Byty, pozemky, majetek MČ
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, prosím o informaci kolik migrantů je ubytovaných v Bystrci a jaké jsou národnosti a zda přidělování bytů řídí Město Brno, nebo městská část? A jak se k této otázce migrantů a bezpečnosti obyvatel staví naše městská část? Dále by mě zajímalo, zda i na naší radnici bude tlumočník do arabštiny, nebo se to týká jen Města Brna. Děkuji předem za odpověď.

  čtvrtek, 12 duben 2018   Věra
  Dobrý den,
  na území městské části Brno-Bystrc nejsou ubytováni žádní migranti. Pokud se týká pobytu uprchlíků, kterým byl ze strany České republiky poskytnutý azyl v souladu s platnými právními předpisy, může jim být pronajatý byt v souladu s platnými „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“ a „Kritérii pro výběr žadatelů o pronájem běžného obecního bytu a bytovou náhradu v městské části Brno-Bystrc“. Plné znění je k dispozici na stránkách www.bystrc.cz. V městské části Brno-Bystrc nenastala žádná nebezpečná situace v důsledku které by bylo nutné přijímat mimořádná bezpečností opatření na ochranu obyvatel.
  Městská část Brno-Bystrc neuvažuje o zaměstnání tlumočníků v žádné řeči.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství
  Zobrazení :  49
 • Dobrý den, mám dotaz jestli se bude zvedat nájemné lidem co mají opravná bytová jádra děkuji

  středa, 07 březen 2018   alena
  Dobrý den,
  tento dotaz byl položen na schůzkách dne 6. a 7. 3 2018 ve společenském centru s nájemníky domů ve kterých má v letošním roce proběhnout rekonstrukce jader a za účasti vedení MČ. Zde bylo sděleno, že nájemné z důvodu rekonstrukcí jader se zvedat nebude. Pokud by mělo dojít ke zvýšení nájemného, jednalo by se o plošné zvýšení ceny nájemného, ale rozhodně ne z důvodů které uvádíte ve Vašem dotazu. Ostatně jádra byla v minulém období rekonstruována v domech Laštůvkova 14,16,33,35, 61-75, Heyrovského 20 -30, Vondrákova 17,19,21,23, Valouškova 8,12, Píškova 14, , Wollmanova 1 -11 a nájemné je zde stejné jako v ostatních obecních domech v Bystrci. Pokud v těchto domech bydlí někdo z Vašich známých, je možné si u nájemníků uvedených domů ověřit, zda se nájemné zvyšovalo v souvislosti z rekonstrukcemi jader.


  Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního
  Zobrazení :  81
 • Dotaz paní Olgy byl po pár dnech ÚMČ smazán. Proč? Vážená paní Olgo a všichni ostatní, kteří s mým názorem souhlasíte či nikoliv. Za někým přijde pět rodinných příslušníků denně a jezdí výtahem, za někým ani noha za celý rok, za to snad nemohu. Jde mi o princip. Proč máme platit za nájemníky, kteří službu (výtah) sprostě využívají? My platíme cca Kč 130/osoba měsíčně. Už jsem se dověděla, že v některých obecních domech platí za výtah i nájemníci v 1. patře. Jak je to možné? To v každém domě je na nájemníky „jiný metr“? O vytápění toho moc nevím. Ale prý jsou nějaké koeficienty pro výpočet spotřeby tepla, jedná-li se o byt v přízemí, pod střechou, rohový atd. Prádlo suším v bytě, v našem domě nikdo lodžii na sušení prádla nepoužívá, někteří prý chodí do sušárny. A Vy prosím poraďte i popř. vyřešte, jak zabránit krmení holubů i přes zákaz, házení vajglů z oken na trávník a chodník, exkrementům na chodníku, vytí psů v bytech, znečisťování chodby blátem apod. (několik rohožek překročí). Děkuji. Mimochodem, to není zloba, ale bezmoc.

  středa, 28 únor 2018   Danka
  Dobrý den,
  k Vašemu dotazu ve věci užívání výtahů byla již odpověď zveřejněna. Ve věci stížnosti na chování občanů Vám mohu pouze sdělit, že se jedná o záležitost slušného chování a ohleduplnosti k ostatním. Toto pronajímatel nemůže ovlivnit.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství
  Zobrazení :  2614
 • Dobrý den, děkuji a reaguji na odpověď ohledně výtahu. Píšete, že jste rádi, že můžete pomoci, ale já žádnou pomoc nevidím. V zák. č. 67/2013 Sb. nic o výtahu a jeho používání nájemníky v prvním patře nečtu, nejsem si vědoma, že bychom uzavřeli nějakou dohodu. Tak jak mohu uzavřít další dohodu? Ptám se znovu, jak hodláte tuto situaci vyřešit, abychom neplatili za ty, co se vozí zadarmo. Stačí, aby platili nebo byly zablokovány dveře výtahu v 1. patře. Nebo je vám to jedno a dle vás nevyřešitelný problém? Asi v takových domech nebydlíte a za nikoho neplatíte. Vzniklá situace mne velmi mrzí. Děkuji.

