Veřejný pořádek, přestupky, stížnosti
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, chci se zeptat, jak městská část reaguje na zhoršující se bezpečnostní situaci v Bystrci? Jak patrně víte, Bystrc se stala terčem organizovaných nájezdů zlodějů, na zaparkovaná auta. Tento fenomén se už stává součástí místního koloritu a v průběhu jedné noci bývá ukradeno i několik sad kol, ze zaparkovaných aut. Další auta na stejných místech pak bývají vykradená. Týká se to řady parkovišť, například na ulici Filipové, Kachlíkové, na parkovišti pod nákupním střediskem MAX, ale i jinde. Je mi známo, že městská část nemá kontrolu nad PČR a MP. Zajímá mne ale, zda jste na tuto situaci nějak reagovali? Jaká jednání proběhla a s jakým výsledkem? Co pro věc může městská část dělat? Plánuje se například zřízení kamerového systému? Není v plánu najmout nějakou ochranku, která by oblast monitorovala, pokud policie není schopná bezpečnost zajistit? Děkuji za odpověď

  středa, 24 leden 2018   Robert Štěrba
  Dobrý den,
  k uvedené problematice mohu sdělit následující. Samozřejmě se situací zabýváme a v rámci našich kompetencí děláme maximum. Požádal jsem o zvýšený dohled PČR a MP, ovšem nemohu je dle zákona úkolovat. Přijatá opatření jsou plně v kompetenci Policie a některé z nich pochopitelně nejsou ke zveřejnění. Policie ČR mně dodá informace později. Níže připojuji původní vyjádření:

  Policie ČR Bystrc: Vzhledem k obsáhlosti dotazu a i tomu, že data mimo moji lokalitu nemám k dispozici, požádal jsem ředitelství o zpracování podkladů. Po jejich obdržení připravím odpověď a tu Vám pošlu. Termín nedokáži sdělit.

  Městská policie Bystrc: K Vašemu dotazu ohledně „zhoršující se bezpečnostní situace“ uvádím následující. Městská policie Brno, revír Bystrc v minulém období roku 2017 nezaznamenal žádný nárůst trestné ani přestupkové činnosti. Zjištěné přestupky a počet zjištěných podezření z trestného činu se pohybují na cca stejné úrovni jako v minulých obdobích.
  Do budoucna se hlídky MP Brno budou zaměřovat v rámci personálních možností
  (v současnosti jsme na -4 strážnících dle tabulek) na častější kontroly odlehlých parkovišť.
  Ze strany ÚMČ Bystrc by bylo vhodné vybudovat kvalitní kamerový systém na území městské části. V současné době se na území Bystrce nachází „pouze“ dvě kamery, z toho je jedna pevná na nám. 28. dubna a mobilní k monitoringu Starého hřbitova a okolí Společenského centra. Obě kamery jsou ve správě MP Brno.

  Kamerový dohledový systém pro Bystrc schválila v září na svém zasedání Rada města Brna. Realizace bude probíhat v průběhu tří let nákladem téměř 15 milionů korun. Jedná se o rozšíření městského kamerového dohledového systému, a tak bude naše městská část z hlediska monitoringu i případné rychlosti zásahu proti narušitelům veřejného pořádku lépe připravena.
  Investiční záměr předpokládá vybudování páteřního optického propojení mezi úřadem městské části a zastávkou MHD Přístaviště a konečnou stanicí MHD Ečerova. Z této páteřní optické trasy budou postupně napojeny jednotlivé kamerové body a současně v součinnosti s Dopravním podnikem města Brna bude realizována odbočka k areálu přístaviště lodní dopravy. Investiční záměr předpokládá rozdělení do dvou etap. V roce 2018 bude provedena I. etapa – aktualizace a úprava původního projektu pro Bystrc a výstavba tří kamerových bodů. Ve II. etapě se připojí k páteřní trase dalších šest kamerových bodů. Kamery budou umístěny takto: 1. náměstí 28. dubna, 2. přestupní uzel MHD, zastávka u ZOO, 3. parkoviště u ZOO, 4. zastávka MHD Přístaviště, 5. parkoviště na ulici Přístavní, 6. parkoviště na ulici Černého, 7. parkoviště u OC MAX, 8. ulice Kubíčkova – prostor před hlavním vchodem do OC MAX, 9. Ečerova – konečná tramvaje.
  Městský kamerový systém je již dnes v provozu a řada městských částí Brna jeho služeb využívá a Bystrc se brzy také zařadí k bezpečným místům v Brně.
  Najímání ochranky není reálné, nemohou být na všech parkovištích, a dílčí umístění by věc nevyřešilo.

  S pozdravem,

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  209
 • Dobrý den, dnes ráno chyběla hlídka městské policie na přechodu na Vejrostově. Zrovna když bylo šero, hustý dešť a byli tam pro školáky nejvíc potřeba, tak nikde nikdo. Není to poprvé co se stalo, že když prší, hlídka na přechodu chybí. Je možné zjistit, co zrovna v tuto dobu daná dvojice řešila (resp. chránila)? Děkuji.

  středa, 10 leden 2018   Martin
  Dobrý den,

  k dotazu uvádím následující. Včerejšího dne nebyla hlídka na přechodu z důvodu plnění úkolů dle zákona 553/1991 Sb. O obecní policii. Prověřovali jiné oznámení občana na ul. Černého. Bohužel v tu chvíli nebyla k dispozici žádná jiná hlídka.

