Doprava, komunikace
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, odpovědi na často kladené otázky ohledně zimní údržby chodníků a silnic jsou stále stejné. Stálé se opakující formulace s rychlým ochlazením, nezodpovědnými řidiči a dále že nelze srovnávat Bystrc a ostatní městské části…. Krásné využití funkce textových editorů s názvem Ctrl + c a Ctrl + v. Ano je možné že dojde k rychlému ochlazení mezi 6 a 7 hodinou ranní tak jako ve čtvrtek 18.01.2018, ale že by toto ochlazení přicházelo pravidelně každý rok ve stejný čas mezi 6-7 hodinou a to i x-krát za zimu? To snad ne! Velmi dobře to vystihl pan Jaromír Nohavica a jeho Ladovská zima, kde zpívá a to cituji "Kolony aut krok-sun-krok bo silničáři tak jak každý rok sú překvapení velice že sníh zasypal jim silnice" Pokud jsou neustálé stížnosti na údržbu, co zkusit vyměnit provozovatele těchto prací? V některých městských částí jezdí odhrnovací vozík né s pluhem, který jen sníh hrne před sebou a vytváří tak souvislou vrstvu kluzkého povrchu, ale používají rotační kartáče, které očistí chodník na podklad a ten lze následně posypat solí/pískem. Tento proces je mnohem účinnější než shrabování. Ohledně silnice za smyčkou. Pochybuji že když "zodpovědný" řidič s kvalitními zimními pneumatikami zastaví v půli kopce za smyčkou na uježděném, zmrzlém a neposypaném povrchu, ta že se bez problému rozjede a kopec vyjede. Kopec je velmi prudký a po zastavení je takřka nemožné se tomto povrchu znovu rozjet. Za tu dobu co se provádí úklid sněhu mohla být vytipovaná místa kde bývá situace nejkritičtější a těmito úseky začít. Zajímalo by mě jak dlouho firmy pro ÚMČ Bystrc pracují? Za zmínku stojí i katastrofální údržba zeleně v sezónním období. Vše co se uřízne, ostříhá a poseče tak se válí všude možně a převážně na chodníku do té doby něž přijde vichr z hor, který vše rozfouká, nebo to shnije a v horším případě to tam leží ještě do dnes. Dále bych chtěl upozornit na velmi častý pohyb paní na elektrickém invalidním vozíčku (celoročně) po ulici Kamechy, která využívá silnici i v protisměru namísto přizpůsobených chodníků, které mají snížený nájezd od smyčky Ečerova až na sídliště Kamechy. Ne jednou jsem paní potkal bez jakéhokoliv zvýraznění a bez doprovodu na silnici a v protisměru. Nebylo by od věci kompetentní osobou paní upozornit na možné riziko nejen pro ni samotnou, ale i pro řidiče. Děkuji

  úterý, 23 leden 2018   Michal Vrbka
  Dobrý den,

  dodavatele prací na údržbu veřejné zeleně a místních komunikací jsme vyměnili k datu 01.11.2016, ale naše očekávání nebylo zcela naplněno z důvodů, které jsou uvedeny v odpovědi na dotaz ze dne 18.01.2018. Jedna firma v Bystrci rotační kartáč používá, ale má to svá úskalí. Hodí se zejména na křivé chodníky, které skutečně očistí lépe než radlice. Sněhu však nesmí být příliš mnoho, protože potom se přes horní hranu kartáče vrací zpět a nesmí být ušlapaný od chodců, což se při frekvenci pěších v Bystrci málokdy podaří splnit. Vytipovaná místa, kde je nutné s údržbou začít samozřejmě máme, ale často se měnící osádky vozidel způsobují, že ne vždy je dohodnuté pořadí dodrženo.
  K osobě pohybující se na elektrickém invalidním vozíku můžeme uvést pouze to, že každý účastník provozu na pozemních komunikacích je povinen dodržovat příslušné právní normy. V kompetenci ÚMČ Brno-Bystrc není jednotlivé účastníky provozu vychovávat ani kontrolovat. Na jednotlivá porušení pravidel silničního provozu můžete upozornit policii.

  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  0
 • Dobrý den, na ulici Teyschlova 1-23 vůbec neprobíhá zimní údržba. Buď je to tu namrzlé nebo se brodíme po kotníky v břečce. Prosím o sdělení kdo má tuto část na starosti.

  sobota, 20 leden 2018   Lenka
  Dobrý den,

  pojezdový chodník na Teyschlové 1 – 23 udržuje firma Pet Group, a.s. Dle jejich sdělení nebylo možné v minulém týdnu údržbu provést z důvodu špatně zaparkovaných vozidel, která bránila vjezdu mechanizace. Při dnešní kontrole (23.01.2018) nebyly na chodníku zjištěny žádné závady.

