Doprava, komunikace
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, od roku 1986 se zajímám o vyřešení dopravní situace na křižovatce Kubíčkova na mostě.Bytové domy přibývají a dostat se ráno mezi 6- 9h a odpoledne od 15h přes tuto křižovatku autem je nadlidské úsilí hraničící často s možností havárií. Kdy se postaví kruhový objezd nebo semafory? Vždyť to přece každý vidí jaká je tu nepřehledná situace, na co se čeká až se tam někdo zabije? Děkuji za odpověď, kterou vám již 32 let každý rok pokládám.

  středa, 14 listopad 2018   Anna Balšínková
  Vážená paní,

  v organizaci dopravy nemají městské části prakticky žádné pravomoci. Vše povoluje Odbor dopravy MMB po předchozím projednání s dopravními specialisty Policie ČR.  O úpravu této křižovatky městská část požádala již v roce 2016. Podle informací z OD MMB zde kruhová křižovatka není vhodná kvůli omezeným prostorovým poměrům a probíhá zpracovávání projektu na světelně řízenou křižovatku. Ani na tomto řešení však nepanuje názorová shoda, protože světelně řízená křižovatka vždy zpomalí hlavní větve křižovatky na úkor větví vedlejších. Na Vejrostové tedy hrozí při dopravních špičkách výrazný nárůst kolon.

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  56
 • Dobrý den, chtěl bych se prosím Vás zeptat, jestli je možné, že v blízké době bude provedena realizace přechodu na ulici Kubíčkova? Jedná se přesně o přechod před domem č.p. 872/9. Předem děkuji za odpověď Přeji hezký zbytek dne

  pondělí, 12 listopad 2018   Bartoněk
  Vážený pane,
  před domem č. 9 je zatím pouze bezbariérová úprava pro přecházení. Zřízením přechodu pro chodce v tomto místě se bude zabývat Komise dopravní a bezpečnostní při Radě MČ na svém nejbližším jednání. Pokud jej komise podpoří, odešleme příslušný požadavek na Odbor dopravy MMB.

  Přechod pro chodce je dopravním značením, které podléhá povolení ze strany Odboru dopravy MMB. Vzhledem k předpisům, které s přechody souvisí, se nyní nedá odhadnout, jaký bude výsledek.

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  40
 • Ref: Oprava Rakovecké ve dnech 5. 11. - 7. 12. 2018 Dobrý den, vzhledem, že se v daném místě zatím nic neděje, chci se zeptat, zda se spíše nebude jednat o opravu vozovky v místě sesunu svahu dále pod kopec směrem k Rybářské baště. Toto místo by si zasloužilo opravu rozhodně více. Ano, vím, že správcem této dopravní stavby je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, nicméně věřím, že váš odbor bude schopen dotaz kvalifikovaně zprostředkovat .) S pozdravem VB

  pondělí, 12 listopad 2018   Vojtěch Běhounek
  Vážený pane,
  zvláštní užívání komunikace povolil Odbor dopravy Magistrátu města Brna, my jsme informaci obdrželi na vědomí a zveřejnili. V rozhodnutí je uvedeno, že se jedná o opravu povrchu komunikace v rámci stavby ,,Výstavba autobusové zastávky na ul. Rakovecká v Brně-Bystrci", takže s nestabilním svahem dále na Rakovecké to opravdu nesouvisí.  

  Rakovecká je silnicí II. třídy a podle příslušné vyhlášky je její stav kontrolován 2x měsíčně. S konkrétním dotazem na stav silnice se v souladu s pravidly fóra musíte obrátit na SÚS JMK, Ing. Pavel Krejčí – vedoucí oblasti Brno, pavel.krejci@susjmk.cz

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  25
 • Dobrý den , kdy se bude provádět oprava chodníku u Kachlíkové 11.Když prší tak před trafostanicí stéká voda od školek po chodníku a tvoří se tam laguna ,která je ke kotníkum a nedá se tam projít . Chodí tam děti do školy a ze školy. Nehledě že se tam splavuje i nepořadek ,který tam potom uvízne.

