V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Mimořádná porada ve věci nedostatečné zimní údržby komunikací

Dne 23. ledna jsem svolal mimořádnou poradu ve věci nedostatečné zimní údržby komunikací. Přítomni byli všichni zástupci dodavatelských firem a jednání řídil na můj návrh přímo pan starosta. Bylo konstatováno, že v případě neřešení stávajících problémů bude přikročeno k zásadním finančním sankcím a posléze možná i k okamžitému vypovězení smluv. Navrhujeme, aby do vozidel údržby byly nainstalovány GPS komunikátory tak, aby se pohyb a frekvence vozidel na udržovaných komunikací dala operativně zobrazit na monitoru počítače umístěného v kanceláři MČ a posléze i na webu MČ. O realizace tohoto opatření jsem ve středu 24. ledna jednal společně s panem starostou i s náměstkem primátora panem Kacerem, který přislíbil součinnost. Tento model nabízíme i jiným MČ. Naše kontrola bude velmi přísná a děkujeme občanům za kritické připomínky a vytipování krizových lokalit.
 
Jaroslav Petr, místostarosta

25. 1. 2018

1. brněnské Dny dětské onkologie

Udělejte dobrý skutek, myslete na druhé a přijďteve dnech 16. - 18. února podpořit onkologicky nemocné děti na I. ročník Dnů dětské onkologie v Brně. Vzdělávání i zábava nejen pro malé pacienty, to jsou letošní první Dny dětské onkologie v Brně, které proběhnou v centru města Brna i v prostorách Fakultní nemocnice Brno, Hvězdárny a planetária Brno a Knihovny Jiřího Mahena v Brně za přispění Sun Drive Communications.
Po celý únor bude v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Avion Shopping Park připravena výstava. V pátek je naplánována tisková konference. Dále se můžete těšit na osvětovou kampaň, která bude probíhat v centru města. Na náměstí Svobody bude infostánek, kde bude možné získat zlatou stužku. Pro příchozí budou připraveny bližší informace a příjemnou atmosféru se postará Hitrádio.
V sobotu roztančíme ve 14h Svoboďák s Flash mob a doktory z Dětské nemocnice FNB, dále se budete moci zeptat přímo lékařů. Pro příchozí budou připraveny soutěže, malování na obličej, soutěž „varlat", chillout zóna a mnoho dalšího.
Od 15h proběhne v Knihovně Jiřího Mahena v Brně čtení s ambasadorkou Hanou Holišovou a Alešem Slaninou. Od 16h bude připravena beseda s vyléčenými pacienty. Po celou dobu zde bude k dispozici fotokoutek a výtvarná dílnička.
Od 13h do 17h bude info stánek také na Hvězdárně a planetáriu Brno, kde bude možnost také získat zlatou stužku a více informací. Připravena bude výtvarná dílnička i chillout zóna. Od 20h zde proběhne slavnostní večer, s promítáním Buňka! Buňka! Buňka! v digitáriu hvězdárny. Vystoupení Hany Holišové a Aleše Slaniny z městského divadla Brno. Na závěr budou vypouštěny balónky splněných přání. Lístky na večerní program jsou k dostání na pokladně hvězdárny nebo online.
V neděli bude připravena snídaně pro dětské pacienty onkologického oddělení Dětské nemocnice – FNB za přítomnosti Aleše Slaniny a baletek NdB v kostýmech z představení Sněhurka.
Záštitu nad akcí převzali: senátor Mgr. Jiří Dušek Ph.D., hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.
Podrobnosti k celému programu jsou k dispozici na www.dnydetskeonkologiebrno.cz nebo na facebookovém profilu https://www.facebook.com/dnydetskeonkologiebrno/.

Kateřina Michálková,
Sun Drive Communications, s.r.o.

poster-DDO-aktual22. 1. 2018

Voličské průkazy k prezidentským volbám

Vážení spoluobčané,
voličské průkazy se občanům s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Bystrc vydávají do středy 10. ledna (do 16.00 hodin) na ÚMČ Brno-Bystrc, odbor vnitřních věcí - Ing. Dana Kalousková, II. patro, dveře číslo 206 a opravňují k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Kompletní informace k možnosti hlasovat na voličský průkaz naleznete zde.

Tomáš Kratochvíl, starosta

5. 1. 2018

Kam se stromkem po Vánocích? Stačí ho nechat u popelnic

Tak jako každý rok i po letošních Vánocích společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Lidé je vyhazují průběžně po dobu několika týdnů po svátcích, jejich svoz a zpracování proto nepůsobí výrazné zatížení. V brněnské spalovně se pak spolu s ostatním odpadem mění na tepelnou a elektrickou energii, která zásobuje část jihomoravské metropole.
Občané města Brna mají možnost stromek odvézt na kterékoliv sběrné středisko odpadu nebo ho nechat ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic. „Zde však platí, že průměr kmene stromku musí být menší než 5 cm. V případě většího průměru kmene stromu než 5 cm je nutno stromek rozřezat na přibližně metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle," upřesnil ředitel společnosti Ing. Karel Jelínek a dodal, že některé městské části zajišťují sběr vánočních stromků individuálně na vyhrazených stanovištích, především v sídlištních oblastech.
Pokud lidé mají vlastní zahradu, stromky vyhazovat nemusí. Stačí větve rozlámat, přidat ke kompostu a získají tak kvalitní hnojivo. Město Brno od roku 2014 umožňuje občanům výhodný nákup kompostérů v rámci projektu Miniwaste, snižuje se tak množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo.
Neprodané stromky často končí i v zoologických zahradách jako krmení. Stromky z domácností však zoologické zahrady nepřijímají, pokud totiž byly nazdobené, mohla by se zvířata poranit o zapomenutý háček z ozdoby.

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s.

5. 1. 2018