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  28
 • Dobrý den, ráda bych věděla, kdo zodpovídá za zimní údržbu Letenské lávky a chodníku od přechodu přes ulici Kníničskou u Kamenolomu k Letenské lávce. Dnes, tj. 19.1.2018, ani do 16.00 hodin po několika dnech sněžení nebyl sníh za celou dobu od prvního sněžení ani jednou odklizen, je zledovatělý, neposypaný a cesta obtížně schůdná. Troufám si říci, že tento úsek se dlouhodobě v zimě neudržuje, přestože tak není označen. Stejně tak ulice Pod Horkou. Tam chodníky nikdo neuklízel už několik let (s výjimkou několika majitelů tamních nemovitostí).

  pátek, 19 leden 2018   dak
  Dobrý den,
  údržbu Letenské lávky a stranu ulice Pod Horkou zajištuje MČ Bystrc, chodník od přechodu přes ulici Kníničskou u Kamenolomu k Letenské lávce spadá do údržby MČ Komín. Nemohu souhlasit s tím, že by se úsek dlouhodobě neudržoval, ale jeho údržba je značně složitá. Nemůže zde projet mechanizace a proto se chodník v ulici Pod Horkou i Letenská lávka udržují ručně, posypem zdrsňujícími materiály s příměsí soli. Na základě vašeho dotazu, jsem ještě ten den na místo vyslala pracovníky firmy Dvořák Comte, kteří v této lokalitě provádějí údržbu, aby úsek zkontrolovali a v případě potřeby ošetřili větší vrstvou posypového materiálu.
  Při dnešní kontrole, 23.1.2018 v 9:20 hod. byla jak v ulici Pod Horkou, tak na Letenské lávce dostatečná vrstva posypového materiálu a některá místa byla úplně odtátá a čistá.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  22
 • Mohli by se prosím patřiční pracovníci ÚMČ Bystrc informovat na jiných ÚMČ, jak účinně zajistit zimní údržbu chodníků a místních komunikací? Dnes ráno v Bystrci na troufám si říci frekventované trase od Foltýnovy na Ečerovu všichni chodci šli po silnici, protože ta byla alespoň uježděná. Jediný výjezd z této části sídliště na Vejrostovu, poměrně strmý, uježděný do ledovky a blokovaný uvízlými auty. Když jsem dojel do Králova Pole, zde jsou chodníky i silnice i v postranních uličkách prohrnuté, chodníky navíc posypané.

  čtvrtek, 18 leden 2018   Jaroslav Škola
  Dobrý den,

  srovnání Bystrce s ostatními městskými částmi není relevantní, každá městská část má svoje specifika co se týče povětrnostních podmínek i finančních prostředků vynakládaných na údržbu. Úklidové firmy mají v zimním období pohotovost a sledují přímo na místě vývoj počasí a to především v nočních hodinách. Ve čtvrtek 18.1.2017 byla ve tři hodiny ráno teplota + 3°C a vozovky nebyly namrzlé. Kolem sedmé hodiny ranní došlo k poměrně rychlému ochlazení na -2°C a úklidové firmy proto nestihly provést celoplošnou údržbu Bystrce během poměrně krátkého časového okamžiku. Časový interval pro údržbu I. pořádí místních komunikací v Bystrci je 4 hodiny a u chodníků 20 hodin, tyto lhůty byly dodrženy. Kalamitu u smyčky Ečerova většinou způsobí nezodpovědní řidiči, kteří nemají v rozporu s vyhláškou zimní pneumatiky a zablokují výjezd na Ečerovu těm řidičům, kteří by se zimním vybavením jinak bez problémů projeli.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  35
 • Dobrý den, dnes 18.1. u smyčky Ečerova ráno opět kalamita... Situace se zimní údržbou zejména v horní Bystrci už začíná být neúnosná. Jak je možné že v 7h ráno je všude souvislá vrstva sněhu? A pod ní krásně uježděná a pískem neposypaná vrstva sněhu jak sklinka, rádoby odklizeno ze včerejška (teď myslím chodníky). Viděli jste v posledních dvou dnech parkoviště před Rerychovou? Na to po dobu co sněží nikdo ani nešáhl, ani uprostřed mezi auty není propluženo. Jako opravdu není možné aby zaměstnanci začali sníh odklízet až ráno vstanou..To stejné bylo těsně po Novém roce s ledovkou, i když bylo jasné že roztátý sníh ráno přimrzne. Takové ty řeči o sledování teploty jsou k ničemu, k tomu stačí selský rozum, když vidím, že chodníky namrzají už večer, je potřeba už večer vyrazit. A neříkejte mi že nestíhají. Horní Bystrc jde vždy na řadu až jako poslední. Jak je možné že v Bohunicích a Lískovci i Komíně mají relativně čisto. Ráda bych viděla smlouvu s firmou a jaké mají sankce a postihy za neplnění, a hlavně na jak dlouho je smlouva uzavřená, protože tyto problémy jsou neustálé po celý rok. Není možné mít pro tak velkou MČ firmu, která nemá dostatečné kapacity a vybavení. Už je to opravdu do nebe volající. Děkujeme!