  S pozdravem

  Bc. Tomáš Vejrosta, vedoucí revíru Bystrc, Statutární město Brno Městská policie Brno


  Dobrý den,
  jedna směna MP v Bystrci má 8-10 členů na území Bystrce, Kníniček a Žebětína. Tato plocha je tak obrovská a požadavky občanů i zákonné povinnosti policistů i strážníků jsou tak rozličné, že někdy se nepodaří zajistit vše. Vzhledem k případnému řešení situací vyžadujících okamžitý zásah je možné, že hlídka byla poslána jinam. Bez ohledu na Váš podnět jsem pozval vedoucí PČR a MP na termín 16.01.2018 k jednání za účelem zvýšení bezpečnosti školáků na přechodech.
  S pozdravem,

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  124
 • Dobrý den, chci se zeptat, jak lze postupovat v případě permanentního poručování nočního klidu ze strany sousedů v domě Černého 54. Na osobní domluvu nereagují (jedná se zřejmě o nezletilé a opilé lidi v bytě), minule při zavolání strážníků nám bylo řečeno, abychom si sjednali pořádek sami (je toto vůbec normální policejní postup?). Jak se toto dá řešit? Nejsme jediní, komu hluk z toho bytu vadí. Děkuji za odpověď

  pondělí, 11 září 2017   AS
  Z dotazu není zřejmé, zda se jedná o byt obecní, družstevní nebo snad v osobním vlastnictví. Pokud by šlo o byt obecní, lze se obrátit na správce – Bytasen, s.r.o. nebo přímo na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno – Bystrc s požadavkem na řešení podezření z porušování povinností nájemce. Pokud jde o byt družstevní, pak lze řešit prostřednictvím družstva, v případě bytu v osobním vlastnictví lze řešit pouze občanskoprávní cestou popř. prostřednictvím výboru SVJ. Jinak v případě, že je jednáním těchto sousedů rušen obecně veřejný pořádek a hluk proniká až na veřejná prostranství, je na místě k věci vždy se obrátit na MP Brno (tísňová linka 156) nebo PČR (158), aby bylo možno účinně na místě operativně zasáhnout k obnovení veřejného pořádku a stav zadokumentovat za účelem následného sankčního řešení zjištěného protiprávního jednání.

  Mgr. Šárka Sedláčková, odbor vnitřních věcí
  Zobrazení :  157
 • Na dálničním valu nad restaurací AHOY bydlí ve stanu bezdomovci. Již poněkolikáté.....zůstane tam po nich pouze strašný nepořádek a půjdou dál.....

  pátek, 25 srpen 2017   hana
  Případ byl oznámen komisi pro projednávání přestupků jako přestupek proti veřejnému pořádku.

  Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí
  Zobrazení :  148
 • Dobrý den, s letním obdobím se opět projevuje problém s hlučnými "návštěvníky" baru Kotelna a výčepu v proluce mezi Teyschlova 23/25. Hluk je zde i přes půlnoc, hlavně před budkou výčepu situované v proluce poblíž Teyschlova 25, kde všichni posedávají a hlučí přímo na chodníku. Zajímalo by mě, proč městská část toleruje noční výčep (přes den je zde zavřeno, otevírá se po cca 18. večer) uprostřed ulice na sídlišti, který navíc zcela ignoruje noční klid (mj. označený dlouhodobě jako "stavba", pravděpodobně v reakci na zavedení EET); v lětě není možné večer vůbec větrat.

  čtvrtek, 13 červenec 2017   Petr
  O problémech spojených s provozem baru Kotelna máme již z minulosti informace. MP Brno se dohledem nad dodržování veřejného pořádku v této lokalitě dlouhodobě zabývá. Váš aktuální podnět byl předán vedení revíru Bystrc MP Brno a bylo přislíbeno, že této lokalitě bude věnována zvýšená pozornost v rámci hlídkové služby MP Brno. Přesto však v případě aktuálního zjištění porušování právních předpisů - porušování nočního klidu atd. doporučujeme kontaktovat vždy neprodleně tísňovou linku MP Brno 156 a věc oznámit, aby bylo možno situaci na místě neprodleně zadokumentovat pro potřeby dalšího řešení, zajistit pachatele a přijmout adekvátní opatření k nápravě.