  sobota, 17 únor 2018   Danka
  Dobrý den,

  protože nevím o který bytový dům se jedná nemohu celou záležitost řešit adresně. Moje odpověď v této věci je proto v souladu s příslušným zákonem (zák. č. 67/2013 § 5 odst. 1 a 2). V případě že chcete vyřešit konkrétní případ můžete se osobně dostavit ke správci firmě BYTASEN spol. s r.o. nebo na bytový odbor ÚMČ Brno-Bystrc.


  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství 
  Zobrazení :  3027
 • Dobrý den! Dnes jsem se zeptala nájemnice z 1. patra, proč používá výtah, za který neplatí. Odpovědí mi byl jen smích a věta „No a co.“ Je správné, aby nájemníci přispívali na používání výtahu těm, co se vozí zadarmo? Určitě se tento stav netýká pouze našeho domu. Jak se k dané situaci postavíte, jak ji hodláte řešit? Nebo řešení zmizí v nedohlednu? Děkuji za vyřešení za poctivé platiče.

  pondělí, 12 únor 2018   Danka
  Dobrý den,
  rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů upravuje zákon č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. O způsobu rozúčtování nákladů na služby /výtah, osvětlení společných prostor domu, úklid spol. prostor apod./ se musí dohodnout dvoutřetinová většina nájemců v domě. Tuto dohodu jste uzavřeli, a proto jsou náklady na služby rozúčtovány dle uzavřené dohody. V případě že se chcete dohodnout jiným způsobem je nutné uzavřít novou dohodu, která bude platit až po uplynutí zúčtovacího období.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství
  Zobrazení :  3503
 • Dobrý den. Prosím o vyjádření kdy bude zahájena revitalizace bytových jader v domě s pečovatelskou službou na Vondrákové č. 9 (mimo byty revitalizované průběžně po jejich uvolnění). Děkuji předem Metela.

  úterý, 06 únor 2018   Svatopluk Metela
  Dobrý den,
  rekonstrukce jader v domech s pečovatelskou službou Vondrákova 7 a 9 nebude prováděna naráz jako jedna investiční akce. Důvodů je několik, především zatížení hlukem a prachem pro ostatní nájemníky, nutnost přestěhování většiny zde bydlících nájemníků do volných obecních bytů, dále to, že se jedná o malometrážní byty, které se opravuji ve většině případů kompletně, bylo rozhodnuto provádět rekonstrukce jader postupně po jejich uvolnění. Bližší informace Vám budou poskytnuty na odboru bytovém, tel. 546 125 160, vedoucí odboru Mgr. Rajdová.


  Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního
  Zobrazení :  44
 • Prosím o informaci,kdy bude zahájena rekonstrukce bytových jader na ulici Heyrovského 7 a 9 a z jakého důvodu na těchto domech doposud nebyla udělána,přitom u daleko mladších domů ano. Děkuji za odpovĕď

  pondělí, 05 únor 2018   Juránková
  Dobrý den,
  rekonstrukce bytových jader bude v domech Heyrovského 7 a 9 provedena poté, co proběhne výměna svislých rozvodů. Dle nařízení vlády 366/2013, jsou rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt společné části domu. Uvedené domy jsou ve vlastnictví SVJ. Proto výměna stoupaček musí být provedena vlastníkem domu (SVJ) a následně MČ provede rekonstrukci jader. Tato byla již naplánovaná na rok 2015, ale výměna potrubí nebyla ze strany vlastníka provedena a z toho důvodu se rekonstrukce jader odložila.