  čtvrtek, 18 leden 2018   jana
  Dobrý den,

  kalamitu u smyčky Ečerova většinou způsobí nezodpovědní řidiči, kteří nemají v rozporu s vyhláškou zimní pneumatiky a zablokují výjezd na Ečerovu těm řidičům, kteří by se zimním vybavením jinak bez problémů projeli.
  Na silnicích a chodnících jsou ve smlouvách s dodavateli stanoveny různé doby pro provedení zásahu, které vychází z platné legislativy. Obnova sjízdnosti u komunikací v I. pořadí musí být zajištěna do 4 hodin, ve II. pořadí do 12 hodin. V případě schůdnosti místních komunikací, nesmí být doba od vzniku závady ve schůdnosti do doby zahájení jejího zmírňování delší než 20 hodin. Ve všech případech byly tyto termíny s velkou rezervou dodrženy. Nebyla tedy splněna základní podmínka pro uložení případných sankcí. Zimní údržbu provádí v Bystrci celkem tři firmy a začínají tedy na třech různých místech. Jedna z nich dělá pouze Bystrc II a tak není pravda, že by byl na řadě až jako poslední.
  Parkoviště se neprohrnují z důvodu, že díky zaparkovaným autům není sníh kam odhrnout. Pokud by se prohrnovaly pouze středové pásy, vznikly by podél těchto pásů bariéry, které by se po zmrznutí staly pro auta nepřekonatelnou pastí.
  Dost dobře nelze srovnávat situaci v Bystrci II se situací v Komíně, nebo Bohunicích, když je kvůli různé nadmořské výšce prakticky nesrovnatelná i mezi Bystrcí I a II. Rozdíl pouhých 100 výškových metrů způsobuje zcela odlišné klimatické podmínky a tak často u Radnice pouze prší, ale na Kamechách již sněží.
  Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Kapacity a vybavení dodavatelských firem jsou v tržním prostředí přímo úměrné vysoutěžené ceně. Také by se nám samozřejmě líbilo, kdyby ráno vyjela armáda sypačů a pluhů, za hodinu bylo vše uklizeno a nemuseli jsme ještě několik dnů po úklidu řešit stížnosti na pomalý postup. Za stávajícího zákona o veřejných zakázkách ale prakticky nelze vysoutěžit firmu, která má násobně větší kapacity, protože její režie a tedy i nabídkové ceny jsou logicky mnohem vyšší. Takové firmy se nám do výběrového řízení už ani nehlásí. Pořízení a udržovaní velkého počtu mechanizace i pracovníků v pohotovosti generuje náklady, které je nutné hradit i když po většinu roku tato kapacity nejsou využity. Žádný zadavatel veřejné zakázky nevybere nejdražší firmu, i když by to bylo ku prospěchu věci, protože argumentace spokojeností obyvatel před Úřadem pro hospodářskou soutěž vyšetřujícím porušení zákona prostě neobstojí.

  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  66
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by nebylo možné zpevnit chodník vedoucí z ul. Vrbovecká do Údolí oddechu, včetně chodníku pod a za viaduktem, třeba vysypat štěrkem. Tento chodník je velmi frekventovaný. Využívají ho jak chodci, rodiče s dětmi, s kočárky i cyklisté. Je to z ul. Vrbovecká, Štouračova, Adamcova jediná přístupová cesta do Údolí oddechu a mnohdy se tam musíme brodit blátem.

  úterý, 09 leden 2018   Chovanová
  Dobrý den,
  pěšiny z ul. Štouračova, Vrbovecká a Adamcova k potoku Vrbovec jsou vycházkovou trasou, která není určena k celoročnímu užívání a slouží především k procházkám za hezkého počasí. Navíc jde o svažitý terén, a tak lze očekávat, že v případě přívalového deště by všechen navezený štěrk skončil dole u potoka. Za popsané situace se nám nejeví vyštěrkování pěšiny jako účelné vynaložení prostředků.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  83
 • Dobrý den, zajímalo by mne, jestli se MČ někdy zabývala charakterem veřejného osvětlení např. v Chaloupkách, kde lampy jsou umístěny v malých rozestupech i v málo využívaných jednosměrkách a ulicích s rychlostí omezenou na 20 Km v hodině, navíc nesvítí dolů na komunikace, ale často přímo do oken rodinných domů, leckde i ze vzdálenosti menší než 1 m (což odporuje nejen zásadám zdravého rozumu, ale má dopad i na zdraví obyvatel, více k problematice např. http://svetelneznecisteni.cz/svitme-spravne/verejne-osvetleni/ ). Je nějaká naděje, že se to do budoucna změní? Předem děkuji za reakci.

  pátek, 05 leden 2018   Eva
  Vážená paní,
  jestli máte namysli ul. Chaloupky v Komíně, tak tou jsme se nezabývali. V Bystrci máme opačné poznatky od občanů, nedostatečné či dokonce chybějící veřejné osvětlení (ul. Na Zeliskách).

