Doprava, komunikace
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by prosím možné zpevnit průchod mezi parkovištěm na ul. Filipova a Údolím oddechu? Do údolí míří spousta maminek s kočárky, cyklisté apod. V tuto chvíli je však průjezd s kočárkem sice možný, ale dosti krkolomný. Myslím, že by se nemuselo jednat o velkou investici a spousta lidí by to ocenila. Děkuji moc za odpověď. Hezký den

  pátek, 03 listopad 2017   Eva
  Dobrý den,
  přístup do Údolí oddechu z ul. Filipova byl v roce 2006 upraven zpevněním vyšlapané stezky akátovými stupni a vysypán štěrkem. Povětrnostní vlivy a pohyb chodců způsobily erozi této stezky. V příštím roce plánujeme opravu stezky dosypáním štěrku a menší terénní úpravy. Při sestavování plánu oprav mají prioritu chodníky v zástavbě zajišťující přístup k domům a využívané k cestám do zaměstnání. U stezek vedoucích do rekreační oblasti zajišťujeme pouze nejnutnější opravy.
  Upozorňujeme, že se jedná o stezku určenou pro pěší, nejedná se o pozemní komunikaci z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích neplatí tedy pro ně ustanovení o schůdnosti, zimní údržbě a jiné. Vzhledem k celkové délce stezek a různých zkratek od obytných domů do míst určených k relaxaci a odpočinku, která v naší městské části činí několik desítek kilometrů, nelze tyto stezky s ohledem na výši dostupných finančních prostředků zpevňovat a následně udržovat nad rámec zákona jejich schůdnost. Rovněž je třeba přihlédnout k tomu, že tyto stezky jsou využívány pouze úzkým okruhem obyvatel, bydlících v jejich blízkosti a vždy je zde možnost přístupu po udržovaných místních či účelových komunikacích, byť by se jednalo o větší vzdálenost.

  S pozdravem.
  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  39
 • Dobrý den,bydlím také na Kubíčkove ulici a chci se připojit k paní, která píše o zpomalovači aut na silnici naší ulice. Jedná se mi hlavně o část před Kubíčkovou 3, kde se přechází k popelnicím. Velice často zde řidiči naberou po průjezdu křižovatkou takovou rychlost, že mladší stihne uskočit, ale my starší musíme delší dobu čekat na rozumného řidiče či úplné volno. Tady by na místě se hodil retardér a ne až u obchodu, kde je naprosto, ale naprosto zbytečný. Sice píšete, že mezi 3-9 je jednosměrný provoz, ale stačí se občas tady podívat. Děkujeme, jen za zamyšlení nad důležitostí tohoto problému pro nás. Olga

  pátek, 27 říjen 2017   Olga
  Vážená paní,
  situaci na ul. Kubíčkova znám osobně. Někdy při přecházení v uvedeném místě je opravdu potřeba nechat auta přejet, toto je ale normální situace. Když zde není zřízen přechod pro chodce, tak chodec přednost nemá a musí počkat. Jak jsem odpovídal v předchozím dotazu, retardér v úseku č. 3-9, není v hodný s ohledem na podélné parkování vozidel. Dá se totiž předpokládat, že umístění retardéru by si vyžádalo zrušení 1-2 parkovacích míst a to si zajisté většina obyvatel nepřeje. Pro upřesnění jen ještě uvedu, že přechod pro chodce na uvedeném místě odbor dopravy MMB nepovolí s ohledem na nedostatečnou frekvenci chodců a vozidel.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  46
 • Dobrý den, mám 2 dotazy k dopravě.bydlím na ulici Kubíčkova od r.1986 a křižovatka na mostě je pro mnohé z nás noční můrou.Přece za tolik let tu měl být dávno semafor nebo kruhový objezd-na co čekáte,když jsem opět před rokem vznesla dotaz,tak se to řešilo.Kdyby v těchto místech bydlel někdo z radnice,jistě by se to dávno řešilo - z toho důvodu si rozmyslím koho volit, chci toho kdo myslí na lidi. A další problém - nyní se jezdí přes ulici Kubíčkovu až k obchodnímu středisku Akát-někdy jsou to šílení jezdci- chodí tu starší lidi, děti...proč tu není zpomalovací retardér-to nemá obec ani na to? Je problém ho tam umístit? Vemte si příklad z MČ Kohoutovice,Komín ti pracují pro lidi.Nebo ten krásný kus pozemku na Páteřní- tam mohlo být sportoviště pro děti- viz Hroch v Komíně.Hlavně že tam chcete postavit Kaufland,když v okolí je plno obchodu.Hřišť pro mládež není nikdy dost.Kéž bychom jeednou měli v Bystrci rozumného starostu, který se dívá kolem sebe.Děkuji za odpověď.