  Bližší informace získáte na tel. 546 125 140 nebo osobně na odboru majetkovém a investičním ve III, NP radnice, dveře č.317


  Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního
  Zobrazení :  76
 • Dobrý den, v zápise jednání Rady ze den 24.1. je uvedeno, že bod zahájení zadávacího řízení ve věci rekonstrukce bytových jader na ulici Opálkova byl odročen. Mohu se zeptat, z jakého důvodu? Děkuji za informace.

  sobota, 03 únor 2018   Tomáš
  Dobrý den,
  Rada MČ Brno-Bystrc si při projednávání materiálu týkající se rekonstrukcí jader v domech na ulici Opálkova a Větrná požádala autora PD a agenturu provádějící VZ o doplnění některých parametrů , které jsou součástí zadávací a projektové dokumentace. Jejich doplnění nebylo možné provést okamžitě, ale vyžadovalo součinnost uvedených osob. Materiál bude znovu projednán na mimořádné schůzi Rady MČ dne 14.2.2018.

  Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního
  Zobrazení :  83
 • Dobrý den ,mám dotaz. Oprava bytových jader se u nás v domě bude dělat v roce 2020.Máme již jádro cihlové , ale chtěli bychom jen vyměnit dlažbu,to mě bylo řečeno že na to není kalkulace. Kdybychom si ji nechali udělat sami proplatí nám úřad něco ?

  pátek, 19 leden 2018   alena
  Dobrý den,

  z Vašeho dotazu není patrné zda je podlaha poškozená. V případě že máte poškozenou podlahu obraťte se na správce firmu Bytasen, spol. s r.o . nám. 28 dubna 1/48, Brno, tel. 546221493. Správce provede místní šetření a dohodne se s Vámi na způsobu provedení opravy. Oprava podlahy nesouvisí s regenerací bytových jader.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství
  Zobrazení :  73
 • Prosím informaci, kdy bude zahájena rekonstrukce bytových jader na ulici Opálkova. Děkuji

  středa, 10 leden 2018   AB
  Dobrý den,
  dle plánu regenerací bytových jader by měly být práce zahájeny v květnu letošního roku a to souběžně na Opálkové 2, 6, 10, 12 a na Větrné 1, 3, 5. Práce budou postupovat po jednotlivých domech.
  V lednu schválí Rada MČ zadávací dokumentaci a v průběhu února bude probíhat veřejná zakázka, ze které vyjde realizační firma. Práce budou probíhat do konce září.
  Přesný termín v jednotlivých domech nelze stanovit, vždy může nastat skutečnost, že se zakázka nevysoutěží dle plánovaných termínů, některý uchazeč může podat námitku na rozhodnutí zadavatele a celá soutěž se posouvá o několik měsíců. Nájemníci budou včas o situaci informováni, v průběhu ledna a února proběhnou v SC Bystrc schůzky s nájemníky.


  Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního
  Zobrazení :  100
 • Dobrý den, zajímalo by mne, jaké zásadní změny ve smlouvách o pronájmu bytu nastanou po výměně obecních bytů v rámci Bystrce, když předchozí nájemní smlouvy obou nájemců byly na dobu neurčitou (zejména zda nové smlouvy budou opět na dobu neurčitou a zda se bude lišit výše nájemného oproti předchozím smlouvám). Děkuji.

  úterý, 05 prosinec 2017   Jiří
  Vážený pane,
  „výměna bytů“ je realizována formou vzájemného postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu podle ust. § 1895 občanského zákoníku. Jedná-li se o byty ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřené do správy MČ Brno-Bystrc, nejsou sjednávány nové nájemní smlouvy, ale dodatky k platným nájemním smlouvám, kdy podmínky nájmu se nemění.

  Mgr. Jana Holá, odbor bytového hospodářství
  Zobrazení :  75
 • Dobrý den, chtěla bych podat žádost o byt.Jakým způsobem o mohu podat.Najdu na Vašich stránkách formulář? Děkuji.

  pátek, 27 říjen 2017   Marie Čermáková
  Vážená paní,
  žádost o pronájem běžného obecního bytu si můžete podat za předpokladu splnění podmínek dle „Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“. Formulář žádosti a doklady nutné pro zaevidování žádosti o pronájem běžného obecního bytu v MČ Brno-Bystrc naleznete na našich stránkách: www.bystrc.cz – odbor bytového hospodářství. Žádost spolu s doklady se podává osobně na odboru bytového hospodářství.