  Správcem veřejného osvětlení jsou Technické sítě Brno, a.s., a o výběru typu svítidel rozhodují oni.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  70
 • Vážení, chtěl bych se zeptat v čí kompetenci je správa zastávky a jejího okolí u zastávky Ruda (linky 52, 54 atd.). Nedávno zde proběhla úprava odvodnění (meliorace) díky čemuž se narušila zem s travním porostem u nástupiště. Nová tráva nestihla vyrůst a nyní je-li mokro, je tu totální tankodrom. Jsem si vědom toho, že pokud jdou lidé spořádaně po chodnících, tak se neumažou (ačkoli nyní je bahno i na nástupišti, jak si lidé očišťují boty). Ale takové chování je utopie. Mohla by radnice jít nám lidem vstříc a realizovat takové opatření, aby bylo možné využívat vyšlapané pěšiny od ulice Teyschlova přes psí výběh na zast. Ruda? Například zbudováním schodků a prodloužením nástupiště? Nebo jakkoliv efektivně jinak? Má-li toto v kompetenci MMB nebo DPMB, napíšu jim. Děkuji za reakci a přeji úspěšný nový rok. Honza

  pátek, 05 leden 2018   Honza
  Dobrý den,
  městská část neplánuje budování pěší trasy z ul. Teyschlova na zastávku Ruda, neboť se dle územního plánu jedná o návrhovou plochou pro dopravu. Je zde rezerva pro prodloužení tramvajové trati do OS Kamechy, jejíž výstavba je v současné době opět aktuální. Zpevnění trasy by se výrazně prodražilo budováním schodů a při tom není ani dopravně opodstatněné, neboť k cestě na zastávku Ruda lze bez významnější zacházky využít stávajícího chodníku. Navíc zpevněné trasy nedoporučujeme z důvodu bezpečnosti využívat v období dešťů a v zimním období, obzvláště ve svažitém terénu.

  Nástupiště pro autobus není ve správě městské části, ale Brněnských komunikací, a.s., které jeho prodloužení neplánují. Nemám informace o tom, že by DPMB požadoval prodloužení nástupiště. Ani počet nastupujících není takový, aby velikost nástupiště nedostačovala.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  62
 • Dobrý den, na vjezdu do ulice Teyschlova je umístěna značka Zákaz vjezdu nákladních vozidel, z druhé strany od Kamech umístěna není. Není tedy možno vyžadovat dodržování této značky. Nevím, v čí je to kompetenci, kdo to navrhl, ale nemohla by MČ prosím zajistit, aby byla tato značka umístěna z obou stran? Mimo jednoho malého obchůdku tu není třeba žádné zásobování. Děkuji

  pátek, 05 leden 2018   PT
  Vážená paní,

  doplnění DZ ,,Zákaz vjezdu nákladních automobilů" na druhý konec úseku možné je. ,,Zákaz vjezdu nákladních automobilů" platí pro všechny kategorie nákladních automobilů včetně kategorie N1 (do 3,5 t). Dodatková tabulka ,,mimo zásobování" pak podle vyhlášky k zákonu o provozu na pozemních komunikacích přesně vymezuje, kdo do zákazu vjet může. Do skupiny zásobování však nepatří rezidenti! Navrhovaná změna by měla tedy zásadní vliv na rezidenty na ul. Teyschlova, proto se celou záležitostí bude zabývat bystrcká Komise dopravní a bezpečnostní. V případě, že komise instalaci druhé značky doporučí, požádáme o její doplnění odbor dopravy MMB, který je k povolování dopravního značení kompetentní.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  81
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, která firma provádí údržbu chodníků a zda již pro ni začalo zimní období? Chodník z ul. Opálkova směrem na zast. MHD Vondrákova byl značně namrzlý,a to zejména včera i dnes(4.1.2018)ráno. Po provedené rekonstrukci (nová dlažba) je chodník bohužel kluzký již při pouhém dešti, natož když namrzne.

  čtvrtek, 04 leden 2018   novotná
  Dobrý den,

  zimní údržbu na ulici Opálkova zajišťuje firma Dvořák Comte,a.s. Lomený chodník vedoucí na zastávku MHD byl dnes ráno ošetřený posypem, což jsme si ověřili při kontrole v 8:00 hodin. Tento chodník je vzhledem k jeho vlastnostem vždy ošetřován v prvním pořadí. Jeho schůdnost je komplikována prudkým sklonem a také tím, že nová dlažba s protiskluzovým atestem není o mnoho lepší, než původní vymývaná. I přes provedený posyp je proto nutná zvýšená opatrnost, zejména při dešti a náledí.

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  60
 • Dobrý den, prosím o informaci, kde lze na stránkách ÚMČ Brno-Bystrc nalézt mapku chodníků, které budou v zimě 2017/2018 udržovány. Myslím tím, odhrnovány a sypány. Ráda bych totiž věděla kudy mám v zimě chodit. Jen pro informaci, dnes ráno 4.1.2018 v 7,45, kdy byla souvislá vrstva ledu na všech chodnících v prostoru mezi Ečerovou a Kubíčkovou - park a přilehlé ulice, nebylo nikde ani zrnko písku či štěrku. Ani multikára údržby v dohledu. Proto se ptám kde zjistím kudy máme v zimě chodit. Dle informací od mých kolegů byly chodníky v jiných MČ dnes posypány pískem či štěrkem. S pozdravem B. Adamcová P.S. Ve své odpovědi prosím vynechte alibismus "Dle zákona o pozemních komunikací a vyhlášky statutárního města Brna o schůdnosti místních komunikací se zimní údržbou místních komunikací rozumí zmírňování a eliminování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami, nikoliv úplné odstranění, protože není zcela možné v tomto období obnovit sjízdnost a schůdnost v rozsahu jako za normálních klimatických podmínek."