  pátek, 20 říjen 2017   Nováková Jana
  Vážená paní,

  dovolte, abych Vám vysvětlil, jak je to v Brně s kompetencemi. Brno vydalo tzv. Statut, který rozděluje kompetence mezi město a městské části. V oblasti organizace dopravy si veškeré rozhodovací kompetence město ponechalo a městské části mohou pouze dávat podněty. Této možnosti samospráva plně využívá, opakovaně byly na magistrát zasílány požadavky na úpravy křižovatek včetně této konkrétní křižovatky. V letošním roce místostarosta PhDr. Petr zřídil výrobní výbor, který se dopravní problematikou intenzivně zabývá a účastní se jej i zástupci odboru dopravy MMB. S křižovatkou se počítá jako se světelně řízenou, v průběhu září magistrát zadal zpracování dokumentace k územnímu řízení. K samotné realizaci by mělo dojít v roce 2019.
  Retardér na ul. Kubíčkova, v úseku č. 3-9, není v hodný s ohledem na podélné parkování vozidel. Dále v jednosměrném úseku jej považujeme za nadbytečný, neboť podél komunikace vede chodník a chodci nemají kam přejít, neboť na druhé straně vozovky je oplatkárna. Následuje přechod pro chodce a prudká zatáčka, které jsou samy o sobě zpomalovacími prvky. Za zatáčkou je pak oboustranné kolmé parkování a řidič by měl rychlost jízdy tomuto uspořádání přizpůsobit. Před samotným vchodem v oblasti náměstíčka pak retardér je.
  Téměř polovina pozemku při ul. Páteřní je ve vlastnictví soukromého developera a jen těžko lze předpokládat, že zde bude chtít postavit nevýdělečné sportoviště pro děti. Není pravdou, že by městská část zde chtěla stavět Kaufland. Městská část je naopak stavbě takového typu v uvedené lokalitě hned z několika důvodů. Předně se navržené dopravní řešení dostatečně nevypořádává s předpokládaným výrazným nárůstem dopravy. A problematická je i bezprostřední blízkost stávajícího obchodního centra.
  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  103
 • Po vaší záporné odpovědi na vybudování vyhýbacích zálivů na ulici Filipova, tedy navrhuji zřídit vyhýbací záliv na straně, kde parkují auta. A parkující auta přesunout na opačnou stranu. Dále mám dotaz, vzhledem k nedostatku parkovacích míst v této lokalitě( Filipova - Černého - Laštůvkova), zda neoživíte původní projekt parkovacího domu na současném parkovišti na konci ulice Filipova, případně na jiném místě.

  čtvrtek, 19 říjen 2017   Adam
  Vážený pane,
  stavba parkovacího domu na ul. Filipova byla záměrem soukromého developera. Městská část nemá na takové stavby finanční prostředky.