  Mgr. Šárka Sedláčková, odbor vnitřních věcí
  Zobrazení :  137
 • Dobrý den,jak se prosím hlídá volné pobíhání psů na brněnské přehradě konkrétně na rokli. mám taky psa ,ale nenapadlo by mne si ho vzít k vodě.Byla jsem se vykoupat a zarazilo mě kolik psů volně pobíhá bez náhubku mezi dekami a malými dětmi.Bylo by dobré kdyby policie chodila kontrolovat i během dne. Děkuji

  čtvrtek, 22 červen 2017   Monika
  Dobrý den,

  pohyb psů na veřejných prostranstvích upravuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která byla několikrát aktualizována. Dle této vyhlášky je osoba doprovázející psa na veřejném prostranství povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem. Je zde zakotvena i povinnost mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem. Její součástí jsou rovněž přílohy vymezující prostory pro volný pohyb psů, tzv. „psí výběhy“, na kterých je umožněn pohyb bez náhubku a vodítka. Pláže brněnské přehrady však mezi prostory, kde je umožněn volný pohyb psů nepatří.
  Kontrola dodržování této vyhlášky je plně v kompetenci Městské policie. Ta provádí v rámci své hlídkové činnosti namátkové kontroly na všech plážích brněnské přehrady, tedy i na Rokli. Pokud zrovna dochází k porušování vyhlášky a MP na místě není, mohou občané volat na linku 156 a toto jednání porušující vyhlášku nahlásit.

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  132
 • Dobrý den, prosil bych o informaci, zda jsou cedule "Zákaz venčení psů" s obrázkem kálejícího psa umístěné v Bystrci na Kamechách instalovány vedením městské části, nebo jednotlivými majiteli domů. Také bych poprosil o vaše vyjádření jaký je konkrétně jejich právní význam a zda například zakazují jakýkoli pohyb se psem v daném prostoru. Pohyb psů, pokud vím upravuje vyhláška města Brna, která také specifikuje nutnost po psovi uklidit i jakým způsobem je majitel povinen psa při pohybu venku zajistit. "Zákaz venčení psů" dle mého tedy vyjadřuje přání majitelů domů, aby majitelé psů své psy u jejich domu nevenčili (tzn. nenechali kálet), nicméně pohyb se psem ve shodě s pravidly stanovených vyhláškou nezakazuje. Prosím o vyjádření z vaší strany.

  čtvrtek, 02 březen 2017   m
  Dobrý den,


  povinnost majitelů po svém psovi uklízet upravuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č.10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Dle ní je osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství povinna neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství způsobené zvířecími exkrementy a jinými nečistotami způsobenými zvířetem.

  Pohyb psů na veřejných prostranstvích pak upravuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která byla několikrát aktualizována. Dle této vyhlášky je osoba doprovázející psa na veřejném prostranství povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem. Je zde zakotvena i povinnost mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem. Její součástí jsou rovněž přílohy vymezující jednak prostory pro volný pohyb psů, tzv. „psí výběhy“, na kterých je umožněn pohyb bez náhubku a vodítka. A dále prostory kam je vstup se psy zakázán, a které jsou označené zákazovou tabulkou. V Bystrci se jedná o prostor bývalého hřbitova, dětská hřiště, pískoviště, sportoviště a prostory zeleně mezi přístupovými chodníky a vstupní fasádou domu. Tato místa jsou v přílohách vyhlášky konkretizována názvy ulic. Vyhlášku statutárního města Brna č. 21/2006 s vyhláškami, které ji doplňují a mění, lze nalézt na:

  http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-narizeni-a-opatreni-obecne-povahy/?cislo=2646&rok=2013&dokument=1

  Pokud jsou tyto prostory označeny zákazovou tabulkou, je na tyto prostory vstup se psy zakázán. Pro doplnění informace uvádíme, že je připravována nová vyhláška týkající se prostor kam je vstup se psy zakázán, proto doporučujeme sledovat úřední desku města Brna, nebo výše uvedenou webovou stránku, na které jsou uveřejněny vyhlášky statutárního města Brna. Účinnost nové vyhlášky se předpokládá v polovině tohoto roku.  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  220
 • Dobrý den, Jsem majitelem nemovitosti na ulici Kachlíkova 7 a podávám stížnost na činnost předzahrádek, které náleží zařízením s názvem “Restaurace Akát“ a přilehlého zařízení s názvem “Pivnice Qíčepu”, obě jsou součástí OC Max (Kubíčkova 8). Nemovitost jsem nabyl před tím, než výše jmenovaná zařízení otevřela provoz. Do této doby byl na adrese Kachlíkova v nočních hodinách klid. Výše jmenovaným je povolen dle nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002 o tržním řádu provoz předzahrádek v okolí OC Max od 1. 4. do 31. 10. Toto nařízení tedy umožňuje provoz předzahrádek po 22:00 v rámci otevírací doby, která je ve vybrané dny až do 24:00. Důsledkem toho se na předzahrádkách v nočních hodinách vyskytují značně opilí lidé, kteří se chovají hlučně a vulgárně. Otázkou tedy je, zda zařazení těchto ploch obchodního centra Max mezi restaurační předzahrádky s provozem povoleným v nočních hodinách po 22:00, nezpůsobuje porušování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (tento zákon definuje noční klid v časovém rámci od 22:00 do 6:00), jelikož tyto plochy, tedy restaurační předzahrádky, se nacházejí na volném prostranství a v bezprostřední blízkosti bytových domů na ulici Kachlíkova. Činnost předzahrádek po 22:00 v této obytné lokalitě, kde je mnoho bytových domů, je maximálně nevhodné a stává se permanentním zdrojem obtížně prokazatelných přestupků. Oznamování přestupků obecní polici je pouze částečným řešením již vzniklého problému. Pokuste se prosím zamyslet, zda je provoz výše jmenovaných předzahrádek v nočních hodinách pro majitele přilehlých nemovitostí „prospěšné“. Značně vypovídající jsou opakované stížnosti u obecní policie i opakované stížnosti na zdejším fóru. Mojí otázkou tedy je, co motivuje dotyčné úřady, že zařadili tyto plochy OC Max mezi restaurační zahrádky, které mají dle výše uvedeného nařízení povolenou činnost v rámci otevírací doby i po 22:00? Žádám, aby Úřad městské části Brno-Bystrc podal podmět na přezkoumání o překračování povolených limitů hluku po 22:00 u krajské hygienické stanice. S pozdravem Tomáš. Děkuji za odpověď.

