Životní prostředí a zeleň, odpady
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, chci se Vás zeptat kdy plánujete odklízení posypu z chodníků. Děkuji za opdověď

  úterý, 03 duben 2018   David
  Dobrý den,

  úklid inertního posypu z chodníků po zimní údržbě byl zahájen tento týden. Čištění postupuje po jednotlivých ulicích ze spodních částí Bystrce do jejich vrchních částí.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  48
 • Dobrý den, dovoluji si vás toto cestou požádat o odstranění odpadu(pravděpodobně velkého PVC pytle) ze vzrostlého stromu, který se nachází v bezprostřední blízkosti vchodu Kubíčkova 3. Například za spolupráce s Technickými sítěmi Brno, které spravují plošinou veřejné osvětlení. Odpad na stromu se nachází již 3.rokem. Pokud by tato záležitost nebyla ve vašich silách samozřejmě to pochopím a obrátím se na jiné páky. Předem děkuji a jsem s pozdravem,..

  pondělí, 19 březen 2018   Benjamin
  Dobrý den,

  místním šetřením bylo zjištěno, že k odstranění PVC pytle bude zapotřebí šikovného stromolezce. Oslovili jsme tedy v této záležitosti zkušeného arboristu, který PVC pytel během příštího týdne odstraní.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  96
 • Pane starosto. Ze stránek a ročenky ČHMU (což je asi odbornější instituce, než stránky města o ovzduší) za rok 2016 cituji z části týkající se ovzduší v Brně : Srovnání koncentrací PM10 s dopravou za období červenec–prosinec 2016 zobrazuje obr. 11, Příloha III. Zvýšené koncentrace lze pozorovat již při nízkém počtu vozidel, maxima mezi 1000 a 3000 vozidel za hodinu. Připomínám, že se jedná o rakovinotvorné látky. Takže opravdu si stojíte za konstatováním, že není třeba provádět ani jedno měření? Pravda, něco to měření stojí, např. dočasné položení betonových panelů.

  pátek, 02 březen 2018   Karel Machalíček
  Vážený pane,

   nikdo nezpochybňuje, že koncentrace PM10 jsou důležitou charakteristikou z hlediska kvality ovzduší. Skutečností však je, že imisní limit pro průměrnou roční koncentraci, který charakterizuje dlouhodobý stav kvality ovzduší, bývá na území ČR překročen již jen ojediněle a to zejména v Moravskoslezském kraji. Trochu složitější je situace u imisních limitů pro denní koncentraci. Denní imisní limit se pro PM10 vyjadřuje dvěma způsoby – počtem překročení hodnoty imisního limitu a nebo pomocí 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 (zákon umožňuje 35 překročení hodnoty 50 µg∙m–3 za kalendářní rok). V obou případech je pro hodnocení konkrétní lokality nezbytná dlouhodobá časová osa měření, čím delší, tím lepší. Je to zejména z toho důvodu, že denní koncentrace jsou extrémně často ovlivňovány nejrůznějšími vlivy. Nejvíce topnou sezónou a rozptylovými podmínkami, ale mnohdy i takovými detaily jako je nesklizený posypový materiál po zimě, nebo dokonce odpálení ohňostroje. Je tedy zřejmé, že umístění mobilní měřící stanice na 10 kalendářních dnů, jak nabízí magistrát nemá prakticky žádnou vypovídací hodnotu. Získaná data nejsou očištěna od náhodných odchylek a nelze je použít pro detailnější analýzu a už vůbec nelze na jejich základě plánovat koncepční dopravní řešení.  

  V současné době jsou již k dispozici data za rok 2017 ze kterých je patrné, že vyšší koncentrace byly v Brně naměřeny zejména na začátku roku, což souviselo s nepříznivými klimatickými podmínkami v celé střední Evropě. Snad Vás trochu uklidní, že po odeznění těchto nepříznivých rozptylových podmínek byl celý rok velmi dobrý a lze tedy říci, že pokud zrovna není silná inverze, tak se kvalita ovzduší v Brně ve srovnání s minulými roky stále zlepšuje.