  čtvrtek, 04 leden 2018   Blanka Adamcová
  Dobrý den,

  udržovány jsou všechny chodníky s vyjímkou šlapákových tras, což jsou zlegalizované prošlapané trasy z dlaždic bez obrubníků a dále chodníků označených cedulí „ Tato cesta se v zimním období neudržuje“. Tyto neudržované chodníky jsou rovněž uvedeny v příloze Nařízení č.18/2017 Statutárního města Brna, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost, a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Pokud jde konkrétně o situaci 4.1.2018, tak předpověď z ČHMÚ na noc a ráno byla +2 až +4 °C. Během noci došlo mezi 20:00 h. a půlnocí k ochlazení ze + 4 °C až pod bod mrazu. Následně po půlnoci se opět oteplilo až na cca + 5 °C a teprve v cca 6:00 h se opět ochladilo pod bod mrazu, což máme ověřeno grafickým výstupem z nebližší automatické hydrometeorologické stanice umístěné v Troubsku. Dodavatelská firma začala provádět údržbu v 7:00 hod, tedy záhy po vzniku náledí a v 10:00 hodin byly již všechny chodníky ošetřeny. Dle Nařízení č.14/2009, kterým se mění a doplňuje vyhláška města Brna č.16/1198, o schůdnosti místních komunikací, nesmí být doba od vzniku závady ve schůdnosti do doby zahájení jejího zmírňování delší než 20 hodin.
  Naší snahou i všech našich dodavatelů zimní údržby je, aby tato poměrně velkorysá lhůta byla pokud možno co nejvíce zkrácena. Aby již ranní cesta většiny obyvatel do práce byla relativně komfortní. Pokud však vlivem klimatických podmínek vznikne náledí nad ránem, nelze dost dobře očekávat, že desítky kilometrů chodníků budou ošetřeny během hodiny.

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  93
 • Dobrý den, zajímalo by mne, proč dne 4.1.2018 nebyly ráno posypány chodníky na ulici Teyschlova, na kterých byla souvislá ledová vrstva (a ani nebylo vidět nikoho, kdo by se situaci snažil napravit). Vzhledem k tomu, že sníh a déšť přimrzal již předchozího dne odpoledne, dala se situace předpokládat. Děkuji.

  čtvrtek, 04 leden 2018   Lenka Hašková
  Dobrý den,

  pokud jde o situaci 4.1.2018, tak předpověď z ČHMÚ na noc a ráno byla +2 až +4 °C. Během noci došlo mezi 20:00 h. a půlnocí k ochlazení ze + 4 °C až pod bod mrazu. Následně po půlnoci se opět oteplilo až na cca + 5 °C a teprve v cca 6:00 h se opět ochladilo pod bod mrazu, což máme ověřeno výstupem z nebližší automatické hydrometeorologické stanice umístěné v Troubsku. Dodavatelská firma začala provádět údržbu v 7:00 hod, tedy záhy po vzniku náledí a v 10:00 hod. byly chodníky ošetřeny. Věřte, že naší snahou i všech našich dodavatelů zimní údržby je, aby lhůta pro zmírnění závady ve schůdnosti chodníků byla co nejkratší. Aby již ranní cesta většiny obyvatel do práce byla pokud možno relativně komfortní. Jestliže však vlivem klimatických podmínek vznikne náledí nad ránem, nelze dost dobře očekávat, že desítky kilometrů chodníků budou ošetřeny během hodiny.

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  70
 • Dobry den,rada bych se zeptala k situaci dopravovani deti z Kamech do ZS Lastuvkova.Bydlime na Hvozdecke a diky zmene spadovosti jsme se na ZS Vejrostovu nedostali a vybrali si skolu na Lastuvkove, kde jsme sice spokojeni,ale ne s dopravou.Do skoly to jde, to vysedneme na zastavce Lastuvkova a je to Ok.Zato zpatecni cesta je hardcore. Mam syna ve druhe tride a nevim jakou trasu bych mu mela ukazat,abych se nemusela vylozene strachovat, ze ho neco prejede.Momentalne jezdime busem c.30na Vondrakovu, kde musime prejit dost silenou silnici na druhou stranu, kde cekame na c.52,ktere nenavazuje,tudiz tam vetsinou min. 8min.mrzneme.Aby chodil az na Kubickovu na tramvaj a pro zmenu presedal na Ecerove mi prijde taky nesmyslne.Nejake skolni busy moc neresi,pokud nejezdi casteji.Ja osobne si myslim,ze by to vyresila zastavka Lastuvkova smer ze ZOO na Ecerovu.Rada bych Vas pozadala, zda by to neslo zaridit, pripadne nejak vyresit. Predem moc dekuji.

  neděle, 10 prosinec 2017   Petra
  Vážená paní,
  doporučil bych Vám využívat zastávku Wollmanova. Při cestě do školy je vzdálenost zast. Laštůvkova-ZŠ asi 530 m + 1x přecházení ul. Černého, vzdálenost zast. Wollmanova-ZŠ je pak asi 550 m bez přecházení. Při cestě ze školy je to na zast. Filipova blíže, ale vzhledem k nutnosti přestupu je to nevýhodné + opět přecházení ul. Černého. Vzdálenost ZŠ-zast. Wollmanova je opět asi 550 m + 1x přecházení ul. Odbojářská.

