Doprava, komunikace
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, zajímalo by mě, kdy bude zrušen jednosměrný provoz na cca 200 m úseku od nákupního střediska Akát na ulici Nad Dědinou. Tento úsek je naprosto přehledný, omezení trvá již několik měsíců a přitom by bylo zcela dostačující, aby zde byl režim obousměrného provozu s předností v jízdě. Je tam velmi malý provoz, úsek je přehledný a kromě četného hlídkování městskou policií/ a zřejmě vybírání pokut / v tomto nespatřuji žádný význam. Děkuji za odpověď.

  pondělí, 17 září 2018   Alena
  Vážená paní,

  stavební práce na zastávkách na ul. Páteřní byly prakticky dokončeny a nyní čeká se na vyzrání betonu. Tento úsek proto bylo již od 14.09. opětovně zobousměrněn. Z dopravních opatření zůstávají nadále pouze přesunuté zastávky a to do doby než budou ty nové zkolaudovány (asi listopad).   

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  20
 • Dobry den, kdy prosím dojde k legalizaci parkovacích míst na ulici Výhon? V horní části se již objevilo vodorovné značení, takže kdy bude podobně osazen i zbytek ulice a bude možné v obytné zoně bez postihu parkovat? Děkuji

  pátek, 14 září 2018   Jiri
  Vážený pane,

  legalizace parkování na ul. Výhon je už kompletní. To, co navrhl odborný projektant z Brněnských komunikací, a.s., bylo maximum možného s ohledem na platnou legislativu a daný dopravní prostor (šířkové poměry a množství sjezdů). Větší rozsah by neprošel přes PČR a OD MMB. Chápu, že někteří asi očekávali více, ale každé místo se počítá.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  40
 • K dotazu a odpovědi z roku 2016 níže: Mohu se zeptat, jak přišel pan Mráz z Odboru životního prostředí a dopravy na skutečnost, že komunikace Pod Horkou vede pouze k rekreačním objektům a ne k objektům pro trvalé bydlení? Bydlím zde už mnoho let a vím naprosto jistě, že nebydlím "na chatě". Jako spousta dalších. Měli byste si tvrzené informace nejdříve ověřit. Od začátku komunikace minimálně po restauraci U Klimešů není ani jedna chata (po pravé straně). Je to trvale obydlená zóna a vždy byla. Chaty jsou až v Údolí oddechu. Nikoli na komunikaci Pod Horkou, kde je největší pohyb cyklistů, a to 24 hodin denně. Je pravdou, jak zmiňuje tazatelka níže, že je téměř nemožné po komunikaci v posledních letech, co tudy jezdí cyklisté, projet. Chodník pro chodce je v některých místech tak úzký, že s kočárkem se po něm nedá projet, takže i chodci musí použít a používají komunikaci. Do toho ještě cyklisté a vozidla. Zůstává tak otázkou, jestli komunikace slouží jako chodník, pak tam nemají co dělat cyklisté a automobily, nebo naopak. Skutečnost je taková, že v podstatě v jednom volném jízdním pruhu se obousměrně pohybují chodci, cyklisté i automobily. A bohužel právě cyklisté neznají slovo ohleduplnost. Mají pocit, že jsou na cyklostezce, běžně zastavují i opravují kola uprostřed komunikace a odmítají uvolnit cestu projíždějícím automobilům. Před několika lety byly přes Letenskou lávku umístěny značky "Cyklisto, sesedni z kola". Cyklisté byli "slepí" a tak vždy ob dva dny byly značky zbourané. V těchto dnech je Letenská lávka zavřená, objížďka je vedena po chodníku kolem dětského hřiště, kde je opět značka pro cyklisty sesednou z kola, ale ani jeden cyklista nejde pěšky. V dnešní době se cyklistika značně prosazuje, což je na jednu stranu dobře, ale je správné udělat objížďku kolem dětského hřiště? V tom případě tam denodenně od rána do večera postavte nejen značky, ale i policistu, aby cyklisté skutečně sesedli z kola. Kde je ohleduplnost od cyklistů? Skutečně je na ulici nechceme!!! Dobrý den, prosím o informaci, zda bude v dohledné době řešena komunikace v Údolí oddechu- Od ul.Pod Horkou až ke Štouračově...Vytvořili jste hřiště, relaxační zónu, ale v období od dubna do října se nedá Údolím téměř celodenně souvisle vozidlem projet a to prosím ani přikázanou rychlostí 30km/h. Situaci si můžete představit ,když se na vozovce dá tedy projet pouze jedním vozidlem (auta v protisměru musí vjet případně na " trávu " )do toho chodci, cyklisté, kočárky , děti - kterých je opravdu mnoho, psi a na stranu silnice jste u hřiští umístili kameny ,popřípadě jsou dále kanály zarostlé v trávě o které si nevědomý řidič zničí auto a to nemluvím o naprosto katastrofálním stavu vozovky. Druhá cesta, která vede po druhé straně potoka - od Osady Podskalí až dozadu k mostu směr Štouračova, je po úpravě vrtnou společností tak hrbatá, hluboká a vůbec není dobře schůdná je velmi málo využívaná, lidé tudy nechtějí chodit ani sami, natož např. s kočárem. Ukázněnost chodců v tomto směru nehraje roli, protože chodce někde nemáte šanci vozidlem objet, pokud neuhnou do trávy. Současná dopravní situace je nejenže nepříjemná , ale vysloveně i nebezpečná a bylo by dobré se na ni zaměřit a opravit cestu tak aby vyhovovala všem kladeným nárokům . Předem děkuji za odpověď. úterý, 10 květen 2016 Lucie Huňáčková Vážená paní, předně Vás musím opravit co se týče významu svislé dopravní značky, jedná se o maximální povolenou rychlost, nikoli o rychlost přikázanou. Není divu, že mnohdy nelze touto rychlostí jet, když Údolí oddechu je vyhledávanou turistickou lokalitou se značným množstvím pěších a cyklistů, kteří se po této komunikaci pohybují. Současně jsou v Údolí oddechu desítky rekreačních objektů a to znamená další motorizované účastníky provozu. Jednotliví účastníci provozu se musí chovat navzájem ohleduplně. Motoristé s tím musí počítat a přizpůsobit svoji jízdu dalším účastníkům provozu stejně jako když jedou ulicemi Pod Horkou nebo Přístavní. Dovoluji si nesouhlasit s tvrzením, že stav komunikace je katastrofální. Komunikace není bezvadná, místy má výtluky. Toto poškození však stěží způsobili lidé s kočárky. Důvodem je čilá stavební činnost ze strany vlastníků rekreačních objektů v této oblasti, kdy komunikace je pojížděna nákladními automobily a stavebními mechanismy. ÚMČ Brno-Bystrc provede letos lokální opravy této komunikace v hodnotě 280 tis. Kč. Další investice, které by znamenaly např. rozšíření komunikace, nejsou v plánu neboť komunikace tomu svým dopravním významem neodpovídá. Přece jen komunikace vede ,,pouze“ k rekreačním objektům a ne k objektům pro trvalé bydlení. Navíc tohoto typu komunikací má MČ Bystrc ve své správě celkem 35 km a to s rozpočtem, který postačuje jen na nejnutnější opravy. S pozdravem Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