  čtvrtek, 25 říjen 2018   alena
  Vážená paní,

  tento chodník je ve správě Brněnských komunikací, a.s. Požadavek na jeho opravu předáme příslušné sektorářce Brněnských komunikací při každoročním setkání na začátku příštího roku. Jestli bude chodník opraven, případně v jakém rozsahu, záleží na jejich kapacitních a finančních možnostech.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  50
 • Dobrý den, z jakého důvodu nesvítí pouliční světla ze zastávky Rakovecká směrem na Rakovec? Ve tmě chodí i děti na tramvaj! Kdy bude zajíždět autobus na připravené zastávky u Panorama? Děkuji za info

  středa, 24 říjen 2018   giomi
  Vážený pane,
  veřejné osvětlení má na starosti společnost Technické sítě Brno, a.s., na kterou se můžete s tímto dotazem obrátit. Pokud máte namysli nové lampy, které byly podél Rakovecké osazeny developerem obytného souboru Panorama, tak je pravděpodobné, že toto osvětlení nebylo ještě na Technické sítě Brno, a.s., převedeno, podobně jako nebyly dosud převedeny na nového správce pozemní komunikace v obytném souboru.

  Autobusové zastávky musí být nejdříve zkolaudovány a musí být na ně vydána licence. Zatím nemáme informace o tom, kdy bude tento administrativní proces dokončen.   

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  59
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo kontroluje kvalitu výstavby / opravy komunikace Vejrostova? Je to páteřní komunikace v Bystrci a bohužel musím říci, že je značně nekvalitní. Již teď jsou některé kanály vpadlé do vozovky, (zejména u vjezdu na parkoviště u školy, u odbočky na Fleischnerovu,...). Při přejezdu se ozývají rány jako hrom. Nyní se přidala i podélná puklina u podchodu na Ečerove. Věřím, že MČ má zájem na kvalitě dopravy v Bystrci a na kvalitu dohlédne.

  čtvrtek, 11 říjen 2018   Pepa
  Dobrý den,

  Investorem opravy komunikace Vejrostova jsou Brněnské komunikace, a.s.  Ty také vykonávají technický dozor investora a po dokončení budou celé dílo od zhotovitele přebírat do své správy.  V rámci přejímacího řízení se bude celá komunikace procházet, budou sepsány všechny závady a nedostatky a stanoven termín na jejich odstranění.

   
  Ing. Radek Bárta, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  88
 • Dobrý den,dnes kolem 20.OO jsem jel autem okolo přehrady z Rakovce směrem na přístav.V místě,kde se opravovala silnice,protože ujížděla a oprava byla provedena jako vždy totálně nekvalitně,tak mně auto vytlačilo tak,že moc nechybělo a narazil jsem do stromu i když jsem jel dle předpisů?Je podle vás v pořádku,aby se takto opravovala silnic?Vy,stejně jako ta firma je placena z našich daní.Jsem OSVČ a pracuji 15 hodin denně 6 dnů v týdnu.Ale takovou neschopnost a nekvalitní práci jde vidět pouze u lidí,kteří jsou státní zaměstnanci.Co mně k této části silnice řeknete.Děkuji Zdeněk Duda

  pondělí, 08 říjen 2018   Zdeněk Duda
  Vážený pane,
  silnice Rakovecká je v majetku Jihomoravského kraje, jejím správcem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. K provedeným opravám se proto nemůžeme vyjádřit.