  Pokud budete mít další konkrétní dotazy na hodnoty znečištění ovzduší v Brně, obraťte se prosím na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, referát ochrany ovzduší do jehož kompetence tato problematika spadá.

  S pozdravem,

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  79
 • Dobrý den pane starosto. S přihlédnutím ke snahám o zřízení dalších provozoven (marketů) v Bystrci se ptám proč ÚMČ ještě neprovedl (nezajistil) měření kvality ovzduší v Bystrci, především v zástavbě přiléhající ke komunikacím, kde narostla doprava? Připomínám např. ul. Obvodová (informace ze stránek MmB - velmi výrazný nárůst) a další. Dále chci připomenout, že dle statistik ČHMU jsou imisní limity rakovinotvorných prachů překračovány na dopravou zatížených lokalitách. Soudím, že i zastupitele by měly tyto informace zajímat, pokud chtějí fundovaně rozhodovat.

  úterý, 20 únor 2018   Machalíček Karel
  Garantem monitoringu kvality ovzduší v Brně je Magistrát města Brna, který provozuje celkem pět stacionárních měřících stanic a další data sleduje na stanicích ČHMU. Všechny tyto stanice jsou umístěny v centru u frekventovaných komunikací, kde je dle metodiky i minulých měření největší riziko zhoršené kvality ovzduší. Městská část Brno-Bystrc, nebyla Odborem životního prostředí magistrátu jako potenciálně riziková vyhodnocena a proto zde žádné měřící zařízení neumístil. Nejbližší stanice k Bystrci je umístěna na Výstavišti, kde je denní průjezd vozidel okolo 50.000. Na Odbojářské se dle našich měření z radaru denní průměr pohybuje do 9.000 projíždějících vozidel a na Obvodové je ještě o několik tisíc nižší.
  Naměřené hodnoty ze stacionárních měřících stanic jsou velmi závislé na aktuálních rozptylových podmínkách, ale u většiny z nich se hodnoty pohybují v rozmezí velmi dobré až uspokojivé, což si můžete ověřit na webových stránkách www.brnenskeovzdusi.cz. Je jen velmi málo pravděpodobné, že v Bystrci, kde se počty vozidel pohybují sotva na 20 procentech hodnot v centru bude jejich vliv na kvalitu ovzduší významnější. Ostatně v současné době skončilo měření kvality ovzduší v Řečkovicích, kde bylo mobilní zařízení umístěno vedle komunikace Hradecká s průjezdem 50.000 vozidel denně a naměřené hodnoty jsou výrazně lepší než na Výstavišti.
  Pro zajištění mobilního měření musí být zajištěno vydlážděné parkovací místo pro nákladní automobil a přípojka 400 V s jističem 3x20A. V současné době městská část takovým zázemím v těsné blízkosti zmíněných komunikací nedisponuje.
  Pro rozhodování o umístění nových obchodních jednotek je mnohem významnějším argumentem omezená kapacita stávajících komunikací a křižovatek, než množství vyprodukovaných imisí.


  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  67
 • Já vám strašně moc děkuji za všechny nájemnky domu za vyřešení situace s úklidem v přístavku pro kontejnery. Opravdu tam je od nového roku perfektne uklizeno. Obyvatelé se snaží udržovat pořádek, když je tam tak čisto. I když se najdou stále lidé, kteří odpad odhodí jen tak na zem. Najdou se mezi námi tací, kteří to za ně uklidí. Děkujeme

  sobota, 10 únor 2018   Zdenka Barabášová
  Dobrý den,
  děkujeme Vám za pozitivní reakci na novou službu, kterou městská část od ledna letošního roku zajišťuje a to díky účelové dotaci Magistrátu města Brna. Věříme, že tato služba přispěje ke zlepšení kvality života v naší městské části.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  39
 • Dobrý den. S ohledem na postupně narůstající dopravní zátěž v lokalitě u křižovatky k OBI a zastávky U ZOO mě zajímá, zda se prováděla, či provádí měření znečištění ovzduší (mimo jiné tzv. polétavé prachy a další znečištění od dopravy) a s jakými výsledky, nebo kde je lze dohledat.