  čtvrtek, 13 září 2018   dak
  Vážený pane,
  moje odpověď z roku 2016 se týká komunikace s názvem Údolí oddechu, která začíná přibližně na úrovni prvního mostu přes Vrbovec. Této komunikace se také týkal původní dotaz na stavební stav komunikace.

  Vás ale zjevně více trápí cyklisté v ulici Pod Horkou. O jejich vymístění se MČ Brno-Bystrc aktivně snažila po dobu několika volebních období. Celá snaha však nebyla úspěšná, naposledy z důvodu neochoty soukromých vlastníků pozemků na levém břehu Svratky, k prodeji části jejich pozemků, kde měla vést alternativní trasa. Cyklisté v ulici Pod Horkou jsou tak realitou, se kterou je potřeba počítat. Mají stejné právo užívat komunikaci jako motorová vozidla. Šířkovým poměrům na této ulice by mohlo pomoci pouze jediné opatření – zrušení legalizace podélného parkování. Je otázkou, jestli si toto přeje většina obyvatel ulice.

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  62
 • Dobrý den, můžete mi prozradit, proč je na ulici Páteřní neustále jednosměrka i přes to, že průjezdnosti vozozovky nic nebrání a žádné práce tam neprobíhají? Vím že zastávky ještě nejsou zcela dokončeny, ale to není důvod k takovému zásadnímu omezení dopravy, když tam v současné době žádné práce neprobíhají. Předminulý čtvrtek stavební firma vyklidila stavbu, odvezli stroje a od té doby se tam nepracuje, ale dočasné dopravní značení nadále komplikuje dopravu. Proč? To na úřadě není nikdo, kdo má na starosti kontrolu dopravních staveb a dopravního značení? Z jakého důvodu komplikujete naprosto zbytečně život obyvatelům Bystrce? Je to na přání městské policie, která místo aby opravu dopravního značení iniciovala, tak schovaní čekají a se zapnutými majáky, jak z akčního filmu, se vyřítí na hříšníky, kteří to nevydrží a zbytečným zákazem projedou? Nebo je pravda, jak se proslýchá, že je to pomsta radnice za to, že obyvatelé v okolí nechtěli na Páteřní Kaufland? Slibujete už dlouho, že vyřešíte křižovatku Kubíčkova - Vejrostova a místo toho ji ještě mnohem více a hlavně zbytečně, zatížíte veškerou dopravou od OC MAX, včetně nákladní a kamionové, která běžně odjížděla spodem. To nemluvím o velkých nákladních vozech, které k OC MAX musí přijíždět parkem před centrem. A to všechno posledních 14 dní úplně zbytečně jenom proto, že Bystrckou radnici nezajímá život v Bystrci, nikdo to neřeší a svou liknavostí ho obyvatelům úplně zbytečně komplikují!!! Děkuji za vysvětlení a hlavně za nápravu.

