Životní prostředí a zeleň, odpady
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, rád bych se zeptal proč se nečistí nové parkoviště těsně pod hřištěm na ulici Nad Dědinou? Stojí zde auta, která zarůstají trávou a zbytečně zabírají místo. Také bych rád připomněl výrok pana starosty, že po ukončení stavby Panorama stavební firma slíbila, že kompletně opraví a zvětší hřiště, které nad tímto parkovištěm je, nemluvě o tom, že by si toto hřiště zasloužilo oplotit směrem na parkoviště.

  neděle, 09 září 2018   Vlasta
  Vážený pane,

  komunikace v OS Panorama nebyly zatím majetkově převedeny ze stavebníka na město Brno. Zimní a letní úklid těchto komunikací městská část Brno-Bystrc neprovádí. Pokud k čištění těchto komunikací v minulosti došlo, jednalo se vždy o čištění na náklady stavebníka. Podle našich informací má stavebník snahu komunikace městu předat do konce tohoto roku.

  Stávající sportoviště se zvětšovat nebude, není to prostorově možné. Stavebník však vybudoval zcela nové dětské hřiště vedle ulice K jelenici, které již bylo předáno do veřejného užívání. Zaplocení sportoviště směrem k parkovišti by mělo být provedeno  do konce letošního roku.
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  39
 • Dobrý den, v Bystrckých novinách jsem se v rozpisu čistění ulic dočetla ,že ulice Hvozdecká a Chudčická č.10,12,15-21 se nečistí i když se v roce 2016 čistily a z jakého důvodu se nečistí. Dále se ptám, kdy se bude stříkat tráva na chodnících sídliště Kamechy, když se v minulosti stříkala. Jana

  pondělí, 27 srpen 2018   Jana
   

  Vážená paní,
   

  uvedené úseky komunikací stále nebyly majetkově převedeny ze stavebníka na město Brno. I nadále tak platí, že zimní a letní úklid těchto komunikací městská část Brno-Bystrc neprovádí. Pokud k čištění těchto komunikací v minulosti došlo, jednalo se vždy o čištění na náklady stavebníka.

   
  Plevel v chodnících v naší správě byl v souladu se smlouvou na údržbu mechanicky odstraněn v měsíci srpnu. U chodníků majetkově nepřevedených platí to stejné, co je popsáno výše.
   

  Závěrem jen dodám, že je v našem zájmu, aby všechny komunikační plochy byly převedeny na město a mohla tak být zahájena jejich řádná údržba. Jedná se však o vztah stavebník-město Brno, městská část se tohoto procesu nijak neúčastní. Nikdo kompetentní nám ani nebyl schopen sdělit předpokládaný termín převodu.

   

    Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

   

   

  Zobrazení :  33
 • Dobrý den.Můj dotaz je ohledně neůnosných podmínkách chodců na dvou místech v městské části Brno-Bystrc.V prvním případě jde o bezpečnost chodců na Brněnské přehradě na ulici Přístavní v úseku od restaurace Jednička,ale hlavně od parkoviště po přehradní hráz,kde neexistuje chodník a chodci se pohybují po frekventované vozovce na nepřehledném místě s auty a cyklisty a ještě k tomu po jedné straně obousměrně.Z jakeho důvodu není léta v této dá se říci nejvíce chodci využívané trasy chodník.Místa pro jeho zbudovaní je tam dost.Nebo vadí žulové patníky?Čeka se až se stane nějaký vážný úraz?Zabýva se někdo touto situací a jak? V druhém případě nejde sice o život,ale způsobení si úraz určitě ano.Jedná se o úsek chodníku nebo cesty kolem řeky Svratky po straně fotbalového hřiště a to od mostu pro pěší u přestupního uzlu Zoologická zahrada po zelený most do Kníniček. Po cestě se nedá normálně chodit(hrboly,díry,kořeny,kaluže),natož jet s kočárkem nebo na kole.Jak to že úsek od mostu po hřiště pro děti vybudovaný Lídlem opravit šel a dále ,kde je cesta v daleko horším stavu se oprava neprovedla.Proč se opravují cesty a chodníky kde skoro nikdo nechodí a ne tato frekventovaná vycházková a spojovací cesta s přehradou a Kníničkami?Předem děkuji za odpověd

