V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Tramvaje č. 3, 5 a 9 jezdí po dobu oprav na ulici M.Horákové přes ulici Cejl

V pátek 29.3.2013 v 1:55 byla v křižovatce ulic Merhautova a Slepá zjištěna kaverna pod vozovkou a tramvajovou tratí z důvodu havárie zařízení BVK.

Z toho důvodu byla zahájena mimořádná výluka pro tramvaje od dnešních prvních ranních výjezdů: tramvaje, které normálně jedou přes Milady Horákové a Merhautovu, tedy linky 3, 5 a 9, jezdí obousměrným odklonem ulicí Cejl. Náhradní autobusová doprava odváží cestující z České k Dětské nemocnici, kde dispečeři řídí přestup na tramvaje. Autobusy jedoucí z České jsou zcela vytížené, zpět už nejezdí tak plné.

Informace jsou posílány na světelné informační panely na přestupních uzlech (Česká, Hl. nádraží, Stará osada).

Podle prvních odhadů potrvají opravy až 14 dní, ale reálná situace může být jiná. Podle toho, jak se situace přes den vyvine, bude upřesněno trasování nočních linek 92 a 93.


Děkuji za pochopení a spolupráci

Linda Škrancová
tisková mluvčí
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151, 656 46 Brno
Pracoviště Novobranská 18
Tel.: 543 174 119
603 881 018

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dpmb.cz
www.facebook.com/DopravniPodnikMestaBrna

Upozornění - ztráta...

Touto cestou děkuje občanka Bystrce M. Vaňurová třem ženám a mladému muži, kteří ochotně pomohli vytlačit auto v odbočce z Odbojářské na Filipovu ve sněhové kalamitě dne 18. 3. 2013. Jejich pomoci si paní velice váží, neboť několik kolemjdoucích mužů na prosbu o pomoc nereagovalo nebo ji odmítlo.

Čepice, která zůstala na autě, je k vyzvednutí na služebně Městské policie,
nám. 28. dubna 61 v Brně-Bystrci.


 

Blokové čištění 2013

termíny blokového čištění v roce 2013

Místní poplatek za komunální odpad

Dovolujeme si připomenout, že se blíží splatnost místního poplatku za komunální odpad, která je 31.5.2013.
Stejně jako předchozí roky jsou od 1.3.2013 do 31.5.2013 otevřeny pokladny na Malinovského náměstí 3, a nadále zůstávají v provozu celoroční pokladny na ulici Šumavská 33.

Poplatek můžete uhradit:

1. v hotovosti na pokladnách v přízemí na Malinovského náměstí 3 a na Šumavské 33, 9. patro, budova A;
dodržujte, prosíme, pokladní hodiny!
po: 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00
út: 8,00-12,00 a 13,00-14,30
st: 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00
čt: 8,00-12,00 a 13,00-14,00
pá: 8,00-12,00
2. poštovní poukázkou (variabilní symbol je rodné číslo poplatníka), která je k dispozici na všech úřadech městských částí, jakož i na kontaktních místech magistrátu města Brna
3. bezhotovostně na č. účtu: 156304/5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, v případě úhrady poplatku za nemovitost uveďte také specifický symbol 123. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME

Poplatek činí v letošním roce 675,-Kč na poplatníka a rok.

Poplatníkem je:

1) každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně,
2) cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie,
3) fyzická osoba-vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba,
4) fyzická osoba s pobytem mimo Brno, která na území Brna vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci.

Poplatníci pod body 2-4 mají ohlašovací povinnost.

Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně, vlastnictví bytu splňujícího podmínky vzniku poplatkové povinnosti pro svého vlastníka).
Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti, atd.) najdete na www.brno.cz/odpady, nebo na tel. 542 174 301-26.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.brno.cz/odpady

Veřejné projednávání, Společenské centrum 20. března 2013 v 17:00

Územní studie Bystrc II – západ 

Na základě žádosti MČ Brno-Bystrc na koncepční řešení pořídil Odbor územního plánování a rozvoje Územní studii „Bystrc II – západní část“.  Navrhuje řešení dopravní obsluhy území západně od nové tramvajové trati a urbanizaci navazujícího území v oblasti tzv. Horního náměstí (4 varianty), ulice Kuršovy a okolí.

Účelem této územní studie je prověření jednotlivých záměrů v řešeném území a to ve vzájemných urbanistických a technických souvislostech včetně analýzy současného funkčního a provozně prostorového uspořádání. Po prověření jednotlivých záměrů je cílem územní studie navržení optimálního funkčního a prostorově provozního uspořádání území.

Jedná se především o prověření záměru a navržení:

-       prodloužení tramvajové trati do obytného souboru Kamechy
-       navržení nového dopravního systému řešeného území
-       prověření záměru situování obchodní jednotky při ul. Kuršové
-       prověření záměru provozně prostorového a funkčního uspořádání tzv. „Horního náměstí“
-       případného nového situování obchodní jednotky v území

Návrh bude podkladem pro objednatele a MČ Brno - Bystrc pro projednání s orgány státní správy, občanskými sdruženími a občany městské části.

Studie je zveřejněna na našich webových stránkách www.bysrtrc.cz zde. 

Řešení prostoru před OC Albert Ečerova.

V rámci řešení prostoru před OC Albert na ul. Ečerova vyvolala MČ Brno-Bystrc jednání s majitelem stánku s nonstop provozem. Z těchto jednání vzešel návrh na úpravu lokality před OC Albert, který se týká především:

-       odstranění stánku s nonstop provozem
-       rozšíření parkovacích ploch před OC Albert
-       zprůjezdnění parkovacích ploch
-       odstranění nevyužívaných přístřešků tržnice
-       rozšíření obchodu domácích potřeb

Úprava lokality pomůže s řešením hluku a pořádku v oblasti a částečně odlehčí dopravnímu zatížení ul. Ečerovy spojenému s parkováním návštěvníků obchodního centra.