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  71
 • Dobrý den , v bystrci se mluví o nedostatku parkovacích míst ,a já bych se chtěl pana starosty zeptat ,jaké konkrétní a vymahatelné kroky už konečně udělá radnice k tomu ,aby na parkovištích před domy neparkovaly služební nákladní auta typu Ford tranzit apod ! Nevyřeší to ovšem stávající vyhláška o pozemních komunikacích a o zákazu vjezdu aut nad 3.5 tuny,tyto auta mají vesměs méně než 3.5 tuny . Viděl bych to na místní vyhlášku doplněnou potřebnými značkami a kontrolu dodržování. Místa kde by tyto auta mohly stát v bystrci jsou, třeba velké placené parkoviště před přístavem !! děkuji za odpověd

  pondělí, 08 říjen 2018   petr
  Vážený pane,
  vjezd nákladních vozidel na některých ulicích je omezen dopravním značením. Záleží tak vždy na tom, jak dopravní značení je užito. V Bystrci se jedná nejčastěji o značku ,,Zákaz vjezdu nákladních automobilů" bez bližší specifikace tonáže. Po vydání nové prováděcí vyhlášky k zákonu o provozu na pozemních komunikacích se změnil význam této značky. Dříve zákaz platil pro vozidla nad 3,5 t, nyní platí i pro nákladní automobily do 3,5 t (kategorie N1).

  Do kategorie N1 patří nejen většina dodávek, ale i pick-upy a vozidla se vzhledem osobních, která mají instalovánu přepážku a mají v TP uvedeno N1 místo M1. Značka ,,Zákaz vjezdu nákladních automobilů" tak přes noc změnila svůj význam a dopadá na různá služební, ale i soukromá vozidla obyvatel Bystrce. Takto výrazné omezení obyvatel Bystrce není v zájmu městské části, a proto bylo Radou MČ přijato usnesení ,,Rada MČ Brno-Bystrc žádá Odbor dopravy MMB o revizi dopravního značení B4 ,,Zákaz vjezdu nákladních automobilů" na území MČ Brno-Bystrc tak, aby se nevztahovalo na nákladní automobily s hmotností do 3,5 t." Toto usnesení bylo odesláno na OD MMB, který se žádostí zabývá.

  S pozdravem
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  99
 • Dobrý den, dne 20.9.2018 proběhlo blokové čištění parkoviště před ulicí Fleischnerova, a to i přes uskladněnou zeminu ze stavebních prací na hlavní komunikaci. Tato zemina byla následující den po blokovém čištění odvezena a zůstala po ní znečištěná cast parkoviště hlínou, po dešti blátem. Kdo uklidí ? S pozdravem, Ladislav

  čtvrtek, 04 říjen 2018   Ladislav
  Vážený pane,

  nehledě na proběhlé blokové čištění musí všechny plochy dotčené touto stavbou po jejím skončení uklidit realizační firma. Objednatel prací, Brněnské komunikace, a.s., je zároveň správcem uvedených komunikací a vyčištění komunikací si pohlídá.

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  42
 • Dobrý deň, je realizovateľné umiestnenie značky B17 - Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez, na začiatok ulice Kubíčkova? Je to nový dotaz. Prosím neodpvedajte spôsobom: "Dobrý den, odpověď na Váš dotaz už zde byla zveřejněna, a to u podobného dotazu ze dne 16.8.2018." Ďakujem, Liptáková

  úterý, 02 říjen 2018   Liptáková
  Vážená paní,

  příslušným správním orgánem k povolování dopravního značení v souladu s § 77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je odbor dopravy Magistrátu města Brna. Dotčeným orgánem je pak Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, speciální pracoviště dopravního inženýrství BM a BO. Nepřísluší nám proto vyjadřovat se k možnosti umístění konkrétního dopravního značení v daném místě.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  81
 • Važený pán Mráz, reagujem na Vašu odpoveď na požiadavku zlepšenia dopravného značenia na ulici Kubíčkova, kedy k Maxu chybne odbočia kamióny a uviaznu v nej, pretože dopravné značenie ich na riziko neupozorní. Na dotaz ste odpovedali ve čtvrtek, 16 srpena 2018. Do ulice nemôže vojsť žiadne nákladné auto dlhšie ako 10 metrov, ani kamióný ktoré zásobujú obchody. Dlhé nákladné autá sa nemôžu vytočiť a musia cúvať. Preto navrhujem na začiatok ulice umiestniť značku B17 - Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez. Ešte raz prosím mestskú časť, aby kamionistom ušetrila pokazené ráno a na nevhodnosť vjazdu ich aspoň upozornila. Už niekoľkokrát bolo zničené dopravné značenie cúvajúcim kamionistom, takže pridanie jednej značky bude aj ekonomicky výhodné. Ďakujem

