Uzavřené vodní plochy pro bezpečné koupání

Státní plavební správa v rámci své osvětové činnosti vůči účastníkům plavebního provozu na vodních cestách informuje občany, že na webových stránkách Státní plavební správy se nachází seznam „Uzavřené vodní plochy pro bezpečné koupání a pohyb plavců v následujících lokalitách s větším počtem koupajících se" , který je určen pro veřejnost.
Na Brněnské přehradě se týká lokalit Rakovec, Kozí Horka, Sokolák, Osada a rokle.

Mgr. Katarína Koleničková, Státní plavební správa


31. 5. 2017

Rakovec

Kozí Horka

Sokolák

Osada

Rokle

Děkuji za zveřejníme v BN i v aktualitách na radničním webu.

Zdraví