  Bc. Ivana Ševčíková, odbor bytového hospodářství
  Zobrazení :  75
 • Zdravím ,chtěl bys si na vlastní náklady v obecním bytě vyměnit stávající ,,minivanu,, v 1+1 bytě která je zde od začátku užívání bytu to je od roku 1991 takže je ve stavu opravdu na výměnu,vím že se v současné době se provádí rekonstrukce bytových jader ale ulice Ečerova kde chci výměnu provést bude na řadě asi až po roce 2020 a myslím že do té doby by opravdu nevydržela.Mám proto dotaz zda potřebuji nějaké povolení od Bytasenu nebo od Vás jakožto majitelů bytu, chci jen výměnu vany za jinou nebo sprchovy kout žádné jiné upravy jádra ap. a zda je možno využít nějakou finanční spoluučast od správce domu Bytasenu nebo od uřadu Bystrc.Děkuji

  sobota, 21 říjen 2017   Jiří
  Dobrý den,
  k Vašemu dotazu ze věci stavebních úprav v pronajatém obecním bytě. V případě, že užíváním bytu došlo k opotřebení zařizovacích předmětů /vana, umyvadlo atd./ musíte se obrátit na správce firmu Bytasen, spol. s r.o., nám. 28. dubna 1/48, Brno, tel. 546221493. Správce provede místní šetření, posoudí situaci a navrhne řešení. Vzhledem ke skutečnosti že pronajímatel postupně realizuje regeneraci obecních bytů jsou zařizovací předměty vyměněny v případě, že se jedná o havarijní stav.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství

  Zobrazení :  84
 • Zdravím mám dotaz proč se již v nájemních domech / konkrétně Ečerova 965/2 netopí ,když ranní teploty jsou již nízké a na stránkách Teplárny Brno avizují že od 15.9. zahajují dodávky tepla

  pondělí, 18 září 2017   jiri
  Dobrý den,
  v domě Ečerova 2 se od pátku 15.9.2017 netopilo z důvody poruchy kterou řešily Teplárny, Brno. Porucha byla dne 20. 9. 2017 odstraněna a byla zahájena dodávka tepla do domu.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství
  Zobrazení :  110
 • Dobrý den. Mám dotaz. Od září měl být spuštěn portál ohledně výměny bytů. Zatím jsem ho nenašla. Poradíte mi kde ho hledat? Děkuji.

  čtvrtek, 07 září 2017   Marie Chaloupková
  Dobrý den,
  Zastupitelstvo města Brna na Z7/29. zasedání schválilo nová „Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“ s účinností od 1. 10. 2017. V souladu s těmito pravidly bude od 1. 10. 2017 spuštěn portál pro výměny bytů v majetku města Brna. Naleznete ho na: http://vymenabytu.brno.cz.

  Bc. Ivana Ševčíková, odbor bytového hospodářství
  Zobrazení :  160
 • Dobrý den,zajímalo by mne proč nebyly také vyměněny vyklobané plastové větrací mřížky za plechové,na budovách Větrná 1 a 5,tak jak se stalo na domě Větrná 3.Na naší západní straně je z deseti mřížek,vyklobaných a zahnízděných sedm.A holubi co mají teď utrum na trojce,už vyklobávají u nás další,tentokrát z východu.Jedná se o větrací mřížky pod střechou.Asi by to chtělo komplexnější řešení.Děkuji za odpověď.

  čtvrtek, 10 srpen 2017   Větrná 5
  Dobrý den,

  na obecním domě Větrná 3 byly udělány nové větrací mřížky  z důvodu častých stížností nájemníků domu. Další  opatření proti výskytu  holubů na domech Větrná 1,3,5 jsou plánována v příštím roce.   

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství
  Zobrazení :  105
 • Prosím o informaci, kdy budete konkrétně dělat rekonstrukci bytových jader Opálkova 2, dle ZMČ 7/14 byl schválen program regenerace bytového fondu na rok 2017-2020, bohužel nemohu nikde najít záznam přílohy. Prosím o poslání. S pozdravem Pavel G.

  pondělí, 03 červenec 2017   Pavel G.
  Dobrý den,
  Máte pravdu, že program regenerace bytového fondu, který se týká především rekonstrukcí jader, byl schválen na 7/14 zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc a to pod bodem 3.04. Na webových stránkách MČ Brno-Bystrc pod odkazy samospráva-zastupitelstvo-zápisy ze zasedání zastupitelstva. Zápis z 7/14. zasedání ZMČ Brno-Bystrc dne 7.12.2016 (Přílohy) . Rozklikněte si přílohy a po otevření si najděte bod 3.04.
  Domy na ulici Opálkova jsou naplánovány na rok 2018. Zahájení není možné stanovit přesně, neboť se jedná o veřejnou zakázku, kdy délku celého procesu nelze s přesností odhadnout. V letošním roce jsme předpokládali zahájení již v měsíci dubnu, protože nabídky které na úřad došly, nesplňovaly požadavky zadavatele, zakázka byla zrušena a vypsána znovu s tím, že zahájení prací předpokládáme na konec měsíce srpna.
  Pokud by Vás zajímaly další informace, poskytneme Vám je na tel. 546125140 nebo osobně na radnici ve III. poschodí, dveře 318.
  Pokud se vám nepodaří přílohy otevřít, napište na mail vaverka@bystrc.cz , pošlu Vám požadované.