  Přínos případné změny organizace dopravy (přesun parkování na opačnou stranu vozovky) prověříme u projektanta na dopravní stavby. Ne každá změna je ve výsledku přínosná, neboť se musí posuzovat podle současně platných předpisů, které kladou větší nároky na velikost parkovacích míst, vyznačení míst pro invalidy apod.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  62
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda neplánuje radnice vzhledem k tomu, kolik se v Bystrci vyskytuje zpevněných zkratek (mám na mysli neoficiální chodníky, které byly časem vydlážděny) zpevnit takto i vyšlapaný chodník od zastávky Adamcova podél tramvajové tratě k tramvajové zastávce Kubíčkova. Od zavedení autobusu E50 tudy chodí k lávce hodně lidí ze spodní části Bystrce, takže si myslím, že by chodník byl využíván celkem hojně. Dále bych se chtěl zeptat, zda je možné nějak vyřešit hromadící se hojnou nadílku hnědých evidentně lidských hromádek pod lávkou Kubíčkova, které zapáchají tak, že jsou cítit i nahoře na mostě. Chápu, že se nedá místo sledovat, ale alespoň nějaké preventivní opatření ve smyslu prořezání nízkých keřů tak, aby pod most bylo vidět a nikdo tam nechodil hromádky dělat anebo jejich úklid jednou za čas. A ještě jedna připomínka, která se tu objevuje poměrně často a to je sečení trávy v Bystrci (Laštůvkova, Černého). Firma pokosí trávu a pak tu nechá zbytky nebo hromádky trávy několik dní ne-li týdnů, které pak tlejí, páchnou a pod nimi pak špatně roste nová tráva, tvoří se tam kola. Nehledě na vyvolávání alergií nikoliv na posečenou trávu, ale spíše na plísně, které se v takové vlhké hromadě tvoří. Takto si upravené okolí nepředstavuji. Děkuji za odpoveď.

  čtvrtek, 19 říjen 2017   Jarda
  Dobrý den,

  městská část zpevňuje pěší trasy, u kterých je to opodstatněné. Zpevňování trasy, která ústí do zábradlí, z našeho pohledu nedává smyls a proto požadovanou úpravu provádět nebudeme.

  Nálety keřů v prostoru pod lávkou zastávky tramvaje Kubíčkova sloužící převážně jako toaleta, necháme vyřezat. Odpadky nashromážděné převážně bezdomovci, kteří keře využívají jako úkryt, budou vysbírány pracovníky údržby a odvezeny, při nejbližším termínu čištění a úklidu ploch veřejné zeleně. Co se týče odvážení hromádek shrabané trávy po sekání trávy, ano stalo se, že pracovníci na některou hromádku při prvním pokosu zapomněli a odvezli ji později, než je obvyklé. Po této zkušenosti jsou obezřetnější a hromady jsou odváženy do tří dnů od pokosu.

  S pozdravem


  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  70
 • Dobrý den, bylo by možné zamezit parkování kamionů na parkovišti před ZŠ Vejrostova? Např. v pondělí 2.10. v době třídních schůzek parkoviště blokovaly tři kamiony. Děkuji

  pátek, 06 říjen 2017   Veronika
  Vážená paní,
  parkování velkých nákladních vozidel nejen na uvedeném parkovišti jsme se v minulosti snažili řešit opakovaně s odborem dopravy MMB, který o dopravním značení a organizaci dopravy v Brně rozhoduje. Situace je však taková, že k omezení vjezdu vozidel na parkoviště na základě tonáže musí existovat zákonný důvod. V dané situaci tím důvodem může být pouze nedostatečná únosnost povrchu parkoviště. Obrátili jsme se proto na Brněnské komunikace, které mají parkoviště ve správě, jestli budou moci potvrzení v tomto smyslu vydat. Odpověď byla bohužel podle očekávání negativní.
  Pokusili jsme se tedy zvýšit bezpečnost na parkovišti alespoň změnou v organizaci dopravy - vyznačení parkovacích boxů, vč. jednoho místa pro autobus, žádostí podanou v dubnu 2017. Vzhledem k více než ročnímu skluzu, který má odbor dopravy MMB ve vyřizování dopravního značení zatím nebyla naše žádost projednána.
  Tím jsou v současné době naše možnosti prakticky vyčerpány a nezbývá než vyčkat výsledku projednání na MMB .
  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  100
 • Dobrý den, bylo by možné zřídit vyhýbací záliv na ulici Filipova na straně, kde se neparkuje? Stejný záliv je již delší dobu zrealizován na ulici Opálkova a od té doby se auta krásně míjejí. Na ulici Filipova musí auta najíždět na obrubník nebo couvat půl ulice zpátky na žluté pruhy. Žluté pruhy by se zrušili a hned by bylo více parkovacích míst. Dále prosím projednat zrušení parkovacího místa pro vozíčkáře u domu č 15. Jediný vozíčkář v ulici tam stejně neparkuje. Parkuje právě na těch žlutých pruzích, které jsou vyhrazeny k vyhýbání, aby to měl ke svému bytu co nejblíže.