  středa, 05 říjen 2016   Denis
  Úvodem našeho vyjádření konstatujeme, že Váš dotaz, kterým podáváte "stížnost na činnost předzahrádek" v areálu OC MAX, nelze vyhodnotit jako stížnost ve smyslu § 175 spr. řádu, neboť věcně nesměřuje proti nesprávnému úřednímu postupu či nevhodnému chování úředníka v rámci probíhajícího správního řízení.

  Věcně : V rámci úpravy Tržního řádu města Brna je stanoveno omezení provozní doby restauračních zahrádek pouze pro ty zahrádky, které nejsou kolaudovány jako součást provozovny pohostinského zařízení. Letní restaurační zahrádky zmiňovaných provozoven v objektu OC MAX jsou součástí kolaudované stavby, a tudíž se na ně Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“ nevztahuje. Jejich provozní doba je dána provozní dobou provozoven, jichž jsou součástí. Limity provozní doby zahrádek uvedené v Tržním řádu se těchto zahrádek tedy netýkají a jejich provoz spolu s provozem vlastního zařízení i po 22:00 hod., tak nelze hodnotit jako porušení povinností vyplývajících         z „Tržního řádu“. Jakýkoliv nepřiměřený hluk po 22:00 hodině by tedy měla řešit s jednotlivými osobami MP jako rušení nočního klidu.
  V oblasti ul. Kubíčkova máme v příloze „Tržního řádu“ pouze jednu lokalitu, na kterou se Tržní řád vztahuje, a to p.č. 1938/301 a 1938/302 o výměře 25 m2, jedná se o prostor zahrádky před provozovnou Teta, na jejíž provoz Váš přípis ale není směřován.
  Kontrola dodržování nočního klidu je v kompetenci PČR a MP Brno, do naší kompetence pak spadá případné sankční řešení, pokud od orgánů policie obdržíme k projednání oznámení o přestupku. Možnost řešení zásahem KHS, jak navrhujete, by přicházelo v úvahu, pokud bychom za určité období měli v rukou opakovaná objektivní zjištění od MP nebo PČR svědčící o opakovaném nedodržování nočního klidu či podezření na překračování hlukových limitů v lokalitě. Pak samozřejmě máme možnost obrátit se na KHS s požadavkem na provedení certifikovaného meření hluku. KHS pak dle svých možností může takovou lokalitu zařadit do svého ročního plánu kontrol. Její činnost totiž nespočívá v operativních výjezdech, jedná se o plánované kontroly, o nichž je ze zákona vyrozumíván i provozovatel dotčeného zařízení.
  Váš podnět ve věci rušení nočního klidu a tím i narušování veřejného pořádku provozem restauračních zahrádek v areálu OC MAX byl současně předán vedoucímu revíru MP Brno - revír Bystrc s požadavkem na zajištění častějších kontrol zaměřených na tuto lokalitu.  V dalších případech doporučuji bezodkladně ve věci kontaktovat tísňovou linku MP Brno 156, aby bylo možno operativně činit opatření k nápravě buď na místě v rámci blokového řízení nebo bude věc následně postoupena k řešení Komisi k projednávání přestupků MČ Brno-Bystrc.

  Mgr. Šárka Sedláčková, odbor vnitřních věcí
  Zobrazení :  232
 • Dobrý den, Jsem majitelem nemovitosti na ulici Kachlíkova 7 a podávám stížnost na činnost předzahrádek, které náleží zařízením s názvem “Restaurace Akát“ a přilehlého zařízení s názvem “Pivnice Qíčepu”, obě jsou součástí OC Max (Kubíčkova 8). Nemovitost jsem nabyl před tím, než výše jmenovaná zařízení otevřela provoz. Do této doby byl na adrese Kachlíkova v nočních hodinách klid. Výše jmenovaným je povolen dle nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002 o tržním řádu provoz předzahrádek v okolí OC Max od 1. 4. do 31. 10. Toto nařízení tedy umožňuje provoz předzahrádek po 22:00 v rámci otevírací doby, která je ve vybrané dny až do 24:00. Důsledkem toho se na předzahrádkách v nočních hodinách vyskytují značně opilí lidé, kteří se chovají hlučně a vulgárně. Otázkou tedy je, zda zařazení těchto ploch obchodního centra Max mezi restaurační předzahrádky s provozem povoleným v nočních hodinách po 22:00, nezpůsobuje porušování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (tento zákon definuje noční klid v časovém rámci od 22:00 do 6:00), jelikož tyto plochy, tedy restaurační předzahrádky, se nacházejí na volném prostranství a v bezprostřední blízkosti bytových domů na ulici Kachlíkova. Činnost předzahrádek po 22:00 v této obytné lokalitě, kde je mnoho bytových domů, je maximálně nevhodné a stává se permanentním zdrojem obtížně prokazatelných přestupků. Oznamování přestupků obecní polici je pouze částečným řešením již vzniklého problému. Pokuste se prosím zamyslet, zda je provoz výše jmenovaných předzahrádek v nočních hodinách pro majitele přilehlých nemovitostí „prospěšné“. Značně vypovídající jsou opakované stížnosti u obecní policie i opakované stížnosti na zdejším fóru. Mojí otázkou tedy je, co motivuje dotyčné úřady, že zařadili tyto plochy OC Max mezi restaurační zahrádky, které mají dle výše uvedeného nařízení povolenou činnost v rámci otevírací doby i po 22:00? Žádám, aby Úřad městské části Brno-Bystrc podal podmět na přezkoumání o překračování povolených limitů hluku po 22:00 u krajské hygienické stanice. S pozdravem Tomáš. Děkuji za odpověď.