  neděle, 26 srpen 2018   Hrdlička Jiří
   

  Vážený pane,
   

  oprava komunikace podél pravého břehu Svratky je naší prioritou. Značná část této komunikace se však nachází na pozemku Povodí Moravy. Jelikož nemáme k dispozici žádné dokumenty, které by potvrzovaly, že vlastník komunikace je odlišný od vlastníka pozemku, nemůžeme za této situace komunikaci opravit (s ohledem na rozpočtová pravidla). Požádali jsme město Brno o koupi či směnu dotčeného pozemku od Povodí Moravy již v roce 2016. K dnešnímu dni nedošlo v této věci k posunu. Z úrovně městské části nemůžeme s Povodím Moravy jednat. Nechali jsme zatím opravit první úsek od lávky k Dostě, kde nejsou tyto majetkové problémy.

   

  Chybějící chodník ke hrázi je problém, k jeho řešení se město Brno v minulosti nemělo kvůli komplikovanému profilu a šířce terénu, a také vedení veřejného osvětlení (opěrné zdi, přeložky). Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, nechal loni zpracovat územní studii Přístavní, kde by měl být navržen i chybějící chodník. S bližším dotazem se proto musíte obrátit na OÚPR MMB. Městská část Brno-Bystrc nedisponuje takovými finančními prostředky, aby stavbu takového rozsahu realizovala vlastními silami. Nehledě na to, že se jedná o rekreační lokalitu celoměstského významu.

   

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  120
 • Dobrý den. Na ulici Štouračova před domem č.20 je narostlý vzrostlý strom(keř).Je to nějaký žloutek,nevím přesně,jak se to jmenuje. Strom už leze nájemníkům do balkonu a ovoce z něho padající dělá každý rok čím dál větší nepořádek na chodníku.Nehledě na to,že je to rozšlapané a kluzké. Bylo by vhodné,pokud by bylo možno tento keř odstranit?Děkuji za odpověď.

  pondělí, 20 srpen 2018   Jana
  Dobrý den,
   

  na základě Vašeho podnětu dřevinu posoudíme při místním šetření pro povolování zásahů do zeleně a zajistíme zásah dle zjištěného stavu a potřeby (kácení, případně ořezání).

  S pozdravem


  Alena Kallasová, odbor životního pravyprostředí a dopravy
  Zobrazení :  63
 • Původní vaše odpověď: pokos na ulici Laštůvkova byl zahájen již v pátek 18.05.2018 a o víkendu byl pouze dokončován. Bylo to z důvodu, že tráva zde již byla přerostlá a požadavky od občanů na její rychlé posečení opakované. S dodavatelskou firmou však bylo dohodnuto, že ráno bude prováděn pouze odvoz vyhrabané trávy a sečení bude zahájeno nejdříve v 9:00, kdy je již většina obyvatel vzhůru. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti, ale v tomto případě jsme upřednostnili většinový požadavek. Nový dotaz: vzhledem k velkému suchu, kdy se ani trávě nechce růst, opětně v sobotu 18.8. se kosí, akorát nevíme co. Sekačka rámusí od 7 hodin, u benzínové nemůže vzniknout jiskra? Takže co se kosí a proč zase o víkendu a ne v pracovní dny? Děkujeme za vyjádření.

  sobota, 18 srpen 2018   Daša
  Dobrý den,

  v souvislosti s Vaším dotazem nám bylo dodavatelskou firmou pro údržbu zeleně sděleno, že o víkendu dne 18.8.2018 v Laštůvkově ulici z jejich strany žádný pokos prováděn nebyl. V takovém případě je vždy lepší pořídit fotodokumentaci, abychom se vyvarovali případného tvrzení proti tvrzení. Důvodem proč pracovníci procházejí travnaté plochy se strunovými sekačkami je zejména skutečnost, že zdejší trávníky jsou plné plevelů, jejichž květy působí na mnoho obyvatel sídliště jako silný alergen, ale především proto, že dochází k jejich vysemeňování a rozšiřování do okolí. I v souvislosti se zákonem o rostlinolékařské péči je správce pozemku povinen zabránit vysemeňování a rozšiřování plevelů. Ke vzplanutí porostu od jiskry dojít nemůže. Jednak je příliš nízký a hlavně jsou všechny používané sekačky a křovinořezy ve výfukové části vybaveny speciálním filtrem, který zabraňuje vylétávání jisker.

