Pomozte znovu objevit ztracené Stromy svobody

rád bych vás informoval, že u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa, které připadá na příští rok, spouští Nadace Partnerství s podporou organizace Post Bellum, firmy Arboeko a dalších partnerů roční kampaň „Stromy svobody 1918-2018.“ Jejím cílem je s pomocí veřejnosti najít a zmapovat příběhy stromů, které obyvatelé vysadili na počest republiky a jako připomínku svobody a demokracie.

V roce 1918, krátce po vzniku Československa obce obdržely výzvu, aby u příležitosti nově nabyté svobody slavnostně vysadily Lípy svobody. Ze záznamů v kronikách je patrné, že se do výsadby zapojili starostové, žáci s učiteli, členové Sokola i jiných spolků a další obyvatelé. Stromy i místo výsadby bylo většinou ozdobené praporky a vlajkami, nechyběly ani kroje, zpěv hymny a ukládání pamětních listů ke kořenům. Stromy svobody se sázely i v pozdějších letech (například 1928, 1945 či 1968), když si lidé opět chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.

Na Stromy svobody se průběhu doby zapomnělo, někde je dokonce pokáceli. Aby zcela nezmizely z mapy i myslí obyvatel, rozhodla se nadace motivovat majitele těchto stromů k jejich vyhlášení za památné a zároveň jim chce pomoci získat finance na jejich odborná ošetření. Ta by měla proběhnout na jaře 2018. Vyvrcholením celoroční kampaně pak bude hromadná celorepubliková výsadba lip, která se uskuteční 27. října 2018. Spolutvůrce myšlenky Stromů svobody, firma Arboeko, daruje prvním přihlášeným zájemcům pro tuto událost 100 zapěstovaných vzrostlých lip srdčitých.

Objevené stromy a jejich příběhy je možné vložit na www.stromysvobody.cz. Pojďme se i my aktivně zapojit do pátrání po těchto významných stromech, právě proto, že Lípa Srdčitá (Tilia Cordata) je jedním z národních symbolů České republiky a dědictví minulých generací a náš odkaz generacím budoucím.

Tomáš Kratochvíl, starosta