  úterý, 13 září 2016   Tomáš
  Úvodem našeho vyjádření konstatujeme, že Váš dotaz, kterým podáváte "stížnost na činnost předzahrádek" v areálu OC MAX, nelze vyhodnotit jako stížnost ve smyslu § 175 spr. řádu, neboť věcně nesměřuje proti nesprávnému úřednímu postupu či nevhodnému chování úředníka v rámci probíhajícího správního řízení.

  Věcně : V rámci úpravy Tržního řádu města Brna je stanoveno omezení provozní doby restauračních zahrádek pouze pro ty zahrádky, které nejsou kolaudovány jako součást provozovny pohostinského zařízení. Letní restaurační zahrádky zmiňovaných provozoven v objektu OC MAX jsou součástí kolaudované stavby, a tudíž se na ně Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“ nevztahuje. Jejich provozní doba je dána provozní dobou provozoven, jichž jsou součástí. Limity provozní doby zahrádek uvedené v Tržním řádu se těchto zahrádek tedy netýkají a jejich provoz spolu s provozem vlastního zařízení i po 22:00 hod., tak nelze hodnotit jako porušení povinností vyplývajících         z „Tržního řádu“. Jakýkoliv nepřiměřený hluk po 22:00 hodině by tedy měla řešit s jednotlivými osobami MP jako rušení nočního klidu.
  V oblasti ul. Kubíčkova máme v příloze „Tržního řádu“ pouze jednu lokalitu, na kterou se Tržní řád vztahuje, a to p.č. 1938/301 a 1938/302 o výměře 25 m2, jedná se o prostor zahrádky před provozovnou Teta, na jejíž provoz Váš přípis ale není směřován.
  Kontrola dodržování nočního klidu je v kompetenci PČR a MP Brno, do naší kompetence pak spadá případné sankční řešení, pokud od orgánů policie obdržíme k projednání oznámení o přestupku. Možnost řešení zásahem KHS, jak navrhujete, by přicházelo v úvahu, pokud bychom za určité období měli v rukou opakovaná objektivní zjištění od MP nebo PČR svědčící o opakovaném nedodržování nočního klidu či podezření na překračování hlukových limitů v lokalitě. Pak samozřejmě máme možnost obrátit se na KHS s požadavkem na provedení certifikovaného meření hluku. KHS pak dle svých možností může takovou lokalitu zařadit do svého ročního plánu kontrol. Její činnost totiž nespočívá v operativních výjezdech, jedná se o plánované kontroly, o nichž je ze zákona vyrozumíván i provozovatel dotčeného zařízení.
  Váš podnět ve věci rušení nočního klidu a tím i narušování veřejného pořádku provozem restauračních zahrádek v areálu OC MAX byl současně předán vedoucímu revíru MP Brno - revír Bystrc s požadavkem na zajištění častějších kontrol zaměřených na tuto lokalitu.  V dalších případech doporučuji bezodkladně ve věci kontaktovat tísňovou linku MP Brno 156, aby bylo možno operativně činit opatření k nápravě buď na místě v rámci blokového řízení nebo bude věc následně postoupena k řešení Komisi k projednávání přestupků MČ Brno-Bystrc.

  Mgr. Šárka Sedláčková, odbor vnitřních věcí
  Zobrazení :  194
 • Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli se nedá něco dělat s lidmi co přebývají v autě. Před domem Teyschlova 32 parkuje auto (WV golf stříbrný), ve kterém přespávají lidi. Samozdřejmě toaletu řeší za keřem vedle ulice. Je to už aspoň 3 měsíce. Děkuji za odpověď a za info kde problém vyřešit.

  středa, 24 srpen 2016   Sandra
  V českém právním řádu není upraven zákaz přespávání ve vozidle. To, že tedy někdo ať dlouhodobě či krátkodobě přespává ve vozidle, samostatně nelze nijak postihovat. Vzhledem k tomu, že dle Vašeho sdělení dotčené osoby mají navíc po delší dobu na místě také řešit vykonávání potřeby v přilehlém křoví, tedy má z jejich strany docházet ke znečišťování veřejného prostranství, bylo toto zjištění předáno k prověření Městské policii Brno - revír Bystrc. Cílem je objektivní zjištění, zda v daném případě nedochází konkrétními osobami k páchání protiprávního jednání ve smyslu přestupku proti veřejnému pořádku apod. Doporučuji však každopádně při každém zjištění narušování veřejného pořádku neprodleně se obracet na tísňovou linku MP Brno 156, aby bylo možno operativně zasáhnout a situaci řádně zadokumentovat pro potřeby dalšího řešení.

