V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Změny v městské hromadné dopravě v Brně pro rok 2018

Vážení spoluobčané,

rád bych vás informoval o schválených změnách v městské hromadné dopravě v Brně pro rok 2018, dle oficiálního vyjádření pana náměstka Bc. Matěje Hollana.

Váš starosta Tomáš Kratochvíl

Hledá se ztracený pes

Plemeno Vipet, ztracený v přírodní rezervaci Baba, slyší na jméno Dutch.

Ztracený Pejsek

Pomozte znovu objevit ztracené Stromy svobody

rád bych vás informoval, že u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa, které připadá na příští rok, spouští Nadace Partnerství s podporou organizace Post Bellum, firmy Arboeko a dalších partnerů roční kampaň „Stromy svobody 1918-2018.“ Jejím cílem je s pomocí veřejnosti najít a zmapovat příběhy stromů, které obyvatelé vysadili na počest republiky a jako připomínku svobody a demokracie.

V roce 1918, krátce po vzniku Československa obce obdržely výzvu, aby u příležitosti nově nabyté svobody slavnostně vysadily Lípy svobody. Ze záznamů v kronikách je patrné, že se do výsadby zapojili starostové, žáci s učiteli, členové Sokola i jiných spolků a další obyvatelé. Stromy i místo výsadby bylo většinou ozdobené praporky a vlajkami, nechyběly ani kroje, zpěv hymny a ukládání pamětních listů ke kořenům. Stromy svobody se sázely i v pozdějších letech (například 1928, 1945 či 1968), když si lidé opět chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.

Na Stromy svobody se průběhu doby zapomnělo, někde je dokonce pokáceli. Aby zcela nezmizely z mapy i myslí obyvatel, rozhodla se nadace motivovat majitele těchto stromů k jejich vyhlášení za památné a zároveň jim chce pomoci získat finance na jejich odborná ošetření. Ta by měla proběhnout na jaře 2018. Vyvrcholením celoroční kampaně pak bude hromadná celorepubliková výsadba lip, která se uskuteční 27. října 2018. Spolutvůrce myšlenky Stromů svobody, firma Arboeko, daruje prvním přihlášeným zájemcům pro tuto událost 100 zapěstovaných vzrostlých lip srdčitých.

Objevené stromy a jejich příběhy je možné vložit na www.stromysvobody.cz. Pojďme se i my aktivně zapojit do pátrání po těchto významných stromech, právě proto, že Lípa Srdčitá (Tilia Cordata) je jedním z národních symbolů České republiky a dědictví minulých generací a náš odkaz generacím budoucím.