  sobota, 29 září 2018   Liptáková
  Dobrý den, odpověď na Váš dotaz už zde byla zveřejněna, a to u podobného dotazu ze dne 16.8.2018.
  Zobrazení :  97
 • Dobrý deň, bolo by možné vylepšiť dopravné značenie na ulici Kubíčkova pri vjazde z Páteřní? Na začiatku ulice je zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá mimo zásobovania. Toto je pasca pre kamiony, ktoré sa pred Maxom nevytočia a musia cúvať celú cestu spať (zhruba takto: https://photos.app.goo.gl/L4qqXYWzrVG6yCVP8). Často vidim ako kamión narazí do dopravného značenia, alebo sa snaží cúvať cez chodník. Ďakujem.

  sobota, 29 září 2018   Maroš
  Dobrý den, odpověď na Váš dotaz už zde byla zveřejněna, a to u podobného dotazu ze dne 16.8.2018.
  Zobrazení :  80
 • Dobrý den, moc by mě zajímalo, proč již nejsou při blokovém čistění označena místa tak jak bývala dřív, tedy jasně a zřetelně, kde bude čistění probíhat. Jedna z bídou viditelná tabule na začátku přístupové komunikace pro celou Teyschlovu ulici včetně míst parkování před domy se mi zdá opravdu málo. Starší lidé, kteří již nejezdí každý den do práce nebo vyjíždí automobilem jen občas, si prostě označení nevšimnou. Já sám jsem si označení všiml jen náhodou, a to jen díky tomu, že si cestu na zastávku Ruda nezkracuji přes výběh psů, jako většina. Spousta lidí tudíž vůbec nevěděla, že nějaké blokové čistění je a už při minulém čistění tady byl v odtahu vozů masakr. Myslím, že cílem blokového čistění by nemělo být vybírání pokut a buzerace občanů, ale skutečně to čistění. Nebo se mýlím? Možná si najatá firma jen usnadňuje práci. Dobšák, Teyschlova 1

  úterý, 25 září 2018   Dobšák
  Vážený pane,

  užití zónových značek při blokovém čištění je trendem, který vede ke zpřehlednění dopravního prostoru z pohledu řidiče, protože zóna platí, dokud není další značkou ukončena. Odpadají tak možné nejasnosti, jestli se ten či onen záliv čistí nebo ne.  Užité dopravní značení je odsouhlaseno Policií ČR.

  Dopravní značení je umístěno pouze na vjezdu a výjezdu ze zóny. Proto si ho řidiči, kteří nejezdí denně nemusí všimnout. Toto je ve vlastním zájmu potřeba mít na zřeteli a např. si datum blokového čištění poznačit do kalendáře nebo se zaregistrovat do aplikace Brněnských komunikací, která automaticky zasílá upozorňující emaily.     

  Městská část organizuje pouze čištění komunikací, na rozdávání pokut a na odtazích vozidel se administrativně ani finančně nijak nepodílí.
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  53
 • Dobrý den, mám následující připomínku: mohl by zodpovědný pracovník zveřejnit kdo projektoval opravu chodníku z ulice Opálkovy na ulici Vondrákovu k zastávce MHD, zda byla dodržena norma ČSN o pozemních komunikacích,hlavně sklon hrbu v dolní části chodníku, jelikož již několik let na tomto chodníku lidé padají jak hrušky, mají polámané končetiny, trochu mrholí a "protiskluzná dlažba" je k ničemu. Taky sklon je nebezpečný, zábradlí po pravé straně vychýlené, starší lidé, kteří mají hůlku a vozík s nákupem, mají problém tímto chodníkem chodit. Pokud vím je na tento chodník upozorňováno dlouhodobě, ale nic se neděje. Doufám, že volební program č. 3 zařadí do programu taky řešení tohoto problému. Uvědomil si někdo, že ulice Opálkova je počtem obyvatel jedna vesnice? Nedovedu si představit, že by měl používat tento chodník vozíčkář. Doporučuji zodpovědným pracovníkům ÚMČ Bystrc vzít si francouzské hole, nákupník tašku, nebo vozík a projít se tam i zpět chodníkem, když trochu mrholí, o zimním období když je trochu námrazy ani nepíši.Děkuji za odpověď za všechny obyvatele Opálkovy ulice, kteří mají problémy, ale nemají již sílu na řešení tohoto problému.