   

  S pozdravem

   

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  42
 • Dobrý den, včera, 16.8.2018 v oblasti ulic Fleischnerova, Ečerova, Kachlíkova proběhlo sekání trávy kolem obrubníků chodníků a vyfoukání veškerého odpadu na chodník. Proč nebyl proveden bezprostřední úklid chodníků ? Proč se mají chodci brodit v tomto prachu a špíně, bez ohledu na zbytečnost této akce při letošním suchu ? S pozdravem, LPi.

  pátek, 17 srpen 2018   LPi
  Dobrý den

   

  Dne 16.08.2018 prováděla dodavatelská firma na ulici Fleischnerova v souladu se smlouvou o dílo letní údržbu chodníků (mechanické odstraňování přerostlého drnu). Dle sdělení jednatele firmy došlo během práce k závadě na mechanizaci, kterou se nepodařilo do konce pracovní doby odstranit. Proto nebylo provedeno konečné přemetení chodníku. Řidič musel odstavit vozidlo do garáží a úklid byl dokončen dne 17.08.2018  po namontování nového náhradního dílu a zprovoznění mechanizace.

  Letní údržba chodníků na ulicích Kachlíkova a Ečerova byla prováděna v jiných dnech a kompletní úklid na obou ulicích byl vždy dokončen v průběhu pracovní doby.    Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  17
 • Dobrý deň, bolo by možné zlepšiť dopravné značenie na ulici Kubíčkova? Pri vjazde na ulicu je Zákaz vjazdu nákladných vozidel MIMO zásobovania. Takto pred MAXom v 90 stupňovej zákrute končia kamióny smerujúce do Billy. Približne raz za mesiac tu nejaký chudák cúva. Ďakujem.

  čtvrtek, 16 srpen 2018   kubickova
  Vážená paní,
   

  jistě není žádoucí, aby zde docházelo ke zbytečnému couvání nákladních vozidel. Část nájemců Maxu je sice zásobována zezadu (od ul. Páteřní), část ale musí být zásobována zepředu (od ul. Kubíčkova), právě kvůli jednosměrné komunikaci Kubíčkova.
   

  Zakázat tak vjezd všech nákladních vozidel do ul. Kubíčkova nelze. Nemyslím si ani, že další informativní značení by mohlo zabezpečit to, aby zamýšlená nákladní vozidla na ul. Kubíčkova vůbec neodbočila. Řidiči, kteří tam chybně vjedou zde jedou poprvé a směřuje je tam navigace. Za této situace není reálné předpokládat, že budou ještě koukat po případných informativních cedulích.

   

  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  20
 • Vážený pane starosto, reaguji na Vaši odpověď, zveřejněnou zde na foru, ohledně "fázového" čištění ulic v Bystrci. Ve vaši odpovědi uvádíte: "Dá se pak očekávat, že vysoutěžená cena za takovou službu bude vyšší, neboť pro realizační firmu by to znamenalo mít v Bystrci zároveň větší množství techniky a osob." Bohužel se Vám již v předchozích dotazech snažili obyvatelé sdělit jistou informaci, tedy zkusím to říci já ještě jednou, jinak. Není důvod, aby vysoutěžená cena byla vyšší, nebo aby zde bylo větší množství techniky. Již v minulých příspěvcích se Vám obyvatelé snažili sdělit, že ve zmiňovanou dobu již žádná technika beztak ve zmiňovaných ulicích NENÍ. Firmy pohodlně stíhají. Jde tedy jen o to upravit dobu uzavírky k reálnému času úklidu. A pokud je úklid kontrolován Vaším pracovníkem, jak bylo uvedeno v minulých příspěvcích, pak tomuto dá jistě zapravdu. Mimochodem za posledních několik úklidů jsem neviděla nikoho nic kontrolovat. A co jsem se bavila na ulici, tak s kým jsem zatím mluvila, nikdo nikdy nikoho neviděl. Dále ve Vašem sdělení ke špatné práci pi. Bičanové uvádíte: "Jakmile jsme získali relevantní informace, ihned jsem je zveřejnili." Chcete tedy říci, že první relevantní informaci o takových významných omezeních obdržela paní Bičanová, resp. MČ Bystrc, od Brněnských komunikací až s takovým zpožděním, až když se dávno stavilo? Děkuji

  pondělí, 13 srpen 2018   Blanka
   

  Vážená paní,
   

  z pověření pana starosty, který čerpá řádnou dovolenou odpovídám na Váš dotaz.