  čtvrtek, 13 září 2018   Adam
  Vážený pane,

  uzavírku komunikace Páteřní povolil odbor dopravy MMB, neboť se jedná o součást základního komunikačního systému. Kontrola dodržování podmínek rozhodnutí, vč. užitého dopravního značení, je tak v kompetenci odboru dopravy MMB. Jednosměrný provoz byl po dobu výstavby nezbytný z důvodu bezpečnosti provozu. V současné době má výstavba autobusových zastávek technologickou přestávku do 28.09.2018 - probíhá zrání cementobetonového krytu v zálivech. Od pátku 14.09. je proto obnoven provoz v obou směrech. Po uplynutí technologické přestávky bude proveden nástřik vodorovného značení a následně proběhne předání.  

  Ke kontrolní činnosti městské policie se nemůžeme vyjadřovat, nepodléhá nám.

  Omezení dopravy na Páteřní z důvodu vybudování zastávek MHD v zálivech, které prosadila městská část jistě není nic příjemného. Jedná se však o relativně krátké nepohodlí, které zde však v dlouhodobém horizontu výrazně přispěje k plynulosti a bezpečnosti dopravy.
   

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  62
 • Dobrý den, - šlo by prosím zařídit "odbahnění" silničky v Údolí oddechu? - mohl by se odbor dopravy obrátit na Lesy města Brna s požadavkem na opatření, aby při silnějších deštích nebyla hlína od plotu obory splavována na zmíňovanou cestu? Děkuji.

  pondělí, 03 září 2018   KarelK
  Vážený pane,

  jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci zčásti na území MČ Brno-Bystrc a zčásti na území Brno-Jundrov. Po jedné straně komunikace přilehlé k svažité zalesněné stráni obory je vybudováno oplocení, realizované Lesy města Brna.  Ke splavování zeminy a kameniva dochází v úseku, kde je uložen vysokotlaký plynovod. Jeho ochranné pásmo výrazným způsobem limituje veškerou stavební činnost, která by mohla účinným způsobem splavování při přívalovém dešti zabránit.  Požádáme  LMB o úklid naplavenin z komunikace a o prověření možnosti realizovat opatření, které by splňovalo podmínky ochranného pásma a bylo vysoce funkční.    

  V loňském roce byly MČ Brno-Bystrc opraveny 4 úseky této komunikace a při té příležitosti byla u těchto úseků odstraněna naplavená zemina mezi oplocením a vozovkou. Technická opatření (obrubníky, odvodnění, stabilizace zeminy) v celé délce komunikace by byla nákladná a vyžadovala by součinnost s MČ Brno-Bystrc s LMB a MČ Brno-Jundrov. Taková investice by však neodpovídala významu této komunikace. Nejedná se o místní komunikaci, která by zabezpečovala příjezd k nemovitostem pro trvalé bydlení.
   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  59
 • Dobrý deň. Môžem sa opýtať, z akého dôvodu su parkovacie miesta vybudované na Kmaechách a dokončené ešte v říjnu 2017 stále uzavreté a nie je možné na nich parkovať? Už 3/4 roka sa tam nepracuje a ľudia nemajú kde stáť. Ďakujem.

  středa, 01 srpen 2018   Samuel
  Odpověď na Váš dotaz již zde byla zveřejněna, a to u podobného dotazu ze dne 31. 7. 2018 od p. Smetany.
  Zobrazení :  72
 • Dobrý den, rád bych se zeptal, z jakého důvodu nejsou mnoho měsíců po dokončení zprovozněna nová parkoviště při ulicích Přírodní a Listnatá na Kamechách. Zároveň by mě zajímalo, jestli je standardní a legální zamezit vjezdu na parkoviště tím, že do křižovatky postavíte dvě neoznačené palety naložené dlažebními kostkami.