  čtvrtek, 08 únor 2018   Machalíček Karel
  Dobrý den,

  data ze všech automatických měřících stanic v Brně jsou prezentována na webových stránkách www.brnenskeovzdusi.cz, nebo na webových stránkách www.chmi.cz v sekci ,,Ovzduší“. Nejbližší měřící stanicí je stanice Brno-Výstaviště, která je umístěna v blízkosti mimoúrovňové křižovatky Hlinky. Na území MČ Brno-Bystrc se žádná měřící stanice nenachází, a to právě z důvodu, že se z hlediska kvality ovzduší nejedná o výrazně problémovou lokalitu.

  S pozdravem


  Alena Kallasová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  74
 • Dobrý den, bylo by možné zkulturnit místa na kontejnery na ulici Teyschlova? Jsou na nich neesteticky nasprejovaná čísla černým sprejem a působí to jako ve vyloučené lokalitě. Děkuji.

  úterý, 30 leden 2018   Jiří
  Dobrý den,

  v městské části Brno-Bystrc se nachází celkem 165 kontejnerových stání na komunální odpad. Teprve v loňském roce přešla změnou vyhlášky do správy MČ a letos poprvé máme přiděleny na jejich údržbu i nějaké finanční prostředky. Zatím však ještě ani nemáme tuto agendu personálně nijak pokrytou.
  Máte pravdu, že označení čísel příslušných domů sprejem nevypadá esteticky. Netušíme, kdo je jejich autorem, jestli Průkopník nebo jednotlivá SVJ. Zanedbanost kontejnerových stání, zejména v Bystrci I je však značná a tak se v prvé řadě budou muset řešit stavy ohrožující bezpečnost a vady vzhledové budou muset nějakou dobu počkat.

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  46
 • Dobrý den, rád bych se zeptal, zda-li se bude řešit chybějící odpadkový koš u znovuotevřené prodejny Lidl na ulici Jakuba Obrovského? Od doby znovuotevření v prosinci, zde chybí jakýkoliv odpadkový koš. Prodejna lidl toto zjevně neřeší a všude se nyní povalují odpadky, které kolem rozfoukává vítr. Nehledě na to, že ani u automatu na kávu či uvnitř obchodu žádný koš není, pokud je tedy člověk nepořádný a nebydlí poblíž, vše vyhodí venku. Proto tímto vznáším stížnost na aktuální situaci a prosím o řešení. Děkuji

  pondělí, 29 leden 2018   Michal Daněk
  Dobrý den,

  jedná se o soukromoprávní subjekt na soukromém pozemku. Vlastníka prodejny jsme požádali,
  aby v zájmu čistoty veřejného prostranství odpadkový koš před prodejnu umístil. Vymahatelnost takového požadavku je však za současné legislativy mírně řečeno problematická.

  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  82
 • Na ulici Větrná ,pod paneláky č.1,3,5, je jeden kontejner na plast a je neustále plný.Plast se válí po zemi okolo v pytlích. Nevím zda je nový rozpis svozu odpadu,ale zde to nestačí....začalo to v prosinci 2017.A nemyslím si ,že lidé více třídí odpad ! Je možno přidat kontejner nebo svážet vícekrát ?

  pondělí, 22 leden 2018   Hana Laslová
  Dobrý den,

  správcem odpadového hospodářství, který provádí rozmísťování kontejnerů a zajišťuje jejich vývozy je Odbor životního prostředí MMB, oddělení odpadového hospodářství. Požádáme je o prověření možnosti zvýšit počet stávajících vývozů . Navýšení počtu kontejnerů vzhledem k omezené velikosti plochy pro jejich umístění není příliš vhodné.