  V předchozí odpovědi byl popsán postup prováděných prací. Po ručním předčištění se pracovníci přesunou na další ulici, zametací vůz se na předčištěnou komunikaci nedostane hned, i z důvodu dříve popsaného odvozu smetků na skládku, po vyčištění smetákem následuje kropící vůz, který také musí někde nabrat vodu. Po vyčištění musí být komunikace zkontrolována zaměstnancem ÚMČ a až poté mohou být odstraněny značky. Blokové čištění bývá využíváno i k obnově dopravního značení nebo k vyčištění kanálových vpustí. Někdy je možné požadavkům občanů vyhovět, jako když byl posunut začátek čištění ze 7 na 8 hodin, někdy vyhovět nelze.

   

  Každé blokové čištění je odpovědným pracovníkem kontrolováno za přítomnosti mistra úklidové firmy, aby mohly být operativně vyřešeny případné nedodělky. Vzhledem k územnímu rozsahu čištěných ulic tento pracovník ulice neprochází pěšky, ale využívá k tomu automobil. Zaměstnanci ÚMČ však nenosí žádný stejnokroj, a tak si takového pracovníka úřadu ani nemusíte všimnout. Stejně tak jsou ve stejný den projížděny všechny ulice, kde byly umístěny značky na další blok a všechny tyto značky jsou odpovědným pracovníkem vyfotografovány. 

   

  Co se týče dopravního omezení na ul. Vejrostova, tak ještě jednou opakuji, že veškeré relevantní informace, které jsme dostali na vědomí jsme bez prodlení zveřejnili. Dopravní omezení takového rozsahu se projednávají za přítomnosti zástupců OD MMB, PČR, DPMB apod. A ne zřídkakdy mají dotčené orgány k navrženému dopravnímu značení připomínky, výkresy jsou předělávány a pak musí být ještě schváleny předepsaným úředním postupem. Mezitím je již vysoutěžená realizační firma, a ta má zase smluvní termíny, které musí dodržet. Takže reálně nejsou tyto akce povolovány s velkým předstihem.

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
   

  Zobrazení :  39
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak bude zajištěn příjezd pro složky IZS na níže uvedené ulice, během uzavření příjezdů ulic Ečerova, Fleischnerova, Ondrouškova v době od 8 do 14 hodin, v důsledku opravy ul. Vejrostova a zda již byly zmíněné složky o tomto uzavření informovány? Děkuji

  pondělí, 13 srpen 2018   Yvetta
  Vážená paní,

   

  uvedenou uzavírku nepovoloval ÚMČ Brno-Bystrc, ale odbor dopravy MMB. S detailními dotazy k organizaci dopravy se proto musíte obrátit přímo na odbor dopravy MMB.

   

  Obecně platí, že o uzavírkách jsou informováni PČR, Hasičský záchranný sbor JMK, Zdr. záchranná služba JMK, Městská policie a SAKO, podle situace pak i DPMB a Česká pošta.

   

  S pozdravem

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  76
 • Ráda bych dala podnět na přidružení městské části Bystrc do akce Brna střed - adopce zeleně. Na jednu stranu sice občané platící daně za udržování veřejné zeleně díky tomu dobrovolně poskytují své čtvrti charitu, na druhou stranu nikdo lépe nedokáže posoudit a upravit okolí svého domu než lidé, kteří v něm dlouhodobě žijí. Je to proto velmi dobrý objekt, ze kterého obě strany získávají (resp. z něj více získá město než občan - investor). http://www.brno-stred.cz/adoptujte-si-kousek-zelene-v-brne-stred

  sobota, 11 srpen 2018   Lenka Svorová
  Dobrý den,
   

  dle získaných informací adopční program pro veřejnou zeleň, kterou schválila rada městské části Brno-střed funguje velmi krátce respektive od března letošního roku. Městská část Brno- Bystrc nemá bližší informace o tomto projektu. Adopční program je teprve v začátcích a otázkou zůstává, zda se tento způsob péče o zeleň u veřejnosti osvědčí a bude fungovat.

