V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Státní veterinární správa ruší mimořádná opatření k zamezení šíření ptačí chřipky

Státní veterinární správa z důvodu zlepšení nákazové situace ruší mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky, vydaná 10. ledna 2017. Zrušená mimořádná opatření na celém území republiky zakazovala pořádání akcí, při nichž docházelo k soustředení většího množství drůbeže nebo ptactva na jednom místě.
Od 28. 2. 2017 neeviduje SVS v ČR žádné nové ohnisko ptačí chřipky. Po provedené povinné desinfekci nákazou zasažených chovů a uplynutí legislativou daných lhůt byla již zrušena uzavřená pásma u osmi ohnisek a pro chovatele v těchto oblastech již neplatí mimořádná veterinární opatření. V ochranných pásmech a pásmech dozoru okolo všech zbývajících ohnisek naopak platnost nařízených povinností a omezení v souvislosti s nákazou platí, postupně však bude rušených pásem přibývat. Aktuální stav vydaných a nařízených mimořádných veterinárních opatření lze sledovat na webu SVS www.svscr.cz/narizeni-vydana-svs-v-souvislosti-s-aktualni-nakazou-ptaci-chripky-na-uzemi-cr/. Navzdory lepší nákazové situaci je riziko zavlečení nákazy do chovu stále vysoké. SVS proto opět připomíná chovatelům nutnost dodržovat zásady biologické bezpečnosti.
Aktuální informace o výskytu ptací chripky v CR najdete na stránkách Státní veterinární správy.

Silvie Kocmanová, interní audit

13. 3. 2017 Číst dál...

Ukliďme Česko 2017

Vážení a milí bystrčtí spoluobčané,
chci vás touto cestou informovat o dalším ročníku celorepublikové akce s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko". Jde o úklidovou dobrovolnickou akci probíhající na území celé České republiky s cílem uklidit nepořádek a vzniklé černé skládky. Letos se uskuteční v sobotu 8. dubna. I do letošního ročníku se opět zapojí město Brno a zajistí prostřednictvím městské odpadové firmy SAKO odvoz veškerého nasbíraného nepořádku. Navíc i letos budou zapojeni strážníci městské policie a dva dny před akcí budou hlídky městské policie po celém Brně sbírat injekční stříkačky s cílem ochránit dobrovolníky před poraněním. Dovolte mi, abych touto cestou oslovil vás občany, příspěvkové i zájmové organizace, živnostníky, firmy a v neposlední řadě vedoucí školních a zájmových kolektivů. Na mládež je letošní ročník zaměřen jakožto na cílovou skupinu a jsou pro ni připraveny i soutěže. Zmonitorujte, prosím, své okolí, ať víme o černých skládkách a znečištěných lokalitách.
Zájemci o úklid v Bystrci, kontaktujte, prosím co nejdříve, Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Brno-Bystrc ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a domluvte se na konkrétních lokalitách k úklidu a počtu zapojených osob, abychom dopředu zabezpečili potřebné organizační záležitosti. Nejzazší datum je 28. března, kdy musí městská část Brno-Bystrc na Magistrát města Brna odeslat seznam míst v Bystrci, kde budou odpady shromažďovány vč. zákresu v mapce a počtu dobrovolníků na jednotlivých stanovištích. V případě větších uklizených ploch může být míst k odkládání sesbíraného odpadu více. Dobrovolníkům budou poskytnuty jednorázové rukavice a pytle na odpad. Upřesňující informace budou zveřejněny týden předem.
Více informací naleznete zde: www.uklidmecesko.czwww.bystrc.cz.
Děkuji všem za podněty a ochotu se aktivně angažovat. Budu trochu parafrázovat, a tedy dnes se neptejte, co udělá radnice pro vás, ale co můžete Vy udělat pro své okolí v Bystrci.
Samozřejmě stojím o to, aby naše okolí bylo čisté, a proto jsem se rozhodl, že se akce také zúčastním.

Tomáš Kratochvíl
, starosta

9. 3. 2017
Číst dál...

Upozornění na změnu svozových dní směsného komunálního odpadu

Od 1. 4. 2017 bude v některých lokalitách směsný komunální odpad z černých popelnic nově svážet městská společnost SAKO Brno, a.s. Ve vybraných oblastech proto bude měněn svozový den. Informaci o konkrétním svozovém dni naleznou občané, kterých se změna týká, v průběhu března v domovních schránkách. Více informací na www.sako.cz nebo na telefonním čísle 548 138 315.

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace,
SAKO Brno, a.s.


