V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Informovaný senior

SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (Brno-Komín, Čichnova 23)
pořádá vzdělávací kurzy pro seniory. Semináře probíhají v sídle školy, MHD
spoje 1, 3, 11, 44, 67, 84.
Přihlášky jsou k dispozici na webu školy (cichnovabrno.cz → Komerční nabídky → I
nformovaný senior). Přihlásit se můžete také osobně, e-mailem nebo telefonicky
na níže uvedený kontakt, a to nejpozději 5 dní před zahájením daného semináře.
Další informace Vám ráda sdělí manažerka projektu paní Milada Blatná
(tel. 545 123 148, 608 521 838, milada.blatna​@​cichnovabrno.cz).
Kurzy lze věnovat i formou dárkového poukazu (viz web školy).

více informací zde ...

Ztráty a nálezy

V zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bystrc se na konci června našly dámské hodinky. Jsou k vyzvednutí na úřadě MČ.

Aktuální situace v povodí Moravy a Dyje

Informace o aktuální situaci na vodní nádrži Brno (Brněnské přehradě) můžete najít na stránkách správce toku Povodí Moravy Brno, s.p.
http://www.pmo.cz/cz/situace/povodnove-zpravodajstvi/

Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland

Stanoviska a proces projednávání magistrátem města Brna – Záměr prodeje pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 k.ú. Bystrc – lokalita Páteřní Nad Dědinou:

Komise majetková města Brna 25.6.2013:
Komise se nesešla v usnášeníschopném počtu, bod 59/25 týkající se záměru prodeje částí pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 usnesení nebylo přijato.

Komise majetková města Brna 9.7.2013:
Bod projednáván znovu (60/11). Navrhované kladné usnesení k prodeji nebylo přijato. Navrženo bylo i usnesení negativní, které nebylo přijato také - usnesení nebylo přijato.

Rada města Brna 14.8.2013:
Záměr prodeje částí pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 v k.ú. Bystrc - odloženo na žádost investora.


Stanovisko městské části k prodeji pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 k.ú. Bystrc:

RMČ 6/24 bod 3.1.05: Žádost o vyjádření k prodeji částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc - ul. Páteřní

Schváleno usnesení (Návrh 1):
1) Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc dle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10.449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10.424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat. Navrhovaná stavba zasahuje do území, pro které dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu neplatí Územní plán města Brna. Investiční záměr nebyl projednán s městskou částí.

Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena.

2) Rada MČ Brno-Bystrc doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc podporuje usnesení Rady MČ Brno-Bystrc 6/24. bod 3.1.05 ze dne 30. 1. 2013, týkající se zásadního nesouhlasu s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc dle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10.449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10.424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat. Navrhovaná stavba zasahuje do území, pro které dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu neplatí Územní plán města Brna. Investiční záměr nebyl projednán s městskou částí.

Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 Celkem při hlasování přítomno: 8

ZMČ 6/15. bod 3.06: Vyjádření k prodeji částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc - ul.Páteřní

Schváleno usnesení (Návrh 1):
Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc podporuje usnesení Rady MČ Brno-Bystrc 6/24. bod 3.1.05 ze dne 30. 1. 2013, týkající se zásadního nesouhlasu s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p.č. 1938/567 k. ú. Bystrc dle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10.449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10.424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat. Navrhovaná stavba zasahuje do území, pro které dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu neplatí Územní plán města Brna. Investiční záměr nebyl projednán s městskou částí.

Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena.

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1 Celkem při hlasování přítomno: 24


Vedení městské části Brno-Bystrc

Osvětlení komunikace na Brněnské přehradě

Bezpečnější a příjemnější pohyb po břehu Brněnské přehrady čeká nyní nejen jezdce na kolech či in-line bruslích, ale i ostatní návštěvníky této relaxační zóny moravské metropole. Společnost Technické sítě Brno totiž olemovala novými lampami veřejného osvětlení cyklotrasu od ulice Přístavní po bývalou točku na Rakovci. Nová světla už ocenily například statisíce návštěvníků nedávné ohňostrůjné přehlídky Ignis Brunensis.
„Celková délka osvětlené trasy činí přes jedenáct set metrů, naši pracovníci vztyčili podél cesty šestadvacet nových stožárů se svítidly. Důvodem nebyla jen vysoká návštěvnost při ohňostrojích, ale i velký pohyb lidí během celého roku, zejména cyklistů. Potřebu zvýšení bezpečnosti v této lokalitě nám potvrdila i jednání s Policií ČR a brněnskými strážníky,“ upřesnil generální ředitel společnosti TSB Jaromír Machálek.
Konečné náklady činí asi jeden a půl milionu korun. Osvětlení bude fungovat podle aktuální situace a v rámci úspor vzhledem k časově omezené frekvenci provozu v těchto místech nebudou lampy svítit přes celou noc.