  čtvrtek, 05 říjen 2017   Adam
  Vážený pane,
  vyznačení výhyben vychází z ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a případná nutnost couvání je tak ,,nutným zlem", aby se na ul. Filipova vůbec mohlo legálně parkovat.

  K Vámi navrženému vybudování nových výhyben v zálivech ve svahu pak musíme uvést následující. Na ulici jsou 3 výhybny před domy č. 8, 16 a 24. Naproti těmto výhybnám je ve svahu vždy již něco umístěno, ať už schodiště nebo kontejnerové stání. Na jiných místech svahu se pak vyskytují dřeviny, a to jak původní, tak i ty ze systémové výsadby. Odstranění těchto dřevin na úkor výhyben je pro nás nepřijatelné. Nehledě ke skutečnosti, že stavba výhyben by si vyžádala stavbu opěrných zdí, což by bylo ekonomicky neúnosné.

  Ve věci obecného vyhrazeného místa pro invalidy je potřeba si uvědomit, že toto místo slouží především pro návštěvy, případně pro rezidenty s průkazem ZTP, kteří nesplňují podmínky pro přiděleného vyhrazeného místa na SPZ. Invalidé zároveň nemají povinnost parkovat na obecných vyhrazených místech. Jediné obecné místo pro invalidy na této ulici nebudeme rušit.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  71
 • Na Teyschlově ulici je dlouhodobě krizová situace s parkováním. Nad zadní Teyschlovkou se začlo stavět hřiště a stavební firma udělala zábor 2 parkovacích míst pro vjezd mezi domy. Vzhledem k tomu, že se staví 8-17 a pouze v pracovní dny, je nutné, aby tento zábor byl i o víkendech a v noci, kdy je parkování nejvíce třeba? Nebylo by možné cedule opatřit časovým ohraničením na dobu stavby a ve zbývajícím čase místa neblokovat?

  sobota, 23 září 2017   Petra
  Vážená paní,
  mezi domy č. 18 a 20 na ul. Teyschlova je sjezd ke trafostanici Eon s nájezdovým obrubníkem. Dle ustanovení § 27 odst. 1 písm n) zákona o provozu na pozemních komunikacích: ,,Řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci." O parkovací místa se zde tak nejedná. Jsou zde také vynechány parkovací boxy.

  Probíhající práce souvisí s dokončováním objektu MŠ Kamechy II na ul. Říčanská a měly by být skončeny do konce září.


  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  101
 • Neuvažujete o zrušení blokového čištění? Jak jsem dnes sledoval tak je to vcelku k ničemu. 7 aut na parkovišti a mezitím se proplétalo čistící auto. Měšťáčky přijely rozdaly pár pokut a jelo se domů

