V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 17. 7. 2018 od 8:00 do 15:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie v části ulice Nad Dědinou č.o.21 (a sousedící řadové garáže) a části ulice Páteřní č.o.1, 3, 5 a parc. č. 1938.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

27. 6. 2018
Číst dál...

Pokladna a podatelna Finančního úřadu Brno III na Šumavské bude dočasně uzavřena

Oznámení FS

26. 6. 2018 Číst dál...

Oprava termínu společného setkání zájemců o výstavbu garáží na ulici Rerychova

Upozorňujeme bystrcké občany na opravu termínu setkání, které se týká výstavby garáží na ulici Rerychova.
Správný termín je čtvrtek 21. června.

Ekostavby corr

1. 6. 2018

Číst dál...

Rušení telefonních automatů Bystrci

Vážení občané,

rád bych vás touto cestou informoval, že společnost O2 Czech Republic a.s. v rámci akce "Optimalizace 2018" prověřuje využití veřejných telefonních automatů.
Přístroje, které provozuje tato společnost v naší městské části na adresách:
ul. Foltýnova, u č. 1020/2
ul. Fleischnerova, u č. 1164/A
ul. Heyrovského, u č. 605/1
ul. Teyschlova, u č. 1097/28
vykazují dlouhodobě minimální provoz.

Vzhledem k tomu, že jejich další provozování není ekonomicky opodstatněné, budou telefonní automaty zrušeny.
Rušení telefonních automatů bude probíhat během 2. pololetí 2018 v několika etapách (demontáž telefonního automatu a následně zrušení hovorny).

Děkujeme Vám za pochopení,

Tomáš Kratochvíl, starosta

28. 5. 2018 Číst dál...

Přehrada - dopravní omezení 27. května

V neděli 27. května se na Brněnské přehradě uskuteční tradiční triatlonový závod. Dopravní omezení budou stejná jako v předchozích letech. Trasa závodu bude pro automobilovou dopravu uzavřena od 7:00 do 18:00. Jedná se o komunikace Přístavní (od hráze po křižovatku s Obvodovou, včetně této křižovatky), Obvodová, Stará dálnice, Rakovecká (od Obvodové po Starou dálnici) a Hrázní (od hráze po rest. U lva). Podrobná situace je v příloze.

Pěší se na přehradu dostanou, musí však dbát zvýšené pozornosti a pokynů pořadatelů, především při přecházení přes Obvodovou. Číst dál...