  čtvrtek, 20 září 2018   Dana Novosádová
  Vážená paní,

  serpentinový chodník mezi zastávkou MHD Vondrákova a ulicí Opálkova byl vybudován před desítkami let v době komplexní bytové výstavby. Současné normy ČSN se na tuto stavbu nevztahují, neboť normy nejsou tzv. retroaktivní. Předpokládaným záměrem této stavby bylo zkrácení trasy chodců směrem k zastávce MHD Vondrákova. Tato trasa nemá technické parametry pro tělesně postižené občany a vozíčkáře. Pro tyto občany slouží asfaltový chodník mezi zastávkou MHD a ulicí Opálkovou – tedy podél komunikace mezi ulicí Odbojářskou a Opálkovou.

  V roce 2015 byla MČ Brno-Bystrc provedena oprava chodníku spočívající ve výměně betonové dlažby s klouzavým oblázkovým povrchem za betonovou dlažbu s drsnějším povrchem včetně podkladní vrstvy. Podmínkou nové dlažby byl atest protiskluznosti povrchu, který byl zhotovitelem akce doložen. Součástí opravy chodníku bylo také doplnění chybějícího zábradlí v některých úsecích pěší trasy. Výsledkem tak bylo zvýšení bezpečnosti chodců.

  Pokud by měl chodník svým sklonem odpovídat současné ČSN normě, muselo by se jednat o novou stavbu s pozměněnou trasou, podléhající řízení u stavebního úřadu. Příslušná studie na nový chodník nebyla zpracována, i tak je však zřejmé, že stavba by zahrnovala i nutné přeložky inženýrských sítí. Dalším faktem je, že má-li chodník při překonání stejného převýšení mít nižší spád, nutně musí být delší. Stavba takového rozsahu by si vyžádala investici přes milion Kč.
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  100
 • Dobrý den, zajímalo by mě, kdy bude zrušen jednosměrný provoz na cca 200 m úseku od nákupního střediska Akát na ulici Nad Dědinou. Tento úsek je naprosto přehledný, omezení trvá již několik měsíců a přitom by bylo zcela dostačující, aby zde byl režim obousměrného provozu s předností v jízdě. Je tam velmi malý provoz, úsek je přehledný a kromě četného hlídkování městskou policií/ a zřejmě vybírání pokut / v tomto nespatřuji žádný význam. Děkuji za odpověď.

  pondělí, 17 září 2018   Alena
  Vážená paní,

  stavební práce na zastávkách na ul. Páteřní byly prakticky dokončeny a nyní čeká se na vyzrání betonu. Tento úsek proto bylo již od 14.09. opětovně zobousměrněn. Z dopravních opatření zůstávají nadále pouze přesunuté zastávky a to do doby než budou ty nové zkolaudovány (asi listopad).   

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  73
 • Dobry den, kdy prosím dojde k legalizaci parkovacích míst na ulici Výhon? V horní části se již objevilo vodorovné značení, takže kdy bude podobně osazen i zbytek ulice a bude možné v obytné zoně bez postihu parkovat? Děkuji