  čtvrtek, 21 září 2017   Honza
  Vážený pane,
  zřejmě máte na mysli velké parkoviště pod obchodním centrem MAX, kde parkovalo několik vozidel, přestože zde bylo platné dopravní značení dočasně zakazující stání vozidel a městská policie zde ukládala pokuty. Pro seznámení se se situací uvádím, že městská část Brno-Bystrc zajišťuje v souladu se Statutem města Brna blokové čištění místních komunikací. Odtahová firma nemá uzavřenou smlouvu s městskou částí, ale se správcem komunikací, se společností Brněnské komunikace a.s. a zajišťuje odtahy v celém městě Brně. Ne vždy se proto podaří odtáhnout všechna vozidla z čištěných komunikací. Toto pochopitelně ztěžuje práci úklidové firmě, která musí v případě, že vozidla zůstanou na komunikaci, vyčisti vozovku pod stojícími vozidly. Pověřený referent úřadu po každém blokovém čištění provádí kontrolu provedených prací, pokud by odvedená práce byla v rozporu s platnou smlouvou, práci nepřevezme a nedodělky musí být na místě odstraněny. Kvalita práce úklidové firmy je vysoká, tak tomu bylo i při včerejším čištění parkovišť, kdy se podařilo i přes ztížené podmínky odvést kvalitní práci.
  I přes obtíže s vozidly, jejichž provozovatelé nerespektují dopravní značení, nelze rezignovat na provádění čištění komunikací, neboť toto je uloženo zákonem.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  76
 • Dobrý den, nešla by prosím na ulici Přístavní - před byt.domy č.10, směr Pramínek, prodloužit pěší komunikace až k budce E.on? Ráno, když rodiče dovážející děti do Pramínku zajíždějí autem až těsně před vchod Pramínku, kam sice silnice zasahuje, ale již chybí chodník, je situace docela komplikovaná a obvzlášť menší děti nejsou pro couvající auta dostatečně viditelné a mnohdy do nich sice ne ve velké rychlosti najíždí. Vím, že se asi jedná pouze o tuto situaci, ale i tak mi to přijde dost nebezpečné. Děkuji Tereza

  středa, 20 září 2017   Tereza
  Vážená paní,
  v první řadě je potřeba si uvědomit, že se jedná o obytnou zónu označenou příslušným dopravním značením, kde smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, řidič přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit.; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
  Popisujete dopravní situaci, které se účastní na jedné straně motorizovaní a na druhé straně pěší, ale pořád jsou to rodiče dětí ze školky nebo školy. Předpokládá se tedy, že tyto dvě skupiny uživatelů by se měly navzájem respektovat, neboť v první řadě by jim mělo jít především o bezpečnost dětí.
  Chodník vede až k trafostanici, byť se jednou musí přejít vozovka.
  Řešení celého problému neleží na MČ, ale na samotných rodičích nebo v krajním případě na policii, kde už se však nedají vyloučit sankce.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  56
 • Dobrý den,mám dotaz ohledně "PODCHODU" na ulici Heyrovského směrem k fotbalovému hřišti.Před tímto podchodem je umístěna značka "ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL".Jak vidno každým dnem si zde žádný z řidičů neláme s touto hlavu a suveréně si zde jezdí jako o život.A to nemluvím v dnech zápasů!To je zde nemožno konat procházky s malými dětmi a vůbec zde chodit!Musíme neustále uskakovat bezohledným řidičům a tatínkům,kteří vozí své ratolesti na tréninky.Udělá už někdo konečně po několika letech v této věci pořádek????

  neděle, 10 září 2017   Hynek Z.
  Vážený pane,

  u vjezdu do tunelu je umístěna značka ,,zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ s dodatkovou tabulkou ,,mimo dopravní obsluhy“. Pojem dopravní obsluhy je definován v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Úřad nemá zákonné zmocnění kontrolovat jednotlivá vozidla, jestli jsou či nejsou dopravní obsluhou. Tuto možnost má pouze policie. Váš poznatek předáme Městské policii Brno, revíru Bystrc. V případě konkrétního nerespektování dopravního značení se můžete obrátit přímo na místní služebnu Městské policie Brno, revír Bystrc, tel. 546 214 444.
  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  98
 • Dobrý den, koho prosím napadlo naplánovat blokové čištění na Kamechách a Teyschlove na 1.školní den(4.9.)? Děti na první stupni mají symbolickou hodinu a rodiče jsou většinou doma (i s auty). Přijde mi to opravdu zbytečné... Děkuji.