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  40
 • Bylo by možné přidat kontejnery na plasty a papír na ulici Černého(u bývalého OC Letná). Stávající kontejnery jsou pořád přeplněné. Nebo bylo by možné častěji je vyvážet?

  pátek, 22 prosinec 2017   Adam
  Dobrý den,
  správcem odpadového hospodářství, který provádí rozmísťování kontejnerů a zajišťuje jejich vývozy je Odbor životního prostředí MMB, oddělení odpadového hospodářství. Požádáme je o prověření možnosti zvýšit počet stávajících vývozů . Navýšení počtu kontejnerů bohužel možné není, protože zpevněná a oplocená plocha na které jsou umístěny je těmi stávajícími již zcela zaplněna.

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  71
 • Dobrý den, dnes tj. ve čtvrtek 14.12.2017 nebyly vyvezeny popelnice na ulici Laštůvkova, konkrétně před domem č. 11. Minulý týden ve čtvrtek se stalo to samé a za poslední 3 měsíce je to asi po čtvrté (dodám, že svoz odpadu je po+čt). Což před začínajícím víkendem není zrovna nejlepší, protože v neděli kontejnery přetékají tak, že se už odpad válí všude kolem. Fakt, že jsou asi o 50 metrů dál další kontejnery, je věc jiná, tzn. kdyby nebyli všichni pohodlní a ušli o 50 m navíc, tak by nemusely tyto tak přetékat. Ale zpět k problému. To, že nebyly již druhý čtvrtek po sobě vyvezené, není chyba svozové firmy, ale nějakých inteligentních spoluobčanů, kteří kvůli své pohodlnosti, aby zaparkovali co nejblíže svým dveřím, zablokují prostor před popelnicemi. Tím pak způsobují problém týkající se několika domů, ze kterých lidé vynáší odpad právě sem – a to v případě těchto popelnic je poměrně hodně vchodů. Chtěl bych se tedy zeptat, zda s tím může radnice něco udělat – ať už je to vodorovné značení, nebo dopravní značka přikazující zákaz stání v tomto místě. Chápu, že to něco stojí, ale nevím jak mám z pozice obyčejného občana přimět někoho neparkovat před popelnicemi, aby bylo možné je pravidelně vyvézt. Děkuji za odpověď

  čtvrtek, 14 prosinec 2017   Jarda
  Vážený pane,

  obvykle se před kontejnerová stání žluté čáry nevyznačují, protože většinou se před nimi nesmí stát již ze samotného zákona o provozu na pozemních komunikacích z důvodu nedodržení šířky průjezdu. Při prověřování Vámi popisovaného problému jsme zjistili, že žluté vodorovné značení by na této ulici být mělo být vyznačeno jako součást legalizace podélného parkování. Toto značení proto necháme nastříkat při prvním kole blokového čištění v dubnu 2018. Dříve to bohužel nepůjde s ohledem na klimatické podmínky.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  36
 • Dobrý den,rád bych se zeptal proč v letos nebylo uklizeno spadané listí v okolí domú na ulici Foltýnova 11,13,15.S pozdravem. M.Dubnický

  pátek, 08 prosinec 2017   Dubický
  Dobrý den,

  úklid listí probíhá postupně po jednotlivých ulicích, aktuálně se dokončuje výhrab listí na ulici Ečerové a následovat budou ulice Lýskova, Kuršova, Foltýnova, Rerychova. Během příštího týdne by mělo být listí uklizeno i v okolí domů na ulici Foltýnova 11,13,15. 

  S pozdravem

   
  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  51
 • Chtěla bych se zeptat,kdo uklízí listí kolem Fleischnerové.Z přední strany u každého vchodu sfoukané hromady již asi 14dní a ze zadu za Bystrouškou- u vchodů 1,3,5 - listí vůbec nikdo nesfukoval,je plná tráva a při otevření dveří u vchodu do domu vše lítá dovnitř.Děkuji za odpověd a hlavně za nápravu.

