Uzavírka Letenské lávky - informace o přechodné úpravě provozu

Aktualizováno 15.8.2018:

Podle upřesnění ze strany realizační firmy dojde k uzavírce lávky od pondělí 20.08.2018


Původní zpráva:

V květnu letošního roku byl proveden na lávce přes řeku Svratku (hospoda U Klimešů) druhý diagnostický průzkum, který konstatoval nutnost provedení těchto oprav:
1. zaplnit diagnostikované kaverny u předpínacích nosných kabelů 15,5mm umístěných v zabetonovaných montážních rýhách.
2. provést novou pružnější pochůznou izolaci tak, aby již nedocházelo k pronikání srážkové vody shora do konstrukce.

Předběžný harmonogram prací - termín realizace dle Smlouvy o dílo je následující:
- zahájení samotné realizace stavby na díle: nejpozději od 15. 8. 2018
- dokončení a předání díla: do 15. 12. 2018
Objízdná trasa pro cyklisty bude vedena ulicemi Pod Horkou, Odbojářskou a Kníničskou, pro chodce ul. Jakuba Obrovského  Kníničská.

Na základě mé žádosti bude podle vyjádření stavební firmy FIRESTA možno termín dokončení zkrátit o cca 14 dnů, pokud nenastanou při provádění opravy komplikace.
Stavební firma umístí před zahájením prací v okolí lávky informační tabule.
Omlouváme se občanům za případné komplikace, ale bezpečnost provozu na lávce je pro nás prvořadou záležitostí. Jistě si ještě vzpomínáte na havárii lanové lávky v Praze na jaře letošního roku. V případě lávky v Bystrci se jedná podle diagnostického posudku o preventivní údržbu.

Jaroslav Petr, místostarosta

lanova lavka scan

24. 7. 2018