  Až po této zkušenosti lze uvažovat o nějakém přidružení ze strany městské části Bystrc.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  62
 • Dobrý den, chtěla bych vás požádat, zda by bylo možné rozmístit více odpadkových košů u zastávky Zoo před mostem přes řeku. Často tudy chodím a v poslední době (2 měsíce) jsou koše neustále přreplněné a odpadky se povalují okolo. Děkuji moc

  středa, 25 červenec 2018   Pavla Pospíšilová
  Dobrý den,
  Na zastávce tramvají Zoologická zahrada jsou v každém směru umístěny dva koše. Ve směru do města to jsou velkokapacitní koše, v opačném směru je velkokapacitní jeden. Další tři koše jsou umístěny na trase od lávky k dětskému hřišti.  Dle našich zkušeností na základě dlouhodobého sledování je kapacita košů dostačující, koše jsou vyváženy třikrát týdně. Přesto se může stát, že jsou odpadky poházené kolem koše, je to většinou z důvodu neohleduplného chování některých občanů, kteří místo do koše, odhodí odpadky ke koši. Na sledování pořádku v této lokalitě se v příštích dnech zaměříme.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  73
 • Dobrý den, během několika měsíců vyrostlo v prostoru mezi Teyschlovou a Říčanskou několik černých skládek. Jde převážně o PETky, plechovky od piva a obaly od chipsů, které tam zanechávají lidé, kteří se scházejí u panelů, které tam zůstaly snad ještě ze stavby sídliště. Nešlo by s tím prosím něco udělat? V rámci akce "Ukliďme Česko" se vždy podaří něco uklidit, ale za pár týdnů je to tam zpět. Třeba odvézt panely? Děkuji.

  čtvrtek, 19 červenec 2018   Pan Chládek
  Dobrý den,

  prostor mezi ulicí Teyschlovou a Říčanskou je veden jako neudržovaná plocha, to znamená, že zde neprobíhá standartní čištění a úklid, tak jak je tomu na ostatních plochách. Děkujeme Vám za upozornění na vzniklé skládky, situaci budeme operativně řešit, skládky odpadu necháme odstranit.
  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  80
 • Dobrý den mám dotaz ohledně konání velkých akci různé závody,ohňostroje atd.Kdo povoluje konání akcí,neustálé uzavírky silnic v oblasti Bystrc a okolí.Po ohňostroji je všude velký nepořádek i dnes (zátoka od přístaviště směrem na Rakovec plastové zbytky po munici)Pokut to povoluje magistrát tak akce může dělat ve středu města.

  středa, 18 červenec 2018   Pavel
  Dobrý den,

  k velkým akcím typu Ignis Brunensis, nebo Triatlon dává souhlasné stanovisko MČ. Vlastní realizace dopravního omezení je poměrně komplikovaný proces, se striktně stanovenými pravidly, ke kterému se postupně vyjadřují všechny dotčené organizace včetně PČR. Odborná firma při něm zpracovává podrobný projekt, který řeší umístění dopravních značek a náhradní trasy.  Výsledkem je pak povolení vydané Odborem dopravy MMB.
  Městská část tak trochu platí daň za svojí výhodnou polohu a atraktivní okolí, které k pořádání podobných akcí přímo vybízí. Triatlon ani ohňostroje na vodní hladině dost dobře ve středu města organizovat nejdou, už proto že zde žádná vodní plocha není. Je to ale i  otázka kompromisu, jestli chceme aby byl Bystrc pouze noclehárnou, nebo aby zde probíhal i kulturní, sportovní a společenský život.  Stání v koloně jistě nikoho netěší, na druhou stranu se jedná o pár dnů v roce. Na Žabovřeské se takto stojí každý den již několik let a nikdo se nad tím příliš nepozastavuje.  
  Upozornění na znečištění vodní hladiny jsme předali správci vodní nádrže, Povodí Moravy, s.p.