  čtvrtek, 07 prosinec 2017   Eva
  Dobrý den,

  úklid listí v této lokalitě má na starosti firma Karel Zeman. Do konce tohoto týdne tj. do pátku 8.12.2017 budou hromádky listí z přední strany ulice Fleischnerovy odvezeny a výhrab listí bude pokračovat směrem na Ečerovu ulici.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  64
 • Dobrý den, vracím se k mé připomínce z 21.9.2017,kde jsem dostala odpověď až v listopadu. Myslela jsem, že čekáte s průzkumem o vysypávání koše z 1x na 2x týdně.Snad to bude stačit. Slyšíme, kdy se to vysypává, dříve to bylo ze čtvrtka na pátek nad ránem, teď se to přidalo i v neděli. Z vaší odpovědi je zřejmé, že jste byla přesvědčena, že se to stále vysypává 3x týdně. Domovní odpad tam nebývá, spíše petláhve od alkoholu, který se pije kolem kotelny a exkrementy, popř. jiné. V okolí kotelny často postávají hloučky lidí, kteří i přispívají do tohoto odpadu. Děkujeme za zařízení častějšího vysypávání.Olga

  neděle, 03 prosinec 2017   Olga
  Dobrý den,
  odpadkový koš před domem Kubíčkova 1 a je již několik let vyvážen s frekvencí 3 s týdně, přesto zajistíme dohled nad jeho pravidelným vyprazdňováním. Co však nemůžeme zajistit, je dohled nad tím, co občané do koše hází a jestli jsou PET lahve před vhozením do koše řádně sešlápnuty.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  66
 • Dobrý den, ze starého stromu na křižovatce Nad Dědinou - Páteřní zmizel nápis "chráněný strom". Půjde k zemi? Děkuji

  sobota, 25 listopad 2017   Ivo
  Dobrý den,

  lípa rostoucí v blízkosti křižovatky ul. Nad Dědinou a Páteřní nebyla nikdy vyhlášena za památný strom. Není nám známo, kdo cedulku „chráněný strom“ na ni připevnil ani kdo ji odstranil. Rozhodně však nemáme v plánu tuto dřevinu kácet.

  S pozdravem


  Alena Kallasová, odbor životního prostředí a dopravy  Zobrazení :  116
 • Dobrý den, konečně firma , která se stará o údržbu zeleně, shrabala asi tunu listí před Kubíčkovou 1,3,5 ale běžte se podívat na tu jejich odvedenou práci - nechali tam toho ještě spoustu, mělo by se to znovu pohrabat.Děkuji

  čtvrtek, 23 listopad 2017   Nováková Jana
  Dobrý den,

  při údržbě 139 ha zeleně je zcela nemožné, naplánovat termín podzimního výhrabu listí v každé z ulic tak, aby bylo všechno listí ze stromů již opadané. Z toho důvodu provádíme na plochách veřejné zeleně i jarní výhrab, při kterém dojde ke kompletnímu vyhrabání zbylého listí.
   
  S pozdravem


  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  79
 • Dobrý den, které dny je možné pálit listí. Děkuji

  úterý, 21 listopad 2017   Romana
  Vážená paní,

  nyní je ještě možné v Bystrci pálit listí bez omezení, samozřejmě se musí jednat o suchý rostlinný materiál a dobu pálení je třeba zvolit s ohledem na rozptylové podmínky. V současné době je však připravována nová obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů. Dle nové vyhlášky bude možné v Bystrci spalovat v pondělí až sobotu od 8:00 do 20:00 hodin, pálení bude zakázáno v neděli a státem uznávaný svátek. Nová vyhláška by dle informace z MMB OŽP měla začít platit od 10.12.2017.

