky keřových skupin. Jedná se o  jednorázovou akci a již příští týden budou práce související s hlukem končit.
  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  109
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo kontroluje kvalitu výstavby / opravy komunikace Vejrostova? Je to páteřní komunikace v Bystrci a bohužel musím říci, že je značně nekvalitní. Již teď jsou některé kanály vpadlé do vozovky, (zejména u vjezdu na parkoviště u školy, u odbočky na Fleischnerovu,...). Při přejezdu se ozývají rány jako hrom. Nyní se přidala i podélná puklina u podchodu na Ečerove. Věřím, že MČ má zájem na kvalitě dopravy v Bystrci a na kvalitu dohlédne.

  čtvrtek, 11 říjen 2018   Pepa
  Dobrý den,

  Investorem opravy komunikace Vejrostova jsou Brněnské komunikace, a.s.  Ty také vykonávají technický dozor investora a po dokončení budou celé dílo od zhotovitele přebírat do své správy.  V rámci přejímacího řízení se bude celá komunikace procházet, budou sepsány všechny závady a nedostatky a stanoven termín na jejich odstranění.

   
  Ing. Radek Bárta, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  88
 • Dobrý den,dnes kolem 20.OO jsem jel autem okolo přehrady z Rakovce směrem na přístav.V místě,kde se opravovala silnice,protože ujížděla a oprava byla provedena jako vždy totálně nekvalitně,tak mně auto vytlačilo tak,že moc nechybělo a narazil jsem do stromu i když jsem jel dle předpisů?Je podle vás v pořádku,aby se takto opravovala silnic?Vy,stejně jako ta firma je placena z našich daní.Jsem OSVČ a pracuji 15 hodin denně 6 dnů v týdnu.Ale takovou neschopnost a nekvalitní práci jde vidět pouze u lidí,kteří jsou státní zaměstnanci.Co mně k této části silnice řeknete.Děkuji Zdeněk Duda

  pondělí, 08 říjen 2018   Zdeněk Duda
  Vážený pane,
  silnice Rakovecká je v majetku Jihomoravského kraje, jejím správcem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. K provedeným opravám se proto nemůžeme vyjádřit.

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  72
 • Dobrý den , v bystrci se mluví o nedostatku parkovacích míst ,a já bych se chtěl pana starosty zeptat ,jaké konkrétní a vymahatelné kroky už konečně udělá radnice k tomu ,aby na parkovištích před domy neparkovaly služební nákladní auta typu Ford tranzit apod ! Nevyřeší to ovšem stávající vyhláška o pozemních komunikacích a o zákazu vjezdu aut nad 3.5 tuny,tyto auta mají vesměs méně než 3.5 tuny . Viděl bych to na místní vyhlášku doplněnou potřebnými značkami a kontrolu dodržování. Místa kde by tyto auta mohly stát v bystrci jsou, třeba velké placené parkoviště před přístavem !! děkuji za odpověd

  pondělí, 08 říjen 2018   petr
  Vážený pane,
  vjezd nákladních vozidel na některých ulicích je omezen dopravním značením. Záleží tak vždy na tom, jak dopravní značení je užito. V Bystrci se jedná nejčastěji o značku ,,Zákaz vjezdu nákladních automobilů" bez bližší specifikace tonáže. Po vydání nové prováděcí vyhlášky k zákonu o provozu na pozemních komunikacích se změnil význam této značky. Dříve zákaz platil pro vozidla nad 3,5 t, nyní platí i pro nákladní automobily do 3,5 t (kategorie N1).

  Do kategorie N1 patří nejen většina dodávek, ale i pick-upy a vozidla se vzhledem osobních, která mají instalovánu přepážku a mají v TP uvedeno N1 místo M1. Značka ,,Zákaz vjezdu nákladních automobilů" tak přes noc změnila svůj význam a dopadá na různá služební, ale i soukromá vozidla obyvatel Bystrce. Takto výrazné omezení obyvatel Bystrce není v zájmu městské části, a proto bylo Radou MČ přijato usnesení ,,Rada MČ Brno-Bystrc žádá Odbor dopravy MMB o revizi dopravního značení B4 ,,Zákaz vjezdu nákladních automobilů" na území MČ Brno-Bystrc tak, aby se nevztahovalo na nákladní automobily s hmotností do 3,5 t." Toto usnesení bylo odesláno na OD MMB, který se žádostí zabývá.

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  99
 • Dobrý den, dne 20.9.2018 proběhlo blokové čištění parkoviště před ulicí Fleischnerova, a to i přes uskladněnou zeminu ze stavebních prací na hlavní komunikaci. Tato zemina byla následující den po blokovém čištění odvezena a zůstala po ní znečištěná cast parkoviště hlínou, po dešti blátem. Kdo uklidí ? S pozdravem, Ladislav

  čtvrtek, 04 říjen 2018   Ladislav
  Vážený pane,

  nehledě na proběhlé blokové čištění musí všechny plochy dotčené touto stavbou po jejím skončení uklidit realizační firma. Objednatel prací, Brněnské komunikace, a.s., je zároveň správcem uvedených komunikací a vyčištění komunikací si pohlídá.

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  42
 • Dobrý deň, je realizovateľné umiestnenie značky B17 - Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez, na začiatok ulice Kubíčkova? Je to nový dotaz. Prosím neodpvedajte spôsobom: "Dobrý den, odpověď na Váš dotaz už zde byla zveřejněna, a to u podobného dotazu ze dne 16.8.2018." Ďakujem, Liptáková

  úterý, 02 říjen 2018   Liptáková
  Vážená paní,

  příslušným správním orgánem k povolování dopravního značení v souladu s § 77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je odbor dopravy Magistrátu města Brna. Dotčeným orgánem je pak Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, speciální pracoviště dopravního inženýrství BM a BO. Nepřísluší nám proto vyjadřovat se k možnosti umístění konkrétního dopravního značení v daném místě.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  81