  Kdyby vznikla nová autobusová zastávka Laštůvkova v místě, kde ,,chybí", tak by docházková vzdálenost činila shodně asi 530 m + 1x přecházení ul. Odbojářská. Takže oproti využívání existující zastávky Wollmanova by zkrácení bylo jen minimální.

  Obecně každá zastávka na trase MHD na jedné straně zkracuje docházkovou vzdálenost, na straně druhé však prodlužuje jízdní dobu spoje. Vzdálenost mezi zastávkami Vondrákova a Wollmanova je asi 510 m, proto považujeme vybudování další zastávky za nadbytečné.

  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  76
 • Dobry den, v cervnu tohoto roku jsem na odbor dopravy a zivotniho prostredi poslal mimo jine pripominku nize s tim, ze by se s umistenim zastavky melo neco delat. Jako vzdy, bylo mestskou casti smeteno ze stolu, tak tady jsou dusledky. Byla to jen otazka casu a zajimalo by me, jak se nyni k tomuto problemu mestska cast postavi. Vcera na Idnes vysel tento clanek: https://brno.idnes.cz/nehoda-auto-srazilo-skolaka-na-prechodu-fc6-/brno-zpravy.aspx?c=A171128_152632_brno-zpravy_dh cast mailu z 22.6.2017 adresovany panu Mrazovi: ...."A nakonec bych Vás rád upozornil na umístění přechodu u stejné zastávky. Přechod je přímo před zastávkou a když tam zastaví autobus, už jsem byl několikrát svědkem toho, že řidiči jedoucí z kopce od Žebětína absolutně nedodržují rychlost a nepočítají s přechodem schovaným za autobusem. Je to tam velmi nebezbečné a dle mého situace vyžaduje nějaké lepší řešení umístění zastávky a přechodu dříve než dojde k nějaké vážné nehodě."

  středa, 29 listopad 2017   Martin
  Vážený pane,

  v odpovědi na Váš email ze dne 22.06.2017 Vám pan Mráz -referent dopravy vysvětli situaci, tj. že uspořádání zastávek a přechodu bylo řádně schváleno příslušnými správními orgány včetně PČR. Dále také to, že zastávky by mohly být přestavěny do modernější podoby, vzhledem k nedostatku finančních prostředků se tak děje až v rámci celkové rekonstrukce vozovky.

  Uličnímu prostoru se věnuje norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Tato norma se neustále vyvíjí s ohledem na nové poznatky, materiály, rozměry vozidel a nové požadavky na bezpečnost jednotlivých účastníků provozu. V praxi to pak znamená, že velká část dříve vybudovaného uličního prostoru této normě nevyhovuje. Norma není retroaktivní, tj. vztahuje se pouze na nové stavby, případně rekonstrukce. Jistě by bylo ideální držet krok s normou a provádět přestavby vždy, když dojde ke změně normy. Realita je však jiná, vždy to bude o dostupných financích. Taková přestavba zpravidla zahrnuje vybudování ostrůvku, který dělí přechod na 2 části, zúžení vozovky v místě přechodu a přeřešení zastávkových zálivů. Kvůli značnému rozsahu zásahu do konstrukčních vrstev komunikací bývá taková přestavba většinou realizována až spolu s rekonstrukcí komunikace.

  Obdobnou situace můžeme vidět u železničních přejezdů, kdy se už desítky let ví, že na těch úrovňových může dojít ke střetům se silničními vozidly. A přesto jich k dnešnímu dni bylo na mimoúrovňové přestavěno jen minimum.

  V Brně jako statutárním městě jsou kompetence rozděleny mezi město a městské části. Konkrétně ve věci organizace dopravy si rozhodovací pravomoci ponechalo město a městské části se k záměrům města pouze vyjadřují. Na investice do úpravy zastávek a přechodů městské části ani nemají v rozpočtu prostředky. Tyto akce jsou financovány z rozpočtu města skrze správce komunikací Brněnské komunikace, a.s.

  Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě vyvíjí aktivitu ke zlepšení dopravní situace v Bystrci. A to jak ve věci zvýšení bezpečnosti křižovatek, tak i přechodů. Již v roce 2007 požádala městská část o nasvětlení 12 vybraných přechodů, včetně toho u Rudy. K dnešnímu dni pře veškerou snahu městské části byl ze seznamu nasvětlen pouze přechod u křižovatky Obvodová-Přístavní. V poslední době se Komise dopravní a bezpečnostní a Výbor pro rozvoj a infrastrukturu zabývají dopravním značením jednotlivých přechodů. Městská část bude po městu u všech přechodů požadovat výraznější dopravní značení včetně využití žlutého reflexního orámování.