Změna svozových dní Brno-Bystrc
Ulice Nový svozový den od 1.4.2017
Adamcova ČTVRTEK
Bystrc* STŘEDA 
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK
Černého PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Ečerova ÚTERÝ, PÁTEK
Filipova PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Fleischnerova ÚTERÝ, PÁTEK
Foltýnova ÚTERÝ, PÁTEK
Heyrovského* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Hvozdecká ÚTERÝ, PÁTEK
Chudčická ÚTERÝ, PÁTEK
Chvalovka ÚTERÝ, PÁTEK
Jakuba Obrovského STŘEDA 
Joukalova STŘEDA 
K dálnici STŘEDA 
Kachlíkova* STŘEDA 
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Kamechy* ČTVRTEK
ÚTERÝ, PÁTEK
Kavčí ÚTERÝ, PÁTEK
Komínská STŘEDA 
Kozí Horka STŘEDA 
Krajní STŘEDA 
Křepelčí ÚTERÝ, PÁTEK
Kubíčkova ÚTERÝ, PÁTEK
Kuršova ÚTERÝ, PÁTEK
Laštůvkova* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Lýskova* ČTVRTEK
ÚTERÝ, PÁTEK
Markůvky PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Místní ČTVRTEK
Na zeliskách STŘEDA 
Nad dědinou ČTVRTEK
Nad kašnou STŘEDA 
Nad Přehradou ČTVRTEK
nám. 28. dubna STŘEDA 
Obvodová STŘEDA 
Ondrouškova ÚTERÝ, PÁTEK
Opálkova* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Páteřní ČTVRTEK
Píškova* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Pod Horkou STŘEDA 
Pod Komorou ČTVRTEK
Pod Mniší horou STŘEDA 
Přeh. Jelenice STŘEDA 
Přeh. Ruda STŘEDA 
Přeh. za rest. U Lva ČTVRTEK
Přírodní ÚTERÝ, PÁTEK
Přístavní STŘEDA 
Rakovec STŘEDA 
Rakovecká STŘEDA 
Rerychova ÚTERÝ, PÁTEK
Říčanská ÚTERÝ, PÁTEK
Šemberova ČTVRTEK
Štouračova* ČTVRTEK
ÚTERÝ, PÁTEK
Teyschlova ÚTERÝ, PÁTEK
U Křivé borovice ČTVRTEK
U sokolovny STŘEDA 
U zoologické zahrady STŘEDA 
Údolí oddechu STŘEDA 
Valouškova PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Vejrostova PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Větrná* STŘEDA 
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Vlaštovčí PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Vondrákova* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Vrbovecká ČTVRTEK
Výhon STŘEDA 
Wollmanova* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Žabí ÚTERÝ, PÁTEK
Živného STŘEDA 
*Pokud je u ulice uveden nový svozový den na více řádcích, znamená to, že některé odpadové nádoby na dané ulici jsou vyváženy v den uvedený na jednom řádku, některé v den uváděný na dalšm atd.  SAKO

8. 3. 2017 Číst dál...

Ukliďme Česko

Statutární město Brno se i letos oficiálně zapojilo do celorepublikové akce „Ukliďme Česko", která se uskuteční v sobotu 8. dubna.
Bližší informace o akci jsou k dispozici na www.uklidmecesko.cz. V případě zájmu o zapojení do místní úklidové akce je nutné, aby místní organizátoři či dobrovolníci kontaktovali Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Brno-Bystrc ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a domluvili se na konkrétních lokalitách k úklidu a počtu zapojených osob.

V termínu do 28. března musí městská část Brno-Bystrc na Magistrát města Brna odeslat seznam míst, kde budou odpady shromažďovány vč. zákresu v mapce a počtu dobrovolníků na jednotlivých stanovištích. V případě větších uklizených ploch může být míst k odkládání sesbíraného odpadu více.
Pro dobrovolníky budou zajištěny pracovní rukavice a pytle:
- na ÚMČ budou rozváženy v termínu 3 - 5. dubna
- k vyzvednutí budou od 6. dubna na úřadě příslušné MČ
- úklid stanovišť následující pracovní týden

Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí


Dne 6. 3. 2017


Číst dál...

Odvolání smogové situace

Díky příznivým rozptylovým podmínkám byla 16.2.2017 v 8:26 hodin odvolána smogová situace pro území Aglomerace Brno.
Na stanicích imisního monitoringu v aglomeraci Brno spadajících do smogového regulačního systému, došlo k výraznému poklesu 12 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 (polétavý prach).
Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz, popř. telefonním čísle 541 421 011 nebo na teletextu České televize (str. 180)

  Číst dál...