V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Uzavírka Letenské lávky - informace o přechodné úpravě provozu

Aktualizováno 15.8.2018:

Podle upřesnění ze strany realizační firmy dojde k uzavírce lávky od pondělí 20.08.2018


Původní zpráva:

V květnu letošního roku byl proveden na lávce přes řeku Svratku (hospoda U Klimešů) druhý diagnostický průzkum, který konstatoval nutnost provedení těchto oprav:
1. zaplnit diagnostikované kaverny u předpínacích nosných kabelů 15,5mm umístěných v zabetonovaných montážních rýhách.
2. provést novou pružnější pochůznou izolaci tak, aby již nedocházelo k pronikání srážkové vody shora do konstrukce.

Předběžný harmonogram prací - termín realizace dle Smlouvy o dílo je následující:
- zahájení samotné realizace stavby na díle: nejpozději od 15. 8. 2018
- dokončení a předání díla: do 15. 12. 2018
Objízdná trasa pro cyklisty bude vedena ulicemi Pod Horkou, Odbojářskou a Kníničskou, pro chodce ul. Jakuba Obrovského  Kníničská.

Na základě mé žádosti bude podle vyjádření stavební firmy FIRESTA možno termín dokončení zkrátit o cca 14 dnů, pokud nenastanou při provádění opravy komplikace.
Stavební firma umístí před zahájením prací v okolí lávky informační tabule.
Omlouváme se občanům za případné komplikace, ale bezpečnost provozu na lávce je pro nás prvořadou záležitostí. Jistě si ještě vzpomínáte na havárii lanové lávky v Praze na jaře letošního roku. V případě lávky v Bystrci se jedná podle diagnostického posudku o preventivní údržbu.

Jaroslav Petr, místostarosta

lanova lavka scan

24. 7. 2018
Číst dál...

Zprávy ze Zoo Brno: lední medvědice Noria vyráží do nového domova

Lední medvědice Noria odjede koncem srpna z brněnské zoo do německého Rostocku. Návštěvníci se s ní mohou symbolicky rozloučit 25. srpna na Dni adoptivních rodičů.

Přípravy na přesun jsou v plném proudu. Kromě vybavování dokladů a veterinárních osvědčení a sestavování cestovního plánu řešíme také technické aspekty nakládání medvědice a jejího stěhování. Během srpna se bude Noria učit nastupovat do přepravní bedny a když nácvik zvládne, nebudeme ji muset před transportem uspávat. Ohled musíme brát také na počasí, předběžně je odjezd plánován na 30. srpna, pokud ale budou přetrvávat stávající vysoké teploty, je možné, že se Noria vydá na cestu o několik dní později,“ řekla kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová.

Přesun medvědice bude realizován po silnici v klimatizovaném voze a ve speciální přepravní bedně. Noria bude mít stále k dispozici čerstvou vodu a led, které je možné během cesty při kontrolních zastávkách průběžně doplňovat.

Noria najde nový domov v německém Rostocku, kde v současné době dokončují zbrusu novou expozici pro lední medvědy, která bude součástí chovatelského a edukačního komplexu Polarium. Zoo Rostock přerušila dlouholetý úspěšný chov ledních medvědů v roce 2016, aby mohla zastaralé chovatelské zařízení nahradit moderním. Společnost Norince bude v novém domově dělat čtyřletý samec Akiak, s jehož příchodem se do Rostocku symbolicky vrátí „jejich“ lední medvědi, Akiak je totiž potomkem původního rostockého chovného samce Victora.

Návštěvníci Zoo Brno se budou moci s Norinkou rozloučit 25. srpna v rámci oslav Dne adoptivních rodičů. U expozice ledních medvědů, obývané aktuálně naším chovným párem, se v 11.30 uskuteční komentované krmení. Věnované bude právě Norince
a jejím rodičům, Coře a Umcovi, a plánované cestě mladé medvědice do nového domova.


Noria je dospělá mladá dáma a odchodem do Rostocku získá šanci sama se zapojit do reprodukce a mít jednou vlastní mláďata, není proto důvod truchlit, naopak, je to radostná událost. A protože jaro bylo u ledních medvědů láskyplné, Umca má už nejvyšší

čas přestěhovat se do svého mládeneckého výběhu, který Noria aktuálně obývá, aby měla Cora klid na, doufejme, radostné očekávání,“ dodává Gremlicová.

 
Michal Vaňáč, tiskový mluvčí

14. 8. 2018NE9 F2 Zoo foto1

NE9 F2 Zoo foto2 Číst dál...

Omezení provozu recepce a podatelny na ÚMČ Brno-Bystrc

Z důvodu souběhu čerpání plánované dovolené a nemoci bude v týdnu 13.8.-17.8.2018 omezen provoz takto. Číst dál...

Upozornění pro občany: Souvislá údržba vozovky na ulici Vejrostova bude realizována v období od 6. 8. do 15. 10.

Od 18. 7. probíhá na ul. Vejrostova (místní komunikace II. třídy) v úseku od křižovatky s ul. Ondrouškova ke křížení s ul. Vejrostovou (místní komunikace III. třídy) výměna stávajících obrub a rekonstrukce autobusových zastávek MHD. Na tyto opravy bude po etapách navazovat výměna povrchu vozovky.

Od 6. 8. dojde po jednotlivých úsecích k opravě povrchu části komunikace směr Žebětín. Provoz zde bude řízen trojcestnými semafory tak, aby byl zajištěn příjezd do ulic Ečerova, Fleischnerova a Ondrouškova. Ul. Kamechy bude v určitých etapách zjednosměrněná, aby nemuselo být využito trojcestného semaforu a tím nedocházelo k nadbytečnému zdržování dopravy. Objízdná trasa povede po místních komunikacích v délce cca 2 km. Pokládka finálové asfaltové vrstvy s minimem příčných spár si vyžádá postupné uzavření ulice Ečerova, Fleischnerova a Ondrouškova na omezenou dobu jeden den v době od 8 do 14 hodin. Uzavření ulic se předpokládá v termínu 21. – 31. 8. Týden předem bude při vjezdu do ulice instalovaná velkoplošná tabule s upozorněním na přesné datum uzavírky.
Od 3. 9. do 15. 10. bude probíhat oprava povrchu druhé části komunikace směr město a zpětná montáž silničního příslušenství. Provoz bude obousměrný v zúžených pruzích.

Situaci se schváleným dopravním značením najdete zde.

Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy

26. 7. 2018
Číst dál...

Dočasný zákaz koupání v Brněnské přehradě

Dočasný zákaz používání vody ke koupání - vodní nádrž Brno Číst dál...