  Vaší připomínkou se i nadále zabýváme a vyhodnocujeme všechny přechody v Bystrci z hlediska jejich umístění i bezpečnosti pro uživatele.  PhDr. Jaroslav Petr, místostarosta
  Zobrazení :  113
 • re Jaroslav Petr, místostarosta Vážený pane,jako voleného zástupce od nás obyvatel a voličů Vás tímto žádám o korektní odpověď na můj dotaz. První odpověď,jak sám snad uznáte,byla zavádějící. Nechci žádné odkazy co,kdo a kde řekl. Znova. Psal jste,že jste usilovně přesvědčoval DPMB o prodloužení linky 3 na Rakoveckou v celý pracovní den. Vy nechápete,že si z vás DPMB dělá legraci a na oplátku zkrátil linku č 11 ? Když budu chtít vyjádření od DPMB,věřte,že jim dokážu napsat. Od vás,jako kompetentní osoby žádám - nezkoušejte a nedělejte si z občanů legraci.

  úterý, 28 listopad 2017   Kozák Lubomír
  Vážený pane,
  pro objektivní posouzení záležitosti a přípravu odpovědi jsem Vaše výhrady odeslal k posouzení vedení DPmB.
  Opravdu v tuto chvíli nevím o tom, že by si někdo z někoho dělal legraci.

  Děkuji za pochopení.

  PhDr. Jaroslav Petr, místostarosta

  Stanovisko DPmB:

  Zcela jistě se nejedná o podvod nebo cokoliv jiného. V rámci standardního projednávání organizace dopravy pro rok 2018 a související rozsah výkonů, bylo odsouhlaseno prodloužení provozu linky 3 do Bystrce na Rakoveckou ráno a večer. Až při dokončování celého komplexu změn byly získány na jiných opatřeních další disponibilní přepravní výkony, které byly využity k záměně dopoledního provozu linek 3 a 11 do Bystrce v dopoledních hodinách pracovních dnů. To, aby jezdila „trojka“ do Bystrce i dopoledne, bylo opakovaně poptáváno maminkami pro možnost přímého spojení s Dětskou nemocnicí. Na linku 3 jsou nasazovány tramvaje s větší kapacitou, než na linku 11, a právě z tohoto důvodu bylo třeba na toto opatření více přepravních výkonů (místových km) definovaných smlouvou mezi SMB a DPMB. Jen na doplnění, linka 11 do Bystrce na Rakoveckou i nadále jezdí, a to ve špičkách pracovních dnů...
  Zobrazení :  168
 • Dobrý den, jsem obyvatelem Bystrce již 38 let a žije se mi zde velmi dobře. Jsem ale i řidič a jako problém vidím příjezd do Bytrce z centra Brna. Jednak je to křižovtka u lomu a u supermarketu LIDL. Nad oběmi jsem přemýšlel a jako možnost zlepšení se mně jeví zřídit u Lídlu kruhový objezd a u lomu zřídit mimoúrovňové křížení. Úprava by nemusela být ani příliš složitá a nákladná. Domnívám se že by výrazně pomohlo odstranit jen křížení přímého jízdního pruhu z centra do Bystrce, kde bývají ve špičce dlouhé fronty a to nadúrovňovým vedením pouze tohoto pruhu přes tuto křižovatku. Odstranilo by se dlouhé čekání u semaforu směrem do Bystrce i křížení s jízdním pruhy vedoucími přes tramvajové koleje. Existuje-li již jiný způsob řešení, měl by být proveden co nejdřív, neboť fronty aut už jsem viděl končit až mezi zastávkami Podlesí a Branka.

  neděle, 26 listopad 2017   Ladislav Koukal
  Vážený pane,
  úpravu jmenovaných křižovatek se dlouhodobě snažíme u města prosadit. Určitý posun je pouze u křižovatky Kníničská-Bystrcká (Unihobby), kdy město nechalo zpracovat technickou studii na mimoúrovňové řešení křižovatky. Vlastník obou komunikací, Jihomoravský kraj, jako předpokládaný hlavní investor případné přestavby, řešení navržené ve studii odmítl jako příliš nákladné. Město proto nechalo zpracovat studii v redukovaném rozsahu. Studie je nyní před dokončením. Postoj JMK k novému řešení nejde předjímat.

  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  133
 • Dobrý den,mám jen takový dotaz,nedávno jste v BN uváděli,jak se vám podařilo úspěšně přesvědčit Dopravní podnik,aby linka č.3 zajížděla během celého dne na konečnou na Rakoveckou (původně jsme očekávali Ečerovu,no budiž). Ale nyní - věděli jste už tehdy a občanům zatajili,že se jedná ze strany DPMB o podvod ? Ne ? Tak tady je skutečnost. Ano,linka č.3 bude většinu dne opravdu zajíždět na Rakoveckou,ale linka 11 na oplátku jen do Komína. Takže,mýlím se,když si myslím,že si někdo dělá z obyvatel blázny ? Prosím o odpověď,zda-li si je děláte z nás vy,nebo DPMB z vás. Děkuji

  sobota, 25 listopad 2017   Kozák Lubomír
  Vážený pane,
  považuji za nutné Vám znovu připomenout text článku z Bystrckých novin :
  Lepší dopravní dostupnost
  Po třech letech vyjednávání s Dopravním podnikem města Brna se mně podařilo dohodnout, že od 10. prosince letošního roku se změny v hromadné dopravě v Bystrci pozitivně projeví u tramvajové linky č. 1, která bude jezdit v pracovních dnech v kratších intervalech a tramvaj č. 3 bude zajíždět na zastávku Rakovecká v průběhu celého dne.
  Zatím se nepodařilo s ohledem na vysoké finanční náklady „protáhnout“ linku č. 3 do zastávky Ečerova, ale po dokončení tramvajového tělesa na Kamechy bude i tento tramvajový spoj prioritně řešen.
  Začátkem příštího roku by dále měly být zprovozněny autobusové zastávky „Sýčky“ na silnici Rakovecká – pod obytným souborem Panorama. Dopravní obsluhu zabezpečí autobusová linka č. 54, která se bude otáčet u Rybářské bašty. Dále se jedná o navýšení přepravní licence pro linku 303, která by také v tomto dopravním koridoru měla do budoucna operovat…

