V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Zápis dětí do mateřských škol

banner zms low

V průběhu měsíců února a března proběhne v naší městské části přijímací řízení do MŠ s využitím elektronické podpory zápisu. Podrobnosti o školkách najdete zde. Stěžejní kritéria: věk dítěte, trvalý pobyt, délka docházky do MŠ, zůstávají nezměněna. Vlastní přijímací řízení proběhne ve třech fázích.

1. Vydávání přihlášek 3. - 28. února 2013
(informace naleznete i na webových stránkách našich MŠ)
– Po vygenerování přihlášky na adrese: www.zapisdoms.brno.cz získá zákonný zástupce jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
– Pokud nemá přístup k internetu a chce přihlášku získat na MŠ, sleduje zákonný zástupce aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
– Přihlášku lze rovněž získat na OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103
– Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musí znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

2. Sběr přihlášek 4. a 5. března 2013
probíhá v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách.
– Na adrese: www.zapisdoms.brno.cz budou zveřejněny informace o počtech volných míst na MŠ.
– Odpovědnému pracovníkovi MŠ je třeba předložit řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)
– Dítě může zákonný zástupce přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

3. Vlastní přijímací řízení od 11. března 2013
– Od tohoto data očekávají zákonní zástupci informaci o přijetí/nepřijetí svého dítěte do MŠ.
– Odpovědný pracovník MŠ je kontaktuje jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
o telefonicky
o prostřednictvím sms
o e-mailem
o doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
– Po celou dobu této fáze mohou zákonní zástupci na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení svého dítěte. Sami takto aktivně sledují, zda se hranice neposunula tak, že dítě bude přijato.

Podrobnější informace k celému přijímacímu řízení jsou k dispozici na www.zapisdoms.brno.cz.

Pro lepšení informovanost a větší osvětu mezi rodiči je na MŠ „Kapesní průvodce přijímacím řízením do mateřské školy", který je k dispozici zdarma.Vlastní přijímací řízení proběhne ve třech fázích.

1. Vydávání přihlášek  3. - 28. února 2013

 (informace naleznete i na webových stránkách našich MŠ)

        Po vygenerování přihlášky na adrese: www.zapisdoms.brno.cz získá zákonný zástupce jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

        Pokud nemá přístup k internetu a chce přihlášku získat na MŠ, sleduje zákonný zástupce aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

        Přihlášku lze rovněž získat na OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103

        Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musí znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

 

2. Sběr přihlášek 4. a 5. března 2013         

probíhá v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách.

        Na adrese: www.zapisdoms.brno.cz budou zveřejněny informace o počtech volných míst na MŠ.

        Odpovědnému pracovníkovi MŠ je třeba předložit řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

        Dítě může zákonný zástupce přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

 

3. Vlastní přijímací řízení od 11. března 2013        

        Od tohoto data očekávají zákonní zástupci informaci o přijetí/nepřijetí svého dítěte do MŠ.

        Odpovědný pracovník MŠ je kontaktuje jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

o       telefonicky

o       prostřednictvím sms

o       e-mailem

o       doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

        Po celou dobu této fáze mohou zákonní zástupci na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení svého dítěte. Sami takto aktivně sledují, zda se hranice neposunula tak, že dítě bude přijato.

 

Podrobnější informace k celému přijímacímu řízení jsou k dispozici na www.zapisdoms.brno.cz.

 

Pro lepšení informovanost a větší osvětu mezi rodiči je  na MŠ  „Kapesní průvodce  přijímacím řízením do mateřské školy“, který je k dispozici zdarma.

 

 

Euroklíč v Jihomoravském kraji

Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Jubilejní svatby

Jubilejní svatby

MČ Brno-Bystrc organizuje pro své občany obřady jubilejních svateb

· Zlatých – 50 let společného života
· Diamantových – 60 let společného života
· Platinových – 70 let společného života

na základě podané žádosti. Formulář žádosti je k dispozici zde, nebo na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno.

Bližší informace na tel. č. 546 125 178, 546 125 170.

Odvolání smogové situace

Vydáno: sobota 26.01.2013, 09:58 SEČ (08:58 UTC) Pro území: Aglomerace Brno
SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných
částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.
Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Brno/Ivana Záluská

Smogová situace - vyhlášení pro Aglomeraci Brno 25.1.2013

25. 1. 2013, v 06.17 hod, byla pro území Aglomerace Brno (totožné s územím statutárního města Brna) vyhlášena smogová situace pro polétavý prach - PM10. Platnost tohoto vyhlášení je až do doby odvolání tohoto stavu.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
§ 10 odst. 1
Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění .... částicemi PM10 ..... překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze.
§ 10 odst. 2
Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odst. 3.