  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  100
 • Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda má městská část v plánu nějaké aktivity v souvislosti se suchem, resp. se změnou počasí, která se zdá být nevyhnutelná. Mezi panelovými domy, chodníky a parkovišti je poměrně horko, tvoří se tepelný ostrov. Nepřemýšlíte o zelených střechách? Rovné střechy paneláků k tomu přímo vybízejí. Na základní škole Heyrovského mají jednu takovou na altánu - http://www.greenville.cz/lehka-zelena-strecha.html . Pokud byste hledali místo pro pilotní projekt, ráda se jako předsedkyně SVJ s naším domem přihlásím. Myslím si, že by více zeleně pomohlo změnit klima na sídlištích. A pokud už nejsou možnosti pro rozšiřování výsadby stromů, keřů aj., zelené střechy se nabízejí. Děkuji za odpověď, případně za zamyšlení se nad problematikou.

  úterý, 17 červenec 2018   Veronika
  Dobrý den,
  žádný projekt v souvislosti se suchem, resp. ozelenění střech se v dohledné době neplánuje, nicméně velmi si vážíme Vašeho podnětu i zájmu o zeleň. Musím, ale konstatovat, že ozelenění střech nachází využití zejména tam, kde je skoro samý beton a není žádná možnost výsadby dřevin. To není, ovšem případ této městské části. Bystrc se může pyšnit tím, že jako jedna z městských částí disponuje rozsáhlými plochami plné zeleně.  A snahou odboru životního prostředí je stále tyto plochy rozšiřovat, např. v minulém roce se podařilo realizovat výsadbu 99 ks nových stromů.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  108
 • Dobrý den, měl bych dotaz na úklid parku/hřbitova a jeho okolí. Jak často se vyvážejí odpadkové koše a provádí se alespoň základní úklid dalších odpadků? Byla by to příjemná klidová zóna, kdyby se toto místo nestalo noclehárnou, tábořištěm a veřejným WC bystrckých houmlesáků... To platí jak pro lavičky v horní častí bývalého hřbitova u prodejny Albert, tak vpodstatě pro celý "hřbitov" a městská policie se dostaví po půl hodině od výzvy občanů, ale po deseti minutách je vše při starém. Nebylo by možné nejen toto místo zahrnout do pravidelné pochůzkové trasy? To že před společenským centrem spí ozbrojená hlídka v autě místu moc nepomáhá... :-)

  pondělí, 16 červenec 2018   Kaku
  Dobrý den,

  úklid ploch bývalého hřbitova na ul. Vondrákova je prováděn v rámci čištění ploch veřejné zeleně 2 x týdně (pondělí, pátek). Vývoz odpadkových košů byl v letošním roce vzhledem k dané situaci navýšen v této lokalitě na 3x týdně (pondělí, středa, pátek).
  S městskou policií projednáme, aby tuto problémovou lokalitu pokud to bude možné zahrnuli do pravidelné pochůzkové trasy.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  87
 • Budu se asi opakovat,ale nelze to už přehlížet. Poslední roky se o sečení trávy v Bystrci nedá hovořit. Tyto firmy,co za to berou peníze totiž už stačily velkou většinu trávníků zničit,nebo silně znehodnotit. V ranných dobách (20 let) toto sečení bylo pojato šetrně. Jenže lenost a honba za posečenými "hektary" absolutně nevyhovující technikou udělala z trávníků už jen hliněné prašné plochy. Stačí,kdyby zodpovědný úředník dopředu firmám sdělil,že po nich nemá zůstat step,ale krásný přistřižený pažit. Letos jsem si připadal jak na rallye Paříž - Dakar,samý prach a hluk a smrad po benzínu. Trávníky žalostné.

  pátek, 13 červenec 2018   kozakl
  Dobrý den,
  na uvedené téma bylo již několikrát odpovězeno v předešlých dotazech dne 18.06. a 21.06.2018.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  75
 • Dobrý den, prosíme o uklizení v okolí zastávek Kavčí a Říčanská,především zametení a odklizení nedopalků přes které se už skoro brodíme na zastávku.Děkujeme

  sobota, 07 červenec 2018   JC
  Vážená paní,

  úklid zastávek a jejich okolí probíhá pravidelně, nejbližší termín úklidu je tato středa. Úklidovou firmu jsem na uvedené dvě zastávky výslovně upozornil.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  48
 • Dobrý den, zajímalo by mne, proč se seče tráva (včetně malých keřů a stromků) za ulicí Teyschlovou směrem ke školce. Celé roky se zde nesekalo a v hustém porostu žije spousta ptáků včetně srnek. Po tomto zásahu zde poroste jen plevel. Že se zcela zbytečně sečou ostatní trávníky, zde již bylo napsáno hodně. Jsou dost zničené, obzvlášť, pokud firma nechá posečenou trávu ležet na místě.