  neděle, 03 září 2017   Mara
  Vážený pane,

  pří plánování termínů blokového čištění na daný kalendářní rok se snažíme vyjít vstříc většinovým potřebám obyvatel, čištění probíhá až od 8 hodin místo původních 7 hodin právě kvůli rodičům školáků a dále nečistíme o prázdninách. Také nikdy nečistíme celou oblast v jeden den, ale vždy jen vybrané ulice, aby bylo kam auta přeparkovat. Nerozumíme proto, jaké Vám vznikly v souvislosti s dnešním čištěním ulic na trase MHD (Říčanská, Teyschlova - část a Kamechy - část) problémy, když zbylé ulice v obytném souboru Kamechy a větší část ulice Teyschlova se nečistily. Při současném počtu automobilů je potřeba počítat s tím, že ne vždy bude volné místo těsně u vybraného cíle cesty a je tak nutno počítat s časovou rezervou na dojití.
  S pozdravem


  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  110
 • Dobry den, chcel by som sa opytat, ci sa neuvazuje o vytvoreni prechodu pre chodcov pre ulice Nad Prehradou a Rakovecka smerom k priehrade? Pripadne neuvazuje sa nad vytvorenim nejakych schodikov k naslednemu vyslapanemu chodniku k priehrade? Momentalne ne-riesenie mi pride trochu nebezpecne. Vdaka

  pátek, 28 červenec 2017   Peter
  Vážený pane,
  v souvislosti s plánovanou výstavbou dvou zastávkových zálivů pro obousměrnou zastávkou Sýčky vzniknou na křižovatce Rakovecká-Podkomorská také dva přechody pro chodce. S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  91
 • Rád bych se zeptal, zda je MC Bystrc investorem, nebo nejak dohlizi na rekonstrukci chodniku na ulici Odbojarske? Protoze novy asfaltovy povrh, ktery tam nedavno polozili, je jeste horsi nez ten pred tim. Na krizovatce s ulici Pod horkou jsou tam dokonce uplne vlny jak asi asfalt stekal. Proto by se chtel zeptat, zda se bude povrh reklamovat a take proc se tam nedala dlazba, ktera by vypada mnohem lepe. Takhle je to uplne zfusovane a vyhozene penize. Diky

  úterý, 25 červenec 2017   Jiri
  Dobrý den,
  výměnu povrchu chodníku při ulici Odbojářské v úseku od ul. Pod Horkou ke křižovatce s ul. Kníničskou realizuje a investorem je správce chodníku společnost Brněnské komunikace, a.s. Dle sdělení zástupce společnosti na ulici Odbojářské není chodník v úseku od ul. Kníničské ještě hotový . V současné době jsou zde nové chodníkové obrubníky, srovnané stávající kamenné silniční obrubníky a asfaltobetonem srovnaný podklad. Nášlapná vrstva z litého asfaltu se bude teprve realizovat a následně bude chodník dokončený. Na chodníku se provádí běžné údržbové práce, které spočívají v obnově stávající konstrukce. Nejedná se o opravu nebo rekonstrukci, na které je vyžadovaná projektová dokumentace, proto nemohlo dojít ke změně materiálu povrchu.
  Výměnu povrchu v úseku od křižovatky s ul. Pod Horkou realizovala pro investora dodavatelská firma. Technik prověří stav na místě a v případě závad bude u zhotovitele reklamovat.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  70
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co se chystá v okolí konečné trolejbusu na Černého. Jsou tam značky se zákazem zastavení od 22.7., které budou blokovat několik desítek parkovacích míst, což v této oblasti způsobí úplný kolaps.