  Mgr. Šárka Sedláčková, odbor vnitřních věcí ÚMČ Brno - Bystrc
  Zobrazení :  380
 • Dobrý den,zajímalo by mě,komu patří přilehlé prostory kolem Alberta na Ečerové.Při cestě z Fleischnerové je to hrůza.Všude kolem schodů roste plevel,pod přístřešky věčně rozházené zbytky jídel,kelímky.To když nepřízpusobilí vlezou mezi bránou do Alberta.Ale také jsme zaznamenali,že v Albertu rúzné odřezky salámů atd háží do pytle.Pytel pak je před bránou.Bývá tento nepořádek i z boku Bystroušky- nyní různé krabice a bedýnky od zbytků.Má někdo na starosti tento úklid kolem Alberta- celé budovy?Děkuji za odpověd.

  středa, 03 srpen 2016   Eva
  Dobrý den,

  na Vámi uvedené problémy jsme upozornili příslušného pracovníka společnosti Ahold, který přislíbil řešení vzniklé situace.


  Lenka Mauerová DiS, majetkový a investiční odbor
  Zobrazení :  176
 • Bydlim na Teyschlove ulici a musim konstatovat, ze kazdorocni stiznosti na ruseni nocniho klidu okolo domu 23 a 25 jsou rozhodne opodstatnene. Co jsem vloni vysledoval z okna, tak po stiznostech zacala MP celkem pravidelne zajizdet po 22 hodine az primo k zahradce baru kotelna a kontrolovat situaci. Co me ale zarazi, tak MP uplne ignoruje lidi postavajici pred tim vycepem/stankem/bunkou nebo jak to nazvat, ktery je primo na ulici v proluce mezi 23 a 25 (nema nic spolecneho s barem Kotelna). MP vzdy jen projela kolem, ani jednou nezastavili, aby je upozornili, ze rusi nocni klid... Pritom hluk od toho stanku je kolikrat jeste horsi nez ze zahradky Kotelny a to nemluvim o tom neporadku kolem... Muzu se zeptat na jaky ma oficialne status tento stanek? Je to samoobsluha, hospoda nebo co to vlastne je? Majitel tam prodava alkohol a lidi s tim pak postavaji na chodniku, posedavaji na plastovych zidlich kolikrat dlouho do noci, zachod tam asi nemaji, takze jsem nekolikrat videl, jak si ulevuji do okolni zelene... Nemohla by se MP zamerit i na toto, kdyz uz jede kolem z kontroly Kotelny?

  čtvrtek, 28 červenec 2016   Roman
  O problému opakovaného rušení nočního klidu provozem baru Kotelna byl již v nedávné době informován vedoucí revíru Bystrc MP Brno s požadavkem na to, aby lokalitě byla věnována zvýšená pozornost při hlídkové činnosti. Dle sdělení vedoucího revíru Bystrc MP Brno byly častější kontroly této provozovny již zapracovány do úkolového listu hlídek. Nově jsem vedoucího revíru upozornila na další Vámi uváděné problémy související s provozem této provozovny, kterými dochází k narušování veřejného pořádku v lokalitě. Předmětná provozovna není samozřejmě samoobsluha, jedná se o běžné pohostinské zařízení. To, jakým způsobem se pak chovají hosté mimo provozovnu v jejím okolí apod., za to již nenese odpovědnost provozovatel, ale ti konkrétní občané, kterým zřejmě bohužel otázka dodržování veřejného pořádku na srdci až tak neleží.  Doporučuji proto i přes přijatá kontrolní opatření každopádně při každém zjištění rušení nočního klidu či jiného narušování veřejného pořádku (znečišťování veřejného prostranství, atd.) neprodleně se obracet na tísňovou linku MP Brno 156, aby bylo možno operativně zasáhnout proti konkrétním osobám a situaci řádně zadokumentovat pro potřeby dalšího řešení jako přestupku apod.
  Doplnění informace - ÚMČ nemá možnost podnikateli zrušit živnost, nemá možnost měnit otvírací dobu, řešit otázky způsobu provozování živnosti, to nespadá do kompetencí našeho úřadu. S otázkami dodržování povinností živnostenského podnikání, charakteru živností atd. se lze obrátit na Živnostenský úřad města Brna.   Mgr. Šárka Sedláčková, odbor vnitřních věcí
  Zobrazení :  222
 • Dobrý den, s příchodem léta se opět provozuje "celonoční" provoz na zahrádce baru Kotelna na Teyschlově 23a a před výčepem v proluce mezi Teyschlovou 23 a 25 a dochází k pravidelnému rušení nočního klidu - v pátek a sobotu se na zahrádce soustřeďuje hlučná společnost pravidelně i po půlnoci, takže v okolí není možné ani otevřít okno. Tento problém se opakuje rok co rok - jak je možné to systémově řešit (mimo pravidelného volání městské policie, pro kterou toto není priorita? Děkuji