  Ing. Josef Vaverka, vedoucí OMI
  Zobrazení :  84
 • V „Bystrckých novinách“ č. 6/2017 je na str. 6 ve Zprávě z jednání Rady MČ Brno Bystrc uvedeno, že dne 26. 4. 2017 zrušila zadávací řízení pro zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce bytových jader . . .“ v bystrckých obecních domech, a také zakázku malého rozsahu „Ostraha bytových domů . . .“, která s těmito rekonstrukcemi bytových jader přímo souvisela. Znamená to, že se od záměru vyměnit bytová jádra v bystrckých obecních domech upouští ? Karel Kessner

  čtvrtek, 08 červen 2017   Kessner
  Dobrý den,

  rekonstrukce jader v obecních panelových jader v naší městské části v žádném případě nekončí, jen se zakázka, která byla zrušená znovu vypisuje. A to z důvodu nesplnění podmínek zadavatele od uchazečů, kteří se do této veřejné zakázky přihlásili. Na jejich nabídku rada MČ jako zadavatel nepřistoupila, uchazeče vyloučila, a po splnění všech podmínek vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách soutěž zrušila.
  Následně byla přepracována projektová dokumentace a to tak, že původní velká zakázka na cca 200 ks bytových jader byla rozdělena na tři menší zakázky a znovu zveřejněna na profilu zadavatele, kde je možné najít veškeré podrobnosti.
  Odkaz - https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=125 . Nabídky budou odevzdány 26.6.2017, následuje vyhodnocení a po uplynutí zákonných lhůt podpis smlouvy s vybranými dodavateli, což by mohlo proběhnout v měsíci srpnu, pokud nedojde k odvolání některého z uchazečů.
  Rekonstrukce jader jsou naplánovány a schváleny Zastupitelstvem MČ do roku 2020 a to na veškeré obecní byty v lokalitě Bystrc I. s tím, že po ukončení v této části Bystrce se bude pokračovat v lokalitě Bystrc II.

  Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního
  Zobrazení :  143
 • Dobrý den. Ať hledám jak hledám ,ani pomocí vyhledávání pomocí klíčových slov " seznam žadatelů " nejsem schopen najít seznam žadatelů o obecní byt.Dle informací v Bystrckých novinách č.6 ,str. 4 dole v článku paní Rajdové bych měl seznam najít.Žádám o zaslání polopatického odkazu .Děkuji

  pátek, 26 květen 2017   Milan
  Vážený pane,
  seznam žadatelů o pronájem obecního bytu naleznete na stránkách www.bystrc.cz – odkazy: odbory – odbor bytového hospodářství – více o odboru – Rozdělení žadatelů o pronájem obecního bytu dle skupin. Seznam je čtvrtletně aktualizován.

  Bc. Ševčíková Ivana, odbor bytového hospodářství
  Zobrazení :  167
 • Dobrý den, chtěla bych si v bytě na ulici Černého udělat rekonstrukci koupelny a kuchyně a chci se zeptat, zda bych na ní mohla dostat nějaký příspěvek od městské části. Vím, že se v našem domě v budoucnu chystá rekonstrukce bytových jader, ale já bych jí ráda udělala s použitím lepších materiálů a trochu jinak. Děkuji za odpověď Hana

  čtvrtek, 18 květen 2017   Hana
  Dobrý den,
  k Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že dle zák. č. 89/2012 Sb., § 2263 může nájemce v bytě provést úpravy, přestavbu nebo jinou změnu bytu pouze se souhlasem pronajímatele. MČ Brno-Bystrc jako pronajímatel bytů nesouhlasí s tím, aby si nájemci prováděli rekonstrukce bytových jader vlastním nákladem.
  Rekonstrukce bytových jader provádí městská část dle schváleného „Programu regenerace obecního bytového fondu na období 2017-2020“. V domech na ulici Černého by mělo dojít k rekonstrukcím bytových jader v roce 2019.
  Vzhledem k výše uvedenému nelze získat příspěvek ani souhlas pronajímatele k rekonstrukci bytového jádra.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství
  Zobrazení :  163