Tomáš Kratochvíl, starosta

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA CENTRUM VOLNÉHO ČASU NOVÁ BYSTROUŠKA ZNÁ VÍTĚZE

Ve třetí architektonické soutěži, kterou vyhlásilo Brno ve spolupráci s Kanceláří architekta města, je znám vítězný návrh. Je jím projekt Petra Pelčáka.
Předmětem soutěže byl návrh nového objektu Centra volného času včetně samostatného objektu víceúčelového sálu a jejich okolí na Horním náměstí v Bystrci. Aktuálně fungující volnočasové centrum Bystrouška, které je situované nedaleko řešené lokality, je dlouhodobě nevyhovující. Nový objekt vytvoří kvalitnější prostor pro realizaci zájmových aktivit široké bystrcké veřejnosti, sál pak poskytne kromě sportovního využití také prostor pro kulturní akce. Soutěžící měli za úkol dotvořit stávající strukturu sídliště a vymezit občanům městské části kvalitní veřejný prostor v dosahu konečné tramvajové linky. Soutěžní návrhy účastníci odevzdali 26. září 2017, zasedání poroty proběhlo 5. a 6. října 2017. Městská část byla v porotě zastoupena Jaroslavem Petrem, který byl místopředsedou poroty a Miroslavem Klimešem. Jaroslav Petr, místostarosta Bystrce, je také duchovním otcem výstavby nového volnočasového centra. Jeho tříleté vyjednávání s funkcionáři města bylo završeno vyhlášenou architektonickou soutěží.
Architektonické soutěže na nové Centrum volného času se zúčastnilo patnáct týmů, které velmi rozdílným způsobem reagovaly na rozvolněnou urbanistickou situaci a nelehkou topografii. Také požadavek na možnost výstavby Centra ve dvou etapách architektům jejich úlohu neusnadňoval," uvedl předseda poroty doc. Ing. arch. Jiří Oplatek.
Po intenzivních diskuzích se porota jednomyslně shodla na udělení první ceny projektu, jehož kvality spočívají zejména v přesvědčivé vazbě na okolí a jasné definici nástupu do území a parku. Také práce autorů s volnými dispozicemi a vnitřní komunikací, návazností na terén a způsobem etapizace byla porotou vysoce ceněna. Vítězný projekt přesvědčivě území zhodnocuje a vnáší do něj jednoznačné komunitní kvality," doplnil předseda poroty.
První cena byla udělena účastníku Pelčák a partner architekti, s.r.o., autorem vítězného návrhu je prof. Ing. arch. Petr Pelčák. Ve svém návrhu umístil objekt Centra do pomyslného těžiště území poblíž konečné tramvaje, zvenčí s velkorysým měřítkem občanské stavby, uvnitř pak s volným neformálním prostorem pro děti a trávení volného času. Svým charakterem je Centrum navenek otevřené, ale uvnitř zároveň srozumitelné a bezpečné. Vítězný návrh obdržel cenu ve výši 400 000 Kč.
Druhá cena byla udělena účastníkům Eduardu Sojkovi, Martinu Joskovi, Jakubu Sládečkovi a Martinu Sladkému, kteří jsou zároveň i autory projektu. Jejich návrh umisťující Centrum volného času do nejvyššího místa parcely získal 300 000 Kč. Dále byla porotou udělena odměna ve výši 100 000 Kč studiu AEIOU s.r.o., autory návrhu jsou Ing. arch. Jan Vojtíšek a Ing. Jakub Staník.
Kompletní výsledky včetně vizuálních návrhů naleznete na webu kambrno.cz/ souteze.

FOTO Bystrouška 1

FOTO Bystrouška 2

2. 11. 2017

S výměnou obecních bytů pomůže nový webový portál

Na červnovém zasedání Zastupitelstva města Brna byla schválena nová Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. Účinná jsou od 1. října letošního roku. Díky těmto pravidlům si můžou nájemníci vyměnit obecní byty i přes nový internetový portál.
Město spustilo prvního října internetový portál ‚Výměna bytů ve vlastnictví statutárního města Brna', který umožňuje zprostředkovat zájemcům výměnu bytů v majetku města. Uživatelé portálu vyplní požadované údaje o stávajícím bytu, jako je lokalita, velikost, příslušenství, vybavení, výše nájemného a dále i požadavky na byt, o který by měli zájem. Dojde-li ke spárování nabídky a požadavků, aplikace zprostředkuje zájemcům o výměnu jejich kontakty," řekl první náměstek primátora Petr Hladík.
Webové stránky, které mohou zájemci o výměnu brněnských obecních bytů využít, najdete na adrese https://vymenabytu.brno.cz. Od prvního října projevilo zájem o výměnu bytů 34 uživatelů, z toho v 10 případech už došlo k výměně kontaktů se zájemci.
Spuštění webu, který pomáhá lidem při výměně bytů, je dalším krokem k větší elektronizaci veřejné správy. Navazujeme tak na předchozí projekty internetové mapy bezbariérovosti, mapy spádovosti škol, nebo na používání elektronického zápisu do škol," dodal Hladík.
Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna stanovují, že si mohou nájemci vyměnit byty jen s písemným souhlasem pronajímatelů. Dohoda může být uzavřena jen mezi nájemci bytů, které jsou oba v majetku města Brna, nebo v majetku města Brna a jiné obce.

Bc. Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna

23. 10. 2017