V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Bezbariérová radnice Bystrc

Naše radnice má bezbariérově dostupné prostory a je přístupná pro osoby se sníženou mobilitou, pro osoby na invalidním vozíku a pro občany se zdravotním postižením.
Spolupracujeme se sdružením Paracentrum Fenix na snižování omezení pro handicapované osoby. Propagační video z naší radnice dokumentující bezbariérový přesun handicapované osoby bude také umístěno na stránkách PARAcentra Fenix, HANDMEDIA a na bezbariérové mapě magistrátu Brna. Tímto děkuji za jeho předvídavost mému předchůdci, panu starostovi Ing. Svatopluku Benešovi, který nechal přestavbu naší radnice již před lety realizovat s tímto bezbariérovým přístupem.
Nyní plánuji se zástupkyní Paracentra Fenix a ředitelkou hotelu Orea Resort Santon zřídit VIP zónu pro vozíčkáře přímo na terase hotelu Santon na příští přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis.
 
Tomáš Kratochvíl, starosta

Přijímací řízení do nové MŠ

Důležitá upozornění ohledně zápisu dětí do MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace na ulici Říčanská, která zahájí provoz v podzimních měsících roku 2017:
sledujte webové stránky s informacemi o zápisu od 1.8.2017 na www.mskamechy.webnode.cz/prijimaci-rizeni/zapis-do-ms/

Hana Ondráčková, ředitelka MŠ Kavčí 3

Hlasujte pro bystrckou studánku Vrbovec

Vážení obyvatelé Bystrce,

rád bych Vás informoval o projektu „Živé studánky", který si klade za cíl pomoci při postupné obnově a rekonstrukci studánek. Také studánka Vrbovec v bystrckém Údolí oddechu byla zařazena do tohoto celostátního projektu.
Projekt podporuje a financuje česká značka balených pramenitých vod Toma. V letošním roce byly v šesti krajích Česka vytipovány ve spolupráci s odborníky z Českého svazu ochránců přírody vždy tři studánky vhodné k renovaci. Ze tří studánek v každém kraji vybere veřejnost hlasováním na stránkách www.zivestudanky.cz jednu vítěznou studánku, která se následně dočká odborné renovace. Hlasování začalo poslední květnový den, který je každoročně věnován starodávné tradici otvírání studánek a hlasovat bude možné do konce července.
Nyní se snažím, aby o projektu vědělo co nejvíce lidí. Chtěl bych vás tedy vyzvat ke hlasování a k informování vašeho okolí. Navíc hlas těch, kteří připojí i fotografii se studánkou, bude mít 10násobnou váhu. V roce 2015 jsme společně takto v Bystrci vyhráli Rákosníčkovo hřiště, tento rok můžeme uspět také.
Informace o probíhajícím hlasování najdete na stránkách www.zivestudanky.cz.
Všem hlasujícím velmi děkuji.

Tomáš Kratochvíl, starosta

26. 6. 2017

5. ročník steetballového turnaje pro mládež

BBK corr

Trénujeme a děláme nábory od září, vždy v pondělí, středu a čtvrtek,
od 17 do 19.30 hod. na gymnáziu Vejrostova 2. Hlásit se mohou kluci a holky (mladší ročníky) narození mezi lety 2000 až 2009.


Ivo Veselý, předseda spolku
Basketbalový brněnský klub z.s.

22. 6. 2017
Volné místo na pozici "pracovník v sociálních službách"

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní pozice dle organizační struktury
(zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit)

pracovník v sociálních službách
dle § 116 zák. č. 108/2006 Sb.,

prac. poměr na dobu neurčitou, nástup během července a srpna 2017 (s ohledem na čerpání plánovaných dovolených odpovědných zaměstnanců) jeden prac. úvazek 40 hod./týden a jeden prac. úvazek 35 hod./týden, platové zařazení obou prac. pozic ve tř. 5 - dle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 222/2010 Sb. (tzn. po tříměsíčním zapracování plat 17.000 - 20.000 Kč).

POŽADAVKY
Odborná způsobilost dle §116 odst. 5 zák. č. 108/2006 Sb.:
střední vzdělání s výučním listem a akreditovaný kvalifikační kurz
nebo střední odborné vzdělání se zaměřením na sociální péči v oboru pečovatelská činnost, ošetřovatelství, péče o nemocné
Zkušenosti z oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany
• Další schopnosti a dovednosti
- sociální cítění
- vztah ke starším a zdravotně postiženým lidem
- empatie
- zvládání aktivizačních technik v práci se seniory výhodou

Doložení předpokladů a požadavků
bezúhonnost: originál výpisu z rejstříku trestů – ne starším tří měsíců (bude nutno předložit nejpozději u ústního pohovoru)
odborná způsobilost: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; v případech, kdy vzdělání nepokrývá odbornou způsobilost, i doklad o způsobilosti dle výše uvedených požadavků na vzdělání, tj. např. doklad o absolvování příslušného akreditovaného kvalifikačního kurzu (nutno doložit k přihlášce, nebo přiložit doklad o zařazení do kvalifikačního kurzu s termínem dokončení nejpozději do 7/2017)
plná svéprávnost: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
zkušenosti a schopnosti: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
zdravotní způsobilost: osvědčí lékař pracovně lékařské péče (před nástupem)

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku doplněnou strukturovaným životopisem a přílohami osvědčujícími požadavky a předpoklady předejte na podatelně úřadu nebo zašlete nejpozději do 25. 6. 2017 (razítko pošty) v obálce označené „výběrové řízení OPS" na adresu:
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
nám. 28. dubna 60
635 00 Brno

Bližší informace na tel. 775 382 975.


RNDr. Jiří Kroupa, tajemník
20. 6. 2017