  Z výše uvedeného je jednoznačně patrno, že o tramvajové lince č. 11 nebyla podána žádná zavádějící informace. Obraťte se prosím se svojí kritikou na DPmB, který je zodpovědný za komplexní řešení veřejné dopravy v rámci města Brna.

  Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

  PhDr. Jaroslav Petr, místostarosta
  Zobrazení :  92
 • Dobrý den, jako obyvatel Kamech s potěšením kvituji vybudování 2 parkovacích ploch naproti supermarketu Albert. Vzhledem k stávájící tragické parkovací situaci v této oblasti by mne zajímalo, kdy budou konečně otevřena veřejnosti. V stávajícím stavu (z mého laického pohledu hotová) jsou minimálně od začátku října. Děkuji za odpověď

  středa, 22 listopad 2017   Aleš Jelínek
  Vážený pane,
  uvedená parkoviště jsou stavebními objekty, které souvisí s bytovou výstavbou v žebětínské části OS Kamechy. Staví je soukromý developer, který doposud nepožádal o jejich kolaudaci. Nejsme Vám proto schopni sdělit, odkdy budou tato parkoviště sloužit veřejnosti.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  97
 • Dobrý den, na ulici Chudčické 6 stává na invalidech soustavně černé Audi.(když nestojí na invalidech tak stojí skoro v křižovatce ulic Chudčická a Vlaštovčí)Auto není moc v dobrém technickém stavu protože z něho kapou nebo spíše vytékají provozní kapaliny, asi olej.Když pominu opomíjení pravidel silničního provozu majitelem vozu na které snad začne po dostavění 2 parkovišť na Kamechách Městská policie vice dohlížet(chápu že parkovacích míst je zatím málo)tak nemůžu přehlédnout olejové mapy na zámkové dlažbě a všude jinde kde tento vůz zrovna stojí.Proto se chci zeptat jestli se nemůže ta dlažba vyměnit a kdo to bude platit? Karel

  pondělí, 20 listopad 2017   Karel

  Dobrý den,
  děkujeme Vám za sdělení. Budeme informovat správce komunikace společnost Brněnské komunikace, a.s. K odstraňování provozních kapalin vyteklých na komunikaci z vozidel slouží sorbent. Ze zkušeností víme, že zaschlé skvrny již ve většině případů odstranit nelze. Skvrny na zámkové dlažbě nejsou důvodem k její výměně, jedná se pouze o estetickou vadu, nikoli o závadu ve sjízdnosti.
  V případě podezření na parkování v rozporu se zákonem volejte prosím městskou policii.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  118
 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by prosím možné zpevnit průchod mezi parkovištěm na ul. Filipova a Údolím oddechu? Do údolí míří spousta maminek s kočárky, cyklisté apod. V tuto chvíli je však průjezd s kočárkem sice možný, ale dosti krkolomný. Myslím, že by se nemuselo jednat o velkou investici a spousta lidí by to ocenila. Děkuji moc za odpověď. Hezký den

  pátek, 03 listopad 2017   Eva
  Dobrý den,
  přístup do Údolí oddechu z ul. Filipova byl v roce 2006 upraven zpevněním vyšlapané stezky akátovými stupni a vysypán štěrkem. Povětrnostní vlivy a pohyb chodců způsobily erozi této stezky. V příštím roce plánujeme opravu stezky dosypáním štěrku a menší terénní úpravy. Při sestavování plánu oprav mají prioritu chodníky v zástavbě zajišťující přístup k domům a využívané k cestám do zaměstnání. U stezek vedoucích do rekreační oblasti zajišťujeme pouze nejnutnější opravy.
  Upozorňujeme, že se jedná o stezku určenou pro pěší, nejedná se o pozemní komunikaci z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích neplatí tedy pro ně ustanovení o schůdnosti, zimní údržbě a jiné. Vzhledem k celkové délce stezek a různých zkratek od obytných domů do míst určených k relaxaci a odpočinku, která v naší městské části činí několik desítek kilometrů, nelze tyto stezky s ohledem na výši dostupných finančních prostředků zpevňovat a následně udržovat nad rámec zákona jejich schůdnost. Rovněž je třeba přihlédnout k tomu, že tyto stezky jsou využívány pouze úzkým okruhem obyvatel, bydlících v jejich blízkosti a vždy je zde možnost přístupu po udržovaných místních či účelových komunikacích, byť by se jednalo o větší vzdálenost.

  S pozdravem.
  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  77