  úterý, 31 červenec 2018   Jiří Smetana
  Vážený pane,

  jedná se o stavbu parkovišť, která staví developer jako nezbytnou dopravní infrastrukturu k obytným domům. Dokud jsou tyto domy stále ve výstavbě, tak developera nic nenutí si nechat parkoviště v předstihu zkolaudovat. To musí udělat až před kolaudací bytových domů.

  Jelikož se jedná o nezkolaudovanou stavbu komunikace, která se nezačala veřejně užívat, nejedná se o pozemní komunikaci ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Stavebník naopak má povinnost zamezit užívání takové stavby, pokud nebyla zkolaudována, resp. nebylo povoleno její předčasné užívání.   

  Bližší informace by Vám mohl poskytnout stavební úřad v Žebětíně, jedná se již o žebětínskou stranu Kamech.

  S pozdravem

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  167
 • Vážený pane starosto, informace zde uvedené mě nenechávají chladnou a musím reagovat. Je vidět, že paní Bičanová zná pouze A, ale už neví B. Co se týče čištění, konkrétně na ulici Rerychova to ve dvou posledních čištěních probíhalo následujícím způsobem: Vysekání trávy - dva dělníci, 40 minut, výsek se provádí za chůze. Ruční dočištění, o kterém se zde píše, se nekonalo, metací vůz projel dvakrát, na závěr jednou projel kropící vůz. Všehovšudy asi 3 hodiny práce, i s rezervou. Následně se zde dalších několik hodin nemohlo parkovat. Prosím informujte se, jak toto probíhá jinde. Uzavírka pro konkrétní oblast, jako třeba tato - ul. Rerychova, Kuršova, spojovací ulice apod. se rozdělí na dva časové úseky, každý např. na 3 hodiny.. Nebo se toto dělá např. v intervalu dopoledne - odpoledne. Je naprosto zbytečné, aby byl na tolika místech zákaz zastavení. Zcela zbytečně, když se na ulici již několik hodin nepracuje. Úklidové firmy mají harmonogram, kterou ulicí budou začínat, kterou končit. Přesun techniky a sil se koná podle toho. Je tedy nasnadě podle toho vytvořit i uzavírku. Tak jako se to už dělá jinde. Celé vyjádření p. Bičanové působí jako obhajoba firmy, ale Vy máte v prvé řádě hájit a chránit zájmy nás, občanů, nikoliv firmy. Ostatně podle toho, jak zadáte, že má čištění probíhat, tak ho firma provede. Nejedná se o nic složitého, pouze o časové ohraničení uzavírek pro více ulic společně. Jak to, že jinde to tak jde, a u nás ne? Ve Vašem vyjádření pouze pojmenováváte důvody, proč se domníváte, že to nejde, nikde ale nevidím pozastavení nad tím, jak to udělat, aby to šlo..? Dále, v nedávné době proběhly cyklistické závody, které významně zkomplikovaly dopravu v Bystrci. Snad akorát pan Mráz, podle svého vyjádření zde, zvládl projet jen za již 2-3 minuty. Nám ostatním to trvalo v násobcích déle. Chápu, pan Mráz musel obhajovat sám sebe. Dušovali jste se, a hovořili jste, o lepší informovanosti, odkazovali jste na webové stránky.. Jak je možné, že informace o omezení tak vytížené komunikace jako je ul. Vejrostova paní Bičanová uveřejnila na webu zase až včera, když už se dávno pracovalo?

  pátek, 27 červenec 2018   Yveta
  Dobrý den,
  systém blokového čištění je dlouhodobě zaběhnutý. Když jsme v roce 2016 po mnoha letech soutěžili nového dodavatele firmu, v zaběhnutém systému čištění se pokračovalo. Městská část dostává takovou službu, která je v souladu se stávající smlouvou a za tuto službu platí dle vysoutěžené ceny.

  Změna zavedeného systému, která by znamenala čištění komunikací v kratším časovém úseku, např. 8-10 hod., 10-12 h apod., je možná. Musela by tomu však odpovídat i smlouva, to by znamenalo vypsat novou veřejnou zakázku. Dá se pak očekávat, že vysoutěžená cena za takovou službu bude vyšší, neboť pro realizační firmu by to znamenalo mít v Bystrci zároveň větší množství techniky a osob.

  Vše je o tom, kolik finančních prostředků se na danou oblast uvolní. Stejné je to např. s vývozem košů, není problém nechat je vyvážet každý den, ale bude to pochopitelně stát více peněz. Dále chci upozornit, že v příštím roce plánuje Statutární město Brno úplnou změnu systému odtahů vozidel při blokovém čištění. Vozidla nebudou odvážena na odstavné parkoviště ve Slatině, ale budou vracena na původní místo. Nelze předem vůbec odhadnout, jaký bude mít tato změna dopad na dobu po kterou budou muset zůstat značky na místě i po vyčištění. Úvahy o tom, že by se systém měl změnit, nejsou pro příští rok reálné.

