Mimořádná porada ve věci nedostatečné zimní údržby komunikací

Dne 23. ledna jsem svolal mimořádnou poradu ve věci nedostatečné zimní údržby komunikací. Přítomni byli všichni zástupci dodavatelských firem a jednání řídil na můj návrh přímo pan starosta. Bylo konstatováno, že v případě neřešení stávajících problémů bude přikročeno k zásadním finančním sankcím a posléze možná i k okamžitému vypovězení smluv. Navrhujeme, aby do vozidel údržby byly nainstalovány GPS komunikátory tak, aby se pohyb a frekvence vozidel na udržovaných komunikací dala operativně zobrazit na monitoru počítače umístěného v kanceláři MČ a posléze i na webu MČ. O realizace tohoto opatření jsem ve středu 24. ledna jednal společně s panem starostou i s náměstkem primátora panem Kacerem, který přislíbil součinnost. Tento model nabízíme i jiným MČ. Naše kontrola bude velmi přísná a děkujeme občanům za kritické připomínky a vytipování krizových lokalit.
 
Jaroslav Petr, místostarosta

25. 1. 2018