  S pozdravem

  Alena Kallasová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  74
 • To jako vážně v půlce listopadu kosit nevyrostlou trávu? Místo toho kdyby raději shrábli listí. Občas si připadám jak v blázinci s tou organizací.

  úterý, 14 listopad 2017   Martin
  Dobrý den,
  jelikož pracovníci údržby zeleně museli vynaložit veškeré své síly na odklízení vyvrácených a rozlomených dřevin po silné vichřici, která se prohnala Českou republikou, zasáhla i Brno a v samotné Bystrci napáchala značné škody. Ztratili tak odklízením 14 dní a ocitli se v menším skluzu s dokončením posledního - 5.pokosu. Je potřeba si uvědomit, že každý pokos trvá zhruba měsíc (než se ze spodních části Bystrce dostanou do jich vrchních částí), přece jenom mají pracovníci údržby na starosti okolo 139 ha zeleně.
  K dnešnímu dni zbývá pokos dokončit na posledních 2 ulicích a letos pokos bude definitivně ukončen.
  Následovat budou práce spojené s vyhrabáváním a odklízením listí. Abych předešla případnému nedorozumění (s opětovným pokosem), chci upozornit, že na větších plochách bude sběr listí probíhat za pomocí techniky – zahradní traktůrek který vypadá jako sekačka se sběrným kontejnerem, menší plochy se budou vyhrabávat ručně.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  84
 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné zvýšit frekvenci vyvážení popelnic na ulici Laštůvkova?? Na stránkách firmy Sako jsem našla, že vyváží pouze 1x týdně (čtvrtek). Dnes je pátek a obě popelnice na směsný odpad u domu Laštůvkova 31 jsou přeplněné tak, že je nelze ani zavřít.. Zřejmě nebyly včera vyvezeny.. Situace se opakuje již poněkolikáté.. Do příštího čtvrtka, dne odvozu odpadu, zbývá skoro celý týden! Ať už z hlediska hygienického nebo estetického (poletující odpad v případě větrného počasí, pytle s odpadky válející se pod kontejnery) by nebylo, myslím, od věci směsný odpad vyvážet opět 2x týdně, jako tomu bylo v době, kdy se o odpady starala firma Sita Suez. Je možné žádat od firmy Sako častější odvoz směsného odpadu?? Děkuji, s pozdravem Lucie

  pátek, 10 listopad 2017   Lucie
  Dobrý den,

  v případě nemovitosti Laštůvkova 31 lze zvýšit četnost svozu směsného komunálního odpadu s tím, že ve smyslu článku 6 Povinnosti vlastníka objektu, Obecně závazné vyhlášky č.4/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna podává žádost vlastník objektu ( ve vašem případě SVJ). Žádost se podává na Odbor životného prostředí, oddělení odpadového hospodářství Magistrátu města Brna, odpovědný pracovník je pan Ing. Miroslav Hudec (kontakt: hudec.miroslav@brno.cz )


  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  68
 • Dobrý den, je opravdu nezbytně nutné, aby 10.11.2017 prováděly hlučné traktory sekání trávy na ul. Rerychova? Trávník má maximálně 5-10 cm, čeká nás zima. Nechme také něco přírodě! Připadá mi to zbytečné plýtvání penězi. Děkuji.

  pátek, 10 listopad 2017   HM
  Dobrý den,
  jelikož pracovníci údržby zeleně museli vynaložit veškeré své síly na odklízení vyvrácených a rozlomených dřevin po silné vichřici, která se prohnala Českou republikou, zasáhla i Brno a v samotné Bystrci napáchala značné škody. Ztratili tak odklízením 14 dní a ocitli se v menším skluzu s dokončením posledního - 5.pokosu. Do konce tohoto týdne bude sekání trávy na posledních ulicích dokončeno a tím okamžikem bude pro letošní rok pokos definitivně ukončen. Následovat budou práce spojené s vyhrabáváním a odklízením listí.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  103