  Dopravní omezení v rámci cyklistických závodů nepovoloval náš úřad, ale Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Nemáme proto důvod závody jakkoli obhajovat. Musíme souhlasit s tím, že dopravní situace v pátek, např. ve směru z Pisárek do Bystrce, znamenala velké zdržení. V případě podobných akcí budeme prosazovat jejich konání výhradně v sobotu, neboť jak ukázaly triatlonové závody, tak ani neděle odpoledne není bez problémů.

  Opravu ul. Vejrostova organizuje správce komunikace společnosti Brněnské komunikace, a.s. Jakmile jsme získali relevantní informace, ihned jsem je zveřejnili. Nyní probíhá pouze přípravné fáze – výměna obrubníků, hlavní komplikace v dopravě nastanou až při výměně povrchu.


  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  112
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat k blokovému čištění. Již několik let se opakuje v horní Bystrci stále stejná situace - v 11 hodin z ulice odjedou metací auta - odjedou do jiné ulice, nebo úplně pryč - a dále až do 16 hodiny není možno na ulici podle značek zaparkovat. Proč neplatí zákazy stání rozumnou dobu a v každé ulici skutečně odpovídající čas, byť třeba i s malou rezervou? Mimochodem zajímalo by mě, jestli někdo kontroluje, jestli je skutečně provedena zaplacená služba.. Z pravidla je během čistění k vidění jedna až dvě osoby, někdy dva páry, ojediněle nějaké to zahradní kolečko, jedno metací auto, někdy projede kropící cisterna..

  pondělí, 23 červenec 2018   Dana
  Dobrý den,
  při blokových čištění v MČ Brno-Bystrc si postup prací určuje realizační firma v souladu se specifikací předmětu díla, která je součástí smlouvy o dílo.
  V praxi to probíhá tak, že nejprve musí celou ulici předčistit a vysekat trávu  tzv. ruční četa. Následuje samotné čištění čistícím vozem. Vzhledem k nerovnostem na vozovce či retardérům zůstávají na vozovce ojedinělá místa se zbytky nečistot, tato je třeba dočistit ručně. Po celkovém vyčištění ulice následuje kropení. Vzhledem k celkovému počtu téměř padesáti kilometrům komunikací a třiceti dvou tisíc čtverečních metrů parkovacích zálivů při komunikacích v naší městské části nelze stanovit přesnou dobu čištění jednotlivých ulic. Každé čištění je navíc specifické podle ročního období ve kterém probíhá, vzhledem  k aktuálnímu počasí, množství nečistot, počtu aut, které nezodpovědní řidiči zanechali na čištěných úsecích. Čištění navíc musí probíhat v několika ulicích současně, tak aby byly ekonomicky využity použité mechanismy. Dopředu lze také velmi těžko odhadnout, kolikrát bude čistící vůz plný (vyprázdnění nashromážděných nečistot na skládku a doplnění vody znamená nejméně hodinové zpoždění, v hustém provozu i dvouhodinové zdržení). Za těchto okolností  stanovení byť přibližné doby čištění jednotlivých úseků ztrácí význam.
  O celkové průběhu čištění je odpovědný pracovník radnice aktuálně informován a po skončení prací jsou jednotlivé ulice vždy kontrolovány.
  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  55
 • Mám ještě dotaz na místostarostu Petra. A jaké jsou konkrétní výsledky projednávání v oblasti dopravní infrastruktury? Podařilo se něco řešit? Děkuji za odpověď.

  úterý, 17 červenec 2018   Karel Machalíček
  Po dohodě s tazatelem probíhá vyhodnocení
  Zobrazení :  163
 • Prosím, velmi by mě zajímalo kdo povolil ciklistické závody v Bystrci který je normálně ucpaný každý den natož v pátek, zdali taky někdo přemýšlí o tisícech lidech kteří v pátek spěchají k rodinám, zvlášť o dovolené! To nemohli být jinde? Děkuji za odpověď. limberková

  pondělí, 16 červenec 2018   Limberkova
  Dobrý den,
  odpověď na dotaz týkající se uzavírky z důvodu konání cyklistického závodu 12.7. a 13.7.2018 – viz odpověď z 18.7.2018 v sekci „doprava a komunikace“.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  164
 • Dobrý den, neplánuje městská část zřídit pro občany informační aplikaci ohledně dopravní situace, aktuálních uzavírek, případně dalších zpráv týkajících se městské části Bystrc? V pátek 13.7. byla dopravní situace ještě tragičtější než je bohužel běžné. Přes Bosonohy se projet nedalo, v Kohoutovicích u hájenky uzávěra, příjezd přes Pisárky-Jundrov-Komín jedna velké tragédie. Objel jsem půlku Brna abych se po hodině a půl dostal domů?!?!?!? O křižovatce KohoutovickáxŽebětínskáxStará dálnice škoda mluvit, třicet let se tudy dalo projet bez větších problémů, po půl roce "provozu" semaforů mi tady nabourali auto... Díky za info