  středa, 20 červenec 2016   Novák
  O problému opakovaného rušení nočního klidu provozem baru Kotelna byl informován vedoucí revíru Bystrc MP Brno s požadavkem na to, aby lokalitě byla věnována zvýšená pozornost při hlídkové činnosti. Doporučuji však každopádně při každém zjištění rušení nočního klidu neprodleně se obracet na tísňovou linku MP Brno 156, aby bylo možno operativně zasáhnout a situaci řádně zadokumentovat pro potřeby dalšího řešení.


  Mgr. Šárka Sedláčková, odbor vnitřních věcí
  Zobrazení :  158
 • Dobrý den, před několika měsíci jsme Vám položili dotaz ohledně stále štěkajícího psa v přízemí domu Heyrovského 10. Bylo nám Vámi sděleno, že je to normální projev zvířete. Jak jde doba, nezbylo nám nic jiného, než si na tuto skutečnost zvyknout. Jenže jistý nájemník si prostě začal dělat co chce a to v případě venčení tohoto „miláčka“. Nedělá si prostě starosti s venčením a nechává jej kálet a močit pod okny již uvedeného domu. Na upozornění, že má používat o pár metrů dál výběh, který je na to určen, nám odpověděl „Starejte se sami o sebe“! Psa tedy ráno vyžene na malý okamžik před dům, kde udělá svoji potřebu a ihned je zavolán majitelem zpět domů! A večer je tomu zrovna tak! Jsme si jistí, že zvíře je tímto způsobem výchovy týráno, takže bychom byli rádi, kdyby jste jakýmkoliv způsobem zasáhli a udělali, co je pro zmíněného psa pozitivní. Děkujeme, majitelé bytů – Heyrovského 10.

  středa, 08 červen 2016   0

  Dobrý den,

  dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č.10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství  je osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství  povinna neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství způsobené zvířecími exkrementy a jinými nečistotami způsobenými zvířetem. Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku, za který jí může být uložena sankce dle zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích. Na situaci, kterou popisujete, jsme upozornili MP Brno, Revír Bystrc s žádostí o zajištění kontrol zaměřených na dodržování veřejného pořádku v uvedené lokalitě.
  Pokud máte podezření, že v daném případě dochází k týrání psa, sdělte nám (na Odbor životního prostředí a dopravy, ÚMČ Brno-Bystrc) kontaktní údaje chovatele (jméno a adresu), abychom mohli ve spolupráci se Státní veterinární správou pro Jihomoravský kraj provést kontrolu ve věci porušování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

  Alena Kallasová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  203
 • Dobry den, chci se zeptat, zda by nebylo mozne posilit hlidky po 19.hodine na ulici Heyrovskeho, kde majitele velkych psu casto bezne venci tyto bez nahubku ci voditka.Venci je i v jinych hodinach,ale v tuto dobu jsek mel nekolikrat nemilou zkusenost.Kdyz na me bezi velky pes,tak vpravo vlevo hledam nejakou vetev,abych mel psa cim odehnat a jejich majitele jsou jeste arogantni. A to nemluvim o tom, kdyz pes pribehne k nekomu, kdo ma maleho pejska na voditku,tak ma pak plne ruce prace, aby ho ochranil.Je zde i skola a mnoho deti, proto prosim o moznost nejakeho reseni. Dekuji

  úterý, 17 květen 2016   Alex
  O Vašem podnětu, týkajícím se opakovanému porušování obecně závazné vyhlášky č. 21/2009 v oblasti ul. Heyrovského, byl informován vedoucí revíru Bystrc MP Brno s požadavkem, aby tomuto problému byla věnována zvýšená pozornost při hlídkové činnosti MP Brno v této lokalitě.

  Mgr. Šárka Sedláčková, odbor vnitřních věcí

  Zobrazení :  263
 • Dobry den, Zajima mně jestly nekdo kontroluje porušovany čsn, v našem pripadu čsn - 73-0532 ? V naše budove mame nebytovy prostor ktery je kolaudovan jako kavarna ale porušuje čsn 73-0532 protože pracujy po 22 hodny ale nemaji odhlučeny ktere čsn doporučuje. Da se s tym neco udelat ? Je ta norma vubec validny ? http://www.akustickecentrum.cz/legislativa/tabulka1-normy-csn-73-0532.pdf Dekuji, Igor

  středa, 17 únor 2016   Igor
  Dobrý den,
  z vašeho dotazu není zřejmé, o který objekt se jedná a zda se vůbec jedná o nebytový prostor na k.ú. Bystrc.
  Obecně: Posuzování hlučnosti spadá do kompetence orgánů ochrany zdraví. Proto, pokud máte podezření, že ve vašem domě dochází k překračování hlukových limitů a jedná se o nemovitost na území města Brna, obraťte se na Krajskou hygienickou stanici JMK, která má sídlo na ul. Jeřábkova 4, 602 00 Brno. Další možností je opatřit si u některé z autorizovaných firem měření hluku, vibrací a neprůzvučností, tato měření potom mohou sloužit jako podklady pro případné reklamace, soudní spory, návrhy odhlučnění atd.