  čtvrtek, 05 červenec 2018   Lenka Hašková
  Dobrý den,
  i dlouhodobě neudržované plochy musejí občas projít údržbou. Pokos přerostlé trávy i redukce keřových náletů byla provedena na základě podnětů od občanů upozorňujících na poněkud přerostlý a neutěšený stav dané lokality. I ve smyslu zákona o rostlinolékařské péči je potřeba provádět pokos a zabránit tak, výskytu a rozšiřování plevelů.
  V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili, že v brzké době na této ploše (mezi ulicí Teyschlovou a školkou) bude provedeno kácení většího rozsahu, a to z důvodu stavby školního multifunkčního hřiště pro školní mládež a volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách. Současné dřeviny nebude možno zachovat z důvodu provádění rozsáhlých výškových terénních úprav. Současně bychom Vás chtěli ubezpečit, že v rámci sadovnických úprav k tomuto hřišti, proběhne náhradní výsadba dřevin jejichž hodnota bude vyšší, než je ta současná.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  108
 • Prosím, bydlím na ul. Rerychova a právě nám pod okny jezdí sekačka, proč? Vždyť tu žádná tráva není! A ani nestihne vyrůst, protože, když zaprší, tak všechna voda steče. To už opravdu na radnici nikdo nepoužívá zdravý rozum?!

  čtvrtek, 21 červen 2018   Helena
  Dobrý den,
  sečení trávy probíhá podle dlouhodobých smluv uzavřených s dodavateli údržby veřejné zeleně. V nich má městská část na smlouváno celkem 5 pokosů během vegetačního období. Důvodem, proč je prováděn 2. pokos je zejména skutečnost, že zdejší trávníky jsou plné plevelů, jejichž květy působí na mnoho obyvatel sídliště jako silný alergen. U pěstovaných trávníků je rozmnožování semenem spíše doplňková záležitost a hlavním způsobem obnovy je rozmnožováním odnožováním. Zjednodušeně se dá říci, že čím více trávu omezujeme v růstu do výšky, tím více se bude snažit prosadit v růstu do stran. Tedy kdo chce kvalitní trávník, měl by sekat co nejčastěji, protože tím potlačuje růst plevelů a trávník houstne. To že tráva, za stavu tohoto počasí (sucho trápí celou jižní Moravu) zežloutne je normální fyziologický proces. Stačí, aby trošku zapršelo a tráva se opět zazelená.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  114
 • Dobrý den, je opravdu nutné, aby hlučné sekačky "sekaly" plochu Horního náměstí? Vždyť plocha je tak vyprahlá, že se za sekačkou práší, tráva je vyschlá, jestli nějaká zůstala, tak ji sekačka udusá neustálým projížděním. Ne všichni jsou dopoledne v práci, a přes hluk sekaček není slyšet vlastní slovo. Z okna bytu na Rerychově ul. je to opravdu žalostný pohled. Nejsem odborník, ale není tráva přece jen také zdrojem určité vláhy? Tato činnost mi připadá jako nesmyslná a přináší více škody než užitku.

  čtvrtek, 21 červen 2018   Johana
  Dobrý den,
  na uvedené téma bylo již odpovězeno v dotazu dne 21.6.2018.  K doplnění Vašeho dotazu: Tráva běžně snáší zatížení i sešlap od obyvatel sídliště, tudíž poježdění sekačkou ji nikterak neublíží. Vymezená doba pro dodržování klidu je od 22:00 večerní – 6:00 hodiny ranní. Vzhledem k tropickému počasí se nelze pracovníkům údržby zeleně divit, že naplánovanou práci chtějí stihnout během dopoledních hodin, dokud není ještě takové horko.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  123