  pátek, 14 září 2018   Jiri
  Vážený pane,

  legalizace parkování na ul. Výhon je už kompletní. To, co navrhl odborný projektant z Brněnských komunikací, a.s., bylo maximum možného s ohledem na platnou legislativu a daný dopravní prostor (šířkové poměry a množství sjezdů). Větší rozsah by neprošel přes PČR a OD MMB. Chápu, že někteří asi očekávali více, ale každé místo se počítá.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  69
 • K dotazu a odpovědi z roku 2016 níže: Mohu se zeptat, jak přišel pan Mráz z Odboru životního prostředí a dopravy na skutečnost, že komunikace Pod Horkou vede pouze k rekreačním objektům a ne k objektům pro trvalé bydlení? Bydlím zde už mnoho let a vím naprosto jistě, že nebydlím "na chatě". Jako spousta dalších. Měli byste si tvrzené informace nejdříve ověřit. Od začátku komunikace minimálně po restauraci U Klimešů není ani jedna chata (po pravé straně). Je to trvale obydlená zóna a vždy byla. Chaty jsou až v Údolí oddechu. Nikoli na komunikaci Pod Horkou, kde je největší pohyb cyklistů, a to 24 hodin denně. Je pravdou, jak zmiňuje tazatelka níže, že je téměř nemožné po komunikaci v posledních letech, co tudy jezdí cyklisté, projet. Chodník pro chodce je v některých místech tak úzký, že s kočárkem se po něm nedá projet, takže i chodci musí použít a používají komunikaci. Do toho ještě cyklisté a vozidla. Zůstává tak otázkou, jestli komunikace slouží jako chodník, pak tam nemají co dělat cyklisté a automobily, nebo naopak. Skutečnost je taková, že v podstatě v jednom volném jízdním pruhu se obousměrně pohybují chodci, cyklisté i automobily. A bohužel právě cyklisté neznají slovo ohleduplnost. Mají pocit, že jsou na cyklostezce, běžně zastavují i opravují kola uprostřed komunikace a odmítají uvolnit cestu projíždějícím automobilům. Před několika lety byly přes Letenskou lávku umístěny značky "Cyklisto, sesedni z kola". Cyklisté byli "slepí" a tak vždy ob dva dny byly značky zbourané. V těchto dnech je Letenská lávka zavřená, objížďka je vedena po chodníku kolem dětského hřiště, kde je opět značka pro cyklisty sesednou z kola, ale ani jeden cyklista nejde pěšky. V dnešní době se cyklistika značně prosazuje, což je na jednu stranu dobře, ale je správné udělat objížďku kolem dětského hřiště? V tom případě tam denodenně od rána do večera postavte nejen značky, ale i policistu, aby cyklisté skutečně sesedli z kola. Kde je ohleduplnost od cyklistů? Skutečně je na ulici nechceme!!! Dobrý den, prosím o informaci, zda bude v dohledné době řešena komunikace v Údolí oddechu- Od ul.Pod Horkou až ke Štouračově...Vytvořili jste hřiště, relaxační zónu, ale v období od dubna do října se nedá Údolím téměř celodenně souvisle vozidlem projet a to prosím ani přikázanou rychlostí 30km/h. Situaci si můžete představit ,když se na vozovce dá tedy projet pouze jedním vozidlem (auta v protisměru musí vjet případně na " trávu " )do toho chodci, cyklisté, kočárky , děti - kterých je opravdu mnoho, psi a na stranu silnice jste u hřiští umístili kameny ,popřípadě jsou dále kanály zarostlé v trávě o které si nevědomý řidič zničí auto a to nemluvím o naprosto katastrofálním stavu vozovky. Druhá cesta, která vede po druhé straně potoka - od Osady Podskalí až dozadu k mostu směr Štouračova, je po úpravě vrtnou společností tak hrbatá, hluboká a vůbec není dobře schůdná je velmi málo využívaná, lidé tudy nechtějí chodit ani sami, natož např. s kočárem. Ukázněnost chodců v tomto směru nehraje roli, protože chodce někde nemáte šanci vozidlem objet, pokud neuhnou do trávy. Současná dopravní situace je nejenže nepříjemná , ale vysloveně i nebezpečná a bylo by dobré se na ni zaměřit a opravit cestu tak aby vyhovovala všem kladeným nárokům . Předem děkuji za odpověď. úterý, 10 květen 2016 Lucie Huňáčková Vážená paní, předně Vás musím opravit co se týče významu svislé dopravní značky, jedná se o maximální povolenou rychlost, nikoli o rychlost přikázanou. Není divu, že mnohdy nelze touto rychlostí jet, když Údolí oddechu je vyhledávanou turistickou lokalitou se značným množstvím pěších a cyklistů, kteří se po této komunikaci pohybují. Současně jsou v Údolí oddechu desítky rekreačních objektů a to znamená další motorizované účastníky provozu. Jednotliví účastníci provozu se musí chovat navzájem ohleduplně. Motoristé s tím musí počítat a přizpůsobit svoji jízdu dalším účastníkům provozu stejně jako když jedou ulicemi Pod Horkou nebo Přístavní. Dovoluji si nesouhlasit s tvrzením, že stav komunikace je katastrofální. Komunikace není bezvadná, místy má výtluky. Toto poškození však stěží způsobili lidé s kočárky. Důvodem je čilá stavební činnost ze strany vlastníků rekreačních objektů v této oblasti, kdy komunikace je pojížděna nákladními automobily a stavebními mechanismy. ÚMČ Brno-Bystrc provede letos lokální opravy této komunikace v hodnotě 280 tis. Kč. Další investice, které by znamenaly např. rozšíření komunikace, nejsou v plánu neboť komunikace tomu svým dopravním významem neodpovídá. Přece jen komunikace vede ,,pouze“ k rekreačním objektům a ne k objektům pro trvalé bydlení. Navíc tohoto typu komunikací má MČ Bystrc ve své správě celkem 35 km a to s rozpočtem, který postačuje jen na nejnutnější opravy. S pozdravem Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