  S pozdravem

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  165
 • Dobrý den , je prosím nějaká vyhláška co se týká pití alkoholu na veřejnosti a v okolí obchodu, škol atd. Dívala jsem se na internet ,ale každé město má své vyhlášky. Děkuji Jitka

  pondělí, 11 leden 2016   Jitka Červená
  Vážená paní,

  vyhlášku platnou pro město Brno najdete na níže uvedené adrese:

  https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-narizeni-a-opatreni-obecne-povahy/?cislo=2234&rok=2010&dokument=1&platnost=1.

  Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí
  Zobrazení :  253
 • Dobrý den, Jak je možné ze na ulici Novodvorska 3 je hospoda v přízemí novostavby bytového domu s nazvem "Putyka" s otevírací dobou do 24hodin???!!!! Všude okolo jsou bytové jednotky. Je to tak vůbec možné kolaudovat? Co dělat aby se zavíraci doba posunula abychom se vyspali?? Děkuji

  sobota, 09 leden 2016   0
  Vzhledem k tomu, že ulice Novodvorská leží v k.ú. Žebětín, doporučuji Vám obrátit se s tímto problémem na ÚMČ Brno-Žebětín, který vykonává mimo jiné i agendu stavebního úřadu pro své území.

  Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí
  Zobrazení :  399
 • Dobrý den, čtvrtek 5. 11. v rozmezí 20-22 hodiny - konečná tramvaje Rakovecká - 3 tramvaje cca 300 lidí - neuvěřitelný bordel,řev,skandování,opilí cestující močící všude okolo,zvracející všude po zastávce,čůrající všude,odpadky všude po zemi,.....Dopravní podnik pronajal tramvaj . Policie - 1 auto,2 policisté.Takový bordel jsem dlouho neviděla,proč to dopravní podnik dělá Bystrci???Prosím může mi odpovědět pan starosta,co tomu říká,zda o tom věděl ,zda to schvaluje a podporuje ?? Měla jsem strach jít okolo se psem...H.L.

  pátek, 06 listopad 2015   Hana
  Vážená paní,

  je nám líto, že ve Vás akce objednaná a plně hrazená studentskými kluby brněnských univerzit v rámci mezinárodního výměnného projektu Erasmus vyvolala takové rozhořčení. Naše společnost na dané akci nijak dále neparticipovala a pouze pronajala tramvajové vozy, mimo jiné za podmínky, že budou po akci uvedeny do stavu před jejím zahájením, což se také stalo. Organizátorům byla Vaše stížnost sdělena a bylo zdůrazněno, že přítomná bezpečnostní služba (v každé tramvaji 10 pracovníků) musí dohlížet i na veřejný pořádek mimo vozidla na konečných, kde se krátkodobě stojí na přestávky. Tramvaje ve smyčce Rakovecká stály v době od 20:55 do 21:15 hod. a byla to jejich první zastávka, přičemž celá akce byla zahájena ve 20:30 hodin v centru města. Proto nás poněkud překvapuje, že by byli účastníci za tak krátkou dobu ve stavu, který popisujete. Smyčka Rakovecká byla zařazena do trasy jako první právě z důvodu, aby nebyl případně rušen noční klid po 22. hodině, přičemž přímo u této smyčky nejsou žádné domy. Nicméně opakuji, že organizátoři akce byli na způsobené nepříjemnosti důrazně upozorněni. Omlouvám se za vzniklé komplikace, které však nebyly primárně způsobeny naší společností a věřím, že se taková nepříjemná zkušenost nebude opakovat.

  Děkuji za pochopení a přeji klidné dny v adventním čase.

  Jan Seitl, vedoucí dopravního odboru, Dopravní podnik města Brna a.s.
  Zobrazení :  379
 • Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se nějakým způsobem řeší situace s opilci a bezdomovci na ulici Vondrákové a v přilehlém parčíku. Hlasité obtěžování denního i nočního klidu neustálými vulgárními projevy je nyní v létě na denním pořádku. Překvapuje mě, že po dobu prázdnin se bez řešení obešlo i velmi hlasité rušení nočního klidu - řvaním, hádkami těchto osob nejen v parčíku, ale i pod okny bytů. Opravdu nemáme jako pracující obyvatelé nárok na klidnou noc? Osobně trávím celé dny v práci, ale během víkendů a v noci se nestačím divit, co tu jako občané musíme přehlížet a tolerovat. Opravdu nemáme jinou možnost? Děkuji za vyjádření.

  sobota, 29 srpen 2015   0
  Jak už na těchto místech bylo opakovaně řečeno, lze pouze doporučit využít za takové situace tísňové linky MP Brno 156 nebo PČR 158, aby bylo možno operativně zasáhnout na místě proti konkrétním osobvám narušujícím veřejný pořádek. Bez objektivního zjištění takových skutečností na místě samém nelze situaci z naší strany nijak řešit.

  Mgr. Šárka Sedláčková, odbor vnitřních věcí
  Zobrazení :  244