  pondělí, 16 červenec 2018   Kaku
  Dobrý den,
  o aktuálních uzavírkách na celém území ČR se můžete informovat na portálu http://www.dopravniinfo.cz/. Do tohoto portálu vkládají informace o povolených uzavírkách na území MČ Brno-Bystrc Magistrát města Brna a ÚMČ Brno-Bystrc. Další aktuální informace nejenom z dopravy  v MČ Brno-Bystrc se dozvíte na www.bystrc.cz v sekci „Aktuálně“.

  Křižovatka Kohoutovická, Stará dálnice – viz dotazy z 11.4.2018 a 24.4.2018 v sekci „doprava, komunikace“.

  S pozdravem

   
  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  115
 • Dobrý den můžu se zeptat kdo povolil v pátek zavřít starou dálnici z důvodu sportovní akce a způsobit totální dopravní kolaps? Dekuji za odpověď,

  pátek, 13 červenec 2018   Roman B
  Dobrý den,
  odpověď na dotaz týkající se uzavírky z důvodu konání cyklistického závodu 12.7. a 13.7.2018 – viz odpověď z 18.7.2018 v sekci „doprava a komunikace“.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  123
 • Dobrý den, to že nějakého šílence napadne skoro uzavřít jednu z nejvytíženějších částí Brna mě už snad ani ani neudivuje. To že je uzavírka v pátek okolo 16:00 to mě už dosti pozvedá ze židle. Ale že uzavřete i ulice o kterých na webu neinformujete, to mě opravdu nasr..o. Nechápu proč je zakázáno odbočení doprava (křižovatka Odbojářská - nám.28.dubna ;bráno směrem od Lidlu) na ulici nám.28.dubna - směr autobusové nádraží ZOO ? To si z nás opravdu děláte prdel ? S vámi nespokojený občan.

  pátek, 13 červenec 2018   Mates
  Dobrý den,
  Ve dnech 12.7. a  13.7.2018 se na Brněnské přehradě uskutečnil závod Mistrovství Evropy v silniční cyklistice. Uzavírka byla  povolena Odborem dopravy MMB, po řádném projednání mj. s PČR a DPMB, a.s. Uzavírka byla zadána do evidence uzavírek, objevila se tedy v aplikaci ŘSD Dopravní info.cz na stránce http://www.dopravniinfo.cz/.  Ne webu radnice v sekci „Aktuálně“ bylo 10.7.2018 vloženo upozornění na konání závodů a to včetně přílohy - výkresů dopravních omezení týkající se této významné sportovní akce.
  Dopravní omezení byla stejná jako při triatlonových závodech, při jejichž konání v minulých letech jsme nezaznamenali stížnosti na komplikace v dopravě. Na rozdíl od triatlonových závodů, které probíhaly o víkendu, tento závod se uskutečnil ve čtvrtek a v pátek.  
  Po zkušenosti s komplikacemi v dopravě, ke kterým přispěla i tato uzavírka, budeme v dalších letech pečlivě zvažovat konání podobných akcí ve dnech se zvýšeným provozem na bystrckých komunikacích.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  134
 • Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, kde, kdy a jak jste informovali řidiče a občany MČ Bystrc, o uzavírce tolika ulic jako dnes ráno, 12.7. ? Blahopřeji Vám, výborné rozhodnutí. Odbojářská totálně zasekaná, křižovatka Vejrostova X Kubíčkova absolutní chaos, který se snažil alespoň trochu zvládnout jeden policista, ostatní ulice zasekané.. Informovanost nula. Děkujeme Vám, že jsme se mohli připravit... No co, budou volby..

  čtvrtek, 12 červenec 2018   Petr
  Vážený pane,

  tato uzavírka byla povolena Odborem dopravy MMB, po řádném projednání mj. s PČR a DPMB. Uzavírka byla zadána do evidence uzavírek, takže se objevila v aplikaci ŘSD Dopravní info.cz na stránce http://www.dopravniinfo.cz/

  Na bystrckém webu byla informace i s výkresem dopravních omezení zveřejněna v úterý.

  Ke konkrétní situaci, ve čtvrtek jsem po Odbojářské jel oběma směry v cca 9:30 a zdržení na křižovatce Vejrostova-Kubíčkova cca 2-3 minuty.