  čtvrtek, 20 červenec 2017   Jan
  Dobrý den,


  Brněnské komunikace, a.s. budou provádět v místě smyčky trolejbusů MHD a parkoviště při ulici Černého opravu vozovky. Uzavírka komunikace byla povolena Odborem dopravy MMB se souhlasem Policie ČR v termínu 22.07.2017 (6.00 hod. – 24:00 hod.)


  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  78
 • Dobrý den. Nedávno přesunuli zastávku MHD Vondrákova o několik metrů níže. Je tato změna trvalá? Bude přesunuta i ta čekárna, kde sedávají starší lidé? Ti mají potom potíže se přesunout k autobusu nabo trolejbusu, který zastaví na zastávce. Děkuji. Piskor

  čtvrtek, 20 červenec 2017   Michael Piskor
  Dobrý den,  

  o přesunu zastávky nemáme k dispozici žádnou informaci. Zřizovatelem zastávek MHD je Dopravní podnik města Brna a můžete proto svůj dotaz směřovat přímo na jeho webové stránky do rubriky dotazy -připomínky. ( http://dpmb.cz/cs/dotazy-pripominky)


  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  136
 • Dobrý den, chci upozornit na špatný stav přechodu pro chodce mezi ulicemi Nad Přehradou a Kachlíkova. Chybí osvětlení a značení na silnici je zcela smazané. Dále křižovatku ulic Nad Dědinou a Páteřní mohou chodci přejít jen s nasazením života. Přechod zde není pro jistotu žádný. Děkuji

  čtvrtek, 15 červen 2017   Tomáš Kabát
  Vážený pane,
  obě komunikace od křižovatky Nad Dědinou-Kachlíkova směrem k OS Panorama jsou stále ve správě developera M. S. Panorama, s.r.o., který má také povinnost udržovat jejich vodorovné dopravní značení. Vyzveme je proto k nápravě.

  Tyto nové komunikace byly navrženy v souladu s platnými normami, včetně jejich osvětlení. Jestli máte namysli přímo tzv. nasvětlení přechodu, tak to postupně provádějí Technické sítě Brno u vybraných asi deseti přechodů, které městská část doporučila a kde je to dopravně opodstatněné. Toto nasvětlování však probíhá pomalu a to jsou v senamu přechody s neporovnatelně vyššími intenzitami provozu. V nejbližších letech tak nasvětlení tohoto přechodu není reálné.
  K přejití ulice Páteřní je možno využít přechodu u vyústění na ul. Rakoveckou. Požadavek na zřízení nového přechodu v požadovaném místě byl již v minulosti ze strany příslušných správních orgánů (odbor dopravy MMB a PČR) zamítnut s odkazem na malou intenzitu chodců a dále pro nepřehlednost křižovatky, která je do zatáčky


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy


  Zobrazení :  85
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat jakým způsobem a pro koho platí zákaz vjezdu na konci ulice Laštůvkova ve směru k základní škole (nad OC Letná) dále dozadu ke konečné trolejbusové linky 30. Chodím tudy často a nezřídka se stává, že zde projíždí osobní auta a hlavně poměrně často ne zrovna pomalu. Zajímalo by mě, zda existují nějaké výjimky pro vjezd, nebo by nešlo umístit minimálně v prostoru před školou ocelové sloupky, které se dají v případě potřeby spustit k zemi. Jedná se hlavně o to, že je tu základní škola a pohybuje se tu hodně dětí a myslím si, že to není zrovna bezpečné, aby tudy projížděla auta. Řidiči se na vás navíc často dívají, že vy-chodci jste tu ti, co tam nemají co dělat. Další část dotazu by se týkala i zbytku ulice Laštůvkova, kde řidiči jezdí neúměrně rychle, vzhledem k šířce komunikace a počtu stojících aut a nejednou se tu dvě protijedoucí auta málem srazily, protože jely moc rychle. Uvažuje se o nějakém opatření do budoucna (zpomalovací prahy apod.)? A nebo další problémový úsek – co nějaké omezení rychlosti okolo prostoru mateřské školky (zpomalováky, zábradlí, cokoliv pro zvýšení bezpečnosti)? Děkuji

