V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

ŘÍČANSKÁ TOUR - XI. ročník cyklistického XCM závodu

V neděli 10. září od 9 hodin se v areálu koupaliště v Říčanech koná XI. ročník cyklistického závodu Říčanská tour. 

Pro sváteční jezdce je připravena kategorie TURISTA, kde stačí odjet jen jedno kolo o délce 22 km. Připravili jsme také nové kategorie pro mládež, mohou se přihlásit žáci už od 11 let.

Přihlášení:

Přihlašujte se prosím na adrese:
 www.ricanska-tour.cz/registrace. 

Startovné:
- přihlášení předem + platba předem: 150 Kč
 (nejpozději do 6. 9. včetně platby!) 
- přihlášení předem
 (nejpozději do 9. 9. do 12 hod.) + platba v den závodu: 200 Kč
- přihlášení na místě v den závodu: 250 Kč
- žáci do 14 let zdarma
 

Platba startovného:
Případnou platbu předem uhraďte bezhotovostním převodem na bankovní účet u České spořitelny č. 2842323083/0800.
 Jako variabilní symbol uveďte přidělené startovní číslo.

Ceny:
- Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží poháry.
- Pro nejlepšího
 "Říčaňáka" je připraven pohár starosty obce.
- Pro děti s doprovodem rodičů připraveny malé odměny.

Ostatní:
Povinná přilba, start na vlastní nebezpečí!

Přijďte si zasportovat nebo podpořit ty nejlepší jezdce z našeho kraje. Více na
www.ricanska-tour.cz.


Ing. Jan Studený, pořadatel
tel. č.: 776 027 362
e-mail: janstudeny​@​gmail.com


5. 9. 2017

TOUR-plakát 2017

Úprava křižovatky Stará dálnice - Žebětínská

Ve dnech 11.9.-8.10.2017 bude probíhat přestavba této křižovatky na světelně řízenou. Úprava bude probíhat ve třech etapách a v té souvislosti dojde k určitým dopravním omezením. Průjezdnost směrem do Bystrce však zůstane po celou dobu zachována.

Jaroslav Petr, 1. místostarosta

Omezení provozu pobočky pošty na ulici Kubíčkova

Podle informací České pošty, s. p. informuji občany Bystrce, že z technických důvodů (přehrání operačního systému České pošty, s. p.) dojde dne 17. 8. v dopoledních hodinách k uzavření pobočky pošty 635 00 Brno 35, Kubíčkova 1115/8 v Brně-Bystrci.
Ihned po zprovoznění systému bude pobočka veřejnosti opět otevřena.
Děkuji všem za pochopení.

Tomáš Kratochvíl, starosta

8. 8. 2017

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2017 ze dne 22. srpna 2017 O odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Podle ust. ČI. 2 odst, 1 pism. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje Č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru odvolává hejtman Jihomoravského kraje pro celé území Jihomoravského kraje DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU vyhlášenou Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje Číslo 1/2017 ze dne 18. července 2017.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti v 14,00 hodin dne 22. srpna 2017.

Hejtman JmK Bohumil Šimek vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí pro celé území Jihomoravského kraje do odvolání

Rád bych vás informoval, že na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, který eviduje nárůst počtu požárů na území celého kraje, vyhlašuje hejtman JmK JUDr. Bohumil Šimek od úterý 18. července 2017 až do odvolání dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvodem je současná meteorologická situace s nedostatkem dešťových srážek.

Podmínky požární bezpečnosti
1. V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň (týká se i zřízených veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě);
b) kouřit;
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

2. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
a) lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m;
b) suché travní porosty;
c) plochy zemědělských kultur.

S kompletním zněním Rozhodnutí hejtmana JmK se můžete seznámit zde.

Tomáš Kratochvíl, starosta

19. 7. 2017