  S pozdravem

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  87
 • Můžete mi prosím sdělit, ve které oblasti dopravy městská část směrem k městu vyvíjí aktivitu - o jaké akce se konkrétně jedná?

  úterý, 10 červenec 2018   Karel Machalíček
  Vážený pane Machalíček,

  podněty z oblasti dopravy pravidelně projednává komise pro dopravu a bezpečnost a také výrobní výbor pro dopravu jako iniciativní pracovní skupina vedená přímo 1. místostarostou MČ.
  V tomto funkčním období se samospráva věnovala následujícím prioritám.

  Dopravní infrastruktura:
  -Kníničská-Bystrcká – přestavba na mimoúrovňovou křižovatku
  -Obvodová-Přístavní – přestavba na kruhovou křižovatku nebo světelně řízenou
  -Vejrostova-Kubíčkova – přestavba na kruhovou křižovatku nebo světelně řízenou
  -Přestavba autobusových zastávek Kubíčkova do zálivů
  -Výstavba autobusových zastávek v zálivech - Panorama

  Doprava v klidu:
  -Výstavba parkovacího domu za ul. Teyschlova
  -Výstavba parkovacího domu při ul. Vejrostova (při prodloužení Tramvaje na Kamechy)
  -Nástavba parkovišť Kuršova I a II
  -Rozšíření a modernizace parkovišť u Brněnské přehrady
  -Výstavba garážových dvorů ul. Rerychova (soukromý investor)
  - Nové parkoviště – Rerychova
  -Nové parkoviště - Kachlíkova

  MHD:
  -Prodloužení tramvajového tělesa na Kamechy
  -Prodloužení linky č. 3 do smyčky Ečerova

  Cyklodoprava:
  -Realizace cyklostezky Svratecké ke hradu Veveří

  V oblasti dopravních projektů a staveb je velmi náročný a zdlouhavý schvalovací proces, který v mnoha případech prodlužuje realizaci tolik potřebných dopravních změn. Finanční náročnost si vyžaduje téměř ve všech případech aktivní přístup ze strany statutárního města Brna a u velkých staveb dokonce kraje.

   
  PhDr. Jaroslav Petr, místostarosta
  Zobrazení :  106
 • Dobrý den, předem se omlouvám, že opět píšu – už je mi to trapné, ale již 2x jste slibovali nastříkání vodorovného značení před kontejnerovým stáním na ulici Laštůvkova při blokovém čištění. "Toto značení proto necháme nastříkat při prvním kole blokového čištění v dubnu 2018." "Vodorovné dopravní značení na ulici Laštůvkova bude nastříkáno 24.května při druhém kole blokového čištění." Obě kola blokového čištění jsou za námi, ale značení chybí. V den druhého čištění začala u kontejnerových stání na ulici Laštůvkova výměna starého betonu za novou zámkovou dlažbu. To bych chtěl ocenit, nyní to vypadá velmi pěkně a určitě i pro popeláře je to rovnější povrch než ten původní. Myslel jsem si tedy, že po skončení těchto prací bude zakončeno vše ještě vodorovným značením. Bohužel, auta tam vesele parkují dále a je jen otázkou času, kdy zase nebude vyvezen odpad, díky špatně zaparkovanému autu. A ještě bych se chtěl zeptat, jestli opravovaný chodník před domy 1-7 na ulici Laštůvkova je již dokončený, nebo ještě někdo zapraví okolí obrubníků, odklidí paletu s obrubníky a vyhrabe asfalt z trávníku, který byl tímto vypálený. Oprava chodníku trvá už poměrně dlouho. Vím, že zde byl problém s vodovodním potrubím, ale i tak si myslím, že chodník mohl být již dávno dokončen kompletně, takto zhruba jednou za týden je vidět malá změna. Děkuji

  úterý, 19 červen 2018   Jarda
  Vážený pane,

  nastříkání výhyben při druhém kole zkomplikovala oprava kontejnerových stání, o kolizi termínů jsem nevěděl, protože to nebyla moje akce. Vyznačení výhyben jsem proto znovu zadal u dodavatele mimo blokové čištění, tj. co nejdříve, ale pravděpodobně se to nepodaří nastříkat hned v celém rozsahu kvůli zaparkovaným autům.

  Oprava chodníku byla akcí Brněnských komunikací, které na uváděné skutečnosti upozorním.