  čtvrtek, 15 červen 2017   Jarda
  Vážený pane,
  v daném úseku komunikace je dopravním značením zakázán vjezd všech vozidel mimo dopravní obsluhy. Pojem dopravní obsluhy je definován v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Dopravní obsluhu budou reálně tvořit většinou obyvatelé okolních domů, kteří by měli dopravní situaci znát a svoji jízdu tak přizpůsobit předpokládanému pohybu chodců na vozovce. Na druhou stranu i chodci by si měli uvědomit, že se pohybují po vozovce a podle toho se zde chovat, nejedná se o chodník. Výsuvné sloupky se používají v případě pěší zóny, zde nemají opodstatnění, neboť musí být zajištěn příjezd k domům. Námětem na úpravu rychlosti na komunikaci před MŠ se zabývala komise dopravní a bezpečnostní, která snížení rychlosti ani zpomalovací prahy nedoporučila, doporučila však instalaci bezpečnostního zábradlí před vchod MŠ. O toto zábradlí jsme již požádali Odbor dopravy MMB.
  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  82
 • Dobrý den,chtěl bych se zeptat v kterém termínu bude probíhat blokové čištění na ul.Křepelčí,v rozpisu blokového čištění není tato ulice v seznamu.Je to z důvodu dovolené.Mockrát děkuji za informaci.

  středa, 14 červen 2017   Beránek Luděk
  Dobrý den,
  komunikace Křepelčí leží v katastrálním území Žebětín. Hranice mezi k.ú. Bystrc a k.ú. Žebětín prochází právě ulicí Křepelčí. O termínu blokového čištění se prosím, informujte na MČ Brno-Žebětín.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  45
 • V okolí ulice Jakuba Obrovského se potýkáme s těmito problémy: Ve všedních dnech, ale i o víkendech při tréninku i při zápasech přijíždí účastníci k areálu Ragby a parkují kde se dá. S jí Stojí na chodnících, zabraňují tak volnému průchodu lidí. Příjezdem i odjezdem ruší občany této ulice ve dne i hlavně ve večerních hodinách. Není příjemné poslouchat neustálé bouchání dveří aut a halas lidí. Občané bydlící na této ulici mají problém se zaparkováním, není vyjimkou, že zde bývá zaparkován i autobus. Prosíme vás tímto o spolupráci při řešení tohoto problému, zda by bylo možné kontaktovat provozovatele tohoto areálu a dohodnout s ním využívání jejich vlastních parkovacích míst na parkovišti u sportovního areálu. Bylo by také dobré vyzvat Městskou policii k častějším kontrolám této ulice a okolí. Děkuji za pomoc

  pondělí, 12 červen 2017   Hana Ošmerová
  Vážená paní,
  kontrola dodržování dopravních předpisů v souvislosti s parkováním je v kompetenci Městské policie Brno. Místní služebnu Městské policie Brno na uvedený problém upozorníme. Nejúčinnější však bude, když konkrétní případy parkování vozidel na chodníku oznámíte přímo městské policii.

  Co se týká návštěvníků areálu Ragby a jejich parkování na ul. J. Obrovského Vás asi zklamu, ale podle zákona o pozemních komunikacích smí tato parkovací místa užívat kdokoli bezplatně obvyklým způsobem, mj. i návštěvníci hřiště. Obyvatelé okolních domů na tato parkovací místa nemají větší právo než kdokoli jiný. Místa se nacházejí na veřejných pozemcích a byla vybudována ze veřejné peníze. Jedinou možností jak zvýhodnit obyvatele Bystrce by bylo zavedení rezidentního parkování. K rezidentnímu parkování se Městská část Bystrc po zvážení všech pozitiv a negativ prozatím nepřipojila.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  126