  čtvrtek, 13 září 2018   dak
  Vážený pane,
  moje odpověď z roku 2016 se týká komunikace s názvem Údolí oddechu, která začíná přibližně na úrovni prvního mostu přes Vrbovec. Této komunikace se také týkal původní dotaz na stavební stav komunikace.

  Vás ale zjevně více trápí cyklisté v ulici Pod Horkou. O jejich vymístění se MČ Brno-Bystrc aktivně snažila po dobu několika volebních období. Celá snaha však nebyla úspěšná, naposledy z důvodu neochoty soukromých vlastníků pozemků na levém břehu Svratky, k prodeji části jejich pozemků, kde měla vést alternativní trasa. Cyklisté v ulici Pod Horkou jsou tak realitou, se kterou je potřeba počítat. Mají stejné právo užívat komunikaci jako motorová vozidla. Šířkovým poměrům na této ulice by mohlo pomoci pouze jediné opatření – zrušení legalizace podélného parkování. Je otázkou, jestli si toto přeje většina obyvatel ulice.

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  114
 • Dobrý den, můžete mi prozradit, proč je na ulici Páteřní neustále jednosměrka i přes to, že průjezdnosti vozozovky nic nebrání a žádné práce tam neprobíhají? Vím že zastávky ještě nejsou zcela dokončeny, ale to není důvod k takovému zásadnímu omezení dopravy, když tam v současné době žádné práce neprobíhají. Předminulý čtvrtek stavební firma vyklidila stavbu, odvezli stroje a od té doby se tam nepracuje, ale dočasné dopravní značení nadále komplikuje dopravu. Proč? To na úřadě není nikdo, kdo má na starosti kontrolu dopravních staveb a dopravního značení? Z jakého důvodu komplikujete naprosto zbytečně život obyvatelům Bystrce? Je to na přání městské policie, která místo aby opravu dopravního značení iniciovala, tak schovaní čekají a se zapnutými majáky, jak z akčního filmu, se vyřítí na hříšníky, kteří to nevydrží a zbytečným zákazem projedou? Nebo je pravda, jak se proslýchá, že je to pomsta radnice za to, že obyvatelé v okolí nechtěli na Páteřní Kaufland? Slibujete už dlouho, že vyřešíte křižovatku Kubíčkova - Vejrostova a místo toho ji ještě mnohem více a hlavně zbytečně, zatížíte veškerou dopravou od OC MAX, včetně nákladní a kamionové, která běžně odjížděla spodem. To nemluvím o velkých nákladních vozech, které k OC MAX musí přijíždět parkem před centrem. A to všechno posledních 14 dní úplně zbytečně jenom proto, že Bystrckou radnici nezajímá život v Bystrci, nikdo to neřeší a svou liknavostí ho obyvatelům úplně zbytečně komplikují!!! Děkuji za vysvětlení a hlavně za nápravu.