  S pozdravem   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  54
 • Dobrý den, nějak nemůžeme pochopit proč na Kachlíkové 6 byl na začátku chodníku odříznut asfalt díry tam nebyli. Přidělal se obrubník ,dnes se asfaltuje .Mysleli jsme že ,se bude dělat stání na kontejnery plast a papír ale nedělalo . Kontejnery dále stojí buďto na trávě nebo chodníku.Tak nějak nechápeme proč se toto dělá .Děkuji

  úterý, 12 červen 2018   alan
  Dobrý den,
  dle sdělení správce komunikace společnosti Brněnské komunikace, a.s. se na chodníku na ul. Kachlíkova u č. 6 provádí doplnění části živičného povrchu, který zde chyběl.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  87
 • Dobry den, bylo by mozne zaridit osvetleni v tunelu (tunel z vlnitého plechu), ktery je mezi polem u reky Svraty a ulici Heyrovského pod ulicí Obvodova? Chodi tam mnozstvi lidi a zacina tam jezdit cim dal vice aut. Bohuzel, v tunelu je uplna tma, takze dochazi k velmi nebezpecnym situacim. Zaroven se chci take zeptat, zda je povoleno zde jezdit, protoze posledni dobou je tam opravdu velky provoz, kdyz tam jezdi desitky aut k hristi FC Dosta? Děkuji Jiri

  pondělí, 11 červen 2018   Jirka
  Vážený pane,

  vjezd do tunelu je omezen dopravním značením a to značnou ,,Zákaz vjezdu všech vozidel" s dodatkovou tabulkou ,,Mimo dopravní obsluhy". Tím je jasně dáno, kdo zde smí jet. Kontrola dodržování uvedeného zákazu je pak věcí policie.

  Samotný tubosider je ve správě Brněnských komunikací, a.s. Jedná o málo frekventovanou komunikaci, která je vozidly a chodci užívána především v denních hodinách. Obecně pak platí, že rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit mj. stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Za tunelem je ostrá zatáčka, řidiči zde proto stejně musí zpomalit. Chodcům pak lze doporučit používat za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu, byť jsou stále v obci.

  Z našeho pohledu s ohledem na výše uvedené, malý dopravní význam komunikace a nemalé náklady na realizaci a provoz osvětlení nemá smysl toto opatření z naší úrovně prosazovat. Navíc by se jednalo o jediné osvětlené místo na komunikaci podél Svratky, což není vhodné s ohledem na možné oslnění řidičů .

  S pozdravem


   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  105
 • Dobrý den, chtěl bych navázat na dotaz paní Dity ohledně přechodu u zastávky Zoologická zahrada (psala přehrada). Pokud jsem to dobře pochopil, jedná se o přechod na ulici Obvodové (v odpovědi se píše něco o Rakovecké?) od tramvaje k terminálu MHD (bus/trolej). Jedná se o velmi vytížený přepravní uzel, který denně využívají tisíce lidí: - doprava do Zoo - do školy, přilehlých obchodů - přestup na Kamechy, Žebětín, Kohoutovice a dále a zároveň je to jediná silniční výpadovka z Brna na západ směr Kuřim a přilehlé obce. Osobně se domnívám, že úrovňový přechod v tomto místě nemá co dělat, ano, jak píše paní Dita z pohledu řidiče, na přechodu je stále pohyb, stejně tak ale chodců je tolik (tramvaje ve špičce přijíždí co 3 min v každém směru), že by se už na zastávku nevešli a prostě přejít (odejít) musí. Někde v minulých příspěvcích se někdo ptal, zda-li by nešlo právě s tímto přechodem něco udělat a bylo mu odpovězeno, že uzel MHD byl z dotací z EU a je tam nějaká udržitelnost, tedy že se nemůže přestavovat. Pokud je mu známo, udržitelnost u podobných projetů bývá 5, možná 10 let, nicméně stavba byla dokončena v roce 2007, to už máme 11 let po... Jsme ve 21. století, nezasloužila by se silnice v tomto místě zahloubit a ponechat úrovňový přechod pro chodce, už slyším, že nejsou peníze, ale i zde by jiste EU něco mohla přispět. Děkuji.

  úterý, 05 červen 2018   Jan
  Vážený pane,

  v předchozí odpovědi jsem k věci uvedl vše co mi je v této věci známo. Nyní jen ještě doplním, že u přestupního uzlu už skončilo období udržitelnosti a byl převeden z JMK na město Brno.

  S uvedeným přechodem by jistě šlo něco dělat. Pokud by se však měl přechod na povrchu zrušit, muselo by se vybudovat bezbariérové mimoúrovňové řešení. Takové řešení by bylo značně nákladné. Je pak otázkou, ve které oblasti dopravy má městská část směrem k městu vyvíjet aktivitu. Jestli má pro Bystrc prioritu přestavba a zkapacitnění křižovatek, úprava přechodů nebo něco jiného. Je totiž jasné, že na vše potřebné Brno nebo kraj peníze nedají.

  S pozdravem   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  101