V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Na Den dětí vodní lyžování a wakeboarding ZDARMA!

Provozovatel vleku na vodní lyžování a wakeboarding CITY WAKE Brno firma CITY SPORTS s.r.o. si dovoluje pozvat všechny děti vyzkoušet nové vodní sporty ZDARMA.
Tato akce platí dne 1. června a vztahuje se na vodní lyžování a wakeboarding včetně půjčení vybavení a instruktora. Akce platí pro všechny děti do patnácti let v doprovodu rodičů nebo starších sourozenců. Neváhejte!
Více informací zde.

CITYWAKE

Pavel Trčala, CITY WAKE


30. 5. 2017 Číst dál...

Dopravní omezení na Brněnské přehradě ve dnech 26.-27.5.2017

V sobotu 27. května se bude na Brněnské přehradě konat běžecký závod Run Tour 2017, který s sebou přinese následující dopravní omezení:
- 26. 5. budou uzavřeny ul. Přístavní (od hotelu Santon po hráz), ul. Hrázní (od hráze po rest. U Šuláka) a komunikace okolo vody (od budovy hasičů po křižovatku s Hrázní).
- 26.-27. 5. bude uzavřeno parkoviště pod hotelem Santon.

Děkujeme za pochopení.


Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
22. 5. 2017 Číst dál...

Údržba chodníku na ulici Wollmanova

Podle informace, kterou poskytl vedoucí oddělení techniků Ing. Martin Smejkal, budou pracovníci Brněnských komunikací a.s. od dnešního dne do středy 31. 5. provádět údržbu chodníku na ulici Wollmanova, a to v úseku od č. 1 po č. 7. Jedná se o odstranění nášlapné vrstvy MA (litého asfaltu) a zalití novou vrstvou MA 3cm.

Yveta Bičanová, odbor dopravy

16. 5. 2017 Číst dál...

Oprava komunikace Vejrostova

Ve dnech 9. 5. - 2. 6. 2017 budou Brněnské komunikace provádět opravu místní komunikace Vejrostova, 250m úsek u křižovatky s ul. Říčanskou. Oprava bude spočívat ve vyfrézování stávajícího povrchu a pokládce povrchu nového a vyžádá si dopravní omezení. Viz přiložená situace.

Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy


5. 5. 2017 Číst dál...

Poplatek za komunální odpad v roce 2017

Sazba poplatku, úlevy, osvobození, ohlašovací povinnost zůstávají stejné jako v roce 2016.
SKUPINY POPLATNÍKŮ:
a) fyzické osoby, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt,
b) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,
c) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,
d) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
e) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

SAZBA POPLATKU ZÁKLADNÍ: 670 Kč za poplatníka a kalendářní rok 2017

SAZBA POPLATKU SNÍŽENÁ: 500 Kč za rok 2017
• za dítě, které v roce 2017 nedosáhne věku 4 let
• za seniora, který v roce 2017 dovrší 70 a více let věku
Číslo účtu: 111 220 022 / 0800, Čs. Spořitelna a.s., variabilní symbol zůstává rodné číslo poplatníka.

Splatnost poplatku pro letošní rok je stanovena opětovně na nejzazší datum 31. května 2017. Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti. Platit poplatek lze:
• Bezhotovostním převodem
• Pokladnou
• Poštovní poukázkou

Úhrada poplatku POKLADNOU je určena primárně pro poplatníky, kteří nemají běžný účet! Pokladna na Malinovského náměstí 3 je otevřena do konce května, pokladna na ul. Šumavská 33, budova A, (9. patro) celoročně. Při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádíte poplatek.
Pokladní hodiny:
Po: 8.00 – 12.00
Út: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30
St: 8.00 – 12.00
Čt: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
Pá: 8.00 – 12.00

Další podrobné informace naleznete na www.brno.cz/odpady. Případné dotazy je možné poslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Miroslav Klimeš, místostarosta

2. 5. 2017 Číst dál...