V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Přijímací řízení do nové MŠ

Důležitá upozornění ohledně zápisu dětí do MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace na ulici Říčanská, která zahájí provoz v podzimních měsících roku 2017:
sledujte webové stránky s informacemi o zápisu od 1.8.2017 na www.mskamechy.webnode.cz/prijimaci-rizeni/zapis-do-ms/

Hana Ondráčková, ředitelka MŠ Kavčí 3 Číst dál...

Hlasujte pro bystrckou studánku Vrbovec

Vážení obyvatelé Bystrce,

rád bych Vás informoval o projektu „Živé studánky", který si klade za cíl pomoci při postupné obnově a rekonstrukci studánek. Také studánka Vrbovec v bystrckém Údolí oddechu byla zařazena do tohoto celostátního projektu.
Projekt podporuje a financuje česká značka balených pramenitých vod Toma. V letošním roce byly v šesti krajích Česka vytipovány ve spolupráci s odborníky z Českého svazu ochránců přírody vždy tři studánky vhodné k renovaci. Ze tří studánek v každém kraji vybere veřejnost hlasováním na stránkách www.zivestudanky.cz jednu vítěznou studánku, která se následně dočká odborné renovace. Hlasování začalo poslední květnový den, který je každoročně věnován starodávné tradici otvírání studánek a hlasovat bude možné do konce července.
Nyní se snažím, aby o projektu vědělo co nejvíce lidí. Chtěl bych vás tedy vyzvat ke hlasování a k informování vašeho okolí. Navíc hlas těch, kteří připojí i fotografii se studánkou, bude mít 10násobnou váhu. V roce 2015 jsme společně takto v Bystrci vyhráli Rákosníčkovo hřiště, tento rok můžeme uspět také.
Informace o probíhajícím hlasování najdete na stránkách www.zivestudanky.cz.
Všem hlasujícím velmi děkuji.

Tomáš Kratochvíl, starosta

26. 6. 2017 Číst dál...

5. ročník steetballového turnaje pro mládež

BBK corr

Trénujeme a děláme nábory od září, vždy v pondělí, středu a čtvrtek,
od 17 do 19.30 hod. na gymnáziu Vejrostova 2. Hlásit se mohou kluci a holky (mladší ročníky) narození mezi lety 2000 až 2009.


Ivo Veselý, předseda spolku
Basketbalový brněnský klub z.s.

22. 6. 2017
Číst dál...

Volné místo na pozici "pracovník v sociálních službách"

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní pozice dle organizační struktury
(zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit)

pracovník v sociálních službách
dle § 116 zák. č. 108/2006 Sb.,

prac. poměr na dobu neurčitou, nástup během července a srpna 2017 (s ohledem na čerpání plánovaných dovolených odpovědných zaměstnanců) jeden prac. úvazek 40 hod./týden a jeden prac. úvazek 35 hod./týden, platové zařazení obou prac. pozic ve tř. 5 - dle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 222/2010 Sb. (tzn. po tříměsíčním zapracování plat 17.000 - 20.000 Kč).

POŽADAVKY
Odborná způsobilost dle §116 odst. 5 zák. č. 108/2006 Sb.:
střední vzdělání s výučním listem a akreditovaný kvalifikační kurz
nebo střední odborné vzdělání se zaměřením na sociální péči v oboru pečovatelská činnost, ošetřovatelství, péče o nemocné
Zkušenosti z oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany
• Další schopnosti a dovednosti
- sociální cítění
- vztah ke starším a zdravotně postiženým lidem
- empatie
- zvládání aktivizačních technik v práci se seniory výhodou

Doložení předpokladů a požadavků
bezúhonnost: originál výpisu z rejstříku trestů – ne starším tří měsíců (bude nutno předložit nejpozději u ústního pohovoru)
odborná způsobilost: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; v případech, kdy vzdělání nepokrývá odbornou způsobilost, i doklad o způsobilosti dle výše uvedených požadavků na vzdělání, tj. např. doklad o absolvování příslušného akreditovaného kvalifikačního kurzu (nutno doložit k přihlášce, nebo přiložit doklad o zařazení do kvalifikačního kurzu s termínem dokončení nejpozději do 7/2017)
plná svéprávnost: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
zkušenosti a schopnosti: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
zdravotní způsobilost: osvědčí lékař pracovně lékařské péče (před nástupem)

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku doplněnou strukturovaným životopisem a přílohami osvědčujícími požadavky a předpoklady předejte na podatelně úřadu nebo zašlete nejpozději do 25. 6. 2017 (razítko pošty) v obálce označené „výběrové řízení OPS" na adresu:
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
nám. 28. dubna 60
635 00 Brno

Bližší informace na tel. 775 382 975.


RNDr. Jiří Kroupa, tajemník
20. 6. 2017 Číst dál...

Farmářské trhy v neděli 25. 6. se ruší

Z důvodu akce VIII. Letní olympiády dětí a mládeže se v neděli 25. června u Hotelu Santon mimořádně nebudou konat tradiční farmářské trhy.
Omlouváme se všem našim zákazníkům a doufáme, že nás navštíví na dvou letních trzích, kterým budou patřit nedělní dopoledne 9. července a 27. srpna, opět v čase od 8 do 12 hodin.

Romana Dvořáčková, organizátorka trhů

19. 6. 2017 Číst dál...