V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Smogová situace

Pro území aglomerace Brno byla VYHLÁŠENA SMOGOVÁ SITUACE v pátek 20. 1. 2017 v 0:32 hod z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.

Informace pro veřejnost:
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ Číst dál...

Mráz a sníh komplikuje popelářům práci

V zimních obdobích se často stává, že přimrzají víka někdy i celé odpadové nádoby k zemi a díky tomu se zpožďuje svoz odpadu. "Někdy silničáři při čištění komunikací vyhrnou hromady mokrého sněhu na stanoviště kontejnerů, ty pak ve sněhu zamrznou a naši zaměstnanci je musejí vysekávat, aby mohli odpad vyvést. Doba vyvážení popelnic se tak značně prodlužuje, proto žádáme občany o shovívavost, " uvedl mluvčí společnosti SAKO Martin Drozd
Potíž také nastává, když lidé vyhazují do popelnice mokré nebo vlhké věci. Ty potom zamrznou a odpadová nádoba nejde vysypat. „Někdy lidé nechávají popelnice otevřené, případně odloží větší krabice vedle barevných kontejnerů. Nejenže tento materiál zmrzne a špatně se s ním manipuluje, navíc se navlhnutím znehodnocuje a není potom k recyklaci vhodný," doplnil Drozd.
 
SAKO Brno je akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je statutární město Brno. Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství a disponuje moderním vozovým parkem s 59 specializovanými vozidly. Společnost SAKO zajišťuje na území města Brna svoz z téměř 60 tisíc nádob na směsný komunální i separovaný odpad.
Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s.
Číst dál...

Dočasné umístění dřevěných laviček na obnažené dno Brněnské přehrady

Vyjádření správce povodí Moravy a správce vodní nádrže Brno k umístění laviček na obnažené dno Brněnské přehrady.

V Brně 11.1.2017 Číst dál...

Havárie vody v Bystrci - Ondráčkova 38, Laštůvkova 31

vodarny

Infolinka vodohospodářský dispečink: 840 177 177.

Průběžné informace ze stránek Brněnských vodáren a kanalizací zde.

Tomáš Kratochvíl, starosta

11.1.2017 Číst dál...

Změna termínu uzavírky hráze

Únorová uzavírka hráze, původně avizovaná v termínu od 30. 1. do 27. 2. 2017, byla po jednání s realizační firmou posununa na nový termín od 12. 2. do 12. 3. 2017.

Jaroslav Mráz, odbor dopravy
Číst dál...