Bystrc obdrží tři externí defibrilátory. Budou rozmístěny přímo v ulicích.

Městská část Brno-Bystrc požádala o trvalé umístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED) na třech veřejně přístupných místech. Jako vhodné se jeví lokality s velkou koncentrací lidí a to přestupní uzel u ZOO popř. budova úřadu, obchodní centrum Max Kubíčkova a supermarket Albert na Říčanské ulici.
Přístroje AED jsou využitelné k záchraně lidských životů. Náhlá zástava srdce či fibrilace komor končí smrtí, pokud se srdeční činnost neobnoví. Defibrilátor však dokáže správnou činnost srdce obnovit. Generuje elektrický výboj, který vyvolá u srdce elektrošok, což je jediný způsob, jak přimět srdce k normálnímu chodu. Přístroje AED budou umístěny v označených boxech. Při poskytování první pomoci občan telefonicky kontaktuje záchrannou službu, která ho navede k nejbližšímu boxu. Dále bude postupovat dle instrukcí záchranné služby tak, aby poskytl adekvátní první pomoc. O dalším vývoji našeho záměru umístění boxů s AED vás budeme informovat.

Tomáš Kratochvíl, starosta