  čtvrtek, 13 září 2018   Adam
  Vážený pane,

  uzavírku komunikace Páteřní povolil odbor dopravy MMB, neboť se jedná o součást základního komunikačního systému. Kontrola dodržování podmínek rozhodnutí, vč. užitého dopravního značení, je tak v kompetenci odboru dopravy MMB. Jednosměrný provoz byl po dobu výstavby nezbytný z důvodu bezpečnosti provozu. V současné době má výstavba autobusových zastávek technologickou přestávku do 28.09.2018 - probíhá zrání cementobetonového krytu v zálivech. Od pátku 14.09. je proto obnoven provoz v obou směrech. Po uplynutí technologické přestávky bude proveden nástřik vodorovného značení a následně proběhne předání.  

  Ke kontrolní činnosti městské policie se nemůžeme vyjadřovat, nepodléhá nám.

  Omezení dopravy na Páteřní z důvodu vybudování zastávek MHD v zálivech, které prosadila městská část jistě není nic příjemného. Jedná se však o relativně krátké nepohodlí, které zde však v dlouhodobém horizontu výrazně přispěje k plynulosti a bezpečnosti dopravy.
   

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  90
 • Dobrý den, - šlo by prosím zařídit "odbahnění" silničky v Údolí oddechu? - mohl by se odbor dopravy obrátit na Lesy města Brna s požadavkem na opatření, aby při silnějších deštích nebyla hlína od plotu obory splavována na zmíňovanou cestu? Děkuji.

  pondělí, 03 září 2018   KarelK
  Vážený pane,

  jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci zčásti na území MČ Brno-Bystrc a zčásti na území Brno-Jundrov. Po jedné straně komunikace přilehlé k svažité zalesněné stráni obory je vybudováno oplocení, realizované Lesy města Brna.  Ke splavování zeminy a kameniva dochází v úseku, kde je uložen vysokotlaký plynovod. Jeho ochranné pásmo výrazným způsobem limituje veškerou stavební činnost, která by mohla účinným způsobem splavování při přívalovém dešti zabránit.  Požádáme  LMB o úklid naplavenin z komunikace a o prověření možnosti realizovat opatření, které by splňovalo podmínky ochranného pásma a bylo vysoce funkční.    

  V loňském roce byly MČ Brno-Bystrc opraveny 4 úseky této komunikace a při té příležitosti byla u těchto úseků odstraněna naplavená zemina mezi oplocením a vozovkou. Technická opatření (obrubníky, odvodnění, stabilizace zeminy) v celé délce komunikace by byla nákladná a vyžadovala by součinnost s MČ Brno-Bystrc s LMB a MČ Brno-Jundrov. Taková investice by však neodpovídala významu této komunikace. Nejedná se o místní komunikaci, která by zabezpečovala příjezd k nemovitostem pro trvalé bydlení.
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  74
 • Dobrý deň. Môžem sa opýtať, z akého dôvodu su parkovacie miesta vybudované na Kmaechách a dokončené ešte v říjnu 2017 stále uzavreté a nie je možné na nich parkovať? Už 3/4 roka sa tam nepracuje a ľudia nemajú kde stáť. Ďakujem.

  středa, 01 srpen 2018   Samuel
  Odpověď na Váš dotaz již zde byla zveřejněna, a to u podobného dotazu ze dne 31. 7. 2018 od p. Smetany.
  Zobrazení :  83