V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ULICE ŘÍČANSKÁ

Vážení rodiče,

ve spolupráci s městskou částí Brno-Bystrc a městem Brnem se chystáme rozšířit kapacitu Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace o místo k předškolnímu vzdělávání na ulici Říčanská, s předpokládanou kapacitou mateřské školy do 168 dětí.
Veškeré informace týkající se zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017 - 2018 na ulici Říčanská, naleznete na adrese: zapismskamechy.brno.cz.

Důležitá data:
Vydávání přihlášek: od 14. do 31. srpna 2017
Sběr přihlášek: 5. a 6. září 2017
Přijímací řízení: od 22. září 2017
Vyvěšení výsledků: 25. září 2017

Hana Ondráčková, ředitelka MŠ

9. 8. 2017

Oprava komunikace v Údolí oddechu - upozornění na dopravní omezení

Úřad městské části Brno-Bystrc, odbor životního prostředí a dopravy, upozorňuje občany, že v termínu od 11. 9. do 31. 10. 2017 budou z důvodu provádění lokálních oprav uzavřeny 4 úseky účelové komunikace na pravém břehu potoka Vrbovec v Údolí oddechu (komunikace se živičným povrchem).
Po dobu provádění oprav v Údolí oddechu bude možno využít k pohybu chodců, cyklistů a průjezdu automobilů komunikaci po levém břehu potoka Vrbovec s využitím přejezdu přes stávající můstky. Příjezd k rekreačním objektům ze směru ulice Pod Horkou tak zůstane zachován.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Yveta Bičanová,
referent odboru dopravy

5. 9. 2017

Dětský den náborů na Kraví hoře

Rád bych pozval bystrcké občany a jejich děti na třetí ročník Dětského dne náborů, který se koná v sobotu 9. září na Kraví hoře. Jedná se o celobrněnskou událost, kde se na jednom místě prezentuje většina sportovních klubů města Brna.
Od devíti hodin ráno až do šesti večer na všechny příchozí čeká také bohatý doprovodný program i soutěže o ceny. Pořadatelé před rokem zaznamenali tři a půl tisíce návštěvníků, letos cílí na ještě vyšší číslo.

Tomáš Kratochvíl, starosta

6. 9. 2017

kravi hora

ŘÍČANSKÁ TOUR - XI. ročník cyklistického XCM závodu

V neděli 10. září od 9 hodin se v areálu koupaliště v Říčanech koná XI. ročník cyklistického závodu Říčanská tour. 

Pro sváteční jezdce je připravena kategorie TURISTA, kde stačí odjet jen jedno kolo o délce 22 km. Připravili jsme také nové kategorie pro mládež, mohou se přihlásit žáci už od 11 let.

Přihlášení:

Přihlašujte se prosím na adrese:
 www.ricanska-tour.cz/registrace. 

Startovné:
- přihlášení předem + platba předem: 150 Kč
 (nejpozději do 6. 9. včetně platby!) 
- přihlášení předem
 (nejpozději do 9. 9. do 12 hod.) + platba v den závodu: 200 Kč
- přihlášení na místě v den závodu: 250 Kč
- žáci do 14 let zdarma
 

Platba startovného:
Případnou platbu předem uhraďte bezhotovostním převodem na bankovní účet u České spořitelny č. 2842323083/0800.
 Jako variabilní symbol uveďte přidělené startovní číslo.

Ceny:
- Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží poháry.
- Pro nejlepšího
 "Říčaňáka" je připraven pohár starosty obce.
- Pro děti s doprovodem rodičů připraveny malé odměny.

Ostatní:
Povinná přilba, start na vlastní nebezpečí!

Přijďte si zasportovat nebo podpořit ty nejlepší jezdce z našeho kraje. Více na
www.ricanska-tour.cz.


Ing. Jan Studený, pořadatel
tel. č.: 776 027 362
e-mail: janstudeny​@​gmail.com


5. 9. 2017

TOUR-plakát 2017

Úprava křižovatky Stará dálnice - Žebětínská

Ve dnech 11.9.-8.10.2017 bude probíhat přestavba této křižovatky na světelně řízenou. Úprava bude probíhat ve třech etapách a v té souvislosti dojde k určitým dopravním omezením. Průjezdnost směrem do Bystrce však zůstane po celou dobu zachována.

Jaroslav Petr, 1. místostarosta