V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

5. ročník steetballového turnaje pro mládež

BBK corr

Trénujeme a děláme nábory od září, vždy v pondělí, středu a čtvrtek,
od 17 do 19.30 hod. na gymnáziu Vejrostova 2. Hlásit se mohou kluci a holky (mladší ročníky) narození mezi lety 2000 až 2009.


Ivo Veselý, předseda spolku
Basketbalový brněnský klub z.s.

22. 6. 2017
Volné místo na pozici "pracovník v sociálních službách"

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní pozice dle organizační struktury
(zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit)

pracovník v sociálních službách
dle § 116 zák. č. 108/2006 Sb.,

prac. poměr na dobu neurčitou, nástup během července a srpna 2017 (s ohledem na čerpání plánovaných dovolených odpovědných zaměstnanců) jeden prac. úvazek 40 hod./týden a jeden prac. úvazek 35 hod./týden, platové zařazení obou prac. pozic ve tř. 5 - dle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 222/2010 Sb. (tzn. po tříměsíčním zapracování plat 17.000 - 20.000 Kč).

POŽADAVKY
Odborná způsobilost dle §116 odst. 5 zák. č. 108/2006 Sb.:
střední vzdělání s výučním listem a akreditovaný kvalifikační kurz
nebo střední odborné vzdělání se zaměřením na sociální péči v oboru pečovatelská činnost, ošetřovatelství, péče o nemocné
Zkušenosti z oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany
• Další schopnosti a dovednosti
- sociální cítění
- vztah ke starším a zdravotně postiženým lidem
- empatie
- zvládání aktivizačních technik v práci se seniory výhodou

Doložení předpokladů a požadavků
bezúhonnost: originál výpisu z rejstříku trestů – ne starším tří měsíců (bude nutno předložit nejpozději u ústního pohovoru)
odborná způsobilost: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; v případech, kdy vzdělání nepokrývá odbornou způsobilost, i doklad o způsobilosti dle výše uvedených požadavků na vzdělání, tj. např. doklad o absolvování příslušného akreditovaného kvalifikačního kurzu (nutno doložit k přihlášce, nebo přiložit doklad o zařazení do kvalifikačního kurzu s termínem dokončení nejpozději do 7/2017)
plná svéprávnost: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
zkušenosti a schopnosti: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
zdravotní způsobilost: osvědčí lékař pracovně lékařské péče (před nástupem)

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku doplněnou strukturovaným životopisem a přílohami osvědčujícími požadavky a předpoklady předejte na podatelně úřadu nebo zašlete nejpozději do 25. 6. 2017 (razítko pošty) v obálce označené „výběrové řízení OPS" na adresu:
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
nám. 28. dubna 60
635 00 Brno

Bližší informace na tel. 775 382 975.


RNDr. Jiří Kroupa, tajemník
20. 6. 2017

Farmářské trhy v neděli 25. 6. se ruší

Z důvodu akce VIII. Letní olympiády dětí a mládeže se v neděli 25. června u Hotelu Santon mimořádně nebudou konat tradiční farmářské trhy.
Omlouváme se všem našim zákazníkům a doufáme, že nás navštíví na dvou letních trzích, kterým budou patřit nedělní dopoledne 9. července a 27. srpna, opět v čase od 8 do 12 hodin.

Romana Dvořáčková, organizátorka trhů

19. 6. 2017

Dopravní omezení na Brněnské přehradě ve dnech 24.-25. 6.

V neděli 25. června se bude na Brněnské přehradě konat triatlonový závod, který s sebou přinese následující dopravní omezení, která jsou shodná s předchozími lety:

- 25. 6. (7-18 hod.) budou uzavřeny ul. Přístavní (úsek hráz – Obvodová), ul. Obvodová (úsek Přístavní – Rakovecká), ul. Rakovecká (úsek Obvodová – Stará dálnice), ul. Stará dálnice (úsek Rakovecká – křiž. na Kohoutovice)

- 24.-25. 6. bude uzavřeno parkoviště pod hotelem Santon.

Děkujeme za pochopení.

Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

19. 6. 2017

Tour de Veveří – honba za pokladem

Svazek obcí Panství hradu Veveří pořádá cykloturistickou akci pro děti i dospělé

Tour de Veveří – honba za pokladem
v neděli 25. června 2017 od 10.00 do 17.30 h (Hvozdec 11.00 – 18.00 h)

Cykloturistická akce provází turisty/cyklisty po všech členských obcích Svazku obcí Panství hradu Veveří. Celkovou trasu lze na kole projet za cca 6 hodin v klidném tempu (45 ‒ 55 km).
PRAVIDLA:

V každé ze šesti obcí, u hradu Veveří a u Prádelny pod hradem, bude stanoviště, na kterém obdržíte kartu s mapou s doporučenou trasou a s vyznačením stanovišť. Do karty budete dostávat razítko za splněný úkol na daném stanovišti. Jednotlivé úkoly jsou spojeny s místní kulturní památkou/zajímavostí. Nezáleží na pořadí navštívených obcí (trasu si můžete naplánovat individuálně). Pevně stanoven je jen CÍL ‒ Hvozdec. Zde, po předložení karty s razítky, obdržíte GPS kód na geocash (nebo psaný návod) a vydáte se hledat jednu z pěti schránek s odměnou za splněné úkoly. Připraveny budou i speciální schránky pro děti. Minimální počet razítek z navštívených obcí jsou tři; za plný počet razítek získáte zvláštní odměnu.

STANOVIŠTĚ:
Chudčice – před kulturním domem
Javůrek – na návsi u kapličky
Rozdrojovice – před obecním úřadem
Říčany – u základní školy
Veverské Knínice – před obecním úřadem (autobusová čekárna)
Hvozdec – u obecního úřadu (dvůr hvozdecké hospody)
Hrad Veveří – u horní (západní) brány
Prádelna hradu Veveří – pod hradem Veveří, za potokem

Více na www.svazekveveri.cz.

cykloveveri

7. 6. 2017